Byla 2-1207/2013
Dėl skolos priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas Višinskis, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs apeliantų R. R. ir N. R. atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2013 m. vasario 1 d. nutarties dalies civilinėje byloje pagal ieškovo M. L. ieškinį atsakovams N. R. (L.), R. R., uždarajai akcinei bendrovei „Terama“, uždarajai akcinei bendrovei „Art deco“ dėl santuokoje įgyto turto padalijimo, sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo bei pagal N. R. ieškinį M. L. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Panevėžio apygardos teisme nagrinėjama sujungta civilinė byla pagal: 1) ieškovo M. L. ieškinį atsakovei N. R. dėl turto dalies, kuri yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, padalijimo, ir atsakovės N. R. priešieškinį ieškovui M. L. dėl 4 000 Lt skolos priteisimo; 2) ieškovo M. L. ieškinį atsakovams N. R. ir R. R. dėl 2007 m. sausio 8 d. UAB ,,Terama“ akcijų pirkimo-pardavimo sutarties, kuria N. R. už 460 000 Lt pardavė atsakovui R. R. 115 vienetų UAB ,,Terama“ paprastųjų vardinių akcijų bei restitucijos taikymo, 3) pagal ieškovo M. L. ieškinį atsakovams R. R., UAB ,,Art deco“ ir UAB ,,Terama“, trečiajam asmeniui N. R. dėl kitų sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo.

4Ši civilinė byla Panevėžio apygardos teismui buvo perduota Lietuvos apeliacinio teismo pirmininko 2012 liepos 26 d. nutartimi tenkinus atsakovo R. R. nušalinimo Kauno apygardos teismo teisėjams pareiškimą.

5Atsakovai R. R. ir N. R. pateikė pareiškimą dėl šioje civilinėje byloje pareikštų reikalavimų išskyrimo ir bylos sustabdymo. Pateiktu pareiškimu atsakovai prašė: 1) išskirti iš nagrinėjamos civilinės bylos į atskirą bylą ieškovo M. L. reikalavimą dėl 2007 m. sausio 7 d. UAB „Terama“ akcijų pirkimo - pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir restitucijos taikymo, o dėl likusių reikalavimų bylą sustabdyti iki minėta byla bus išnagrinėta; arba 2) išskirti iš nagrinėjamos civilinės bylos į atskirą bylą ir nagrinėti pirmiausia ieškovo M. L. reikalavimus dėl 2007 m. sausio 7 d. UAB „Terama“ akcijų pirkimo pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir restitucijos taikymo, ir dėl santuokoje įgyto turto padalijimo, bei atsakovės N. R. reikalavimą atsakovui M. L. dėl 4 000 Lt skolos priteisimo, o civilinę bylą dėl kitų reikalavimų sustabdyti iki bus išnagrinėta išskirta civilinė byla.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Panevėžio apygardos teismas 2013 m. vasario 1 d. nutartimi atsakovų prašymą tenkino iš dalies - išskyrė iš Panevėžio apygardos teismo civilinės bylos Nr. 2-333-544/2013 į atskirą bylą ieškovo M. L. reikalavimą atsakovams N. R. ir R. R. dėl 2007 m. sausio 8 d. UAB „Terama“ akcijų pirkimo-pardavimo sutarties, kuria N. R. už 460 000 Lt pardavė atsakovui R. R. 115 vnt. UAB „Terama“ paprastųjų vardinių akcijų, pripažinimo negaliojančia ir restitucijos taikymo, ieškovo M. L. reikalavimą atsakovei N. R. dėl santuokoje įgyto turto padalijimo bei atsakovės N. R. reikalavimą atsakovui M. L. dėl 4 000 Lt skolos priteisimo ir šią bylos dalį perdavė nagrinėti pagal teismingumą Kauno apylinkės teismui kaip pirmosios instancijos teismui. Likusią Panevėžio apygardos teismo civilinės bylos Nr. 2-333-544/2013 dalį teismas sustabdė iki įsiteisės teismo procesinis sprendimas Kauno apylinkės teismo civilinėje byloje dėl išskirtų reikalavimų.

8Teismas sprendė, jog išskirtos civilinės bylos dalis teisminga apylinkės teismui, nepriklausomai nuo ieškinio sumos, kadangi išskirta bylos dalis kilusi iš šeimos teisinių santykių. Teismo vertinimu, aplinkybė, kad Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. sausio 26 d. nutartimi atnaujino procesą civilinėje byloje, kuria išspręstas sutuoktinių M. L. ir N. R. (L.) santuokoje įgyto turto, tame tarpe – ir 125 vienetų UAB „Terama“ akcijų, padalijimo klausimas, o buvusiems sutuoktiniams nesudarius naujos sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių, įsiteisėjusiomis Kauno m. apylinkės teismo nutartimis buvo panaikinta 2004 m. kovo 8 d. Kauno m. apylinkės teismo sprendimo dalis dėl sutuoktinių turto padalijimo ir N. R. bei M. L. pareiškimas dalyje dėl turto padalijimo civilinėje byloje dėl santuokos nutraukimo bendru sutuoktinių sutikimu paliktas nenagrinėtas, nesudaro pagrindo daryti išvadą, jog byla su minėtais ieškinių reikalavimais nėra šeimos teisinių santykių byla. Teismas taip pat atsižvelgė į tai, kad Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas, 2012 m. liepos 26 d. nutartimi spręsdamas nušalinimo klausimą, be kita ko, šioje nutartyje nurodė, jog Kauno apygardos teisme civilinių bylų Nr. 2-4615-429/2011 ir Nr. 2-64-413/2011 sujungimo klausimas buvo išspręstas ne pagal CPK reikalavimus, kadangi šeimos teisinių santykių bylas nagrinėja apylinkės teismai. Teismas, atsižvelgęs į nurodytas aplinkybes bei faktą, kad abi šalys gyvena Kauno mieste, nušalinti yra tik Kauno apygardos teismo teisėjai, sprendė, jog nėra kliūčių išskirtą bylą nagrinėti Kauno apylinkės teismui (CPK 29 str., 381 str. 1 d.).

9III. Atskirojo skundo ir prisidėjimo prie atskirojo skundo argumentai

10Atsakovai R. R. ir N. R. atskiruoju skundu prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutarties dalį dėl išskirtų reikalavimų perdavimo pagal teismingumą Kauno m. apylinkės teismui, prašydami klausimą šioje dalyje išspręsti iš esmės – nustatyti, jog byla teisminga apygardos teismui ir nagrinėtina Panevėžio apygardos teisme. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

111) Teismas neturėjo teisės perduoti bylos nagrinėti Kauno apylinkės teismui, kadangi vienas iš reikalavimų – reikalavimas dėl 2007 m. sausio 8 d. UAB ,,Terama“ akcijų pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir restitucijos taikymo yra teismingas apygardos teismui. Teismas visiškai neargumentavo, kodėl esant vienam iš reikalavimų teismingam apygardos teismui, jis bylą perdavė Kauno apylinkės teismui. Teismas turėjo įvertinti, kad UAB ,,Terama“ akcijų pirkimo-pardavimo sutartis sudaryta tarp N. R. ir R. R., kuris nėra M. L. ir N. R. šeimos santykių dalyvis, o yra akcijų pirkėjas, todėl byla teisminga apygardos teismui (CPK 33 str. 4 d.). Juo labiau, kad iki bylos perdavimo nagrinėti Panevėžio apygardos teismui, ieškinys dėl santuokoje įgyto turto padalijimo buvo pareikštas Kauno m. apylinkės teismui, kaip kilęs iš šeimos teisinių santykių, o ieškinys dėl akcijų pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir restitucijos taikymo – Kauno apygardos teismui CPK 27 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu. Minėtuose teismuose ieškiniai buvo priimti nepažeidus teismingumo taisyklių.

122) Pagal nuo 2011 m. spalio 1 d. įsigaliojusią teismo 34 straipsnio 1 dalies nuostatą, teismas, laikydamasis teismingumo taisyklių priimtą bylą, turi išspręsti iš esmės, nors vėliau ji būtų teisminga kitam teismui, išskyrus šio straipsnio 5 dalyje numatytus atvejus, vadinasi, Panevėžio apygardos teismas priimtą bylą turi išspręsti iš esmės, nors vėliau ji taptų neteisminga. Juo labiau, kad šiuo atveju, net išskyrus dalį reikalavimų į atskirą bylą, jos teismingumas nepasikeitė. Vien argumento, jog abi šalys gyvena Kauno mieste neužtenka; šiuo atveju, jei byla būtų perduota Kauno apylinkės teismui, būtų pažeistos rūšinio teismingumo taisyklės. CPK 34 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta teisės norma įstatymų leidėjas siekė operatyvesnio bei ekonomiškesnio civilinių bylų nagrinėjimo, todėl teismas tik ieškinio priėmimo stadijoje gali teismui teismingus reikalavimus priimti, o neteismingus išskirti, o teismui priėmus tokį ieškinį, jis jį turi išspręsti iš esmės. Be to, byla Panevėžio apygardos teismui perduota vadovaujantis CPK 34 straipsnio 2 dalies 3 punkto pagrindu, todėl ji negalėjo būti perduota kitam teismui pagal CPK 35 straipsnio 1 dalį.

133) Tik rūšinio teismingumo bendrosios ir administracinės kompetencijos teismui taisyklės pažeidimas galėtų būti pagrindas panaikinti teismo sprendimą dėl absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų, todėl jei bylą išnagrinės apygardos teismas, iš esmės teisėtas ir pagrįstas jo sprendimas negalės būti panaikintas (CPK 329 str. 2 d. 6 p.). Įtvirtintas draudimas pažeisti rūšinio teismingumo taisykles iš esmės reiškia imperatyvą teismui nenagrinėti apygardos teismui teismingos bylos, tačiau tai nereiškia, jog aukštesnės pakopos teismas negali nagrinėti žemesnės pakopos teismui teismingos bylos.

144) Bylos perdavimas taip pat turėtų neigiamos įtakos teisingumo vykdymui ir iš esmės pažeistų proceso dalyvių teises ir teisėtus interesus, kadangi byla būtų perduota Kauno apygardos teismo veiklos teritorijoje esančiam teismui, o visi Kauno apygardos teismo teisėjai nušalinti dėl galimų ieškovo atstovo ryšių tiek su Kauno apygardos, tiek su Kauno apylinkės teismų teisėjais bei teismų vadovais. Nušalinimas pareikštas tik Kauno apygardos teismo teisėjams, nes byla buvo nagrinėjama Kauno apygardos teisme, tačiau perdavus bylą Kauno apylinkės teismui, atsakovai reikš nušalinimą ir Kauno apylinkės teismo teisėjams. Be to, apskundus Kauno apylinkės teismo procesinius sprendimus jų negalėtų nagrinėti Kauno apygardos teismas. Bylą perdavimas nagrinėti Kauno apylinkės teismui, šalims sukeltų didelių nepatogumų realizuoti savo teisę į efektyvų savo teisių gynimą, vilkintų procesą, kuris trunka jau šešerius metus ir iki šiol yra parengiamojo teismo posėdžio stadijoje.

15Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas M. L. prašo atskirąjį skundą spręsti teismo nuožiūra. Nurodo, jog pagal kasacinio teismo praktiką, teismas gavęs dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir nustatęs, jog tarp tų pačių šalių nagrinėjama byla dėl santuokos nutraukimo, turi spręsti klausimą dėl bylų sujungimo, tačiau kasacinis teismas nepasisakė ar apylinkės, ar apygardos teismas turi spręsti sujungtus ieškinio reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-520/2008). Ieškovo teigimu, byla gali būti nagrinėjama apylinkės teisme. Pažymi, jog nors ši byla buvo Panevėžio apygardos teismui iš Kauno apygardos teismo buvo perduota Lietuvos apeliacinio teismo pirmininko 2012 m. liepos 26 d. nutartimi, tačiau ja nebuvo sprendžiamas teismingumo klausimas. Aplinkybė, kad teismo sprendimas negalėtų būti panaikintas CPK 329 straipsnio 2 dalies 6 punkto pagrindu, nesudaro pagrindo pažeidinėti teismingumo taisyklių tarp bendrosios kompetencijos teismų. Skirtingai nei teigia apeliantai, Kauno apygardos teismo teisėjai buvo nušalinti ne apeliantų nurodytu pagrindu (ne dėl ieškovo atstovų ryšių su Kauno apygardos teismo teisėjais). Nurodo, kad jei apeliacinis teismas nuspręstų, kad byla teisminga apylinkės teismui, ji turėtų būti perduota nagrinėti Kauno apylinkės teismui, nes tiks bylos nagrinėjimas sąlygotų mažesnes bylinėjimosi išlaidas ir laiko sąnaudas.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Atskirasis skundas tenkintinas.

18Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties dalies, kuria pirmosios instancijos teismas išskirtą civilinės bylos dalį perdavė Kauno apylinkės teismui, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

19Kauno apylinkės teismui perduota išskirta civilinė byla, kurios vienu iš reikalavimų ieškovas M. L. prašo pripažinti negaliojančia 2007 m. sausio 8 d. UAB ,,Terama“ akcijų pirkimo-pardavimo sutartį, sudarytą tarp N. R. ir R. R., ir taikyti restituciją. Šio reikalavimo negalima vertinti kaip kylančio iš šeimos teisinių santykių, kadangi M. L. ir R. R. tarpusavyje nesieja ir niekada nesiejo šeimos teisiniai santykiai. Reikalavimo dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo teismingumas nustatomas pagal ieškinio sumą. Ginčijamos akcijų pirkimo-pardavimo sutarties suma 460 000 Lt, todėl reikalavimas dėl jos pripažinimo negaliojančia ir restitucijos taikymo teismingas apygardos teismui (CPK 27 str. 1 p.). Vienam iš reikalavimų esant teismingam apygardos teismui, visa byla turi būti nagrinėjama apygardos teisme (CPK 33 str. 4 d.), todėl aplinkybė, kad kiti išskirtos bylos reikalavimai (dėl sutuoktinių turto padalijimo ir 4 000 Lt sumos priteisimo) yra teismingi apylinkės teismui, nesudaro pagrindo išskirtą bylą perduoti apylinkės teismui. Dėl nurodytų aplinkybių sutiktina su atskirojo skundo argumentu, jog pirmosios instancijos teismas išskirtą civilinės bylos dalį nepagrįstai perdavė Kauno apylinkės teismui.

20Kadangi Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. liepos 26 d. nutartimi nušalinus Kauno apygardos teismo teisėjus nagrinėjama byla buvo perduota Panevėžio apygardos teismui, todėl apygardos teismui teisminga išskirta civilinės bylos dalis grąžinama nagrinėti Panevėžio apygardos teismui.

21Kiti atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai neturi reikšmės teisingam bylos išnagrinėjimui. todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų nepasisako.

22Remiantis išdėstytu, skundžiama nutarties dalis naikinama ir klausimas išsprendžiamas iš esmės – išskirta bylos dalis perduodama pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės (CPK 329 str. 1 d., 338 str.).

23Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

24Panevėžio apygardos teismo 2013 m. vasario 1 d. nutarties dalį, kuria išskirta civilinės bylos dalis perduota Kauno apylinkės teismui, panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės - išskirtą civilinės bylos dalį perduoti Panevėžio apygardos teismui nagrinėti iš esmės.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas... 2. I. Ginčo esmė... 3. Panevėžio apygardos teisme nagrinėjama sujungta civilinė byla pagal: 1)... 4. Ši civilinė byla Panevėžio apygardos teismui buvo perduota Lietuvos... 5. Atsakovai R. R. ir N. R. pateikė pareiškimą dėl šioje civilinėje byloje... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Panevėžio apygardos teismas 2013 m. vasario 1 d. nutartimi atsakovų... 8. Teismas sprendė, jog išskirtos civilinės bylos dalis teisminga apylinkės... 9. III. Atskirojo skundo ir prisidėjimo prie atskirojo skundo argumentai... 10. Atsakovai R. R. ir N. R. atskiruoju skundu prašo panaikinti pirmosios... 11. 1) Teismas neturėjo teisės perduoti bylos nagrinėti Kauno apylinkės... 12. 2) Pagal nuo 2011 m. spalio 1 d. įsigaliojusią teismo 34 straipsnio 1 dalies... 13. 3) Tik rūšinio teismingumo bendrosios ir administracinės kompetencijos... 14. 4) Bylos perdavimas taip pat turėtų neigiamos įtakos teisingumo vykdymui ir... 15. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas M. L. prašo atskirąjį skundą... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 17. Atskirasis skundas tenkintinas.... 18. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties dalies, kuria pirmosios... 19. Kauno apylinkės teismui perduota išskirta civilinė byla, kurios vienu iš... 20. Kadangi Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. liepos 26 d. nutartimi nušalinus... 21. Kiti atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai neturi reikšmės... 22. Remiantis išdėstytu, skundžiama nutarties dalis naikinama ir klausimas... 23. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 2... 24. Panevėžio apygardos teismo 2013 m. vasario 1 d. nutarties dalį, kuria...