Byla 2A-228-71/2010

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Reginos Agotos Gutauskienės, kolegijos teisėjų Rasos Bartašienės, Egidijaus Mockevičiaus, sekretoriaujant Dijanai Drizgienei, dalyvaujant ieškovės D. K. atstovams A. K., advokatui Žydrūnui Rupšiui (teisinių paslaugų sutartis Nr. 1-4/33, b.l. 121), atsakovo Šiaulių universiteto atstovams Ryčiui Vilkoniui (įgaliojimas Nr. 1-02-798-06-30, b.l. 144), Nijolei Kriščiūnienei (įgaliojimas Nr. 1-02-603-06-30, b.l. 135), Sonatai Rimdeikienei (įgaliojimas Nr. 1-02-604-06-30, b.l. 134), advokatui Muradui Bakanui (atstovavimo sutartis Nr. 06-26-D-2010-123, b.l. 133)

2kolegijos posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės D. K. apeliacinį skundą dėl Šiaulių miesto apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 16 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-6986-841/2009 pagal D. K. ieškinį atsakovui Šiaulių universitetui dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, ir

Nustatė

4Ieškovė, D. K. patikslintu ieškiniu (b.l.37-40) kreipėsi į teismą, prašydama pripažinti Šiaulių universiteto rektoriaus 2009-05-26 įsakymą Nr. P-900 dėl darbo sutarties Nr. 666 nutraukimo su D. K., neteisėtu, priteisti ieškovei 4 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio kompensaciją -15267,72 Lt, vidutinį darbo užmokestį 3816,93 Lt už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo 2009-05-26 iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos (už laikotarpį nuo 2009-05-26 iki 2009-08-26 - 11450,79 Lt), kompensaciją už 12 mėnesių darbo nepanaudotas atostogas 3816,93 Lt, vidutinį darbo užmokestį už uždelsimo atsiskaityti su darbuotoju laiką - laikotarpį nuo 2009-05-26 iki 2009-08-26-11450,79 Lt (po 3816,93 Lt kas mėnesį), 5 procentų dydžio metines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas, laikyti, kad darbo sutartis Nr.666 nutraukta teismo sprendimu nuo jo įsiteisėjimo dienos.

5Ieškovė nurodė, kad pagal 2002-06-01 terminuotą darbo sutartį Nr. 666 ji pradėjo dirbti Šiaulių universitete Matematikos didaktikos katedroje asistente ne pagrindinėje darbovietėje 0,75 etato. Sudaryta terminuota darbo sutartis, kurios terminas baigiasi - iki atestacijos ir konkurso. Aiškiau darbo sutarties terminas darbo sutartyje nebuvo apibrėžtas, nebuvo nustatyta atleidimo iš darbo data ar koks kitas konkretus terminas. Darbo sutarties šalių susitarimu, darbo sutartis 2006-03-01 buvo pakeista ir joje buvo numatytas konkretus ieškovės atleidimo iš darbo terminas - 2009-05-26. Ieškovė D. K. buvo perkelta į Ugdymo sistemų katedrą bei buvo sulygtas naujas atlyginimo koeficientas. Ieško9vei 2009-04-28 buvo išsiųstas Šiaulių universiteto laiškas apie tai, kad naujas konkursas užimti Ugdymo sistemų katedros docento pareigybę paskelbtas tik 0,25 etato. Kadangi ieškovei nesutiko dalyvauti konkurse, tame pačiame laiške buvo nurodyta, kad pasirašyta terminuota darbo sutartis su ieškove bus nutraukta 2009-05-26 pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 126 straipsnio 1 dalį. Ieškovei 2009-05-21 atsakovas pakartotinai išsiuntė laišką apie darbo sutarties nutraukimą, kuris buvo perduotas ieškovės sutuoktiniui.

6Dėl itin pablogėjusios sveikatos, ieškovė nuo 2009-05-22 iki 2009-07-07gydėsi Šiaulių apskrities ligoninėje, jai buvo diagnozuota širdies liga. Apie savo ligą pranešė telefonu personalo tarnybai, o jos sutuoktinis, dirbantis Šiaulių universitete, pranešė kolegoms ir vadovams. Nežiūrint į tai, 2009-05-26 buvo priimtas Šiaulių universiteto rektoriaus įsakymas Nr. P-900, kuriuo buvo nutraukta ieškovės su atsakovu sudaryta darbo sutartis Nr. 666. Ieškovei 2009-05-27 buvo išsiųstas minėtas įsakymas ir darbo sutarties nuorašas su padarytais įrašais. Dėl sunkios ligos D. K. negalėjo laiku kreiptis į teismą, tačiau manė, kad terminą paduoti ieškinį ji praleido dėl svarbių priežasčių - dėl sunkios ligos. Baigusi gydymą, 1 mėnesio laikotarpyje ji pateikė teismui ieškinį. Mano, kad yra atleista neteisėtai, atsižvelgdama į tai, kad ieškovei bus sudarytos nepalankios sąlygos dirbti ir į tai, kad dėl ekonominių, ir organizacinių priežasčių buvo paskelbtas konkursas tik į 0,25 etato užimti docento pareigas, taip pat į tai, kad dėl išgyvenimų ji susirgo, ieškovė prašė priteisti iš atsakovo 4 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio kompensaciją -15267,72 litų, taip pat vidutinį darbo užmokestį 3816,93 Lt už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo 2009-05-26 iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Ieškovė nurodė, kad kompensacija už atostogas iki šiol yra neišmokėta, todėl ieškovė prašė priteisti 3816,93 Lt bei vidutinį darbo užmokestį už visą uždelsimo laiką, t.y. už laikotarpį nuo 2009-05-26 iki 2009-08-26-11450,79 Lt ir iki sprendimo įsiteisėjimo dienos. Nurodė, kad iš atsakovo taip pat turi būti priteistos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo visos prašomos priteisti 41986,23 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37 str. ir LR CK 6.210 str.). Viso reiškiamo ieškinio suma yra 41 986,23 Lt.

7Šiaulių miesto apylinkės teismas 2009 m. gruodžio 16 d. sprendimu (b.l. 102-107) ieškinį atmetė, priteisė iš D. K. Šiaulių universitetui 2000 Lt bylinėjimosi išlaidų. Teismas konstatavo, kad ieškovė jos atleidimo iš darbo dieną t.y. 2009-05-26, sirgo, yra pateikusi nedarbingumo pažymėjimą, pagal kurį ieškovė buvo nedarbinga laikotarpiu nuo 2009-05-22 iki 2009-07-07, ieškovė gulėjo ligoninėje, sirgo širdies liga, be to patyrė stresą dėl atleidimo iš darbo. LR DK 297 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad darbuotojas, nesutinkantis su atleidimu iš darbo, turi teisę kreiptis į teismą dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu per vieną mėnesį nuo atitinkamo nurodymo (dokumento) gavimo dienos. Taigi pagal DK 297 straipsnio 1 dalį darbuotojui, nesutinkančiam su atleidimu iš darbo, sutrumpintas vieno mėnesio ieškinio senaties terminas prasideda kitą dieną po tos dienos, kurią darbuotojas gavo darbo sutarties nutraukimą (atleidimą iš darbo) patvirtinantį dokumentą. Ieškovė apie būsimą terminuotos darbo sutarties nutraukimą buvo informuota iš anksto raštais, todėl teismas laikė, kad ieškovei ieškinio senatis turėtų būti skaičiuojama kitą dieną po atleidimo iš darbo dienos. D. K. nuo 2009-05-22 iki 2009-07-07 sirgo, todėl teismas laikė, kad 1 mėnesio senaties terminas pradedamas skaičiuoti kitą dieną nuo ieškovės pasveikimo, t.y. 2009-07-08 ir pasibaigė 2009-08-08, šeštadienį. Kaip numato Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 74 str. 5 d., tais atvejais, kai paskutinė termino diena tenka ne darbo ar oficialios šventės dienai, termino pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena. Ieškovės ieškinys teismui, kurį pasirašė ieškovės sutuoktinis A. K., yra gautas Šiaulių m. apylinkės teisme 2009-08-10, todėl teismas konstatavo, kad ieškovė nepraleido LR DK 297 str. 1 d. numatyto 1 mėnesio ieškinio senaties termino.

8Teismas nustatęs, kad ieškovė atleista iš darbo pagrįstai, nepažeidžiant įstatymų, atmetė ir kitus ieškinio reikalavimus: priteisti 4 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio kompensaciją 15267,72 Lt, vidutinį darbo užmokestį 3816,93 Lt už priverstinės pravaikštos laiką, kompensaciją už 12 mėnesių darbo nepanaudotas atostogas 3816,93 Lt, vidutinį darbo užmokestį už uždelsimo atsiskaityti su darbuotoju laiką, 5 procentų dydžio palūkanas nuo 41986 Lt sumos, o taip pat bylinėjimosi išlaidas.

9Apeliaciniu skundu, ieškovė D. K. (b.l. 115-119) prašo panaikinti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 16 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį ir patikslintą ieškinį patenkinti, išreikalauti iš atsakovo su byla susijusius dokumentus, kuriuos pirmosios instancijos teismas atsisakė išreikalauti. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

101. Apie konkurso 0,25 etato skelbimą Ugdymo sistemų katedroje ieškovė nebuvo tinkamai informuota. Tik 2009-04-29 ieškovei buvo pranešta, kad „2009-03-27 buvo paskelbtas konkursas 0,25 etato. Kadangi Jūs nepateikėte prašymo dalyvauti konkurse eiti docento pareigas ugdymo sistemų katedroje, su jumis terminuota darbo sutartis bus nutraukta 2009 m. gegužės 26 d.“ Ieškovė nebuvo informuota, kad bus skelbiamas konkursas ne pilnam etatui, kaip kad dirbo, o tik 0,25 etato. Tokios mažos etato dalies konkurso skelbimas neatitinka faktinių bylos aplinkybių, todėl teismo buvo prašoma išreikalauti iš atsakovo dokumentus, įrodančius, kad universiteto rektorius nesilaikė kolektyvinės sutarties reikalavimų. Taigi pirmosios instancijos teismas neobjektyviai išnagrinėjęs bylą, pažeidė įstatyme įtvirtintas nuostatas, kad asmens teisė kreiptis į teismą, suponuoja ir jo teisę į tinkamą procesą;

112. Pirmosios instancijos teismas 2009-12-16 sprendime vadovaudamasis atsakovo atstovės S.Rimdeikienės parodymais, pažeidė Šiaulių universiteto kolektyvinės sutarties Nr.4 7.8 punktą, numatantį tokią socialinę garantiją: likus 2 mėnesiams iki dėstytojo ar mokslo darbuotojo kadencijos pabaigos rektorius raštu informuoja apie konkurso skelbimą ar konkurso neskelbimo motyvus. Šiaulių miesto apylinkės teismo nutartis netenkinti ieškovės prašymą išreikalauti iš atsakovo dokumentų nuorašus, yra visiškai nepagrįsta;

123. Atsakovas Šiaulių universitetas pagal faktą neatsiskaitė/nesumokėjo ieškovei už 21 darbo dieną + 1 val., t.y. už 137 val. Kadangi ieškovės D. K. 1 valandos darbo įkainis yra 53,26 Lt, vadinasi atsakovas ieškovei nesumokėjo 7296,62 Lt (137 val x 53,26 Lt). Be to, Ugdymo sistemų katedros vedėjo nurodymu D. K. buvo įpareigota papildomai skaityti paskaitas ir egzaminuoti NDP 14 studentų grupei 2 teorinių kreditų 16 val. Pagal šį punktą atsakovas ieškovei nesumokėjo už papildomai atliktą darbą 33,5 val. x 53,26 Lt = 1784,21 Lt. Taigi atsakovas ieškovei iš viso yra skolingas dar 9080,83 Lt. Dėl šios nesumokėtos sumos, keičiasi ne tik vidutinis darbo užmokestis, bet ir atostoginiai ir kitos nurodytos piniginės kompensacijos;

134. Teismas, vadovaudamasis tik atsakovo atstovų parodymais ir nepasisakydamas dėl ieškovės pateiktų įrodymų ir prašymo išreikalauti bylos objektyviam svarstymui ir galimam ieškinio patikslinimui reikalingus dokumentus, pažeidė įrodymų vertinimo taisykles. Teismas visiškai be pagrindo suteikė didesnę rodomąją galią atsakovo atstovų parodymams apie tai, kad atsakovas yra pilnai atsiskaitęs su ieškove jos atleidimo iš darbo dieną.

14Atsiliepimu į apeliacinį skundą (b.l. 127-131) atsakovas Šiaulių universitetas prašo ieškovės apeliacinį skundą atmesti ir priteisti iš ieškovės visas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

151. Šiaulių miesto apylinkės teismas savo sprendime teisingai konstatavo tai, kad suėjus nustatytam terminui, nepaisant to, kad ieškovė turėjo laikino nedarbingumo pažymėjimą, atsakovas Šiaulių universitetas turėjo teisę nutraukti darbo sutartį. Pirmosios instancijos teismo sprendime įtvirtinta būtent tai, kad darbdavys turėjo teisę atleisti ieškovę jos nedarbingumo laikotarpiu, pasibaigus terminuotai darbo sutarčiai. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas tokią nuomonę grindžia tuo, kad LR DK 131 straipsnio 1 dalyje kalbama apie draudimą darbdaviui įspėti darbuotoją apie būsimą atleidimą iš darbo ir atleisti iš darbo darbuotojo laikino nedarbingumo laikotarpiu, ir ši norma taikytina tais atvejais, kai nutraukiant darbo sutartį darbuotoją būtina įspėti apie būsimą atleidimą iš darbo, o esant terminuotai darbo sutarčiai įspėjimas nenumatytas;

162. Šiaulių miesto apylinkės teismas pagrįstai netenkino ieškovės reikalavimo išreikalauti jos minėtų dokumentų, kadangi jie visiškai nesusiję su byla. Be to, ieškovė pati negalėjo pasakyti, kokią įrodomąją galią šioje byloje turėtų minėti dokumentai. Atsakovas pažymi, kad jis niekuomet neatsisakė pateikti dokumentų, pagrindžiančių atsiskaitymą su ieškove. Teismas paprasčiausiai atsisakė juos išreikalauti iš atsakovo;

173. Tai, jog konkursas yra viešas, reiškia, jog jame gali dalyvauti visi asmenys, atitinkantys toms pareigoms keliamus kriterijus. Atsakovas pažymi, jog Šiaulių universitetas Lietuvos mokslo tarybos internetiniame puslapyje ir Šiaulių universiteto internetiniame puslapyje 2009 m. kovo mėnesį buvo paskelbęs viešą konkursą Edukologijos fakulteto Ugdymo sistemų katedros docento (0,25 etato) pareigoms užimti. Pagal minėtą skelbimą dokumentus dalyvauti konkurse reikėjo pateikti iki 2009 m. balandžio 27 d. Ieškovė D. K. prašymo dalyvauti šiame konkurse nepateikė ir jame nedalyvavo. Tokia konkurso organizavimo tvarka neprieštarauja LR Mokslo ir studijų įstatymo nuostatoms, teigiančioms, kad aukštoji mokykla turi teisę nustatyti savo struktūrą, vidaus darbo tvarką, darbuotojų skaičių, jų teises, pareigas ir darbo apmokėjimo sąlygas, pareigybių reikalavimus, konkursų pareigoms eiti organizavimo ir darbuotojų atestavimo tvarką, laikydamasi įstatymų ir kitų teisės aktų. Be to, vadovaujantis LR Mokslo ir studijų įstatymu, Šiaulių universitetas kaip aukštoji mokykla, pati turi teisę nustatyti, kokiai etato daliai, t. y. darbdaviui reikalingam darbuotojo darbo krūviui, skelbti vieną ar kitą konkursą;

184. Ieškovė Šiaulių universitete buvo įdarbinta pilnam etatui ir dėl to buvo sulygtas su ieškove mėnesinis darbo užmokestis. Darbo sutartyje su ieškove D. K. nebuvo numatyta, kad darbo užmokestis bus valandinis, jokio papildomo susitarimo tarp ieškovės ir atsakovo prie darbo sutarties dėl papildomo darbo krūvio niekada nebuvo. Todėl bet kokie ieškovės aiškinimai apie papildomą krūvį ir papildomas darbo valandas yra visiškai nepagrįsti;

195. Atsakovas yra įsitikinęs, kad ieškovės apeliaciniame skunde nurodyti išreikalautini dokumentai yra visiškai nesusiję su byla ir neturi jokios įrodomosios reikšmės.

20Apeliacinis skundas netenkintinas.

21Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 338, 320 str. 1 d.), t.y. apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųsto teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, jeigu nenustato LR CPK 329 str. 2 ir 3 dalyse numatytų sprendimo negaliojimo pagrindų. Apskųsto teismo sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas tikrinamas tik pagal apeliacinio skundo argumentus, neišplečiant skundo argumentų sąrašo, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 338, 329 str.).

22Iš bylos medžiagos matyti, kad 2002-06-01 tarp Šiaulių universiteto ir D. K. buvo sudaryta terminuota darbo sutartis Nr. 666 asistentės pareigoms ne pagrindinėje darbovietėje 0,75 etato, nurodant jos terminą - iki atestacijos ir konkurso (b.l. 45). 2002 m. birželio 1 d. darbo sutartis pakeista, nurodant, kad ieškovei D. K. laimėjus konkursą, ji skiriama dirbti docente Matematikos didaktikos katedroje laikotarpiui nuo 2004-05-27 iki 2009-05-26 (penkerių metų kadencijai, b.l. 47). Atsakovas, Šiaulių universitetas 2009 m. balandžio 28 dienos raštu Nr. 1-02-882-06-16 informavo ieškovę D. K., kad 2009 m. kovo 27 d. yra paskelbtas konkursas ieškovės užimamai docento pareigybei 0,25 etato. Kadangi prašymų pateikimo terminas baigėsi 2009-04-27, o ieškovė prašymo dalyvauti konkurse nepateikė, todėl nurodė, kad terminuota darbo sutartis su ieškove bus nutraukta 2009 m. gegužės 26 d. (b.l. 29). Nors įstatymas nenumato imperatyvaus reikalavimo įspėti apie būsimą atleidimą, tačiau teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principai reikalauja, kad šalis, kuri planuoja nutraukti darbo sutartį suėjus terminui, turėtų kuo anksčiau apie tai informuoti kitą šalį. Iš atsakovo 2009-04-28 rašto matyti, kad Šiaulių universitetas iš anksto pranešė ieškovei D. K. apie darbo sutarties nutraukimą, o 2009-05-21 raštu Nr. 1-02-972-06-1 atsakovas Šiaulių universitetas vėlgi pranešė ieškovei, kad su ja bus nutraukiama terminuota darbo sutartis ir kvietė atvykti į Personalo tarnybą pasirašyti terminuotos darbo sutarties nutraukimą (b.l. 23). Atsakovas 2009 m. gegužės 26 d. rektoriaus įsakymu Nr. P-900 Dėl darbo sutarties Nr. 666 su D. K. nutraukimo, darbo sutartį, vadovaujantis LR DK 126 straipsnio 1 dalimi su ieškove D. K. nutraukė 2009 m. gegužės 26 dieną (b.l. 24). Pranešimas ir įsakymas ieškovei buvo išsiųsti registruotu laišku, pranešant atsakovui Šiaulių universitetui apie įteikimą (b.l. 25-27).

23Ieškovės D. K. apeliacinio skundo argumentas, kad atleisti darbuotoją jo nedarbingumo laikotarpiu – nėra pagrįstas. LR DK 126 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad suėjus darbo sutarties terminui, darbdavys arba darbuotojas turi teisę nutraukti darbo sutartį. Termino pasibaigimas yra pakankamas pagrindas nutraukti darbo sutartį. Darbdavys turėjo teisę atleisti ieškovę 2009-05-26 jos nedarbingumo laikotarpiu, tačiau darbdavys, atleisdamas ieškovę jos nedarbingumo laikotarpiu, privalėjo perkelti atleidimo datą iki jos pasveikimo. Atleidimo datos nukėlimas nesuponuoja išvados, kad atsakovas pratęsė darbo sutartį ar ji tapo neterminuota. Darbdavio valia ir atitinkami veiksmai (įsakymas) dėl atleidimo yra pareiškiami priimant įsakymą dėl atleidimo iš darbo, o ne atleidimo įforminimo datos perkėlimo. Todėl terminuota darbo sutartis, pasibaigus DK 131 straipsnyje numatytiems laikotarpiams (nedarbingumo, atostogų ir kt. laikotarpiams ) gali būti nutraukta pagal LR DK 126 straipsnį, nes DK 131 straipsnis nustato tam tikras darbo vietos išsaugojimo garantijas, bet negali pakeisti darbo sutarties rūšies. Esant tokiems atvejams (nedarbingumo, atostogų metu) laikytina, kad šalių nustatytas darbo sutarties galiojimo terminas ex lege pratęsiamas iki aplinkybių, su kuriomis siejamas šių apsauginių DK ar kitų įstatymų normų taikymas, pasibaigimo. Jei darbuotojas, suėjus jo sutartyje nustatytam darbo sutarties terminui, yra laikinai nedarbingas, jo darbo sutarties terminas nukeliamas iki tos dienos, kada jis sugrįžtų į darbą. Būtent šią darbo dieną galima nutraukti su darbuotoju sudarytą terminuotą darbo sutartį pagal LR DK 126 straipsnį, neleidžiant jam tą dieną vykdyti darbo pareigų (LR DK Komentaras, 111 str., 91 psl.). Datos nukėlimas šiuo atveju yra tik formalus darbo sutarties nutraukimo įforminimo elementas, atsižvelgiant į darbuotojo interesus. Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovas Šiaulių universitetas ieškovę D. K. atleido 2009 m. gegužės 26 d., jos nedarbingumo laikotarpiu, o pirmosios instancijos teismas ieškovės reikalavimą - pripažinti darbo sutarties nutraukimą neteisėtu, laikė nepagrįstu ir prašymo netenkino. Iš esmės pirmosios instancijos teismas bylą išsprendė teisingai. Vadovaujantis aukščiau nurodytais motyvais, teisėjų kolegija konstatuoja, kad ieškovės D. K. darbo sutarties terminas turėjo būti nukeltas iki jos pasveikimo, todėl, esant nurodytoms aplinkybėms, keistina pirmosios instancijos teismo rezoliucinė sprendimo dalis, nurodant, kad ieškovė iš darbo atleista pagal LR DK 126 straipsnį 2009 m. gegužės 26 d., šią datą nukeliant iki jos pasveikimo t.y.į 2009 m. liepos 8 dieną.

24Nepagrįsti ir kiti ieškovės apeliacinio skundo argumentai. Ieškovės apeliacinio skundo argumentas, kad ji nebuvo tinkamai informuota apie konkurso skelbimą Ugdymo sistemų katedroje yra nepagrįstas ir prieštarauja byloje esančiai medžiagai. Ieškovė gavo pranešimą, kad toks konkursas buvo paskelbtas 0,25 etato. Šiaulių miesto apylinkės teismui pateiktame ieškinyje (b.l.1) A. K., atstovaudamas D. K. interesus, nurodė, kad likus maždaug savaitei iki termino paduoti konkursui prašymą pabaigos, katedros vedėjas D. K. žodžiu užsiminė, kad yra paskelbtas konkursas 0,25 etato daliai. Toliau ieškinyje nurodyta, kad konkursą 0,25 etato daliai ieškovė D. K. suvokė kaip sąmoningą, tendencingą, iš anksto suplanuotą pažeminimą, garbės ir orumo įžeidimą, emocinį ir psichologinį smurtą prieš ją ir profesorių A. K.. Patikslintame ieškinyje pati ieškovė D. K. nurodė, kad apie paskelbtą konkursą jai buvo žinoma, bet kadangi konkursas buvo paskelbtas tik 0,25 etato, todėl dėl mažinamo darbo krūvio ji nesutiko dalyvauti šiame konkurse (b.l. 37). Nurodytas aplinkybes patvirtina ir ieškovės D. K. prašymas dėl dokumentų išreikalavimo, kuriame ji nurodė, jog likus dviems mėnesiams iki kadencijos pabaigos, ji buvo informuota apie skelbiamą konkursą (b.l. 86, 89). Be to, pažymėtina, kad apie paskelbtą konkursą 0,25 etato docento pareigoms užimti, viešai buvo skelbta Lietuvos Mokslo tarybos internetiniame puslapyje (b.l. 44) ir Šiaulių universiteto internetiniame puslapyje. Pažymėtina, kad tokia konkurso organizavimo tvarka neprieštarauja LR Mokslo ir studijų įstatymo nuostatoms, teigiančioms, kad aukštoji mokykla turi teisę nustatyti savo struktūrą, vidaus darbo tvarką, darbuotojų skaičių, jų teises, pareigas ir darbo apmokėjimo sąlygas, pareigybių reikalavimus, konkursų pareigoms eiti organizavimo ir darbuotojų atestavimo tvarką, laikydamasi įstatymų ir kitų teisės aktų (7 str. 2 d. 7p.). Išdėstytų motyvų pagrindu teisėjų kolegija šį apeliacinio skundo argumentą laiko nepagrįstu, todėl jo netenkina.

25Nepagrįstas ir kitas ieškovės D. K. apeliacinio skundo argumentas, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė išreikalauti iš atsakovo dokumentų nuorašus. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovė D. K. pirmosios instancijos teismui pateikė prašymą (b.l. 86), kuriame ji prašė išreikalauti iš atsakovo šių dokumentų nuorašus: D. K. asmens bylos kopiją, juristės pareigybinius nuostatus, senato reikalų tvarkytojos pareigybinius nuostatus, Edukologijos fakulteto tarptautiniams auditui parengtą medžiagą, rektoriaus raštą apie ieškovės įspėjimą apie konkursą, rektoriaus įsakymą dėl atleidimo, Edukologijos fakulteto Ugdymo sistemų ir Edukologijos katedrų etatų detalų paskirstymą, 2008-2009 m. stacionaro ir neakivaizdinio skyriaus tvarkaraščius, D. K. egzaminuotų studentų egzaminų žiniaraščius, Matematikos didaktikos ir Lietuvių kalbos didaktikos katedrų jungimo 2006 m. dokumentus. Šį ieškovės prašymą pirmosios instancijos teismas nagrinėjo 2009-10-28 vykusiame parengiamajame teismo posėdyje ir nutarė ieškovės prašymo netenkinti, konstatuodamas, kad prašomi dokumentai nesusiję su šia byla. LR CPK 199 straipsnio 1 dalis numato, kad asmuo, prašantis teismą išreikalauti kokį nors rašytinį įrodymą, turi nurodyti rašytinį įrodymą, kurio reikalaujama, pagrindą, kuriuo remiantis manoma, kad šį įrodymą turi tas asmuo, aplinkybes, kurias rašytinis įrodymas gali pagrįsti. Iš 2009-10-28 parengiamojo teismo posėdžio protokolo matyti, kad ieškovė nurodė, jog minėtais dokumentais ji įrodinės, jog Šiaulių universitete nebuvo mažinami krūviai, kad universitetas neteisėtai pasiūlė jai dalyvauti konkurse dėl 0,25 etato (b.l. 89). Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad šie dokumentai nėra susiję su byla. Nesuprantama, kokias bylos aplinkybes turėtų patvirtinti arba paneigti universiteto juristės pareigybiniai nuostatai bei senato reikalų tvarkytojos pareigybiniai nuostatai. Prašomas išreikalauti rektoriaus įsakymas, kuriuo ieškovė D. K. buvo atleista iš darbo – yra byloje.

26Trečiasis apeliacinio skundo argumentas grindžiamas tuo, kad Šiaulių universitetas ieškovei D. K. nesumokėjo ir liko skolingas už faktiškai dirbtą laiką – 137 val., kas sudaro 7296,62 Lt, o taip pat už papildomai skaitytas paskaitas ir egzaminavimą – 1784,21 Lt, iš iš viso 9080,83 Lt. Iš 2009-12-09 teismo posėdžio protokolo matyti, kad ieškovė D. K. teismo posėdžio metu nurodė, jog pas atsakovą ji dirbo papildomai, o už tai jai nebuvo sumokėta. Nurodė, kad ieškinyje šio reikalavimo nereiškė. Pažymėtina, kad galimybė keisti ieškinio dalyką (ieškinio reikalavimus) numatyta iki nutarties skirti bylą nagrinėti teismo posėdyje priėmimo (LR CPK 141 str. 1 d.). Ieškovė iki nutarties skirti bylą nagrinėti teismo posėdyje priėmimo (b.l. 91-92) tokio reikalavimo nepareiškė, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai šio reikalavimo ir nenagrinėjo. LR CPK 312 straipsnis numato, kad apeliaciniame skunde negalima kelti reikalavimų, kurie nebuvo pareikšti nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme. Nurodytų teisės normų pagrindu, teisėjų kolegija nenagrinėja šio apeliacinio skundo argumento.

27LR CPK 185 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios (LR CPK 185 str. 2 dalis).

28Teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės tinkamai taikė civilinio proceso ir materialinės teisės normas, apeliacinio skundo argumentai nesudaro teisinio pagrindo naikinti skundžiamą sprendimą, kuris yra teisėtas ir pagrįstas (LR CPK 326 str. 1 d. 1 p.). Teisėjų kolegijai konstatavus, kad ieškovės atleidimo terminas turi būti nukeltas į 2009-07-08, keistina pirmosios instancijos teismo sprendimo rezoliucinė dalis (LR CPK 337 str. 1d. 3p.).

29Atmetus ieškovės D. K. apeliacinį skundą, iš apeliantės atsakovui Šiaulių universitetui priteistinos išlaidos advokato pagalbai apmokėti, kurios sudaro 800 Lt (b.l.137) bei išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme - 5,95 Lt (b.l.126 (LR CPK 88 str. 1 d. 3p., 88 str.1d.6p.)

30Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija,

Nutarė

32Šiaulių miesto apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 16 d. sprendimą iš esmės palikti nepakeistą. Nurodyti, kad ieškovė D. K. atleidžiama iš darbo pagal LR DK 126 straipsnį 2009 m. gegužės 26 dieną, šią datą nukeliant į 2009 m. liepos 8 dieną.

33Priteisti atsakovui Šiaulių universitetui iš ieškovės D. K. a.k. ( - ) 2000,00 Lt (du tūkstančius litų) bylinėjimosi išlaidų.

34Priteisti atsakovui Šiaulių universitetui iš ieškovės D. K. 800 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme.

35Priteisti valstybei iš ieškovės D. K. 5,95 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės... 4. Ieškovė, D. K. patikslintu ieškiniu (b.l.37-40)... 5. Ieškovė nurodė, kad pagal 2002-06-01 terminuotą darbo sutartį Nr. 666 ji... 6. Dėl itin pablogėjusios sveikatos, ieškovė nuo 2009-05-22 iki... 7. Šiaulių miesto apylinkės teismas 8. Teismas nustatęs, kad ieškovė atleista iš darbo pagrįstai, nepažeidžiant... 9. Apeliaciniu skundu, ieškovė D. K. (b.l. 115-119) prašo... 10. 1. Apie konkurso 0,25 etato skelbimą Ugdymo sistemų katedroje ieškovė... 11. 2. Pirmosios instancijos teismas 2009-12-16 sprendime vadovaudamasis atsakovo... 12. 3. Atsakovas Šiaulių universitetas pagal faktą neatsiskaitė/nesumokėjo... 13. 4. Teismas, vadovaudamasis tik atsakovo atstovų parodymais ir nepasisakydamas... 14. Atsiliepimu į apeliacinį skundą (b.l. 127-131) atsakovas Šiaulių... 15. 1. Šiaulių miesto apylinkės teismas savo sprendime teisingai konstatavo tai,... 16. 2. Šiaulių miesto apylinkės teismas pagrįstai netenkino ieškovės... 17. 3. Tai, jog konkursas yra viešas, reiškia, jog jame gali dalyvauti visi... 18. 4. Ieškovė Šiaulių universitete buvo įdarbinta pilnam etatui ir dėl to... 19. 5. Atsakovas yra įsitikinęs, kad ieškovės apeliaciniame skunde nurodyti... 20. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 21. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 22. Iš bylos medžiagos matyti, kad 2002-06-01 tarp Šiaulių universiteto ir 23. Ieškovės D. K. apeliacinio skundo argumentas, kad... 24. Nepagrįsti ir kiti ieškovės apeliacinio skundo argumentai. Ieškovės... 25. Nepagrįstas ir kitas ieškovės D. K. apeliacinio skundo... 26. Trečiasis apeliacinio skundo argumentas grindžiamas tuo, kad Šiaulių... 27. LR CPK 185 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas įvertina byloje esančius... 28. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės... 29. Atmetus ieškovės D. K. apeliacinį skundą, iš... 30. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 32. Šiaulių miesto apylinkės teismo 33. Priteisti atsakovui Šiaulių universitetui iš ieškovės D.... 34. Priteisti atsakovui Šiaulių universitetui iš ieškovės D.... 35. Priteisti valstybei iš ieškovės D. K. 5,95 Lt...