Byla 2-174-286/2012
Dėl 2414,35 Lt žalos priteisimo

1Ignalinos rajono apylinkės teismo teisėjas Kęstutis Rimkus, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ieškinį R. K. dėl 2414,35 Lt žalos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 2414,35 Lt, kuriuos Valstybinės ligonių kasos apmokėjo už I. Š. suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas. Nurodė, kad atsakovas savo veiksmais padarė I. Š. nesunkų sveikatos sutrikdymą, dėl ko ji buvo gydoma VšĮ Vilniaus universitetinėje ligoninėje bei konsultuota VšĮ Visagino ligoninėje. Visą jos gydymo kainą – 2414,35 Lt – sumokėjo Panevėžio TLK, todėl prašo šią sumą priteisti iš atsakovo, kaip žalą padariusio asmens.

3Per nustatytą terminą atsakovas atsiliepimo į pareikštą ieškinį nepateikė, todėl, esant ieškovo prašymui, sprendimas priimamas už akių.

4Ieškinys pilnai tenkintinas.

5Iš byloje esančių dokumentų seka, kad atsakovas 2011-07-25, apie 19 val., Ignalinos rajono savivaldybėje, Dūkšte, bute, esančiame ( - ), norėdamas numesti nuo šakutės dešrelę, netyčia išmetė šakutę, kuri smailiuoju galu pataikė I. Š. į kairę akį ir ją sužalojo. Dėl šio įvykio buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, kuris Ignalinos rajono apylinkės prokuratūros prokuroro B. P. 2011-12-30 nutarimu buvo nutrauktas nesant nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos BK 138 straipsnio 1 dalyje, požymių. Dėl atsakovo veiksmų nukentėjusiajai I. Š. buvo suteikta medicininė pagalba, už kurią Valstybinė ligonių kasa iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų sumokėjo 2414,35 Lt. Tokiu būdu Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui dėl atsakovo kaltės padaryta 2414,35 Lt žala, kurią patvirtina stacionare gydomo asmens statistinė kortelė ir asmens ambulatorinio gydymo apskaitos kortelės.

6Lietuvos Respublikos CK 6.246 straipsnio 1 dalis nustato, kad civilinė atsakomybė atsiranda atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Šalių susitarimas dėl civilinės atsakomybės už nuostolius (žalą), padarytus dėl skolininko tyčios ar didelio neatsargumo, netaikymo ar jos dydžio apribojimo negalioja. Draudžiama apriboti ar panaikinti civilinę atsakomybę už sveikatos sužalojimą, gyvybės atėmimą ar neturtinę žalą. Šalys savo susitarimu negali pakeisti imperatyviųjų teisės normų, nustatančių civilinę atsakomybę, jos formą ar dydį (CK 6.252 straipsnis).

7CK 6.263 straipsnis nustato, kad kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais – ir neturtinę žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo.

8Įvertinus byloje esančius įrodymus, darytina išvada, kad tarp atsakovo veiksmų ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto patirtų išlaidų yra tiesioginis priežastinis ryšys, kadangi atsakovas nesilaikė CK 6.263 straipsnyje numatytos pareigos laikytis tokių elgesio taisyklių, kad savo veiksmais nepadarytų kitam asmeniui žalos. CK 6.280 straipsnio 1 dalyje numatyta regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisė tokio dydžio, kiek sumokėta žalos atlyginimui, todėl atsakovas Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui turi atlyginti padarytą 2414,35 Lt žalą, kuri atsirado dėl jo neatsargių veiksmų. Dėl šių aplinkybių iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 2414,35 Lt neatsargiais veiksmais padarytos turtinės žalos už I. Š. suteiktas medicinines paslaugas.

9Kadangi ieškovas yra atleistas nuo žyminio mokesčio sumokėjimo paduodant ieškinį (CPK 83 straipsnio 1 dalies 5 punktas), visiškai patenkinus ieškinį, iš atsakovo į valstybės biudžetą priteistinas 72 Lt žyminis mokestis (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 96 straipsnio 1 dalis).

10Remdamasis tuo, kas išdėstyta, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 96, 185, 259, 262, 270, 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

11Ieškinį patenkinti.

12Priteisti iš R. K., a. k. ( - ), gyvenančio ( - ), Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos, į. k. 191351679, buveinės adresas Europos a. 1, 03505 Vilniuje, atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ), AB Swedbanke, 2414,35 Lt (du tūkstančius keturis šimtus keturiolika litų 35 ct) žalos atlyginimui.

13Priteisti iš R. K. į valstybės biudžetą 72 Lt (septyniasdešimt du litus) žyminio mokesčio, valstybei priteistą sumą sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752, surenkamąją sąskaitą Nr. LT247300010112394300, esančią banke „Swedbank“ AB, banko kodas 73000.

14Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti Ignalinos rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

15Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Ignalinos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai