Byla 2S-89-520/2009

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkė Dalia Višinskienė (pranešėja), kolegijos teisėjai Henrichas Jaglinskis, Petras Jaržemskis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiojo asmens UAB „RRD“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2008 m. spalio 30 d. nutarties, kuria civilinė byla dėl 104 058 378,53 Lt skolų pripažinimo beviltiškomis ir įpareigojimo atlikti veiksmus pagal ieškovo UAB „Oruva“ ir Ko ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikos finansų ministerijai perduota Vilniaus apygardos teismui (byloje trečiaisiais asmenimis dalyvauja: likviduota AB „Oruva“, UAB „Bankrotera“, A. K. D., UAB „FF lizingas“, UAB „RRD“),

Nustatė

3Ieškovas UAB „Oruva“ ir Ko 2007-12-27 kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė įpareigoti atsakovą Lietuvos Respublikos finansų ministeriją (toliau – Finansų ministerija) Valstybės skolos įstatymo 11 str. nustatyta tvarka pripažinti beviltiškomis likviduotos ir iš Juridinių asmenų registro išregistruotos AB „Oruva“ skolas ir kreiptis į Vyriausybę dėl likviduotos ir iš Juridinių asmenų registro išregistruotos AB „Oruva“ prievolių (skolų) valstybei nurašymo. Bylos nagrinėjimo metu ieškovas pateikė patikslintą ieškinį, kuriame nurodė ieškinio sumą, t.y. 104 058 378,53 Lt. Nurodė, kad pradinį ieškinį jis pateikė nežinodamas reikalavimo sumos, ieškinio suma tapo žinoma iš 2008-07-01 AB „Turto bankas“ pateikto atsiliepimo, kuriame AB „Turto bankas“ nurodė, kad likviduotos ir iš Juridinių asmenų registro išregistruotos AB „Oruva“ skola yra 103 970 972,90 Lt ir 25314,42 EUR, arba 104058378,53 Lt, dėl to byla yra teisminga apygardos teismui bei prašė perduoti civilinę bylą Vilniaus apygardos teismui.

4Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas 2008 m. spalio 30 d. nutartimi perdavė civilinę bylą pagal teismingumą Vilniaus apygardos teismui. Teismas nustatė, kad ieškinio turtinių reikalavimų suma yra 104058378,53 Lt. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ieškinio turtiniai reikalavimai viršija 100 000 Lt, padarė išvadą, jog byla Vilniaus miesto 2-ajame apylinkės teisme yra priimta pažeidžiant teismingumo taisykles, todėl, vadovaudamasis CPK 27 str. 1 d., konstatavo, kad ieškinys yra teismingas Vilniaus apygardos teismui, kaip pirmosios instancijos teismui. Kadangi ši aplinkybė paaiškėjo bylos nagrinėjimo metu, teismas pagal teismingumą civilinę bylą perdavė Vilniaus apygardos teismui.

5Tretysis asmuo UAB „RRD“ atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo nutartį ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo, kad nutartis yra neteisėta ir nepagrįsta, užvilkina bylos nagrinėjimą. Pareikštas ieškinys yra neturtinio pobūdžio, nes ieškinio dalykas yra ne skolų nurašymas, o įpareigojimas atsakovui atlikti veiksmą. Be to, Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti jau išsprendė šį ginčą ir nustatė, kad ši byla yra teisminga ne apygardos teismui, o pagal atsakovo buveinės vietą, t.y. Vilniaus miesto 2-ajam apylinkės teismui. Patikslinto ieškinio reikalavimas nėra pasikeitęs, lyginant su pradiniu ieškiniu, t.y. išliko tas pats neturtinis reikalavimas įpareigoti atsakovą atlikti veiksmą.

6Ieškovo UAB „Oruva“ ir Ko administratorius UAB „Draugo petys“ atsiliepimu į atskirąjį skundą dėl bylos teismingumo prašo spręsti teismo nuožiūra.

7Atskirasis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

8Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirojo skundo, atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentus, bylos medžiagą, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis CPK 27 str., 34 str., pagrįstai perdavė civilinę bylą dėl 104 058 378,53 Lt skolų pripažinimo beviltiškomis ir įpareigojimo atlikti veiksmus pagal teismingumą Vilniaus apygardos teismui.

