Byla 2-12827-730/2011
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė A. Ž., Klaipėdos apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos biuras

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Erinija Kazlauskienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo I. Z. skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė A. Ž., Klaipėdos apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos biuras,

Nustatė

2civilinė byla nagrinėjama pagal pareiškėjo skundą dėl antstolės veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0075/03/03970, kuriuo pareiškėjas prašo įpareigoti antstolę nutraukti vykdomąją bylą ir grąžinti Klaipėdos apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos biurui 2002 m. nutarimą skirti pareiškėjui administracinę nuobaudą, pasibaigus nutarimo vykdymo senaties terminui, priteisti iš antstolės advokato pagalbos išlaidas. Reikalavimo pagrindu pareiškėjas nurodė aplinkybes, kad išieškojimas vykdomojoje byloje yra vykdomas pagal 2002-01-31. vykdomąjį dokumentą - nutarimą, kuriuo pareiškėjui paskirta 300,00 Lt bauda. Minėtas nutarimas administracinėje byloje nustatytu terminu nebuvo įvykdytas ne dėl pareiškėjo kaltės, nebegali būti vykdomas dėl senaties termino, todėl pagal Lietuvos Respublikos CPK 629 straipsnį vykdomoji byla turi būti nutraukta. Antstolė neįvykdė Lietuvos Respublikos CPK 654, 655, 657 straipsnių reikalavimų, pareiškėjas jokių pranešimų, raginimų ir pasiūlymų, išskyrus 2011-07-22 patvarkymą, iš antstolės nėra gavęs. Esant tokioms aplinkybėms pareiškėjas laiko, jog tik 2011-07-22 antstolė pradėjo vykdyti 2002 m. nutarimą, yra suėję nutarimo vykdymo senaties terminai, todėl antstolės veiksmai neteisėti ir nepagrįsti.

3Suinteresuotas asmuo antstolė A. Ž. pateikė atsiliepimą į pareiškėjo skundą, nurodė, kad skundas yra visiškai nepagrįstas ir atmestinas. Nesutikimo motyvai – Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas nenustato vykdymo senaties, todėl turi būti vadovaujamasi Lietuvos Aukščiausiojo teismo ir Lietuvos Vyriausiojo Administracinio teismo praktika, tai yra kaip įstatymo analogija taikytinas Lietuvos Respublikos Baudžiamasis kodeksas. Antstolė remdamasi Lietuvos Vyriausiojo Administracinio teismo 2003-01-22 konsultacija Nr. 26.1-K, 2009-06-01 Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-250/2009, pripažįsta, kad senaties termino eiga sustojo, nes skolininkas vengė mokėti baudą. Papildomai nurodo, kad yra faktinių aplinkybių, kurios rodo pareiškėją vengus sumokėti baudą - pareiškėjas žinojo apie jam paskirtą baudą nuo 2003-03-03, kai skolininkui buvo išsiųstas reikalavimas ją sumokėti. Per tą laiką VSDFV duomenimis nebuvo įsidarbinęs, tačiau sugebėjo 2007-2009 savo vardu įsigyti tris transporto priemones, duomenų apie baudos sumokėjimą nėra.

4Suinteresuotas asmuo Klaipėdos apskrities VPK Kelių policijos pateikė atsiliepimą į skundą, nurodė, kad su skundo reikalavimais nesutinka, išieškojimas vykdomas teisėtai ir pagrįstai.

5Skundas netenkintinas.

6Iš vykdomojoje byloje Nr. 0075/03/03970 ir civilinėje byloje esančių įrodymų nustatytos teisiškai reikšmingos faktinės bylos aplinkybės. 2003-01-31 antstolės A.Ž. kontoroje buvo priimtas vykdyti 2002-11-13 Klaipėdos Policijos departamento nutarimas Nr. 20833 dėl 300,00 Lt baudos išieškojimo iš pareiškėjo valstybės naudai (v.b.l. 1). Pareiškėjui jo gyvenamosios vietos adresu – ( - ), registruotu paštu buvo išsiųsti: 2003-03-03 reikalavimas sumokėti 300,00 Lt dydžio baudą ir vykdymo išlaidas, 2006-03-03 reikalavimas atvykti pas antstolę, 2007-05-21 reikalavimas atvykti pas antstolę, 2011-07-22 reikalavimas atvykti pas antstolę ir pateikti duomenis apie turtą (v.b.l. 2, 11, 14, 28). Duomenų, kad procesiniai dokumentai neįteikti nėra. 2003-05-05 pareiškėjas pervedė į antstolės depozitinę sąskaitą 50,00 Lt sumą. Duomenų, kad pareiškėjas sumokėjo likusią baudos dalį, vykdymo išlaidas nėra. Gyventojų registro tarnybos duomenis deklaruotos pareiškėjo gyvenamosios vietos adresas nuo 2003-03-06 yra ( - ) (v.b.l. 15, 20). Pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenis atsakovas priverstinio skolos išieškojimo laikotarpiu nedirbo (v.b.l. 4, 6, 10, 16, 19, 24, 30). Pareiškėjo vardu yra įregistruotos trys transporto priemonės: 2007-11-22 automobilis „Mercedes Benz 609“, valstybinis Nr. ( - ) 2007-05-29 automobilis „Mercedes Benz ML320“, valstybinis Nr. ( - ) 2009-05-12 automobilis „Mercedes Benz 814“, valstybinis Nr. ( - ) (v.b.l. 29).

7Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojamą teismų praktiką nutarimas skirti baudą, perduotas vykdyti nepažeidžiant Lietuvos Respublikos ATPK 308 straipsnio 1 dalyje nustatyto termino, turi būti vykdomas, vadovaujantis ATPK 312 - 316 straipsniais, reglamentuojančiais nutarimų skirti baudą vykdymo procesą. Tačiau administracinėn atsakomybėn patraukto asmens teisinė padėtis negali būti blogesnė už padėtį asmens, kurio atžvilgiu buvo priimtas apkaltinamasis nuosprendis baudžiamojoje byloje. Kadangi Lietuvos Respublikos ATPK nenustato administracinės nuobaudos vykdymo senaties termino, išskyrus atveją, kai buvo paskirtas administracinis areštas, administracinių teisės pažeidimų bylose pagal analogiją gali būti vadovaujamasi Lietuvos Respublikos Baudžiamajame kodekse numatytomis taisyklėmis. Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 96 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog apkaltinamasis nuosprendis nevykdomas, jei jis nebuvo įvykdytas per dvejus metus, kai paskirta bausmė už baudžiamąjį nusižengimą. Šio kodekso 96 straipsnio 3 dalis numato, kad senaties eiga sustoja, jei nuteistasis po nuosprendžio įsiteisėjimo vengia atlikti bausmę (LAT 2010-04-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-182/2010).

8Remiantis tokia teismų praktika, teismas sprendžiant, ar nėra pasibaigęs nutarimo skirti administracinę nuobaudą – baudą – vykdymo senaties terminas, turi nustatyti trijų rūšių aplinkybes: 1) kad prieš vykdant nutarimą administracinėje byloje buvo įsitikinta, jog nepraleistas trijų mėnesių vykdomojo dokumento perdavimo terminas tarp vykdančių nuobaudą arba kitų valdžios institucijų, esant įstatymo numatytiems pagrindams (Lietuvos Respublikos ATPK 308 straipsnio 1 dalis); 2) kad vykdymo laikotarpyje nėra 2 metų laikotarpio, kai valdžios institucijos dėl aplaidumo ar kitų priežasčių nieko neatliko dėl nuobaudos įvykdymo (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. gegužės 18 d nutartis Nr. N3-1012/2007, 2010 m. balandžio 16 d. nutartis Nr. N63-384/2010), 3) kad administracine tvarka nubaustas asmuo po nutarimo įsiteisėjimo nevengia atlikti nuobaudą.

9Iš vykdomojoje byloje esančio nutarimo nuorašo (v.b. l. 1, 28) matyti, kad 2002-11-13 Klaipėdos Policijos departamento nutarimas Nr. 20833 dėl 300,00 Lt baudos išieškojimo iš pareiškėjo valstybės naudai buvo pateiktas vykdyti antstolei 2003-01-31. Esant tokioms aplinkybėms, pripažįstama, kad šioje byloje nėra praleistas trijų mėnesių vykdomojo dokumento perdavimo terminas tarp vykdančių nuobaudą arba kitų valdžios institucijų, esant įstatymo numatytiems pagrindams (Lietuvos Respublikos ATPK 308 straipsnio 1 dalis).

10Remiantis vykdomojoje byloje esančiais rašytiniais įrodymais apie antstolės atliktus veiksmus, nustatyta, jog vykdant išieškojimą antstolė atliko išieškojimo veiksmus – tikrino Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos, kredito įstaigų duomenis apie pareiškėjo turtinės padėties pasikeitimus, Gyventojų registro tarnybos duomenis apie pareiškėjo deklaruotą gyvenamąją vietą, siuntė pareiškėjui reikalavimus vykdyti nutarimą administracinėje byloje. Nenustatytos aplinkybės, kad tarpas tarp antstolės atliekamų vykdymo veiksmų yra didesnis nei 2 metai, todėl nėra pagrindo, pripažinti, kad nutarimo vykdymo laikotarpiu nuobauda buvo neišieškota dėl antstolės aplaidumo, neveikimo ar kitų priežasčių.

11Pagal Lietuvos Respublikos BK 96 straipsnio 1 dalį, nutarimo vykdymo senaties eiga sustoja, kai nuteistasis po nutarimo įsiteisėjimo vengia vykdyti nuobaudą. Iš vykdomojoje byloje esančių įrodymų nustatytos aplinkybės, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenis, atsakovas priverstinio skolos išieškojimo laikotarpiu nedirbo, jokių piniginių lėšų kredito įstaigose neturi, pajamų negauna, tačiau 2007-2009 metais jo vardu buvo įregistruotos trys transporto priemonės. Teismo nuomone, tokios aplinkybės rodo, kad faktiškai pareiškėjas gavo kitokio pobūdžio pajamas, nei nurodo, todėl turėjo galimybes susimokėti baudą. Nutarimo skirti baudą nuoraše nurodyta pareiškėjo gyvenamoji vieta sutampa su Gyventojų registro tarnybos duomenimis apie deklaruotą pareiškėjo gyvenamąją vietą, ir nuo 2003-03-06 yra Taikos pr. 127 - 72, Klaipėdoje (v.b.l. 15, 20). Pareiškėjas skunde nurodo, kad nuolat gyveno deklaruotos gyvenamosios vietos adresu (b.l. 2), visi procesiniai dokumentai vykdymo procese pareiškėjui buvo siunčiami į nutarime nurodytą gyvenamąją vietą. Vykdomojoje byloje nėra duomenų, kad procesiniai dokumentai neįteikti. 2003-05-05 pareiškėjas sumokėjo 50,00 Lt dydžio baudos dalį. Kadangi pareiškėjas apie priverstinį išieškojimą buvo informuotas dar 2003 metais, kai sumokėjo skolos dalį, pareiškėjo argumentai, kad jis negavo jokių antstolės pranešimų, raginimų ir reikalavimų iki 2011-07-22 atmestini. Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas pripažįsta, jog pareiškėjas po nutarimo įsiteisėjimo dienos vengė vykdyti nuobaudą.

12Remiantis nurodytomis aplinkybėmis, teismo nuomone, nėra pagrindo pripažinti, jog šiuo atveju būtų praleistas (suėjęs) pareiškėjui paskirtos administracinės nuobaudos – baudos - išieškojimo terminas, todėl suinteresuotas asmuo antstolė A. Ž. pagrįstai vykdo išieškojimą iš pareiškėjo pagal 2002-11-13 nutarimą Nr.20733 vykdomojoje byloje Nr. 0075/03/03970. Tuo pagrindu netenkintinas pareiškėjo skundas įpareigoti antstolę A. Ž. nutraukti vykdomąją bylą Nr. 0075/03/03970 ir grąžinti Klaipėdos apskrities Vyriausiojo Policijos Komisariato Kelių policijos biurui 2002-11-13 nutarimą, pasibaigus nutarimo vykdymo senaties terminui.

13Lietuvos Respublikos CPK 443 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad dalyvaujančių byloje asmenų bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos. Tais atvejais, kai dalyvaujančių byloje asmenų suinteresuotumas bylos baigtimi yra skirtingas arba jų interesai yra priešingi, teismas gali proporcingai padalyti turėtas bylinėjimosi išlaidas arba jų atlyginimą priteisti iš dalyvavusio byloje asmens, kurio pareiškimas atmestas. Pareiškėjo turėtos 100,00 Lt (išlaidos advokato pagalbai apmokėti) neatlyginamos, nes jo skundas atmestas.

14Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 - 291 straipsniais, 513 straipsniu, teismas

Nutarė

15netenkinti pareiškėjo I. Z. skundo.

16Nutarčiai įsiteisėjus, panaikinti 2011-08-25 nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.

17Nutarčiai įsiteisėjus grąžinti antstolei A. Ž. vykdomąją bylą Nr. 00075/03/3970.

18Nutartis per 7 dienas nuo jos nutarties nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai