Byla 2-403-883/2014
Dėl bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo rašytinio proceso tvarka

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Irena Stasiūnienė civilinėje byloje pagal ieškovo E. R. ieškinį atsakovei G. P. ir atsakovės G. P. priešieškinį ieškovui E. R. dėl bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo rašytinio proceso tvarka

Nustatė

2Ieškovas E. R. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas nustatyti bendravimo su nepilnamete dukra G. R. tvarką. Pareiškime nurodo, kad Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. kovo 26 d. nutartimi patvirtinta taikos sutartis, kurioje ieškovas įsipareigojo teikti materialinę paramą atsakovei G. P., auginančiai jų dukrą G. R.. Ieškovas pageidauja , kad dukra galėtų bendrauti su tėvu kas antrą savaitgalį ir švenčių metu, todėl kreipėsi su ieškiniu į teismą dėl bendravimo tvarkos nustatymo.

3Atsakovė G. P. 2013-11-28 pateikė teismui priešieškinį, kuriuo prašė teismo patvirtinti jos nurodytą bendravimo su nepilnamečiu vaiku tvarką.

4Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius išvadoje nurodė, kad ieškovo E. R. prašymas leisti bendrauti su vaiku ne jo gyvenamojoje vietoje atitinka vaiko interesą būti auklėjamam abiejų tėvų. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad mergaitė ilgesnį laiką gyvena tik su motina, jai dar tik dveji metai, bei formuojamą teismų praktika, kuri pasisako, kad staigus įprastų gyvenimo sąlygų pakeitimas gali neigiamai paveikti vaiką, jis gali jaustis nesaugiai, todėl reikalingas prisitaikymo periodas, per kurį vaikas priprastų prie tėvo ir nesijaustų nesaugiai, taip pat į tai, kad vaikas turi teisę matytis su abiem tėvais ir būti auklėjamas jų abiejų, mano, jog šioje bylos šalių situacijoje vaikui būtinas prisitaikymo prie tėvo laikotarpis. Skyriaus nuomone, tikslinga nustatyti bendravimo tvarką 6 mėnesiams, tėvui pasiimant dukrą iš jos gyvenamosios vietos vienai dienai be nakvynės, po 6 mėnesių - matytis su tėvu jo prašoma tvarka, matymąsi švenčių dienomis nustatyti tiksliai apibrėžiant matymosi švenčių laiką ir/ar datą.

5Pasirengimo nagrinėti bylą teisme metu šalys siekė ginčą baigti taikos sutartimi ir 2014-01-07 teismui pateikė prašymą patvirtinti jų sudarytą taikos sutartį.

6Šalių prašymas patvirtinti taikos sutartį tenkintinas.

7Pagal LR CPK 42 straipsnio 1 dalies ir 140 straipsnio 3 dalies nuostatas, bet kurioje proceso stadijoje šalys gali užbaigti bylą taikos sutartimi. LR CK 6.983 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad taikos sutartimi šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį teisminį ginčą, užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje, išsprendžia teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus. Sudarydamos taikos sutartį, šalys abipusiu sutarimu sulygsta dėl jos sąlygų, taip realizuodamos dispozityvumo principą, t.y. teisę įstatymo nustatytose ribose laisva valia disponuoti savo materialinėmis ir procesinėmis teisėmis (LR CPK 13 str.).

8Šalių valia, išreikšta raštu sudarytoje taikos sutartyje, pasirašytoje ieškovo E. R. ir atsakovės G. P., todėl teismui nekyla abejonių dėl šalių valios išraiškos tinkamumo. Šalių pasirašyta taikos sutartimi ieškovas E. R. nuo savo reikalavimų, nurodytų ieškinyje, atsisakė. Šalys patvirtino, kad šia sutartimi jos išsprendžia teisminį ginčą dėl bendravimo su nepilnamečiu vaiku tvarkos nustatymo. Šalys taip pat pareiškė, kad joms yra žinomos sutarties sudarymo ir jos patvirtinimo teisinės pasekmės, numatytos LR CK 6.983 - 6.985 straipsniuose. Šalims yra žinoma, kad remiantis LR CK 3.170 str. iš esmės pasikeitus esamoms faktinėms aplinkybėms ir šalims dėl šių aplinkybių nesurandant kompromiso, yra galimas naujas reikalavimų teismui pateikimas. Taip pat šalims yra žinoma, kad patvirtinta taikos sutartis prilygsta teismo sprendimui ir jos nevykdymo atveju gali būti vykdoma priverstinai. Šalys nurodė, kad pasilieka prie savo turėtų bylinėjimosi išlaidų ir viena iš kitos jų atlyginti neprašo; valstybės turėtas išlaidas atlygina E. R..

9Šalių pateikta taikos sutartis išreiškia jų valią taikiai išspręsti kilusį šioje byloje ginčą dėl bendravimo su nepilnamečiu vaiku tvarkos ir neprieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms bei viešajam interesui, todėl yra pakankamas pagrindas ją patvirtinti, o civilinę bylą nutraukti (LR CK 6.983 str., LR CPK 42 str. 2 d., 140 str. 3 d., 293 str. 1 d. 5 p). Tvirtinamos sutarties tekstas išdėstomas rezoliucinėje nutarties dalyje.

10Atsižvelgdamas į tai, kad šalių procesinis elgesys buvo tinkamas - šalys proceso metu siekė ir baigė bylą taikos sutartimi, teismas bylinėjimosi išlaidų valstybei nepriteisia (LR CPK 96 str. 5 d.).

11Vadovaudamasis LR CPK 140 str., 293 str. 1 d. 5 p., teismas

Nutarė

12Patvirtinti E. R., a. k. ( - ) ir atsakovės G. P., a. k. ( - ) 2013 m. sausio 6 d. taikos sutartį dėl bendravimo su nepilnamete dukra G. R., a.k. ( - ) tvarkos nustatymo tokiomis sąlygomis:

131. E. R. turi teisę lankyti dukrą G. R. jos nuolatinėje gyvenamojoje vietoje bei išsivesti į kitą vietą (be nakvynės) pranešus G. P. iš anksto, bet ne vėliau kaip prieš parą iki numatomo atvykimo.

142. Pirmoje dalyje nustatyta tvarka, t.y. dėl E. R. bendravimo su nepilnamečiu vaiku tik be vaiko nakvynės, turi tęstis ne mažiau kaip 6 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos; po 6 mėnesių šalys privalo įvertinti, ar nepilnametė dukra G. R. yra pasiruošusi išvykti be savo mamos G. P. ilgesniam laikui, t.y. dienai, dviem ar trims (su nakvyne), bei laikinai gyventi kartu su tėvu E. R. jo gyvenamojoje vietoje. Šalims įvertinus, kad nepilnametis vaikas yra pasiruošęs bendrauti su tėvu E. R. nedalyvaujant mamai G. P., nustatyti tokią bendravimo tvarką:

15• E. R. turi teisę pasiimti G. R. per mėnesį du savaitgalius, t.y. pirmąjį ir trečiąjį savaitgalius, nuo penktadienio 18 val. iki sekmadienio 18 val. - atsižvelgiant į vaiko poreikius;

16• E. R. turi teisę pasiimti G. R. jo vasaros atostogų metu kai jam, t.y. tėvui E. R., bus suteiktos atostogos, ir būti su vaiku nepertraukiamai 2 savaites - prieš tai atsižvelgiant į vaiko poreikius;

173. E. R. ne mažiau kaip 6 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos turi teisę būti su vaiku, vaiko nuolatinėje gyvenamojoje vietoje bei išsivesti į kitą vietą (be vaiko nakvynės), lyginiais metais per jo gimtadienius, t.y. spalio 14 d. nuo 10 val. iki 20 val., nelyginiais metais Šv. Kūčių ir Kalėdų metu nuo gruodžio 24 d. 10 val. iki 20 val. nuo gruodžio 26 d. 10 val. iki 20 val., lyginiais metais nuo gruodžio 31 d. 10 val. iki 20 val. ir nelyginiais metais sausio 1 d. nuo 10 val. iki 20 val., nelyginiais metais Šv. Velykų švenčių metu nuo 10 val. iki 20 val.

184. Po 6 mėnesių nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos šalims įvertinus, kad vaikas yra pasiruošęs būti ilgesnį laiko tarpą su E. R., nustatyti tokią švenčių šventimo tvarką:

19• E. R. turi teisę būti su dukra G. R. jo gyvenamojoje vietoje lyginiais metais per vaiko gimtadienius, t.y. spalio 14 d. nuo 10 val. iki 20 val., nelyginiais metais Šv. Kūčių ir Kalėdų metu nuo gruodžio 24 d. 10 val. iki 20 val., nuo gruodžio 26 d. 10 val. iki 20 val., lyginiais metais nuo gruodžio 31 d. 10 val. iki 20 val. ir nelyginiais metais sausio 1 d. nuo 10 val. iki 20 val., nelyginiais metais Šv. Velykų švenčių metu nuo 10 val. iki 20 val.

205. E. R. turi teisę būti su dukra G. R. jos nuolatinėje gyvenamojoje vietoje bei išsivesti į kitą vietą ir kitomis valstybinių švenčių dienomis, t.y. Lietuvos valstybės atkūrimo diena - vasario 16 d. nelyginiais metais; Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena - kovo 11 d. lyginiais metais; Tarptautinė darbo diena - gegužės 1 d. nelyginiais metais; Motinos diena - gegužės pirmąjį sekmadienį švenčiama tik su mama; Tėvo diena - birželio pirmąjį sekmadienį švenčiama tik su tėvu, jei yra toks pageidavimas; Rasos (Joninės) - birželio 24 d. lyginiais metais; Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena - liepos 6 d. nelyginiais metais; Žolinė - rugpjūčio 15 d. lyginiais metais; Visų šventųjų diena - lapkričio 1 d. nelyginiais metais.

21Pagal bet kurios šalies reikalavimą privaloma iš anksto suderinti laisvadienių ir/ar atostogų, bei susitikimų su vaiku laiką ir vietą. Abu tėvai bendru raštišku susitarimu gali keisti bendravimo su vaiku tvarką, atsižvelgiant į aplinkybes, vaiko norus ir poreikius, savo galimybes. Abu tėvai privalo nurodyti faktines savo gyvenamąsias vietas. Pasikeitus bet kurio iš tėvų gyvenamajai vietai ar telefono numeriui, privaloma nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 dienų informuoti kitam iš tėvų.

22Civilinę bylą Nr. 2-403-883/2014 nutraukti.

23Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėja Irena Stasiūnienė civilinėje byloje... 2. Ieškovas E. R. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas nustatyti... 3. Atsakovė G. P. 2013-11-28 pateikė teismui priešieškinį, kuriuo prašė... 4. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius... 5. Pasirengimo nagrinėti bylą teisme metu šalys siekė ginčą baigti taikos... 6. Šalių prašymas patvirtinti taikos sutartį tenkintinas.... 7. Pagal LR CPK 42 straipsnio 1 dalies ir 140 straipsnio 3 dalies nuostatas, bet... 8. Šalių valia, išreikšta raštu sudarytoje taikos sutartyje, pasirašytoje... 9. Šalių pateikta taikos sutartis išreiškia jų valią taikiai išspręsti... 10. Atsižvelgdamas į tai, kad šalių procesinis elgesys buvo tinkamas - šalys... 11. Vadovaudamasis LR CPK 140 str., 293 str. 1 d. 5 p., teismas... 12. Patvirtinti E. R., a. k. ( - ) ir atsakovės G. P., a. k. ( - ) 2013 m. sausio... 13. 1. E. R. turi teisę lankyti dukrą G. R. jos nuolatinėje gyvenamojoje vietoje... 14. 2. Pirmoje dalyje nustatyta tvarka, t.y. dėl E. R. bendravimo su nepilnamečiu... 15. • E. R. turi teisę pasiimti G. R. per mėnesį du savaitgalius, t.y.... 16. • E. R. turi teisę pasiimti G. R. jo vasaros atostogų metu kai jam, t.y.... 17. 3. E. R. ne mažiau kaip 6 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos... 18. 4. Po 6 mėnesių nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos šalims... 19. • E. R. turi teisę būti su dukra G. R. jo gyvenamojoje vietoje lyginiais... 20. 5. E. R. turi teisę būti su dukra G. R. jos nuolatinėje gyvenamojoje vietoje... 21. Pagal bet kurios šalies reikalavimą privaloma iš anksto suderinti... 22. Civilinę bylą Nr. 2-403-883/2014 nutraukti.... 23. Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo gali būti skundžiama...