Byla I-10111-171/2014
Dėl skundas laikomas nepaduotu ir grąžinamas pareiškėjui

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Irena Paulauskienė, susipažinusi su M. B. skundu,

Nustatė

2Pareiškėjas M. B. 2014-10-06 išsiuntė teismui skundą, kuriame prašo: 1) panaikinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2014-07-10 sprendimą Nr. 68-135; 2) panaikinti Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – Vilniaus AVMI) 2014-05-07 sprendimą Nr. (4.65)-FR0682-255 ir 2014-03-31 patikrinimo aktą Nr. (4.65)-FR0680-247; 3) panaikinti Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau - MGK) 2014-09-12 sprendimą Nr. S-185(7-157/2014).

3Skundas laikytinas nepaduotu ir grąžintinas pareiškėjui.

4Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014-10-13 nutartimi nustatė pareiškėjui terminą iki 2014-10-31 skundo trūkumams pašalinti: 1) pateikti įrodymus, kada gavo ginčijamą Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 12 d. sprendimą Nr. S-185(7-157/2014); 2) patikslintame skunde atsakove nurodyti tik Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, o trečiuoju suinteresuotu asmeniu – Vilniaus apskrities valstybinę mokesčių inspekciją; 3) patikslintame skunde nurodyti savo asmens kodą, kontaktinį telefono numerį, elektroninio pašto adresą (jeigu turi), taip pat nurodyti, ar pageidauja atsiliepimą į skundą, teismo sprendimą, kitus procesinius dokumentus gauti elektroninių ryšių priemonėmis; 4) patikslintame skunde nurodyti atsakovės ir trečiojo suinteresuoto asmens elektroninio pašto adresus, telefono ir fakso numerius, kitus elektroninių ryšių priemonių adresus.

5Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 1 dalį, jeigu skundas neatitinka Administracinių bylų teisenos įstatymo 23, 24 ir 39 straipsnių reikalavimų, nutartimi nustatomas terminas trūkumams pašalinti. Jeigu per teismo nustatytą terminą trūkumai nepašalinami, skundas laikomas nepaduotu ir teisėjo nutartimi grąžinamas pareiškėjui.

6M. B. nutartyje nurodytų skundo trūkumų per teismo nustatytą terminą nepašalino, todėl skundas laikomas nepaduotu ir grąžinamas pareiškėjui.

72014 m. spalio 10 d. per paslaugų portalą „Perlo paslaugos“ į Valstybinės mokesčių inspekcijos surenkamąją sąskaitą sumokėtas 100 Lt žyminis mokestis. Pagal LITEKO duomenų bazę nustatyta, kad žyminį mokestį sumokėjo pareiškėjas M. B. ir šis žyminis mokestis įskaitytas už teikiamą skundą. Grąžinus skundą, vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 42 straipsnio 1 dalies 3 punktu, sumokėtas žyminis mokestis grąžintinas jį sumokėjusiam asmeniui. M. B. išaiškintina, kad žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija prie FM, remdamasi teismo nutartimi (Administracinių bylų teisenos įstatymo 42 straipsnio 2 dalimi).

8M. B. išaiškintina, kad ši nutartis neužkerta kelio jam pakartotinai kreiptis į teismą su skundu, atitinkančiu Administracinių bylų teisenos įstatymo 23, 24 ir 39 straipsnių reikalavimus.

9Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 1 dalimi ir 105–106 straipsniais,

Nutarė

10Pareiškėjo M. B. skundą laikyti nepaduotu.

11Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais grąžinti pareiškėjui.

12Nutarčiai įsiteisėjus, įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos grąžinti pareiškėjui M. B., a. k. ( - ) sumokėtą 100 Lt (vieną šimtą litų) (28,96 Eur (dvidešimt aštuonis eurus ir devyniasdešimt šešis euro centus)) žyminį mokestį pagal 2014 m. spalio 6 d. „Perlo paslaugos“ mokėjimo kvitą.

13Išaiškinti M. B., kad ši nutartis neužkerta kelio jam pakartotinai kreiptis į teismą su skundu, atitinkančiu Administracinių bylų teisenos įstatymo reikalavimus.

14Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduodamas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai