Byla 2-322-563/2013

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Violeta Olcvikienė, sekretoriaujant Algidai Guobei, Danguolei Gedvilaitei dalyvaujant ieškovei N. K., jos atstovui advokatui Rimvydui Paulauskui, atsakovui J. I., atsakovų J. I. ir D. I. atstovui advokatui Ričardui Noreikai, atsakovės Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos miesto ir Neringos skyriaus atstovui S. M., trečiojo asmens UAB „Georamas“ atstovui L. R., trečiojo asmens sodininkų bendrijos „Draugystė“ atstovui P. E. P., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės N. K. patikslintą ieškinį atsakovams J. I. ir D. I., tretieji asmenys UAB „Georamas“, BUAB „Vakarų matininkai“, atstovaujama UAB „Bankroto administravimo partneriai“, VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas, sodininkų bendrija „Draugystė“, dėl savininko teisių gynimo ir pagal atsakovų J. I. ir D. I. patikslintą priešieškinį ieškovei N. K., atsakovams BUAB „Vakarų matininkai“, atstovaujamai UAB „Bankroto administravimo partneriai“, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, tretieji asmenys UAB „Georamas“, VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas, sodininkų bendrija „Draugystė“, dėl sklypo matavimo aktų panaikinimo, ribos tarp sklypų nustatymo bei įpareigojimo nugriauti dalį statinio,

Nustatė

2ieškovė patikslintu ieškiniu prašo įpareigoti atsakovus J. I. ir D. I. per l (vieną) mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos sodininkų bendrijoje „Draugystė”, esančioje ( - ) gatvėje, Klaipėdos mieste, nugriauti tvorą, pastatytą ant sklypus ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), ir ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), skiriančios ribos, ir nugriauti atsakovams priklausančiame sklype ( - ) arčiau nei l (vieno) metro atstumu nuo ieškovės sklypo ( - ) ribos pastatytą stoginę. Taip pat prašo priimti atsisakymą nuo pradinio ieškinio reikalavimų pašalinti pasodintus prie jos sodo namelio keturis tujų medelius ir virš jos sodo sklypo nutiestą elektros kabelį (atvadą) ir bylą dalyje dėl šių reikalavimų nutraukti. Nurodė, jog yra atlikti jos žemės sklypo Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), esančio SB „Draugystė“, kadastriniai matavimai, jie patvirtinti Klaipėdos apskrities viršininko 2007-09-17 įsakymu Nr. 4-5498-(1.3) ir įregistruoti Nekilnojamojo turto registre, todėl šie duomenys yra išsamūs ir teisingi, iki kol nustatyta tvarka nėra nuginčyti, pakeisti ir/ar panaikinti. Jos sklypo ribos yra tiksliai ir aiškiai nustatytos, todėl atsakovai I. neteisėtai, neturėdami jos leidimo – rašytinio sutikimo, pastatė tvorą ant sklypus skiriančios ribos, kuri kai kuriose vietose net patenka ir į ieškovės žemės sklypą, taip pat mažesniu nei l metro atstumu iki sklypus skiriančios ribos be ieškovės rašytinio sutikimo pastatė stoginę (t.4, b.l. 34-36).

3Atsakovai J. I. ir D. I. su pareikštu ieškiniu nesutinka, pareiškė patikslintą priešieškinį, kuriuo prašo:

41. pripažinti negaliojančiais UAB „Vakarų matininkai“ 2007-08-09 atliktus ieškovės N. K. žemės sklypo adresu ( - ), Klaipėda, kadastrinis Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ) kadastrinius matavimus, t.y. 1) 2007-08-09 žemės ribų paženklinimo parodymo aktą Nr. 859; 2) 2007-08-09 žemės sklypo kadastro duomenų formą Nr. 859; 3) UAB „Vakarų matininkai“ sudarytą sklypo planą (be datos) ir jame esantį įrašytą Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Klaipėdos miesto žemėtvarkos skyriaus vedėjo S. M. 2007-09-13 sprendimą patikrinti ir suderinti šį planą; 4) 2007-08-01 planimetrinio ėjimo schemą;

52. panaikinti Klaipėdos apskrities viršininko 2007-09-17 įsakymą Nr. 4-5498-(1.3) „Dėl privačios žemės sklypo Nr. ( - ), esančio sodininkų bendrijoje „Draugystė“ Klaipėdos mieste, naudojimosi sąlygų nustatymo“;

63. nustatyti ribą tarp atsakovams priklausančio žemės sklypo adresu ( - ), Klaipėda, kadastrinis Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), ir ieškovei N. K. priklausančio žemės sklypo adresu ( - ), Klaipėda, kadastrinis Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), einančią tarp taškų, kurių koordinatės yra: pietinio sklypų ribos taško koordinatės x – 6182161.06, y – 320483.16, šiaurinio taško koordinatės x – 6182223.63, y – 320491.36;

74. įpareigoti ieškovę N. K. per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nugriauti dalį adresu ( - ), Klaipėda esančio sodo pastato, unikalus Nr. ( - ), t.y. nugriauti į atsakovų sklypą pietvakarinėje dalyje 0,32 m ir šiaurės vakarų dalyje 0,07 m patenkančią sodo pastato vakarinę sieną ir vakarinės pusės stogo dalį taip, kad ieškovės sodo pastato siena ir stogas nekirstų atsakovų bei ieškovės tarpusavio sklypų ribos, einančios tarp taškų, kurių koordinatės yra: pietinio sklypų ribos taško koordinatės x – 6182161.06, y – 320483.16, šiaurinio taško koordinatės x – 6182223.63, y – 320491.36;

85. priteisti iš ieškovės N. K. ir atsakovo UAB „Vakarų matininkai“ visas turėtas bylinėjimosi išlaidas.

9Priešieškinyje atsakovai nurodė, kad ieškovės sklypo kadastriniai matavimai, žemės ribų paženklinimo – parodymo aktas pripažintini negaliojančiais kaip atlikti nesilaikant nustatytų reikalavimų tokiems darbams atlikti bei dėl to, kad kadastriniuose matavimuose nustatytos ieškovės žemės sklypo ribos iš esmės yra neteisingos bei pažeidžia atsakovų teises ir teisėtus interesus. UAB „Vakarų matininkai” nesilaikė nustatytos tvarkos informuoti gretimų sklypų savininkus apie atliekamus matavimus, ignoravo atsakovų dalyvavimą atliekant ieškovės sklypo kadastrinius matavimus. UAB „Vakarų matininkai” nepagrįstai praplatino ieškovės sklypą atsakovų sklypo sąskaita. Ieškovės sklypo kadastriniai matavimai neatitinka pradinių planų, nusistovėjusių ribų, sklypų konfigūracijos, matmenų, todėl yra pažeistos kadastrinių matavimų tvarką reglamentuojančios teisės normos, o dalį atsakovams priklausančio sklypo neteisėtai priskyrus ieškovei yra iš esmės pažeisti atsakovų interesai, jų teisė į nuosavybę. Atsakovai prašo nustatyti ribą tarp jų ir ieškovės sklypų pagal eksperto nustatytus tarpusavio ribos taškus, kadangi nustačius tokią ribą sklypai atitiktų pirminio teritorinio planavimo dokumento sodų bendrijos „Draugystė“ Genplano išdėstymą, sklypai būtų toje vietoje kur ir turi būti pagal šį planą, atitiktų nustatytą sklypų konfigūraciją, t.y. ieškovės sklypas turėtų 4, o ne 6 posūkio taškus, jos sklypo vakarinė linija nebūtų „laužta“, neliktų jokių tarpų tarp atsakovų ir ieškovės sklypo šiaurinėje pusėje ir ieškovės sklypas nebūtų nepagrįstai praplatintas lyginant su pirminiu teritorijų planavimo dokumentu. Kadangi ieškovės sodo namas patenka į atsakovų sklypą, atsakovai negali naudotis dalimi savo sklypo, todėl ieškovė įpareigotina nugriauti dalį savo sodo namo vakarinės sienos bei dalį stogo vakarinėje pusėje (t.4, b.l. 49-56).

10Ieškovė su patikslinto priešieškinio reikalavimais nesutinka. Nurodė, kad atsakovai žinojo apie 2007 m. atliekamus kadastrinius matavimus ir dalyvavo juos atliekant, tačiau teisės aktais nustatyta tvarka ir terminais jų manymu neteisėtų veiksmų ar sprendimų neskundė. Ieškovės sklypo ribos nustatytos teisingai ir nepažeidžiant nustatytų procedūrų, todėl keisti ribos nėra pagrindo. Atmetus reikalavimą keisti sklypus skiriančią ribą, atmestinas ir reikalavimas dėl dalies statinio nugriovimo (t.4, b.l. 74-76).

11Atsakovė Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos su patikslinto priešieškinio reikalavimais sutinka iš dalies. Sutinka, kad būtų panaikintas Klaipėdos apskrities viršininko 2007-09-17 įsakymas Nr. 4-498- (1.3) „Dėl privačios žemės sklypo Nr. ( - ), esančio sodininkų bendrijoje „Draugystė” Klaipėdos mieste, naudojimo sąlygų nustatymo” bei pripažinti negaliojančiais UAB „Vakarų matininkai“ 2007-08-09 atlikti ieškovės N. K. žemės sklypo (kadastro Nr.( - )), esančio adresu ( - ), Klaipėda, kadastriniai matavimai, nes žemės sklypo kraštinių linijų ilgiai neatitinka žemės sklypo kraštinių linijų ilgių, nurodytų žemės sklypo plane, parengtame atliekant preliminarius matavimus. Tačiau nesutinka, kad pagal UAB korporacija „Matininkai” matininko eksperto A. D. atliktą 2011-03-22 ekspertizės aktą būtų nustatyta riba tarp atsakovams J. ir D. I. priklausančio žemės sklypo ir ieškovei N. K. priklausančio žemės sklypo, taip pat nesutinka su priešieškinio reikalavimu dėl dalies sodo pastato nugriovimo. Mano, kad tiek N. K., tiek J. ir D. I. žemės sklypų kadastriniai matavimai turėtų būti parengti iš naujo (t.4, b.l. 84-85).

12Teismo posėdžio metu ieškovė ir jos atstovas patikslinto ieškinio reikalavimus palaikė ir prašė juos tenkinti, o priešieškinį atmesti.

13Atsakovai J. I. ir D. I. bei jų atstovas su ieškiniu nesutinka, prašė tenkinti priešieškinį. Atsakovų atstovas papildomai nurodė, kad ekspertizė yra išsami, atlikta eksperto, atlikta remiantis pirminiais teritorijų planavimo dokumentais, todėl ja remiantis prašo nustatyti sklypų ribų koordinates.

14Atsakovės Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovas S. M. posėdžio metu palaikė atsiliepime į priešieškinį išdėstytus argumentus, nesutinka su eksperto A. D. atliktais matavimais ir mano, kad turėtų būti atlikti nauji sklypų matavimai pagal faktiškai naudojamus sklypų plotus bei patikslinti kadastro duomenys. Sutinka, kad ieškovės sklypo kadastriniai matavimai nėra teisingi, tačiau mano, kad priimant atitinkamus sprendimus galima tikslinti žemės sklypų duomenis, todėl nėra pagrindo naikinti anksčiau priimtus sprendimus.

15Tretysis asmuo sodininkų bendrija „Draugystė“ atsiliepimo į patikslintą ieškinį ir priešieškinį nepateikė. Trečiojo asmens atstovas P. E. P. teismo posėdžio metu paaiškino, kad sodininkų bendrijoje matuojant sklypus pirmą kartą tarp sklypų buvo palikti tarpai po 30 cm, vėliau žmonės pradėjo juos siaurinti, todėl ežių nebeliko. Dabar didžiausia problema, kad tada buvo palikti tarpai tarp sklypų. Matavimai buvo atliekami su 10 m. ilgio statybiniu metru. Visi sklypų savininkai tuo metu su tais plotais sutiko. Šalių ginčą prašo spręsti teismo nuožiūra.

16Tretysis asmuo UAB „Georamas“ atsiliepimų nepateikė, atstovas L. R. teismo posėdžio metu paaiškino, kad atsakovo J. I. užsakymu atliekant atsakovų žemės sklypo kadastrinius matavimus, matavimai buvo atlikti per ieškovės sodo namelį, nes norėta parodyti esamą situaciją, žinojo, kad tokių matavimų nebus galima įteisinti, matavimus atliko vadovaudamasis sklypų plotais, išlaikydamas atstumus, jų įmonės atlikti kadastriniai matavimai nėra įregistruoti. I. sklype yra ploto trūkumas, nors ir brėžė liniją per namelį, mano, kad pradiniuose dokumentuose sklypų plotas buvo nurodytas neteisingai. Šalių ginčą taip pat prašo spręsti teismo nuožiūra.

17BUAB „Vakarų matininkai“ ir VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas atsiliepimų nepateikė ir į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį jiems pranešta tinkamai.

18Priimtinas ieškovės atsisakymas nuo dalies reikalavimų, ieškinys ir priešieškinis atmestini.

19Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovei N. K., nekilnojamojo turto registro duomenimis, nuosavybės teise įregistruotas žemės sklypas (registro Nr.: ( - )), suformuotas atliekant kadastrinius matavimus, esantis adresu Klaipėdos m. ( - ), kadastrinis Nr.( - ), plotas 0,0596 ha ir jame esantys statiniai: sodo pastatas, unikalus Nr.: ( - ), žymėjimas plane ISlž, plotas 27,20 kv.m., šiltnamis, unikalus Nr.: ( - ), žymėjimas plane 211 m ir kiemo statiniai (kiemo aikštelė), unikalus Nr.: ( - ) (statinių registro įrašo Nr.: ( - )). Nekilnojamieji daiktai nuosavybės teise įregistruoti dovanojimo sutarties, 2001-04-18, Nr. ( - ), pagrindu (t.2, b.l. 84-85, 86-87). Atsakovui J. I., nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2010-11-25 duomenimis, adresu Klaipėdos m. ( - ) (registro Nr.: ( - )) yra įregistruotas žemės sklypas - kadastrinis Nr. ( - ), plotas 0,0616 ha su jame esančiais statiniais - sodo pastatu, unikalus Nr.: ( - ), žymėjimas plane ISlp, plotas- 40,28 kv.m. ir šiltnamiu, unikalus Nr.: ( - ), žymėjimas plane 211 ž. Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus, duomenų tikslinimo data - 1993-12-11. Nekilnojamieji daiktai nuosavybės teise priklauso atsakovui J. I., juridinis nuosavybės teisės įregistravimo pagrindas - priėmimo-perdavimo aktas, 2004-11-19, Nr. ( - ) ir pirkimo-pardavimo sutartis, 2004-11-19, Nr. ( - ) (t.2, b.l. 82-83). Atsakovui nesutikus su ieškovės žemės sklypo kadastrinius matavimus atlikusios įmonės UAB „Vakarų matininkai“ nustatyta riba tarp šalių sklypų bei ieškovei tenkančio žemės sklypo plotu, ieškovės žemės sklypo kadastrinių matavimų byla patvirtinta Klaipėdos apskrities viršininko 2007-09-17 įsakymu Nr. 4-5498-(1.3) ir šio įsakymo pagrindu registruota viešame registre (t.1, b.l. 23-27, t.3, b.l. 68-91). Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2010-11-25 duomenimis atsakovo vardu registruotas 0,0616 ha žemės sklypas, atsakovo prašymu UAB „Georamas“ atliko kadastrinius matavimus, po kurių sklypas sumažėjo iki 0,0576 ha (t.1, b.l. 90-100). Atsakovo pateiktoje kadastrinių matavimų byloje ir plane žemės sklypo ribų koordinatės nesutampa su ieškovės sklypo, įregistruoto viešame registre, ribų koordinatėmis, todėl atsakovo sklypo kadastriniai matavimai nepatvirtinti (prij. civ. b. Nr. 2-6537-122/2009, b.l. 45). Žemės sklypų ribų nustatymo ekspertizės aktu nustatyta, kad nei UAB „Georamas“ 2007-08-13 paruoštas žemės sklypo planas su jame nustatytomis žemės sklypo Nr. 43 koordinatėmis, nei UAB „Vakarų matininkai“ 2007-07-26 paruoštas žemės sklypo planas su jame nustatytomis žemės sklypo Nr. 42 koordinatėmis neatitinka pirminių sodininkų bendrijos „Draugystė“ teritorinių planavimo dokumentų (t.3, b.l. 7-26).

20Nagrinėjamu atveju iš patikslinto ieškinio matyti, kad ieškovė pareiškė negatorinį ieškinį (CK 4.98 str.), reikalaudama pašalinti jos teisės pažeidimus – įpareigoti atsakovus J. I. ir D. I. nugriauti tvorą, pastatytą ant jos ir atsakovų sklypus skiriančios ribos, ir nugriauti atsakovams priklausančiame sklype arčiau nei l metro atstumu nuo ieškovės sklypo ribos pastatytą stoginę. Tokius reikalavimus ieškovė grindžia Nekilnojamojo turto registro išrašais bei žemės sklypo kadastrinių matavimų bylos dokumentais (t.1, b.l. 23-28), Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus išvada (t.2, b.l. 94-101). Iš atsakovų priešieškinio matyti, kad atsakovai ginčija ieškovės sklypo kadastrinius matavimus, reiškia reikalavimą dėl žemės sklypo ribų nustatymo (CK 4.45 str.) ir negatorinį reikalavimą nugriauti dalį ieškovei priklausančio sodo pastato (CK 4.98 str.).

21Pasisakydamas dėl CK 4.98 straipsnio taikymo sąlygų, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, jog, pareiškęs negatorinį ieškinį, ieškovas turi įrodyti du dalykus: kad jis yra turto savininkas ir kad jo teisės yra pažeistos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-09-01 nutartis civilinėje byloje 3K-3-407/2008). Ieškovė teigia, kad jos sklypo ribos yra aiškiai ir tiksliai nustatytos, tačiau bylos duomenimis neabejotinai nustatyta, kad ribos tarp ieškovei ir atsakovams J. ir D. I. priklausančių žemės sklypų nėra aiškios, neatitinka šalių faktiškai naudojami ir Nekilnojamojo turto registre įregistruoti sklypų plotai, ieškovės sklypo kadastriniai matavimai nėra teisingi. Šį faktą patvirtino Nacionalinės žemės tarnybos atstovas, UAB „Vakarų valda“ atlikti sklypų esamos situacijos matavimai (t.4, b.l. 116-137), liudytojo M. J. paaiškinimai. Šioje byloje teismo ekspertizės aktu (t.3, b.l. 10-16) įrodyta, kad šalių pateiktose UAB ,,Georamas“ ir UAB ,,Vakarų matininkai“ ginčo žemės sklypų planuose šių sklypų ribų koordinatės neatitinka pirminių sodininkų bendrijos ,,Draugystė‘‘ teritorinių planavimo dokumentų, tačiau, kaip paaiškėjo bylos nagrinėjimo metu, pirminiai planavimo dokumentai taip pat yra netikslūs. Šią aplinkybę patvirtino tiek trečiųjų asmenų sodininkų bendrijos „Draugystė“ atstovo P. E. P. ir UAB „Georamas“ atstovo L. R. paaiškinimai, tiek UAB „Vakarų valda“ atlikti matavimai. Nagrinėjamu atveju akivaizdu yra tai, kad abi šalys viena kitai reikšdamos negatorinius reikalavimus privalo teismui nurodyti pagal įstatymų reikalavimus nustatytą ribą tarp žemės sklypų, nes tik žemės sklypų riba yra atskaitos taškas vertinant šalių įrodinėjamas aplinkybes, o būtent: ar atsakovų pastatyta tvora yra jų sklype ar ant sklypų ribos, atsakovų stoginės pastatymo atstumas taip pat skaičiuotinas nuo sklypų ribos, ieškovei suformuluotas atsakovų reikalavimas nugriauti namo sieną taip pat yra tiesiogiai susijęs su sklypų ribomis. Aplinkybę, kad turi būti teisingai nustatyta riba tarp ginčo sodų Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) sodininkų bendrijoje ,,Draugystė‘‘, buvo nurodęs ir Klaipėdos apygardos teismas 2012-02-15 nutartyje (t.3, b.l. 171-175).

