Byla 2-2213-463/2011
Dėl skolos priteisimo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Jolanta Malijauskienė, vadovaudamasi CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB banko „Snoras“ ieškinį atsakovui J. Š. dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2ieškovas AB bankas „Snoras“ prašo priteisti iš atsakovo J. Š. 563,70 Lt skolos, 254,62 Lt delspinigių, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovui J. Š. procesiniai dokumentai įteikti įstatymų nustatyta tvarka.

4Atsakovas neįvykdė CPK 142 str. reikalavimų ir nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl ieškovui prašant priimamas sprendimas už akių.

5Ieškinys tekintinas iš dalies.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

7Pagal šalių sudarytą Naudojimosi pirkimo išsimokėtinai kartelės sutartį Nr. SL080508V990917 (toliau- Sutartis), ieškovas suteikė atsakovui kreditą, o atsakovas įsipareigojo laiku ir tinkamai mokėti įmokas ir apskaičiuotas palūkanas, tačiau prisiimtų įsipareigojimų nesilaikė ir įmokų bei palūkanų nesumokėjo.

8Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 str. 1 d.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 str.).

9Pagal CK 6.63 str. 2 d., nuo to momento, kai skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, jis turi atlyginti visus kreditoriaus patirtus nuostolius, kuriais, pagal CK 6.249 str. 1 d., pripažįstamos turėtos išlaidos, taip pat negautos pajamos. Iš ieškovo pateikto minėtos skolos paskaičiavimo teismui matyti, jog atsakovo įsiskolinimą bankui 2011-07-25 sudarė 563,70 Lt likusių mokėjimų, 254,62 Lt delspinigių, iš viso – 818,32 Lt (b.l. 1).

10Atsakovas nevykdė savo sutartinių prievolių pagal Sutartį, Sutartyje nustatytais terminais nemokėjo įmokų ir įsiskolino ieškovui 563,70 Lt likusių mokėjimų, todėl ieškinys dalyje dėl likusių mokėjimų pagal Sutartį priteisimo yra pagrįstas ir tenkintinas.

11Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (CK 6.210 str. 1 d.). Šalys Sutarties 9.11 punktu susitarė dėl 6 procentų dydžio procesinių palūkanų. Atsižvelgiant į tai, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo pripažintinas pagrįstu ir yra tenkintinas.

12Esminis vartojimo sutarčių instituto ypatumas ir vartotojo teisių gynimo teisinis mechanizmas yra įstatyme įtvirtintas nesąžiningų sutarčių sąlygų draudimas ir tokių sąlygų neprivalomumas vartotojui. Sutartį pripažinus vartojimo sutartimi, jos sąlygos visais atvejais turi būti vertinamos pagal CK 6.188 straipsnyje nustatytus sąžiningumo kriterijus. Vartojimo sutarties sąlygos gali būti pripažįstamos nesąžiningomis paties vartotojo, vartotojų teises ginančių institucijų ar bylą nagrinėjančio teismo iniciatyva. Tais atvejais, kai ginčo šalių sudaryta sutartis kvalifikuojama kaip kylanti iš vartojimo teisinių santykių, bylą nagrinėjantis teismas sutarties sąlygas ex officio (lot. pagal pareigas; savo iniciatyva) turi įvertinti pagal CK 6.188 straipsnyje įtvirtintus sąžiningumo kriterijus, nepriklausomai nuo to, kokius reikalavimus reiškia šalys. CK 6.188 straipsnio 2 dalyje įtvirtintame sąraše nurodytų vartojimo sutarčių sąlygų nesąžiningumas vartotojų atžvilgiu yra preziumuojamas. Pareiga paneigti šių sąlygų nesąžiningumo prezumpciją tenka verslininkui.

13Šalių sudarytos Sutarties 9.10 punktas nustato, kad atsakovas, laiku nesumokėjęs ieškovui moka 0,1 procento dydžio delspinigius nuo visų laiku nesumokėtų sumų už kiekvieną uždelstą dieną, kurie, mokami kas dieną, sudaro net 36,5 procentų per metus, todėl tokia vartojimo sutarties nuostata dėl mokėtinų delspinigių dydžio pripažintina nesąžininga ir pažeidžiančia atsakovo, kaip vartotojo, teises ir teisėtus interesus CK 6.188 straipsnio 2 dalies 5 punkto ir 6.188 straipsnio 3 dalies prasme. Dėl išdėstyto konstatuotinas pagrindas delspinigių mažinimui.

14Netesybos turi atlikti kompensuojamąją funkciją, jos nustatomos siekiant atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius, tačiau netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Jeigu netesybos (bauda, delspinigiai) yra aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, bet netesybos negali būti mažinamos mažiau, nei kreditorius iš tikrųjų patyrė nuostolių.

15Minėta, kad pagal Sutarties 9.10 punktą atsakovas, laiku nesumokėjęs įmokų ieškovui, moka 0,1 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. Atsižvelgiant į teismų praktiką dėl netesybų priteisimo, taip pat į teisingumo ir protingumo principus darytina išvada, kad tokie delspinigiai yra aiškiai per dideli, todėlyra mažintini.

16Byloje nėra duomenų, iš kurių būtų galima spręsti apie ieškovo dėl atsakovo neatsiskaitymo laiku patirtus nuostolius, todėl įvertinus byloje esančius duomenis bei skolos susidarymo aplinkybes, darytina išvada, kad 0,05 procento dydžio delspinigiai nėra mažesni už ieškovo galimai patirtus nuostolius.

17Iš byloje esančio delspinigių paskaičiavimo matyti, kad pagal Sutartį 0,1 procento dydžio delspinigiai vertine išraiška sudaro 256,62 Lt sumą. Sumažinus priteistinų delspinigių dydį iki 0,05 procento, laikytina, kad priteistini delspinigiai sudaro 128,31 Lt sumą. Tuo tarpu ieškovas savo iniciatyva sumažinęs reikalavimus prašo priteisti 254,62 Lt delspinigių. Dėl išdėstyto ieškovės reikalavimas dėl delspinigių priteisimo tenkintinas iš dalies.

18Ieškinį patenkinus iš dalies, iš atsakovo ieškovui priteistinos jo turėtos bylinėjimosi išlaidos, proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.), t. y. 57,50 Lt (68,00 Lt x 84,56 proc.) žyminio mokesčio.

19Taip pat iš atsakovo valstybei priteistinos 5,75 Lt bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu.

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 1.136, 1.138, 6.1, 6.4, 6.6., 6.37, 6.38, 6.59, 6.63, 6.189, 6.210, 6.886, 6.889 str. str., CPK 5, 88, 93, 96 str. str., 142 str. 4 d., 262, 270 str. str., 279 str. 2 d., 285-288 str., teismas,

Nutarė

21ieškinį patenkinti iš dalies.

22Priteisti iš atsakovo J. Š. 563,70 Lt (penki šimtai šešiasdešimt trys litai 70 ct) likusių mokėjimų, 128,31 Lt (vienas šimtas dvidešimt aštuoni litai 31 ct) delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, t.y. už 692,01 Lt, nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2011-08-08 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 57,50 Lt (penkiasdešimt septyni litai 50 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovui AB bankui „Snoras“.

23Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

24Priteisti iš atsakovo J. Š. 5,75 Lt (penki litai 75 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei.

25Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Trakų rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

26Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Jolanta Malijauskienė, vadovaudamasi... 2. ieškovas AB bankas „Snoras“ prašo priteisti iš atsakovo 3. Atsakovui J. Š. procesiniai dokumentai įteikti... 4. Atsakovas neįvykdė CPK 142 str. reikalavimų ir nepateikė atsiliepimo į... 5. Ieškinys tekintinas iš dalies.... 6. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 7. Pagal šalių sudarytą Naudojimosi pirkimo išsimokėtinai kartelės sutartį... 8. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 9. Pagal CK 6.63 str. 2 d., nuo to momento, kai skolininkas laikomas pažeidusiu... 10. Atsakovas nevykdė savo sutartinių prievolių pagal Sutartį, Sutartyje... 11. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti... 12. Esminis vartojimo sutarčių instituto ypatumas ir vartotojo teisių gynimo... 13. Šalių sudarytos Sutarties 9.10 punktas nustato, kad atsakovas, laiku... 14. Netesybos turi atlikti kompensuojamąją funkciją, jos... 15. Minėta, kad pagal Sutarties 9.10 punktą atsakovas, laiku nesumokėjęs... 16. Byloje nėra duomenų, iš kurių būtų galima spręsti apie ieškovo dėl... 17. Iš byloje esančio delspinigių paskaičiavimo matyti, kad pagal Sutartį 0,1... 18. Ieškinį patenkinus iš dalies, iš atsakovo ieškovui priteistinos jo... 19. Taip pat iš atsakovo valstybei priteistinos 5,75 Lt bylinėjimosi išlaidos,... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 1.136, 1.138, 6.1, 6.4, 6.6., 6.37,... 21. ieškinį patenkinti iš dalies.... 22. Priteisti iš atsakovo J. Š. 563,70 Lt (penki šimtai... 23. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 24. Priteisti iš atsakovo J. Š. 5,75 Lt (penki litai 75 ct)... 25. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 26. Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...