Byla 2-2550-931/2019
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Agnė Stankevičienė vadovaudamasi CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal bankroto administratoriaus MB „Alba prima“ ieškinį atsakovei J. B. dėl žalos atlyginimo.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovas pateiktu teismui ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės 2 200 Eur žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

4Atsakovei CPK 130 str. nustatyta tvarka buvo įteikti ieškinys ir pranešimas dėl atsiliepimo į ieškinį pateikimo. Per teismo nustatytą terminą atsakovai be pateisinamos priežasties atsiliepimo į ieškinį nepateikė, o ieškovas yra pareiškęs prašymą priimti sprendimą už akių, jei byloje atsiliepimas į ieškinį nebus pateiktas, todėl byloje atsiranda LR CPK 142 straipsnio 4 dalyje numatytos sprendimo priėmimo už akių pasekmės.

5Ieškinys tenkintinas.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

7Bylos duomenimis nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2018 m. liepos 30 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą J. B. įmonei ( - ), bankroto administratoriumi paskirtas MB „Alba prima“. Šia nutartimi bankroto byloje patvirtino 2 200 EUR administravimo išlaidų sąmatą. Byloje duomenų, kad atsakovė, būdama įmonės vadove, padengė ieškovo patirtas administravimo išlaidas, nėra (CPK 178 straipsnis).

8Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 11 dalis (toliau – ĮBĮ) nustato, kad prisiėmęs riziką administratorius, kuris pagal šio straipsnio 10 dalies 2 arba 3 punkto nuostatas administravo įmonę ir teismo bei administravimo išlaidoms apmokėti lėšų negavo ar jų gavo nepakankamai, bankroto proceso metu ir išregistravus įmonę turi teisę kreiptis į teismą, prašydamas priteisti kreditoriui įmokėtą sumą ar administratoriui jo lėšomis apmokėtas teismo bei administravimo išlaidas iš įmonės vadovo, savininko (savininkų) dėl to, kad šis (šie) įmonei tapus nemokia nepateikė pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei.

9Nagrinėjamu atveju bankroto administratorius, teikdamas individualiai J. B. įmonei ( - ) bankroto administravimo paslaugas, turėjo administravimo išlaidų, kurios yra neapmokėtos, kadangi administruota įmonė neturėjo turto. Todėl bankroto administratorius yra kreditorius, kuris patyrė žalą ir ji turi būti jam atlyginta. ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta įmonės vadovo, savininko pareiga kreiptis į teismą įmonei tapus nemokia ĮBĮ prasme. Sprendžiant, ar įmonės vadovas ar dalyvis pažeidė teisinę pareigą kreiptis į teismą dėl vadovaujamos įmonės bankroto bylos iškėlimo, būtina nustatyti aplinkybes, patvirtinančias įstatyme nurodytas sąlygas tokiai pareigai atsirasti, šios bylos atveju – įmonės nemokumo fakto atsiradimą.

10Atsakovė, kaip įmonės vadovė, buvo atsakinga už įmonės apskaitos organizavimą, galėjo ir turėjo žinoti, kokia yra įmonės finansinė padėtis. Teismo vertinimu, atsakovė buvo susipažinusi su įmonės finansiniais dokumentais, būdama rūpestinga ir veikdama atidžiai, nustačiusi sunkią įmonės turtinę padėtį ir jos nemokumą, galėjo ir turėjo kreiptis su pareiškimu į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau šios pareigos nevykdė. Be to, byloje nėra duomenų, jog atsakovė būtų ginčijusi įmonės nemokumą bankroto byloje. Tokiu būdu darytina išvada, kad atsakovė laiku nesikreipė su pareiškimu į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, t. y., atliko neteisėtus veiksmus (neveikimą).

11Pažymėtina, kad žalos dydis yra konstatuotas Vilniaus apygardos teismo 2018 m. liepos 30 d. nutartimi, kuria bankroto byloje buvo patvirtinta 2 200 EUR administravimo išlaidų sąmata. Tokiu būdu tarp atsakovės neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos yra priežastinis ryšys, nes būtent atsakovės, kaip, J. B. įmonės ( - ) vadovės pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo nevykdymas sąlygojo situaciją, kai įmonė negalėjo įvykdyti įsipareigojimo sumokėti administratoriui jam priklausančio atlyginimo. Nors iškėlus įmonei bankroto bylą įmonės valdymo organai netenka savo įgaliojimų, tačiau jiems lieka pareiga atsakyti įstatymų nustatyta tvarka už įmonei padarytą žalą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-131-687/2015). Įmonės administracijos vadovo (savininko) kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškinį pareiškęs asmuo neprivalo jos įrodinėti. Bendrovės vadovas (savininkas) gali šią prezumpciją paneigti, pateikdamas įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo kaltės nėra.

12Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes teismas sprendžia, kad atsakovė, dėl kurios veiksmų (neveikimo) atsirado žala, privalėjo įrodyti, kad dėl žalos atsiradimo jos kaltės nėra (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), o atsakovei to nepadarius, konstatuotina, kad atsakovė šioje byloje nepaneigė savo kaltės prezumpcijos, tad nėra pagrindo ją atleisti nuo atsakomybės už neteisėtu neveikimu padarytą žalą. Tai, kad administravimo išlaidos būtų atsiradusios nepriklausomai nuo to, kas kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, neatleidžia atsakovės nuo žalos atlyginimo, kadangi būdama J. B. įmonės ( - ) vadove, atsakovė, žinodama realią įmonės finansinę padėtį, turėjo įstatyme imperatyviai įtvirtintą pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo. Tokiu būdu darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju egzistuoja visos civilinės atsakomybės sąlygos, todėl ieškinys tenkintinas ir ieškovo naudai iš atsakovės priteistina 2 200 EUR administravimo išlaidų.

13Ieškovui iš atsakovės priteistinos 5 procentų metinės palūkanos už priteistą sumą (2 200 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2018 m. lapkričio 28 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

14Kadangi ieškovas pagal CPK 83 straipsnio 1 dalies 9 punktą yra atleistas nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų valstybės naudai mokėjimo, todėl iš atsakovės valstybės naudai priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 116 EUR žyminio mokesčio (CPK 96 straipsnio 1 dalis).

15Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos viršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (3,00 Eur), procesinių dokumentų siuntimo išlaidos šioje byloje (5,32 Eur) priteistinos iš atsakovės valstybės naudai (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 262 straipsniu, 279 straipsniu, 285-286 straipsniais,

Nutarė

17ieškinį patenkinti visiškai.

18Priteisti iš atsakovės J. B., asmens kodas ( - ), ieškovo bankroto administratoriaus MB „Alba prima“, juridinio asmens kodas 304097569, naudai 2 200 EUR (du tūkstančius du šimtus eurų) administravimo išlaidų ir 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (2 200 EUR) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. lapkričio 28 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

19Priteisti iš atsakovės J. B., asmens kodas ( - ), valstybės naudai 121,32 EUR (vieną šimtą dvidešimt vieną eurą 32 ct) bylinėjimosi išlaidų.

20Išaiškinti atsakovui, kad bylinėjimosi išlaidos valstybės naudai turi būti įmokėtos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300, esančią „Swedbank”, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660, arba į sąskaitą Nr. LT12 2140 0300 0268 0220, esančią banke Luminor AB, banko kodas 21400, įmokos kodas 5660. Sumokėjus nurodytą sumą valstybės naudai, teismui būtina pateikti tai patvirtinančius įrodymus.

21Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos paduoti Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 111 straipsnio, 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

22Ieškovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Agnė Stankevičienė vadovaudamasi... 2. Teismas... 3. Ieškovas pateiktu teismui ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės 2 200 Eur... 4. Atsakovei CPK 130 str. nustatyta tvarka buvo įteikti ieškinys ir pranešimas... 5. Ieškinys tenkintinas.... 6. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 7. Bylos duomenimis nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2018 m. liepos 30 d.... 8. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 11 dalis (toliau... 9. Nagrinėjamu atveju bankroto administratorius, teikdamas individualiai J. B.... 10. Atsakovė, kaip įmonės vadovė, buvo atsakinga už įmonės apskaitos... 11. Pažymėtina, kad žalos dydis yra konstatuotas Vilniaus apygardos teismo 2018... 12. Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes teismas sprendžia, kad atsakovė,... 13. Ieškovui iš atsakovės priteistinos 5 procentų metinės palūkanos už... 14. Kadangi ieškovas pagal CPK 83 straipsnio 1 dalies 9 punktą yra atleistas nuo... 15. Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo... 16. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 262... 17. ieškinį patenkinti visiškai.... 18. Priteisti iš atsakovės J. B., asmens kodas ( - ), ieškovo bankroto... 19. Priteisti iš atsakovės J. B., asmens kodas ( - ), valstybės naudai 121,32... 20. Išaiškinti atsakovui, kad bylinėjimosi išlaidos valstybės naudai turi... 21. Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 22. Ieškovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...