9Iš bylos medžiagos nustatyta, kad byla pagal UAB „Oruva“ ir Ko ir UAB „Parex lizingas“ skundą dėl atsakovų Finansų ministerijos ir AB „Turto bankas“ įpareigojimo atlikti veiksmus buvo iškelta Vilniaus apygardos administraciniame teisme (T. 1, b.l. 1). Tarp šalių kilus ginčui dėl bylos teismingumo, Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti 2008-04-03 nutartimi nustatė, kad ši civilinė byla yra teisminga bendrosios kompetencijos teismui ir perdavė bylą Vilniaus miesto 2-ajam apylinkės teismui. Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti šioje nutartyje konstatavo, kad pareiškėjų skundas yra grindžiamas bendrosiomis turtinių prievolių pasibaigimo taisyklėmis bei yra susijęs su pareiškėjų civiliniais turtiniais santykiais su likviduota įmone, į kuriuos atsižvelgdamos Finansų ministerija bei AB „Turto bankas“ siekia patenkinti atitinkamus valstybės turtinius reikalavimus per likviduotos įmonės turtinius reikalavimus pareiškėjams (T.2, b.l. 62-63). Apeliantas neteisingai nurodo, kad Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti 2008-04-03 nutartimi nurodė, kad ginčas yra teismingas išimtinai Vilniaus miesto 2-ajam apylinkės teismui, kad tarp šalių kilęs ginčas yra neturtinio pobūdžio. Įvertinus, koks buvo pradinis ieškinys (skundas), dėl kurio teismingumo buvo kreiptasi į Specialiąją teisėjų kolegiją ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti, matyti, jog pradiniame ieškinyje (skunde) nebuvo nurodyta konkreti ieškinio suma ir suformuluotas konkretus ieškinio dalykas. Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti šioje nutartyje konstatavo, kad ginčas yra teismingas bendrosios kompetencijos, o ne administraciniam teismui ir nesprendė ginčo, kokiam konkrečiam bendrosios kompetencijos teismui, kaip pirmosios instancijos teismui, yra teisminga byla. Dėl šių aplinkybių nepripažintinas pagrįstu atskirojo skundo argumentas, jog Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti nusprendė, kad ginčas yra teismingas Vilniaus miesto 2-ajam apylinkės teismui, o ne Vilniaus apygardos teismui.

10Nagrinėjant bylą bendrosios kompetencijos teisme, ieškovas UAB „Oruva“ ir Ko pateikė ieškinį, kuriame nurodė, kad ieškinio suma jiems nėra žinoma, nes atsakovas Finansų ministerija nepateikė duomenų apie reikalavimų trečiajam asmeniui likviduotai AB „Oruva“ dydį, tačiau paaiškėjus reikalavimo dydžiui, ieškovas teiks patikslintą ieškinį (T.2, b.l. 67). Patikslintame ieškinyje ieškovas nurodė, kad ieškinio sumą sudaro likviduotos ir iš Juridinių asmenų registro išregistruotos AB „Oruva“ 103 970 972,9 Lt ir 25314,42 EUR skola atsakovui, arba bendra skolos suma, skaičiuojant litais pagal Lietuvos banko nustatomą santykį buhalteriniams atsiskaitymams – 104 058 378,53 Lt, todėl prašė perduoti šią civilinę bylą pagal teismingumą Vilniaus apygardos teismui (T.2, b.l.105-108). Ieškinio sumą ieškovas UAB „Oruva“ ir Ko grindė byloje esančiu AB „Turto bankas“ atsiliepimu į ieškinį dėl skolų pripažinimo beviltiškomis ir įpareigojimo atlikti veiksmus bei su atsiliepimu pateiktu AB „Turto bankas“ 2005-01-12 Skolos suderinimo aktu (T.2, b.l. 83-86, 87). Kaip matyti iš patikslinto ieškinio, ieškinio suma yra virš 100 000 Lt. Dėl to pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad pasikeitė bylos teismingumas, t.y. byla yra teisminga apygardos teismui.

11Apeliantas atskirajame skunde nurodo, kad šios bylos reikalavimas yra neturtinis, nes ieškinio dalykas yra ne skolų nurašymas, o įpareigojimas atlikti veiksmus. Šis apelianto argumentas nepripažintinas pagrįstu. Ar ginčas yra turtinis, sprendžiama iš pareikšto materialiojo teisinio reikalavimo pobūdžio, t.y. iš ieškinio dalyko. Tačiau turtinis reikalavimas (turtinis ginčas dėl turto ar pinigų priteisimo) apima tiek tiesioginį prašymą išreikalauti turtą ar priteisti pinigų, tiek ir prašymą, sukeliantį analogiškas turtines pasekmes. Kaip matyti iš bylos medžiagos, ginčas byloje yra kilęs dėl to, kad atsakovas atsisako nurašyti likviduotos ir iš Juridinių asmenų registro išregistruotos AB „Oruva“ skolas (konkrečią pinigų sumą), todėl ieškovas prašo įpareigoti atsakovą Valstybės skolos įstatymo 11 str. nustatyta tvarka pripažinti beviltiškomis likviduotos ir iš Juridinių asmenų registro išregistruotos AB „Oruva“ skolas ir kreiptis į Vyriausybę dėl likviduotos ir iš Juridinių asmenų registro išregistruotos AB „Oruva“ prievolių (skolų) valstybei nurašymo. Tai reiškia, jog ieškovo reikalavimas įpareigoti nurašyti skolą yra tiesiogiai ir neatsiejamai susijęs su šios konkrečios skolos, t.y. 104 058 378,53 Lt, nurašymu. Dėl to tarp šalių kilęs ginčas pripažintinas turtinio pobūdžio, o šio reikalavimo išnagrinėjimas sukels byloje dalyvaujantiems asmenims turtines pasekmes.

12Civilinės bylos teismingumas konkrečiam teismui yra tinkamo teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo sąlyga. Apylinkės ir apygardų teismų kompetencija yra nustatyta CPK 26-28 str. CPK 26 str. 1 d. numato, kad visas civilines bylas, išskyrus nurodytas CPK 27-28 str., kaip pirmoji instancija nagrinėja apylinkės teismas. Tokiu būdu visas civilines bylas kaip pirmoji instancija nagrinėja apylinkių teismai, jeigu įstatymas nenurodo šios bendrosios taisyklės išimčių. CPK 27 str. 1 d. 1 p. nurodyta, kad apygardos teismai, kaip pirmosios instancijos teismai, nagrinėja civilines bylas, kuriose ieškinio suma didesnė kaip 100 000 Lt, išskyrus šeimos teisinių santykių bylas dėl turto padalijimo. Ši įstatymo norma yra imperatyvi ir jos taikymas neprieštarauja proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo principams. CPK 34 str. 1 d. nustato, kad teismas, laikydamasis teismingumo taisyklių, priimtą bylą turi išspręsti iš esmės, nors vėliau ji taptų teisminga kitam teismui, išskyrus CPK 35 str. nustatytus atvejus bei pasikeitus rūšiniam teismingumui. Tai reiškia, jog pasikeitus bylos rūšiniam teismingumui, byla privalo būti perduota teismui, kuriam ji yra teisminga, nežiūrint į tai, kad buvo pradėta nagrinėti kitame teisme ir buvo nagrinėjama tam tikrą laiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003-10-20 nutartis, priimta civilinėje byloje 3K-3-985/2003). Pagal CPK 329 str. 2 d. 6 p. rūšinio teismingumo pažeidimas yra absoliutus sprendimo negaliojimo pagrindas.

13Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai perdavė šią civilinę bylą, kurioje pareikšto ieškinio suma yra 104 058 378,53 Lt, Vilniaus apygardos teismui, kaip pirmosios instancijos teismui. Dėl to pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina galioti nepakeista, o atskirasis skundas atmestinas.

14Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 321, 325, 336, 329, 331, 337, 339 str.,

Nutarė

16Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2008 m. spalio 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai