Byla 2-1257-164/2014
Dėl antstolio veiksmų

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Nijolė Šimkienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos A. P. skundą antstoliui Kęstučiui Košiui, suinteresuotiems asmenims A. Č., ( - ), A. P. dėl antstolio veiksmų,

Nustatė

2Pareiškėja A. P. skundu prašo: 1) panaikinti antstolio Kęstučio Košio 2014-04-02 12.00 val. turto arešto aktą vykdomojoje byloje Nr. 0118/13/00611/2, kuriuo pagal 2013-03-12 Tauragės rajono apylinkės teismo vykdomąjį raštą Nr. 2-7-850 areštuota jai nuosavybės teise priklausanti transporto priemonė Toyota Avensis, valst. Nr. ( - ), VIN kodas: ( - ),; 2) panaikinti antstolio Kęstučio Košio 2014-04-02 patvarkymus Nr. S2-13556 (dėl skolos išieškojimo), Nr. S2-13553 (areštuoti lėšas), S2-13552 (areštuoti lėšas), priimtus vykdomojoje byloje Nr. 0118/13/00611/2; 3) panaikinti 2014-04-03 taikytą areštą 5228,52 Lt piniginėms lėšoms jos vardu atidarytoje banko sąskaitoje Nr. ( - ), esančioje AB SEB banke, pagal 2014-04-02 antstolio Kęstučio Košio patvarkymą areštuoti lėšas Nr. S2-13553. Nurodo, kad 2014-04-02 antstolio Kęstučio Košio turto arešto aktas vykdomojoje byloje Nr. 0118/13/00611/2, tiek 2014-04-02 antstolio Kęstučio Košio patvarkymai dėl skolos išieškojimo ir lėšų areštavimo vykdomojoje byloje Nr. 0118/13/00611/2, yra neteisėti, kadangi antstolis Kęstutis Košys neteisingai pritaikė įstatymą, areštuodamas jos turtą, reikalaudamas nemotyvuotais patvarkymais išieškoti pinigines lėšas iš jos darbo užmokesčio, areštuoti jai priklausančiose sąskaitose esančias jos valdomas lėšas, be jokio teisėto pagrindo pažeidė jos teises ir teisėtus interesus, neužtikrino teismo sprendimų vykdymo teisėtumo. Antstolis Kęstutis Košys taikė areštą ne skolininkui ( - ) arba subsidiariam skolininkui A. P. nuosavybės teise priklausančiam turtui, bet jos, nesančios išieškotojo A. Č. skolininke, o taip pat ir vykdymo proceso šalimi, turtui - transporto priemonei Toyota Avensis, valst. Nr. ( - ). Kadangi ji į bylą atsakove įtraukta nebuvo ir nebuvo bylos šalimi, todėl jai negali kilti jokios prievolinės atsakomybės prieš išieškotoją. Be to, jos sutuoktinio A. P. ( - ) buvo įkurta 1991-10-17, tai yra dar prieš sudarant jų santuoką, todėl tai nebuvo bendras jų verslas, todėl nėra ir bendros kaip sutuoktinių atsakomybės. Tokiu atveju, jei ( - ) nesumokės priteistos sumos, subsidiariai atsakingas už tai yra A. P.. Pareiškėja taip pat nurodo, kad areštuotas automobilis registruotas jos vardu ir tik ji juo naudojasi ir šis automobilis nuosavybės teise nei anksčiau, nei dabartiniu metu nei vienam iš skolininkų nepriklauso. Tuo tarpu antstolis neatsižvelgė, kad automobilis priklauso jai, o ne vykdomajame rašte nurodytiems skolininkams. Be to, antstolis, vykdydamas išieškojimą turėjo vykdyti išimtinai tik iš sutuoktiniui asmenine nuosavybe priklausančio turto arba iš jam priklausančios turto dalies bendrajame sutuoktiniu turte. Skolininko A. P. turto dalis, esanti bendra nuosavybe su ja, nustatyta nėra. Antstolis turėjo kreiptis į teismą su pareiškimu dėl galimybės nukreipti išieškojimą į bendrą sutuoktinių, turtą, išaiškinimo, tačiau antstolis įstatymo nesilaikė.

3Pareiškėja taip pat nurodo, kad antstolio Kęstučio Košio 2014-04-02 patvarkymai Nr. S2-13556, S2-13553, S2-13552 nemotyvuoti, taip pat priimti pažeidžiant CPK nustatytą tvarką. Nesant teismo sprendimo dėl jos, kaip skolininkės, antstolis Kęstutis Košys negalėjo priimti patvarkymo dėl išieškojimo iš bendro sutuoktiniu turto, šiuo atveju tai reiškia CPK 586 straipsnio pažeidimą, nes vykdymo veiksmai yra atlikti be vykdomojo dokumento. Be to, antstolis pareikalavo iš skolininko A. P. sutuoktinės darbo užmokesčio ir kitų jam prilygintų išmokų sumos kiekvieną mėnesį išskaičiuoti atitinkamas sumas vadovaudamasis CPK 733-743 straipsniais, t.y. kaip skolininkės, nors ji ir nėra skolininkė. Pareiškėja skunde taip pat nurodo, kad pagal 2014-04-02 antstolio Kęstučio Košio patvarkymą areštuoti lėšas Nr. S2-13553, neneisėtai buvo taikytas areštas AB SEB banko sąskaitoje Nr. ( - ) esančioms 5228,52 Lt piniginėms lėšoms, kurios yra pervestos į banko sąskaitą buvusio sutuoktinio A. A., a.k. ( - ), mokėjimo nurodymu vaikų A. K., gim. ( - ), ir A. K., gim. ( - ), išlaikymui. Antstolio areštuotos 5228,52 Lt piniginės lėšos yra skirtos vaikams išlaikyti, piniginės lėšos pervedamos į banko sąskaitą, nes jas tvarko uzufrukto teise, išimtinai tik vaikų interesams.

4Skundas atmestinas.

5Bylos medžiaga, prijungta vykdomąja byla Nr. 0118/13/00611/2 nustatyta, kad antstolio K. Košio kontoroje yra vykdoma vykdomoji byla pagal Tauragės rajono apylinkės teismo vykdomąjį raštą Nr. 2-7-850/2013, išduotą 2013-03-12 dėl 71694 Lt skolos ir 6 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš skolininko A. P. išieškotojui A. Č..

6Vykdomojoje byloje Nr. 0118/13/00611/2 buvo priimti patvarkymai S2-13553 ir S2-13552 areštuoti skolininko sutuoktinės lėšas AB SEB, AB DNB bankuose (vykd. b.l. 59,60), surašytas 2014-04-02 turto arešto aktas Nr. S2-13559 skolininko sutuoktinės A. P. turtui- automobiliui Toyota Avensis, valst. Nr. ( - ) (vykd. b.l. 62-63), 2014-04-02 priimtas patvarkymas dėl skolos išieškojimo iš skolininko sutuoktinės darbo užmokesčio (vykd. b.l. 61).

72014-04-28 antstoliui A. P. pateikė skundą dėl antstolio veiksmų. Antstolis 2014-05-06 priėmė patvarkymą dėl skundo tenkinimo iš dalies Nr. S2-17624 bei 2014-05-06 priėmė patvarkymą dėl lėšų arešto panaikinimo Nr. S2-17535, panaikindamas banko sąskaitos ( - ), esančios AB SEB banke, areštą. Taip pat 2014-05-06 priėmė patvarkymą dėl rašymo apsirikimo ištaisymo Nr. S2-17544, kuriame nurodė, kad 2014-04-02 procesiniuose dokumentuose: turto arešto akte, patvarkyme dėl skolos išieškojimo, patvarkymuose areštuoti lėšas, neteisingas adresatas ištaisomas ir perrašomas iš „Skolininkui A. P.“ į „Skolininko A. P. sutuoktinei A. P.“. Antstolis kitus skundo argumentus laikė nepagrįstais ir jų netenkino.

8Kaip matyti iš turimos medžiagos, pareiškėja su suinteresuotu asmeniu A. P. santuoką sudarė 1999-10-29 (vykd. b.l. 51). Automobilį „Toyota Avensis“, valst. Nr. ( - ), pareiškėja įsigijo santuokos metu. Įstatymų nustatytas sutuoktinių turto teisinis režimas reiškia, kad turtas, sutuoktinių įgytas po santuokos sudarymo, yra jų bendroji jungtinė nuosavybė (CK 3.87 str. 1 d.). Taip pat bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe pripažįstamos pajamos, gautos po santuokos sudarymo iš sutuoktinių ar vieno jų darbinės veiklos (CK 3.88 str. 1 d. 5 p.). Sutuoktinių bendroji jungtinė nuosavybė laiko atžvilgiu egzistuoja, kol ji nėra padalyta arba nepasibaigia kitokiu būdu (CK 3.87 str. 2 d.). Taigi, automobilis Toyota Avensis“, valst. Nr. ( - ), pareiškėjos lėšos bankų sąskaitose bei pareiškėjos darbo užmokestis laikytini bendrąja sutuoktinių nuosavybe, kadangi nėra jokių duomenų, kad turtas būtų padalytas ar kitu būdu būtų pasibaigę sutuoktinių bendrosios jungtinės nuosavybės egzistavimas.

9Vykdymo proceso normose įtvirtinta, kad išieškojimas iš fizinių asmenų nukreipiamas į turtą, jo dalį bendrojoje dalinėje nuosavybėje, taip pat jo dalį jungtinėje nuosavybėje (CPK 666 str. 1 d.). Jeigu skolininkui priklauso dalis, kuris yra bendras su kitais asmenimis, dalis nenustatyta, antstolis aprašo ir areštuoja bendrąjį turtą ir pasiūlo išieškotojui, o reikiamais atvejais ir bendrosios nuosavybės dalyviams, kreiptis su prašymu į teismą dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo. Jei per antstolio nustatytą terminą toks prašymas nepateikiamas, antstolis išieškojimą iš turto nutraukia (CPK 667 str. 1 d.).

10Iš vykdomosios bylos matyti, kad antstolis aprašė turtą ir areštavo pareiškėjos, kaip skolininko A. P. sutuoktinės, turtą ir 2014-04-04 išsiuntė išieškotojui pranešimą dėl išieškojimo iš fizinių asmenų turto bendrojoje nuosavybėje, kuriuo informavo išieškotoją, kad iki 2014-04-30 nesikreipus su prašymu į teismą dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo, išieškojimas iš skolininko sutuoktinės turto bus nutrauktas pagal LR CPK 667 str. (vykd. b.l. 66). 2014-04-30 buvo gautas išieškotojo A. Č. prašymas pratęsti terminą kreiptis į teismą (vykd. b.l. 75) ir antstolis 2014-05-06 raštu Nr. S2-17595 pratęsė terminą iki 2014-05-20. Šiuos veiksmus antstolis atliko vadovaudamasis civilinio ir civilinio proceso kodekso normomis.

11Todėl atsižvelgiant į tai, kad antstolis dalį pareiškėjos skundo reikalavimų patenkino pats, o dėl likusios nepatenkintos skundo dalies teismas konstatuoja, kad antstolio veiksmai buvo atlikti teisėtai, vadovaujantis įstatymo normomis, todėl pareiškėjos skundas atmestinas.

12Teismas, vadovaudamasis CPK 290 str., 291 str., 513 str.,

Nutarė

13Pareiškėjos A. P. skundą atmesti.

14Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant Šilutės rajono apylinkės teismui.

Proceso dalyviai