22Atsakovai J. ir D. I. teigia, kad sklypų ribos turėtų būti nustatytos pagal eksperto nustatytas ribas. Pažymėtina, kad eksperto ekspertizės akte numatoma žemės sklypo, esančio ( - ), Klaipėdoje, riba pietinėje pusėje kerta pastatą, esantį ieškovės žemės sklype. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-04-15 nutarimu Nr. 534, 20 punkte yra numatyta, kad žemės sklypas negali būti suformuotas taip, kad žemės sklypo riba kirstų statinį, kuris yra suformuotas kaip vienas atskiras nekilnojamasis daiktas, išskyrus inžinerinius statinius (inžinerinius tinklus, susisiekimo komunikacijas ir panašiai). Byloje nėra duomenų, kad ieškovės sklype pastatytas sodo pastatas būtų pastatytas pažeidžiant galiojusių teisės aktų reikalavimus, pastatas yra pripažintas tinkamu naudoti ir įregistruotas viešame registre. Nustačius tokias aplinkybes, nėra pagrindo vadovautis 2011-03-22 ekspertizės akte eksperto nustatytomis ribomis ir vertinti eksperto padarytą išvadą kaip teisingą, atitinkančią teisės aktų reikalavimus. Eksperto išvada atsakovų priešieškinio reikalavimų dėl sklypų ribų nustatymo neįrodo, o naujų žemės sklypų kadastrinių matavimų, kurie būtų atlikti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų, atsakovai neatliko ir į bylą nepateikė. Pažymėtina, kad šalys turi aktyviai ginti savo interesus, naudotis joms priklausančiomis teisėmis. Bylos nagrinėjimo metu šalims ne kartą buvo siūloma taikiai susitarti dėl kilusio ginčo išsprendimo, atlikti naujus sklypų matavimus, tačiau šalys šiomis teisėmis nepasinaudojo. Nustačius aplinkybes, kad tiek pirminiai sodininkų bendrijos „Draugystė“ teritoriniai planavimo dokumentai, tiek UAB ,,Vakarų matininkai“ ir UAB ,,Georamas“ atlikti kadastriniai matavimai yra netikslūs, ir nesant naujų tikslių pagal įstatymų reikalavimus atliktų geodezinių matavimų, teismas neturi galimybės nustatyti ginčytinų sklypų ribų. Įvertinus išdėstytas aplinkybes, atsakovų J. ir D. I. priešieškinio reikalavimas dėl ribos tarp jiems ir ieškovei priklausančių žemės sklypų ribų nustatymo atmestinas kaip neįrodytas ir nepagrįstas.

23Kadangi nei ieškovė, nei atsakovai J. I. ir D. I. neįrodė vienos iš būtinųjų CK 4.98 straipsnyje įtvirtintos normos taikymo sąlygų, t.y. kad būtent jie yra ginčo sklypų dalių savininkai, teismas sprendžia, kad nėra pagrindo tenkinti ieškovės ieškinį ir atsakovų priešieškinio reikalavimo dėl dalies statinio nugriovimo.

24Atsakovai J. I. ir D. I. taip pat prašė pripažinti negaliojančiais šiuo metu bankrutuojančios UAB „Vakarų matininkai“ 2007-08-09 atliktus ieškovės žemės sklypo adresu ( - ), Klaipėda, kadastrinius matavimus ir panaikinti Klaipėdos apskrities viršininko 2007-09-17 įsakymą Nr. 4-5498-(1.3) „Dėl privačios žemės sklypo Nr. ( - ), esančio sodininkų bendrijoje „Draugystė“ Klaipėdos mieste, naudojimosi sąlygų nustatymo“. Atsakovai nurodė, kad ieškovės sklypo kadastriniai matavimai atlikti nesilaikant nustatytų reikalavimų tokiems darbams atlikti, tačiau Nacionalinė žemės tarnyba 2010-12-06 teismui pateiktoje išvadoje (t.2, b.l. 89-90) patvirtino, kad UAB „Vakarų matininkai“ pateikta kadastrinių matavimų byla sudaryta nepažeidžiant tuo metu galiojusios metodikos. Nepagrįsti ir atsakovų teiginiai, kad jie nebuvo informuoti apie atliekamus ieškovės sklypo kadastrinius matavimus, kadangi, kaip matyti iš 2007-08-09 žemės ribų paženklinimo-parodymo akto (t.1, b.l. 25, t.3, b.l. 71), akto 5 punkte yra įrašas, kad atsakovas J. I. nesutinka su nustatytomis sklypo ribomis. Netikėti šio įrašo teisingumu ir vertinti jį kaip tikrovės neatitinkantį teismas neturi pagrindo, juolab, kad ir kiti byloje esantys rašytiniai įrodymai – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2007-10-10 raštas, adresuotas J. I. (t.3, b.l. 160), Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2007-10-20 raštas, adresuotas J. I. (t.4, b.l. 77) – patvirtina, kad atsakovams buvo žinoma apie atliekamus ieškovės sklypo kadastrinius matavimus. Dėl atsakovų nurodytų argumentų, kad kadastriniuose matavimuose nustatytos ieškovės žemės sklypo ribos yra neteisingos, teismas jau pasisakė, tačiau papildomai pažymi, kad iš naujo parengus tiek ieškovės N. K., tiek atsakovų J. ir D. I. žemės sklypų kadastrinius matavimus būtų pagrindas tikslinti Nekilnojamojo turto kadastro duomenis. Tokiu būdu atsakovams neįrodžius paminėtų priešieškinio reikalavimų pagrįstumo, šie reikalavimai taip pat atmestini.

25Ieškovė atsisakė pradinio ieškinio reikalavimų dėl 4 tujų medelių, pasodintų prie ieškovės sodo namelio, ir virš jos sodo sklypo nutiesto elektros kabelio (atvado) pašalinimo. Bet kurioje proceso stadijoje ieškovas, kreipęsis į teismą, turi teisę pareikšti teismui, kad jis atsisako ieškinio (CPK 140 str. 1 d.). Ieškovės pareikštas atsisakymas nuo dalies ieškinio neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms, viešajam interesui ir šalių interesams, todėl ieškovės atsisakymas nuo dalies pradinio ieškinio reikalavimų priimtinas ir civilinė byla šioje dalyje nutrauktina (CPK 140 str. 1 d., 293 str. 1 d. 4 p.). Ieškovei išaiškintina, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 294 str. 2 d.).

26Atmetus ieškinį ir priešieškinį, bylinėjimosi išlaidos šalims nepriteistinos (CPK 93 straipsnio 2 dalis).

27Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 268, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

28ieškinį ir priešieškinį atmesti.

29Civilinę bylą dalyje dėl ieškovės N. K. pradiniame ieškinyje pareikštų reikalavimų pašalinti pasodintus prie jos sodo namelio keturis tujų medelius ir virš jos sodo sklypo nutiestą elektros kabelį (atvadą) nutraukti.

30Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Violeta Olcvikienė,... 2. ieškovė patikslintu ieškiniu prašo įpareigoti atsakovus J. I. ir D. I. per... 3. Atsakovai J. I. ir D. I. su pareikštu ieškiniu nesutinka, pareiškė... 4. 1. pripažinti negaliojančiais UAB „Vakarų matininkai“ 2007-08-09... 5. 2. panaikinti Klaipėdos apskrities viršininko 2007-09-17 įsakymą Nr.... 6. 3. nustatyti ribą tarp atsakovams priklausančio žemės sklypo adresu ( - ),... 7. 4. įpareigoti ieškovę N. K. per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo... 8. 5. priteisti iš ieškovės N. K. ir atsakovo UAB „Vakarų matininkai“... 9. Priešieškinyje atsakovai nurodė, kad ieškovės sklypo kadastriniai... 10. Ieškovė su patikslinto priešieškinio reikalavimais nesutinka. Nurodė, kad... 11. Atsakovė Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos su... 12. Teismo posėdžio metu ieškovė ir jos atstovas patikslinto ieškinio... 13. Atsakovai J. I. ir D. I. bei jų atstovas su ieškiniu nesutinka, prašė... 14. Atsakovės Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos... 15. Tretysis asmuo sodininkų bendrija „Draugystė“ atsiliepimo į patikslintą... 16. Tretysis asmuo UAB „Georamas“ atsiliepimų nepateikė, atstovas L. R.... 17. BUAB „Vakarų matininkai“ ir VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas... 18. Priimtinas ieškovės atsisakymas nuo dalies reikalavimų, ieškinys ir... 19. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovei N. K., nekilnojamojo turto registro... 20. Nagrinėjamu atveju iš patikslinto ieškinio matyti, kad ieškovė pareiškė... 21. Pasisakydamas dėl CK 4.98 straipsnio taikymo sąlygų, Lietuvos... 22. Atsakovai J. ir D. I. teigia, kad sklypų ribos turėtų būti nustatytos pagal... 23. Kadangi nei ieškovė, nei atsakovai J. I. ir D. I. neįrodė vienos iš... 24. Atsakovai J. I. ir D. I. taip pat prašė pripažinti negaliojančiais šiuo... 25. Ieškovė atsisakė pradinio ieškinio reikalavimų dėl 4 tujų medelių,... 26. Atmetus ieškinį ir priešieškinį, bylinėjimosi išlaidos šalims... 27. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 268,... 28. ieškinį ir priešieškinį atmesti.... 29. Civilinę bylą dalyje dėl ieškovės N. K. pradiniame ieškinyje pareikštų... 30. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...