Byla 1-315-405/2018
Dėl objektyviausiai aplinkybes gali nurodyti dukra E. J.. Sūnus jos atsiprašė, ji jam atleido, jų santykiai geri

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Švenčionių rūmų teisėja Nijolė Lisauskienė, sekretoriaujant Vilmai Vilkoicienei, dalyvaujant prokurorui Janui Paškevičiui (Jan Paškevič), nukentėjusiajai R. J., kaltinamajam N. J. (N. J.), gynėjai adv. Rimutei Giruckienei, teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

2N. J. (a.k. ( - ) gimęs ( - ) ., Lietuvos Respublikos pilietis, įgijęs profesinį vidurinį išsilavinimą, nesusituokęs, dirbantis G. Z. IĮ, neteistas, gyvenantis ( - ) , kaltinamas pagal LR BK 145 str. 1 d.

3Teismas

Nustatė

4Kaltinamasis N. J. grasino nužudyti – 2017-12-25 apie 23 val. bute, esančiame ( - ) , būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, nukreipdamas rankoje laikomą peilį į priešais stovinčią motiną R. J. ir artindamasis prie jos šaukdamas „Papjausiu tave. Čia už tėvą.“, – grasino nužudyti savo motiną R. J., tuo padarė nusikaltimą, numatytą LR BK 145 str. 1 d.

5Kaltinamasis N. J. prisipažino padaręs nusikalstamą veiką, paaiškino, kad nusikalstamos veikos padarymo aplinkybių neprisimena, tačiau sutinka su tuo, ką sako jo artimieji. Jie negalėtų jį apkalbėti. Jis tą dieną buvo neblaivus, prisimena, kad atėjo į butą, kuriame gyvena jo motina, sesuo su draugu ir brolis. Neprisimena, ką darė ir ką sakė, tik atsimena, kai buvo policijos komisariate. Būdamas blaivus to nebūtų padaręs. Motinos atsiprašė ir su ja susitaikė, su motina santykiai visada buvo geri. Jis gyvena su seneliais.

6Be kaltinamojo prisipažinimo, jo kaltė įrodyta nukentėjusiosios R. J., liudytojų D. J., G. B. parodymais, liudytojos E. J. ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais, kitais byloje esančiais įrodymais.

7Iš nukentėjusiosios R. J. parodymų nustatyta, kad 2017-12-25, kai ji buvo išėjusi pas draugę, paskambino dukra ir pasakė, kad sūnus N. J. atėjo girtas ir ieško jos. Jai atėjus sūnus, rankoje laikydamas virtuvinį peilį, jai grasino, kad nužudys, tačiau tiksliai visų aplinkybių neprisimena. Jai žinoma, kad sūnus peiliu smūgiavo į virtuvinį stalą, tačiau negali pasakyti, ar tai buvo tuo metu, kai jos nebuvo namuose, ar kai ji sugrįžo. Tą dieną ji buvo vartojusi alkoholį, todėl objektyviausiai aplinkybes gali nurodyti dukra E. J.. Sūnus jos atsiprašė, ji jam atleido, jų santykiai geri.

8Liudytoja E. J. teisiamajame posėdyje atsisakė duoti parodymus. Ikiteisminio tyrimo metu (b. l. 56, 64-69) paaiškino, kad 2017-12-25 apie 23 val. į butą, esantį ( - ) , kuriame gyvena motina, ji su draugu ir jos brolis, atėjo jos brolis kaltinamasis N. J.. Jis buvo neblaivus, ieškojo motinos. Atėjus motinai, brolis ėjo link jos, bet liko virtuvėje, o motina stovėjo koridoriuje. Brolis dešinėje rankoje laikė peilį, jį laikė ties savo pilvu, peilio ašmenys buvo nukreipti į motiną, brolis šaukė, kad motiną papjaus – „papjausiu“, dar sakė, kad „čia už tėvą“. Taip jis šaukė kelis kartus, buvo neblaivus ir agresyviai nusiteikęs, todėl ji manė, kad brolis gali motinai ką nors padaryti. Ji atsistojo tarp brolio ir motinos, sakė broliui, kad jis nusiramintų ir padėtų peilį. Brolis jai atidavė peilį, ją pastūmė į šalį ir nuėjo prie motinos. Motiną užstojo jos draugas, su kuriuo kaltinamasis šiek tiek susistumdė, bet ji draugui pasakė, kad eitų į kambarį prie vaiko. Tuo metu atvažiavo policijos pareigūnai.

9Iš liudytojo D. J. parodymų nustatyta, kad jis vakare miegojo, išgirdęs, kad draugė E. J. šaukia kažkam nesistumdyti, jis išbėgo iš kambario į koridorių, kuriame pamatė stovinčius kaltinamąjį, draugę, jos brolį ir motiną. Jie pykosi. Kaltinamasis ėjo link jo, E. J. pasakė jam (liudytojui) nesikišti ir nustūmė jį atgal į kambarį. Matė, kad tuo metu atvažiavo policijos pareigūnai.

10Liudytas G. B. nurodė, kad tą dieną vykdė tarnybą, pagal pranešimą, kad vyksta konfliktas, yra mažamečių vaikų, nuvyko į butą, kuriame pamatė agresyviai nusiteikusį kaltinamąjį. Jis buvo neblaivus, jo būklė – neprognozuojama. Kaltinamojo rankose peilio nematė. Kaltinamasis sulaikomas priešinosi.

11Iš 2017-12-22 tarnybiniame pranešime dėl smurto artimoje aplinkoje fakto (b. l. 26-27) esančių duomenų nustatyta, kad policijos pareigūnai į butą, esantį ( - ) atvyko pagal E. J. pranešimą, kad jos neblaivus brolis labai agresyvus, daužo daiktus. Atvykę po šešių minučių, išgirdo bute pagalbos šauksmą. Nustatė, kad kaltinamasis grasino savo šeimos nariams.

12Iš 2017-12-26 įvykio vietos apžiūros protokolo (b.l. 32-36) nustatyta, kad nusikaltimas padarytas bute, esančiame ( - ) . Apžiūros metu nustatyta, kad virtuvėje ant stalo guli peilis. Peilis paimtas kaip daiktas, turintis reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti. 2018-01-05 tyrėjo nutarimu daiktas, turintis reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, perduotas saugojimui.

13Byloje pakankamai gauta objektyvių įrodymų, patvirtinančių, kad kaltinamasis grasino nužudyti nukentėjusiąją ir buvo pakankamas pagrindas manyti, kad grasinimas gali būti įvykdytas. Nustatyta, kad kaltinamasis, būdamas agresyviai nusiteikęs, rankoje laikydamas peilį ir nukreipdamas jo smaigalį į priešais jį stovinčią nukentėjusiąją, artindamasis prie jos šaukdamas „Papjausiu tave. Čia už tėvą.“, ir frazę, kad papjaus, pakartodamas kelis kartus, sudarė įspūdį, kad grasinimas bus realizuotas. Grasinimas buvo konkretus ir realus, kaltinamasis tą darė tyčia, siekdamas įbauginti nukentėjusiąją, nukentėjusioji tikėjo, jog šie veiksmai realiai gali būti įvykdyti, kaltinamasis būtent tokios nukentėjusiosios būsenos ir siekė, todėl kaltinamojo veikoje yra nusikaltimo, numatyto BK 145 str. 1 d., sudėtis.

14Kaltinime nurodoma, kad grasinimas nužudyti nukentėjusiąją pasireiškė ir tuo, kad kaltinamasis mažiausiai keturis kartus, naudodamas jėgą, tyčia peiliu smeigė į virtuvinio stalo paviršių. Nustatyta, kad tokius parodymus davė nukentėjusioji, tačiau teisiamajame posėdyje ji nurodė, kad visų aplinkybių tiksliai neprisimena, objektyviausi parodymai liudytojos E. J., kuri įvykio metu buvo blaivi. Iš ikiteisminio tyrimo metu liudytojos E. J. duotų parodymų nustatyta, kad tuo metu, kai kaltinamasis peiliu smeigė į stalviršį, nukentėjusiosios bute nebuvo. Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja E. J. nurodė, kad įvykio metu nukentėjusioji buvo pakankamai neblaivi, šią aplinkybę pripažino ir nukentėjusioji, todėl vertinama, kad liudytojos E. J. duoti parodymai apie įvykio aplinkybes yra patikimesni. Iš liudytojos parodymų nustatyta, kad tuo metu, kai kaltinamasis grasino nukentėjusiajai, pastarajai nebuvo žinoma aplinkybė, kad kaltinamasis peiliu kelis kartus smeigė į stalą, todėl šių veiksmų negalėjo vertinti kaip jai kylančios grėsmės. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, kaltinimo dalis, kuria N. J. kaltinamas grasinęs nukentėjusiajai mažiausiai keturis kartus, naudodamas jėgą, tyčia peiliu smeigdamas į virtuvinio stalo paviršių, iš kaltinimo pašalinama. Taip pat, atsižvelgiant į liudytojos E. J. ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, patikslinama kaltinimo dalis dėl kaltinamojo pasakytų žodžių.

15Kaltinamojo atsakomybę lengvinanti aplinkybė tai, kad prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai galisi ją padaręs, atsakomybę sunkinanti aplinkybė tai, kad nusikalstamą veiką padarė būdamas neblaivus (alkotesterio rodmuo 2,07 promilės) (b. l. 28).

16Gautas nukentėjusiosios ir kaltinamojo prašymas bylą nutraukti, kadangi susitaikė. Apklausiama nukentėjusioji paaiškino, kad sūnus jos atsiprašė, ji su sūnumi susitaikė, jų santykiai geri, prašė bylą nutraukti.

17Byloje nustatytos įstatyme numatytos kaltinamojo atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės kaltinamajam ir nukentėjusiam asmeniui susitaikius sąlygos – kaltinamasis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir susitaikė su nukentėjusiąja, iš Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų nustatyta, kad kaltinamasis anksčiau nebuvo nuteistas ar atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, kaltinamasis padarė nesunkų nusikaltimą, supranta netinkamai pasielgęs ir nuoširdžiai gailisi nusikaltęs, dirba, kaltinamojo veika turtinė žala nepadaryta, todėl yra pagrindo manyti, jog kaltinamasis nedarys naujų nusikalstamų veikų. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, kaltinamasis nuo baudžiamosios atsakomybės atleidžiamas kaltininkui ir nukentėjusiam asmeniui susitaikius. Baudžiamoji byla nutraukiama. Kaltinamasis nusikalstamą veiką padarė šeimos nariui, todėl jam paskiriama baudžiamojo poveikio priemonė – įpareigojimas dalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose programose.

18Nustatyta, kad daiktas, turintis reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti – peilis (b. l. 38) – yra nusikalstamos veikos padarymo įrankis, tačiau jis priklauso nukentėjusiajai, todėl, nesant BK 722 str. 4 d. nustatytų kitiems asmenims priklausančio konfiskuotino turto konfiskavimo pagrindų, peilis grąžinamas nukentėjusiajai.

19Teismas, vadovaudamasis LR BPK 303-307 str., BK 38, 67 722 str.,

Nutarė

20N. J. pripažinti kaltu pagal LR BK 145 str. 1 d. ir nuo baudžiamosios atsakomybės atleisti kaltininkui ir nukentėjusiam asmeniui susitaikius.

21Baudžiamąją bylą nutraukti.

22Paskirti N. J. baudžiamojo poveikio priemonę – įpareigojimą keturis mėnesius dalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose programose.

23Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti – panaikinti.

24Daiktą, turintį reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti – peilį – grąžinti R. J..

25Nuosprendis per 20 d. nuo paskelbimo dienos gali būti apskųstas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus regiono apylinkės teismo Švenčionių rūmus.

1. Vilniaus regiono apylinkės teismo Švenčionių rūmų teisėja Nijolė... 2. N. J. (a.k. ( - ) gimęs ( - ) ., Lietuvos Respublikos pilietis, įgijęs... 3. Teismas... 4. Kaltinamasis N. J. grasino nužudyti – 2017-12-25 apie 23 val. bute,... 5. Kaltinamasis N. J. prisipažino padaręs nusikalstamą veiką, paaiškino, kad... 6. Be kaltinamojo prisipažinimo, jo kaltė įrodyta nukentėjusiosios R. J.,... 7. Iš nukentėjusiosios R. J. parodymų nustatyta, kad 2017-12-25, kai ji buvo... 8. Liudytoja E. J. teisiamajame posėdyje atsisakė duoti parodymus. Ikiteisminio... 9. Iš liudytojo D. J. parodymų nustatyta, kad jis vakare miegojo, išgirdęs,... 10. Liudytas G. B. nurodė, kad tą dieną vykdė tarnybą, pagal pranešimą, kad... 11. Iš 2017-12-22 tarnybiniame pranešime dėl smurto artimoje aplinkoje fakto (b.... 12. Iš 2017-12-26 įvykio vietos apžiūros protokolo (b.l. 32-36) nustatyta, kad... 13. Byloje pakankamai gauta objektyvių įrodymų, patvirtinančių, kad... 14. Kaltinime nurodoma, kad grasinimas nužudyti nukentėjusiąją pasireiškė ir... 15. Kaltinamojo atsakomybę lengvinanti aplinkybė tai, kad prisipažino padaręs... 16. Gautas nukentėjusiosios ir kaltinamojo prašymas bylą nutraukti, kadangi... 17. Byloje nustatytos įstatyme numatytos kaltinamojo atleidimo nuo baudžiamosios... 18. Nustatyta, kad daiktas, turintis reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir... 19. Teismas, vadovaudamasis LR BPK 303-307 str., BK 38, 67 722 str.,... 20. N. J. pripažinti kaltu pagal LR BK 145 str. 1 d. ir nuo baudžiamosios... 21. Baudžiamąją bylą nutraukti.... 22. Paskirti N. J. baudžiamojo poveikio priemonę – įpareigojimą keturis... 23. Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti – panaikinti.... 24. Daiktą, turintį reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti –... 25. Nuosprendis per 20 d. nuo paskelbimo dienos gali būti apskųstas Vilniaus...