Byla 2-777/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Kazio Kailiūno, Danutės Milašienės ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Minaivos statybos įmonė“ ir jos vadovo A. T. atskiruosius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2008 m. liepos 10 d. nutarties, kuria uždarajai akcinei bendrovei „Minaivos statybos įmonė“ iškelta bankroto byla ir skirtas bankroto administratorius, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-943-324/2008 pagal uždarosios akcinės bendrovės „Minaivos statybos įmonė“ administracijos vadovo A. T. , uždarosios akcinės bendrovės „Česlovas ir kompanija“ ir AB „Parex bankas“ ieškinius dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Minaivos statybos įmonė“.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3UAB „Minaivos statybos įmonė“ kreditoriai bei administracijos vadovas prašė iškelti Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d., 4 str. 2 punkte, 6 str. numatytais pagrindais bankroto bylą UAB „Minaivos statybos įmonė“.

4AB „Parex bankas“ nurodė, jog atsakovas netinkamai vykdo 2007 m. gruodžio 17 d. kreditavimo sutartimi Nr. KS/006/139 prisiimtą prievolę mokėti bankui palūkanas. Ieškinio pateikimo metu atsakovo skola sudarė 304 774,51 Lt (298 000,00 Lt kredito, 6 669,98 Lt nesumokėtų palūkanų, 104,53 Lt nesumokėtų delspinigių), 3 863,35 Lt skola pradelsta daugiau kaip 30 dienų. Atsakovas vengia su banku bendradarbiauti ir nesilaiko sutartinio įsipareigojimo visas iš UAB „Stamita“ gautas lėšas pervesti į banko sąskaitą kreditui grąžinti, todėl 2008 m. balandžio 30 d. raštu bankas pareikalavo įvykdyti pradelstą prievolę ir sumokėti visą skolą iki 2008 m gegužės 14 d. Iki ieškinio pareiškimo atsakovas reikalavimo neįvykdė. Atsižvelgiant į tai, kad jis nebevykdo ūkinės veiklos, o jo įmonės vadovas kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, nurodė, kad UAB „Minaivos statybos įmonė“ yra nemoki.

5UAB „Česlovas ir kompanija“ nurodė, jog atsakovas nuo 2007 m. gruodžio mėnesio nebeatsiskaitinėja su ieškovu pagal 2006 m. liepos 19 d. sudarytą ilgalaikę prekių pirkimo – pardavimo sutartį Nr. AL 2006/0719. Ieškinio pateikimo metu yra skolinga 40 382,96 Lt už nupirktą produkciją (statybines ir remonto medžiagas) bei 4 559,42 Lt delspinigių. Šios skolos nesumokėjo ir per kreditoriaus nustatytą terminą, todėl prievolinių įsipareigojimų negalinti vykdyti atsakovo įmonė yra nemoki.

6UAB „Minaivos statybos įmonė“ administracijos vadovas nurodė, kad, vykdydama veiklą, įmonė įsiskolino tiekėjams 735 782 Lt, mokesčių valstybei – 76 809 Lt, VSDFV biudžetui – 60 500 Lt, AB SEB Vilniaus bankui – 560 326 Lt, AB Parex bankui – 44 606 Lt, darbo užmokesčio – 270 365 Lt. Pradelsti jos finansiniai įsipareigojimai sudaro daugiau kaip pusę įmonės balansinio turto, todėl 2008 m. balandžio 14 d. pateiktu ieškiniu prašo iškelti bankroto bylą.

7Kauno apygardos teismas 2008 m. liepos 10 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei ”Minaivos statybos įmonė”, įmonės administratoriumi paskyrė A. G. . Nurodė, kad kreditoriai AB „Parex bankas“ ir UAB „Česlovas ir kompanija“ nevisiškai laikėsi Įmonių bankroto įstatymo 6 straipsnio reikalavimų dėl pranešimo atsakovui apie ketinimą kelti bankroto bylą, tačiau dėl bankroto bylų nagrinėjimo specifikos tai nesudaro pagrindo imtis ieškinių trūkumų šalinimo veiksmų bei taikyti CPK 296 straipsnio antrojoje dalyje numatytas pasekmes. Ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei pateikė pats atsakovas, nurodė, kad su kreditoriais negalėjo ir negalės atsiskaityti. Vadovaudamasis šiomis aplinkybėmis teismas sprendė, kad nėra procesinės būtinybės koreguoti kreditorių ieškinių priėmimo veiksmus, todėl nagrinėjo visų trijų ieškovų reikalavimus UAB „Minaivos statybos įmonė“ dėl bankroto bylos iškėlimo. Teismas tenkino prašymą dėl bankroto bylos iškėlimo, kadangi iš 2007 m. gruodžio 31 d. atsakovo įmonės finansinės atskaitomybės duomenų matyti, kad ši įmonė turi turto už 3 072 269 Lt, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 2 992 917 Lt. Pagal 2008 m. balandžio 30 d. sudarytą įmonės balansą jos turto vertė yra 2 398 775 Lt, skolos – 2 843 418 Lt. Iš atsakovo pateikto kreditorių sąrašo matyti, jog visi jo finansiniai įsipareigojimai yra pradelsti, skolas sudaro įstatymų nustatyti mokesčiai, kiti privalomieji mokėjimai, teismo priteistos sumos, įsiskolinimas tiekėjams, kredito įstaigoms, darbuotojams. Tokia UAB „Minaivos statybos įmonė“ būsena atitinka ĮBĮ 2 str. 8 d. reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką ir yra pagrindas iškelti atsakovo įmonei bankroto bylą (ĮBĮ 8str.1d., 9str. 5 d. 1 p.). Parinkdamas administratoriaus kandidatūrą, teismas nurodė, kad visų administratorių darbo patirtis yra panaši, tačiau, atsižvelgdamas į tai, kad bankroto procesas bus sudėtingas, bankroto administratoriumi skyrė kreditoriaus siūlomą A. G. kandidatūrą, nes paskyrus atsakovo siūlomą J. Č. gali kilti abejonių dėl jo nešališkumo. Teismas administratoriumi dėl tų pačių motyvų neskyrė UAB „Orinata“, nes jos buveinė yra tame pačiame mieste kaip ir atsakovo.

8Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Česlovas ir kompanija“ prašo Kauno apygardos teismo 2008 m. liepos 10 d. nutartį pakeisti ir UAB „Minaivos statybos įmonė“ administratoriumi skirti UAB „Orinata“. Nurodo, kad teismo nutarties dalis, kuria administratoriumi yra skirtas A. G. , yra neteisėta ir nepagrįsta. Nors Įmonių bankroto įstatymo 11staipsnio 2 dalis suteikia teismui diskrecijos teisę spręsti dėl bankrutuojančios įmonės administratoriaus, teismo sprendimas turi būti pagrįstas. Teismas, turėdamas užtikrinti kuo sklandesnį bankroto procesą, privalo įvertinti visas pasiūlytas kandidatūras bei kitas reikšmingas aplinkybes. Pasirinkdamas vieną iš pasiūlytų kandidatų, teismas turi argumentuoti dėl kitų kandidatūrų atmetimo. Nagrinėjamu atveju teismas neargumentavo, dėl ko yra nepriimtina UAB „Orinata“ kandidatūra. Teismo nutarties dalis dėl administratoriaus paskyrimo yra iš esmės be motyvų ir tai pažeidžia viešąjį interesą. Administratoriumi skirdamas A. G. , teismas nenurodė, kuo jis yra pranašesnis už UAB „Orinata“, o argumentas, jog šios bendrovės buveinė yra tame pačiame mieste kaip ir bankrutuojančios įmonės, todėl galimas subjektyviškumas, yra nepagrįstas. Apeliantas taip pat atkreipė dėmesį, kad kitas ieškovas AB Parex bankas kreipėsi į teismą nesilaikydamas įstatyme nustatytos tvarkos, o jo pateiktas kvito nuorašas yra patvirtintas ne ieškovo darbuotojo, o bankroto administratoriaus A. G. , kas patvirtina jo suinteresuotumą bylos baigtimi ir kelia abejonių dėl jo paskyrimo pagrįstumo.

9Atskiruoju skundu UAB „Minaivos statybos įmonė“ administracijos direktorius A. T. prašo pakeisti Kauno apygardos teismo 2008 m. liepos 10 d. nutarties dalį dėl administratoriaus paskyrimo ir administratoriumi neskirti A. G. . Nurodo iš esmės analogiškus argumentus, kuriuos dėl administratoriaus suinteresuotumo savo atskirajame skunde išdėstė UAB „Česlovas ir kompanija“.

10Atsiliepimu į apeliacinį skundą AB PAREX bankas prašo Kauno apygardos teismo 2008 m. liepos 10 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad teismas, bankroto administratoriumi paskyręs A. G. , tinkamai pasinaudojo jam įstatymo suteikta diskrecijos teise, įvertino visų siūlomų kandidatų tinkamumą ir pakankamai motyvavo administratoriaus skyrimą. Ta aplinkybė, kad administratorius savo parašu patvirtino kvito nuorašą, nepatvirtina jo suinteresuotumo. Administratorius, kuriam siūloma administruoti bankrutuojančią įmonę įvertina šios įmonės būklę, darbų apimtį, kreditorių ir skolininkų sąrašus, tačiau tai nereiškia, kad jis tampa suinteresuotas vieno kreditoriaus nauda. Be to, ieškovas atkreipė dėmesį, kad bankrutuojančios įmonės prašomas paskirti administratorius J. Č. yra buvęs UAB „Orinata“ darbuotojas, todėl šios bendrovės paskyrimas administruoti bankrutujančią įmonę reiškia atsakovo siūlomo asmens paskyrimą. Teismo paskirtas administratorius turi pakankamą darbo patirtį, yra nešališkas, turi teisę teikti tokias paslaugas, todėl jis užtikrins bankroto proceso sklandumą ir skaidrumą.

11Atskirasis skundas netenkintinas.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik dėl apskųstos dalies ir tik analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis.

13Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

14Apeliantai ginčija pirmosios instancijos teismo nutarties dalį, kuria UAB „Minaivos statybos įmonės“ administratoriumi yra skirtas A. G. . Atskiruosiuose skunduose yra nurodyta, kad teismas netinkamai išsprendė administratoriaus kandidatūros klausimą.

15Kolegija pažymi, kad bankrutuojančios įmonės administratoriaus funkcijos, jo teisės ir pareigos reglamentuotos ĮBĮ 11 straipsnyje, kuriame nustatyta, kad bankrutuojančios įmonės administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, ĮBĮ nustatyta tvarka valdantis, naudojantis bankrutuojančios įmonės turtą, bankuose esančias lėšas ir jomis disponuojantis bei privalantis užtikrinti bankrutuojančios įmonės turto apsaugą, vadovaujantis įmonės ūkinei komercinei veiklai, privalantis ginti visų kreditorių ir bankrutuojančios įmonės interesus, organizuojantis bei vykdantis visus būtinus bankroto procedūros darbus. Administratorius yra plačius įgalinimus įmonės bankroto procese turintis asmuo, nuo kurio veiksmų didžiąja dalimi priklauso tinkama visų kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo sklandumas bei skaidrumas. ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalis suteikia teismui diskrecijos teisę spręsti klausimą dėl bankrutuojančios įmonės administratoriaus paskyrimo.

16Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2006 m. kovo 28 d. nutarime nurodė, kad „teismai turi vadovautis tokia atitinkamų teisės nuostatų (normų, principų) taikymo samprata, kokia buvo suformuota ir kokia buvo vadovaujamasi taikant tas nuostatas (normas, principus) ankstesnėse bylose, inter alia anksčiau sprendžiant analogiškas bylas“. Taigi Konstitucinis Teismas pabrėžė teismų pareigą siekti, kad analogiškos situacijos būtų vertinamos ir analogiškos bylos būtų sprendžiamos vienodai.

17Remiantis aukščiau minėtomis bankroto procedūras reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis bei teismų formuojama praktika, laikytina, kad teismas, svarstydamas administratoriaus skyrimo klausimą, yra saistomas būtinumo užtikrinti kuo sklandesnį bankroto procedūrų atlikimą, todėl turi atsižvelgti į visus pasiūlymus dėl skirtino administratoriaus. Teismas nėra suvaržytas teikiamais pasiūlymais skirti administratoriumi vieną ar kitą asmenį, tačiau įvertina į bylą įtrauktų asmenų nuomonę.

18Apeliantai ginčija tesimo nutarties dalį dėl to, kad teismas nepasirinko jų siūlomų administratorių, tačiau atskirajame skunde nurodytiems argumentams dėl paskirto administratoriaus suinteresuotumo ir negalėjimo tinkamai atlikti jam pavestas funkcijas pagrįsti nepateikė jokių įrodymų. Teismo pasirinktas administratorius sutinka teikti administravimo paslaugas, jis turi tinkamą kvalifikaciją, todėl kolegija nemato pagrindo atskirajame skunde nurodytais pagrindais keisti pirmosios instancijos teismo skirtą administratorių.

19Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria UAB „Minaivos statybos įmonė“ administratoriumi skirtas A. G. , yra teisėta ir pagrįsta, todėl paliktina nepakeista.

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

21Kauno apygardos tesimo 2008 m. liepos 10 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. UAB „Minaivos statybos įmonė“ kreditoriai bei administracijos vadovas... 4. AB „Parex bankas“ nurodė, jog atsakovas netinkamai vykdo 2007 m. gruodžio... 5. UAB „Česlovas ir kompanija“ nurodė, jog atsakovas nuo 2007 m. gruodžio... 6. UAB „Minaivos statybos įmonė“ administracijos vadovas nurodė, kad,... 7. Kauno apygardos teismas 2008 m. liepos 10 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą... 8. Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Česlovas ir kompanija“ prašo Kauno... 9. Atskiruoju skundu UAB „Minaivos statybos įmonė“ administracijos... 10. Atsiliepimu į apeliacinį skundą AB PAREX bankas prašo Kauno apygardos... 11. Atskirasis skundas netenkintinas.... 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 13. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas... 14. Apeliantai ginčija pirmosios instancijos teismo nutarties dalį, kuria UAB... 15. Kolegija pažymi, kad bankrutuojančios įmonės administratoriaus funkcijos,... 16. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2006 m. kovo 28 d. nutarime nurodė,... 17. Remiantis aukščiau minėtomis bankroto procedūras reglamentuojančių... 18. Apeliantai ginčija tesimo nutarties dalį dėl to, kad teismas nepasirinko jų... 19. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 21. Kauno apygardos tesimo 2008 m. liepos 10 d. nutartį palikti nepakeistą....