Byla e2YT-8989-967/2019
Dėl antstolės veiksmų, suinteresuoti asmenys byloje – antstolė V. M., Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Sigita Zubavičiūtė-Montvilienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo A. R. (A. R.) skundą dėl antstolės veiksmų, suinteresuoti asmenys byloje – antstolė V. M., Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

2Teismas

Nustatė

3pareiškėjas A. R. (toliau – pareiškėjas) pateiktu 2019 m. sausio 31 d. skundu prašo panaikinti antstolės V. M. 2019 m. sausio 9 d. priimtą patvarkymą dėl skolos išieškojimo, vykdomąją bylą Nr. (duomenys neskelbtini) nutraukti ir vykdomąjį raštą grąžinti suinteresuotam asmeniui Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI).

4Skunde pareiškėjas nurodė, kad 2019 m. sausio 9 d. patvarkymas dėl skolos išieškojimo Nr. (duomenys neskelbtini) priimtas dėl neegzistuojančios skolos, nes pagal Lietuvos teismų informacinės sistemos „LITEKO“ duomenis yra žyminio mokesčio permoka, kurią suinteresuotas asmuo VMI turi grąžinti. Pareiškėjas rėmėsi Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. gruodžio 7 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. (duomenys neskelbtini), kuria suinteresuotam asmeniui VMI uždrausta atlikti bet kokius veiksmus išieškojimo procese. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2019 m. sausio 24 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. (duomenys neskelbtini) atmetė suinteresuoto asmens VMI atskirąjį skundą ir paliko galioti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. gruodžio 7 d. nutartį administracinėje byloje Nr. (duomenys neskelbtini). Pareiškėjas pabrėžė, jog neteisėtai, pažeidžiant teismo draudimą, pradėtas išieškojimas turi būti nutrauktas, o vykdomasis raštas grąžintas suinteresuotam asmeniui VMI.

5Teigė, jog vykdymo išlaidų suma – 83,72 Eur yra neproporcinga 30,00 Eur skolai, neatitinka protingumo ir teisėtumo kriterijų.

6Antstolė V. M. 2019 m. vasario 5 d. priėmė patvarkymą Nr. (duomenys neskelbtini), kuriuo atsisakė tenkinti pareiškėjo skundą. Nurodė, kad antstolei V. M. buvo pateiktas vykdyti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. kovo 8 d. išduotas vykdomasis raštas Nr. (duomenys neskelbtini) dėl 30,00 Eur žyminio mokesčio išieškojimo. Pažymėjo, jog 30,00 Eur dydžio žyminis mokestis priteistas teismo, išnagrinėjus civilinę bylą Nr. (duomenys neskelbtini) dėl išlaikymo priteisimo, todėl pareiškėjo pridedami dokumentai, nutartys administracinėje byloje, duomenys apie sumokėtą žyminį mokestį administracinėje byloje, neturi įtakos vykdomam išieškojimui.

7Priimdama vykdomąjį dokumentą vykdymui, antstolė V. M. patikrino, ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti. Nenustačius kliūčių, priimtas patvarkymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, užvesta vykdomoji byla Nr. (duomenys neskelbtini) bei atlikti kiti privalomi veiksmai – areštuotos skolininko sąskaitos, priimtas skolininko skundžiamas patvarkymas dėl skolos išieškojimo.

8Pabrėžė, jog antstolei V. M. pateiktas vykdomasis raštas nėra panaikintas, nėra nuginčytas, todėl yra galiojantis ir vykdytinas. Šiuo atveju antstolei V. M. pateiktame skunde nenurodytas nei vienas pagrindas vykdomosios bylos Nr. (duomenys neskelbtini) nutraukimui.

9Antstolės V. M. teigimu, vykdymo išlaidos vykdomojoje byloje Nr. (duomenys neskelbtini) apskaičiuotos įstatymo nustatyta tvarka, vykdymo veiksmai vykdomojoje byloje Nr. (duomenys neskelbtini) atlikti teisėtai, pagrįstai, laikantis įstatymo reikalavimų, pagrindo vykdomosios bylos Nr. (duomenys neskelbtini) nutraukimui, skundžiamo patvarkymo panaikinimui nėra.

102019 m. kovo 1 d. teisme gautas suinteresuoto asmens VMI prie FM atsiliepimas į pareiškėjo skundą dėl antstolės veiksmų, kuriuo prašoma pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, jog pareiškėjas skunde teigęs, kad antstolė V. M. 2019 m. sausio 9 d. priėmė nepagrįstą ir neteisėtą patvarkymą dėl skolos išieškojimo, tačiau jokių konkrečių argumentų dėl savo teiginių nepateikė. Šiuo atveju pareiškėjas teismo priteistų 30,00 Eur žyminio mokesčio nesumokėjo, todėl teismas pagrįstai išdavė 2018 m. kovo 8 d. vykdomąjį dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini) dėl 30,00 Eur skolos išieškojimo iš pareiškėjo suinteresuoto asmens VMI naudai. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. kovo 8 d. vykdomasis dokumentas Nr. (duomenys neskelbtini), pateiktas vykdyti antstolei V. M., yra teisėtas ir pagrįstas. Suinteresuotas asmuo VMI nepasisakė dėl skunde nurodytų vykdymo išlaidų paskaičiavimo, teigdamas, kad tai nėra mokesčių administratoriaus kompetencijos klausimas.

11Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. vasario 12 d. nutartimi civilinę bylą skyrė nagrinėti rašytinio proceso tvarka 2019 m. kovo 5 d., 16.30 val. Proceso dalyviai apie bylos nagrinėjimą rašytinio proceso tvarka informuoti jiems išsiunčiant 2019 m. vasario 12 d. nutarties patvirtintas kopijas bei Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 133 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka paskelbiant pranešimą specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt (CPK 443 straipsnio 5 dalis, 510-512 straipsniai).

12Skundas atmestinas.

13Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad antstolė V. M. 2018 m. lapkričio 13 d. patvarkymu priimti vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl skolos, mažesnės nei 100,00 Eur, išieškojimo Nr. (duomenys neskelbtini) išieškotojos VMI pateiktas 2018 m. kovo 8 d. vykdomasis raštas Nr. (duomenys neskelbtini), išduotas Vilniaus miesto apylinkės teismo, priimtas vykdyti (e. v. b. l. 10). 2018 m. lapkričio 14 d. nurodymu priverstinai nurašyti pinigines lėšas Nr. (duomenys neskelbtini) antstolė V. M. nurodžiusi priverstinai nurašyti pinigines lėšas 52,48 Eur sumai, nurodymui galiojant iki visiško jo įvykdymo (e. v. b. l. 9). 2018 m. gruodžio 27 d. antstolių V. M. ir I. G. kontoroje gautas neįteiktas pareiškėjui adresuotas registruotas laiškas, kuriuo buvo išsiųstas 2018 m. lapkričio 13 d. patvarkymas priimti vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl skolos, mažesnės nei 100,00 Eur, išieškojimo Nr. (duomenys neskelbtini), 2018 m. lapkričio 14 d. nurodymas priverstinai nurašyti pinigines lėšas Nr. (duomenys neskelbtini), 2018 m. lapkričio 14 d. patvarkymas dėl vykdymo išlaidų išieškojimo Nr. (duomenys neskelbtini), 2018 m. lapkričio 14 d. vykdymo išlaidų apskaičiavimas Nr. (duomenys neskelbtini) (e. v. b. l. 11-18).

142019 m. sausio 9 d. priimtas patvarkymas dėl skolos išieškojimo Nr. (duomenys neskelbtini), išsiųstas pareiškėjo darbovietės UAB ,,(duomenys neskelbtini)“ adresu (duomenys neskelbtini), kuriuo reikalauta iš skolininko darbo užmokesčio ir kitų jam prilygintų išmokų sumos kiekvieną mėnesį išskaityti 50,00 procentų nuo skolininko darbo užmokesčio dalies, viršijančios Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą vieną minimalų mėnesio atlyginimą (toliau – MMA) ir 20,00 procentų nuo darbo užmokesčio dalies, neviršijančios vieno MMA (e. v. b. l. 26). 2019 m. sausio 29 d. pareiškėjas elektroniniu paštu pateikė skundą dėl 2019 m. sausio 9 d. patvarkymo dėl skolos išieškojimo Nr. (duomenys neskelbtini), nurodydamas, jog 2019 m. sausio 9 d. patvarkymas dėl skolos išieškojimo Nr. (duomenys neskelbtini) priimtas dėl neegzistuojančios skolos, nes pagal Lietuvos teismų informacinės sistemos „LITEKO“ duomenis yra žyminio mokesčio permoka, kurią suinteresuotas asmuo VMI turi grąžinti.

15Pagal CPK 586 straipsnio 1 dalį vykdymo veiksmų atlikimo pagrindas yra pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas. Vykdytini yra teismo ir arbitražo sprendimai, nutartys, nutarimai ir įsakymai civilinėse bylose, taip pat bylose dėl administracinių teisinių santykių (CPK 584 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Be vykdomojo dokumento atlikti vykdymo veiksmus draudžiama (CPK 586 straipsnio 2 dalis).

16CPK 651 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog antstolis, gavęs vykdyti vykdomąjį dokumentą, per tris darbo dienas, o skubaus vykdymo atvejais – nedelsdamas patikrina, ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti. Jeigu yra kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir jam vykdyti, antstolis savo patvarkymu atsisako priimti jį vykdyti ir grąžina jį pateikusiam asmeniui, nurodydamas grąžinimo priežastis. Sprendžiant, ar nėra akivaizdžių kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą ir pradėti vykdymo veiksmus, antstolis patikrina: ar vykdomąjį dokumentą pateikia vykdyti tam teisę turintis asmuo; ar vykdomasis dokumentas vykdytinas to antstolio; ar vykdomojo dokumento turinys atitinka CPK 648 straipsnio reikalavimus, ar prie vykdomojo rašto pridėti reikalingi priedai; ar vykdomasis dokumentas pateiktas vykdyti nepraleidus pateikimo vykdyti senaties termino; jeigu išieškotojui ar skolininkui mirus vykdomąjį dokumentą vykdyti pateikia įpėdinis – ar po išieškotojo ar skolininko mirties atsirado teisių ir pareigų perėmimas; jeigu išieškotoją ar skolininką juridinį asmenį likvidavus ar reorganizavus vykdomąjį dokumentą pateikia vykdyti jo teisių perėmėjas – ar atsirado juridinio asmens teisių ir pareigų perėmimas; ar išieškotojas, institucija ar pareigūnai administracinių teisės pažeidimų bylose tiek, kiek jos susijusios su turtinio pobūdžio išieškojimais, kitos institucijos ir pareigūnai, kurių sprendimų vykdymą civilinio proceso tvarka nustato įstatymai, patikrino, kad pateikiamas vykdomasis dokumentas nėra įvykdytas ir turi būti vykdomas priverstine tvarka; ar nėra kitokių akivaizdžių kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijoje, nustatančios vykdomųjų dokumentų vykdymo tvarką, 4 punkte nurodyta, kad nenustatęs akivaizdžių kliūčių, antstolis vykdomąjį dokumentą ne vėliau kaip kitą darbo dieną užregistruoja Antstolių informacinėje sistemoje, parengia patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti ir užveda vykdomąją bylą, patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti ir vykdymo išlaidų apskaičiavimą, o įstatymų nustatytais atvejais – ir raginimą įvykdyti sprendimą išsiųsdamas skolininkui.

17Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos „LITEKO“ matyti, jog Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. sausio 24 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. (duomenys neskelbtini) pagal ieškovės J. T. patikslintą ieškinį atsakovui A. R., dalyvaujant Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriui, dėl išlaikymo priteisimo, iš pareiškėjo priteista 30,00 Eur žyminio mokesčio suma valstybės naudai. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. sausio 24 d. nutarčiai civilinėje byloje Nr. (duomenys neskelbtini) įsiteisėjus 2018 m. vasario 2 d., 2018 m. vasario 5 d. sukurta 30,00 Eur žyminio mokesčio užduotis (mokėjimo užduoties kodas (ID) (duomenys neskelbtini)), užduoties tipas – prievolė.

18Remiantis CPK 18 straipsniu, įsiteisėjęs teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomi valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenimis ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Pažymėtina, jog įsiteisėjęs teismo sprendimas turi res iudicata (teismo galutinai išspręstas klausimas) galią ir yra vykdytinas. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, jog sprendimui įgijus res iudicata galią bylinėjimasis laikomas baigtu, o ginčas – išspręstu galutinai ir negrįžtamai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gegužės 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-2/2009). Įsiteisėjusio sprendimo res iudicata galia gali būti panaikinta tik naudojantis bylos proceso atnaujinimo institutu, kada nustatomi bylos proceso atnaujinimo pagrindai.

19Nagrinėjamu atveju pareiškėjui civilinėje byloje Nr. (duomenys neskelbtini) nevykdžius mokestinės prievolės, vykdomasis raštas Nr. (duomenys neskelbtini), išduotas įsiteisėjusios Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. sausio 24 d. nutarties civilinėje byloje Nr. (duomenys neskelbtini), kuria priteistas 30,00 Eur žyminis mokestis valstybei, pagrindu, 2018 m. spalio 15 d. suinteresuoto asmens VMI pateiktas antstolei V. M. vykdyti (e. v. b. l. 1).

20Nenustačiusi akivaizdžių kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti ir pradėti vykdymo veiksmus, antstolė V. M. 2018 m. lapkričio 13 d. priėmė patvarkymą priimti vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl skolos, mažesnės nei 100,00 Eur, išieškojimo Nr. (duomenys neskelbtini), kuriame nurodyta, jog iš pareiškėjo išieškomas 30,00 Eur žyminis mokestis (skola) ir kartu su įsiskolinimui vykdomojoje byloje Nr. (duomenys neskelbtini) apskaičiuotos vykdymo išlaidos (e. v. b. l. 10). Lietuvos teismų informacinės sistemos „LITEKO“ duomenimis, 2018 m. vasario 5 d. sukurta 30,00 Eur žyminio mokesčio užduotis (mokėjimo užduoties kodas (ID) (duomenys neskelbtini)), užduoties tipas – prievolė, nėra įvykdyta. Tai reiškia, kad pareiškėjas civilinėje byloje Nr. (duomenys neskelbtini) valstybei priteisto 30,00 Eur žyminio mokesčio yra nesumokėjęs.

21Kadangi pareiškėjo mokestinė prievolė, atsiradusi 2018 m. vasario 2 d. įsiteisėjusios Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. sausio 24 d. nutarties civilinėje byloje Nr. (duomenys neskelbtini) pagrindu, iki 2018 m. kovo 8 d., kada buvo išduotas vykdomasis raštas Nr. (duomenys neskelbtini), buvo neįvykdyta, antstolė V. M. pagrįstai 2018 m. lapkričio 13 d. patvarkymu priimti vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl skolos, mažesnės nei 100,00 Eur, išieškojimo Nr. (duomenys neskelbtini) priėmė suinteresuoto asmens VMI pateiktą vykdomąjį raštą Nr. (duomenys neskelbtini) vykdyti. Įrodymų, pagrindžiančių skunde deklaratyviai nurodytą aplinkybę, jog 2018 m. lapkričio 13 d. patvarkymas priimti vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl skolos, mažesnės nei 100,00 Eur, išieškojimo Nr. (duomenys neskelbtini) antstolės V. M. priimtas dėl neegzistuojančios skolos, pareiškėjas nepateikė. Laikytina, jog pareiškėjui neįrodžius, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. kovo 8 d. išduotas vykdomasis raštas Nr. (duomenys neskelbtini) neteisėtai priimtas vykdyti, pagrindas nutraukti vykdomąją bylą Nr. (duomenys neskelbtini) neegzistuoja (CPK 629 straipsnio 1 dalies 9 punktas).

22Šiuo atveju Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. gruodžio 7 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. (duomenys neskelbtini) ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2019 m. sausio 24 d. nutartyje, priimtoje administracinėje byloje Nr. (duomenys neskelbtini), kuriomis remiasi pareiškėjas, aptartos aplinkybės dėl mokestinės nepriemokos priverstinio išieškojimo iš turto nepasibaigus mokestiniam ginčui, vykstančiam administracinėje byloje, su ginčo dalyku nagrinėjamoje byloje yra nesusijusios ir neturi teisinės reikšmės. Teismas pažymi, jog pareiškėjo prievolė dėl 30,00 Eur žyminio mokesčio išieškojimo kyla iš civilinės bylos Nr. (duomenys neskelbtini), būtent kurioje jis ir yra nesumokėjęs Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. sausio 24 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. (duomenys neskelbtini) priteistos 30,00 Eur žyminio mokesčio sumos.

23Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, konstatuotina, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. kovo 8 d. išduotas vykdomasis raštas Nr. (duomenys neskelbtini) buvo tinkamai neįvykdytas, todėl antstolė V. M. privalo tęsti vykdomąją bylą Nr. (duomenys neskelbtini) iki visiško jos įvykdymo.

24Nagrinėjamu atveju taip pat nėra pagrindo konstatuoti, jog 83,72 Eur vykdymo išlaidų suma yra, kaip pareiškėjas nurodė, neproporcinga 30,00 Eur skolai, nepagrįsta ir neteisėta. Visų pirma reikėtų pažymėti, jog pareiškėjui laiku sumokėjus 30,00 Eur žyminį mokestį, priteistą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. sausio 24 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. (duomenys neskelbtini), 2018 m. kovo 8 d. nebūtų buvęs išduotas vykdomasis raštas Nr. (duomenys neskelbtini). Iki 2018 m. kovo 8 d. vykdomojo rašto Nr. (duomenys neskelbtini) pateikimo antstolei V. M. vykdyti dienos, t. y. 2018 m. spalio 15 d., pareiškėjas galėjo geranoriškai įvykdyti kilusią mokestinę prievolę. Kadangi 30,00 Eur skola sumokėta nebuvo, suinteresuotas asmuo VMI kreipėsi į antstolę V. M.. Iš vykdomojoje byloje Nr. (duomenys neskelbtini) esančių 2018 m. lapkričio 14 d. vykdymo išlaidų apskaičiavimo Nr. (duomenys neskelbtini) ir 2019 m. sausio 9 d. vykdymo išlaidų apskaičiavimo Nr. (duomenys neskelbtini) matyti, jog apskaičiuojant vykdymo išlaidų sumą laikytasi Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 patvirtintoje Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos vykdomųjų dokumentų vykdymo tvarkos, pateikiant detalius vykdymo procese patirtų vykdymo išlaidų dėl bylos administravimo, dokumentų kopijų, procesinių dokumentų parengimo ir jų išsiuntimo, užklausų, antstolei V. M. mokamo atlygio skaičiavimus, todėl nėra pagrindo pripažinti antstolės V. M. apskaičiuotas vykdymo išlaidas aiškiai nepagrįstomis (CPK 611 straipsnio 5 dalis).

25Remiantis tuo, kas išdėstyta, 2018 m. spalio 15 d. antstolei V. M. pateiktas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. kovo 8 d. išduotas vykdomasis raštas Nr. (duomenys neskelbtini) dėl 30,00 Eur žyminio mokesčio valstybės naudai išieškojimo, priimtas vykdyti teisėtai, nesant kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, pagrįstai, laikantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 patvirtintoje Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos vykdomųjų dokumentų vykdymo tvarkos, apskaičiuojant vykdymo procese patirtas vykdymo išlaidas. Konstatuotina, kad pagrindo tenkinti pareiškėjo skundą dėl antstolės V. M. veiksmų, panaikinti 2019 m. sausio 9 d. priimtą patvarkymą dėl skolos išieškojimo Nr. S1-45503 kaip neteisėtą ir nutraukti vykdomąją bylą Nr. (duomenys neskelbtini), nėra. Pareiškėjo skundas dėl antstolės V. M. veiksmų atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 510, 513 straipsniai).

26Vadovaudamasis Lietuvos respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, 510 straipsniu, 513 straipsniu, teismas

Nutarė

27pareiškėjo A. R. (A. R.) skundą dėl antstolės V. M. veiksmų atmesti.

28Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti pareiškėjui ir suinteresuotiems asmenims.

29Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Sigita Zubavičiūtė-Montvilienė... 2. Teismas... 3. pareiškėjas A. R. (toliau – pareiškėjas) pateiktu 2019 m. sausio 31 d.... 4. Skunde pareiškėjas nurodė, kad 2019 m. sausio 9 d. patvarkymas dėl skolos... 5. Teigė, jog vykdymo išlaidų suma – 83,72 Eur yra neproporcinga 30,00 Eur... 6. Antstolė V. M. 2019 m. vasario 5 d. priėmė patvarkymą Nr. (duomenys... 7. Priimdama vykdomąjį dokumentą vykdymui, antstolė V. M. patikrino, ar nėra... 8. Pabrėžė, jog antstolei V. M. pateiktas vykdomasis raštas nėra panaikintas,... 9. Antstolės V. M. teigimu, vykdymo išlaidos vykdomojoje byloje Nr. (duomenys... 10. 2019 m. kovo 1 d. teisme gautas suinteresuoto asmens VMI prie FM atsiliepimas... 11. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. vasario 12 d. nutartimi civilinę... 12. Skundas atmestinas.... 13. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad antstolė V. M. 2018... 14. 2019 m. sausio 9 d. priimtas patvarkymas dėl skolos išieškojimo Nr.... 15. Pagal CPK 586 straipsnio 1 dalį vykdymo veiksmų atlikimo pagrindas yra... 16. CPK 651 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog antstolis, gavęs vykdyti vykdomąjį... 17. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos „LITEKO“ matyti, jog Vilniaus... 18. Remiantis CPK 18 straipsniu, įsiteisėjęs teismo sprendimas, nutartis,... 19. Nagrinėjamu atveju pareiškėjui civilinėje byloje Nr. (duomenys neskelbtini)... 20. Nenustačiusi akivaizdžių kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti... 21. Kadangi pareiškėjo mokestinė prievolė, atsiradusi 2018 m. vasario 2 d.... 22. Šiuo atveju Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. gruodžio 7 d.... 23. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, konstatuotina, kad Vilniaus miesto... 24. Nagrinėjamu atveju taip pat nėra pagrindo konstatuoti, jog 83,72 Eur vykdymo... 25. Remiantis tuo, kas išdėstyta, 2018 m. spalio 15 d. antstolei V. M. pateiktas... 26. Vadovaudamasis Lietuvos respublikos civilinio proceso kodekso 290-291... 27. pareiškėjo A. R. (A. R.) skundą dėl antstolės V. M. veiksmų atmesti.... 28. Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti pareiškėjui ir suinteresuotiems... 29. Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos...