Byla 2A-47-565/2017
Dėl nuostolių atlyginimo, trečiasis asmuo UAB „Maniga“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Rūtos Burdulienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Virginijaus Kairevičiaus ir Rūtos Petkuvienės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo E. M. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 25 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudiko biuro ieškinį atsakovams E. M. ir M. M. dėl nuostolių atlyginimo, trečiasis asmuo UAB „Maniga“.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41. Ieškovas Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams E. M. ir M. M., prašydamas priteisti iš atsakovų solidariai 6 673,99 Eur žalai atlyginti.

52. Ieškovas nurodė, kad 2014 m. gruodžio 21 d. Vilniuje, Kareivių-Verkių gatvių sankryžoje, atsakovas M. M., vairuodamas atsakovui E. M. priklausantį automobilį Alfa Romeo 156, valst. Nr. ( - ) sukėlė eismo įvykį ir sugadino du šviesoforus. Kadangi automobilis Alfa Romeo nebuvo apdraustas transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, eismo įvykyje padarytą žalą atlyginimo ieškovas – už šviesoforų remontą trečiajam asmeniui sumokėjo 6 673,99 Eur. Šią sumą ieškovas prašo priteisti solidariai iš atsakovų.

63. Atsakovas E. M. su ieškiniu nesutiko. Atsakovas nurodė, kad jis neturi būti atsakingas už eismo įvykyje padarytą žalą, kadangi automobilį Alfa Romeo vairavo ir eismo įvykį sukėlė atsakovas M. M.. Atsakovas E. M. nebuvo apdraudęs automobilio Alfa Romeo transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, nes šiuo automobiliu nesinaudojo. Atsakovas M. M. automobilį Alfa Romeo paėmė savavališkai. Atsakovas E. M. nurodė, kad neaišku, kaip buvo nustatyti 2015 m. sausio 29 d. turto apžiūros protokole nurodyti šviesoforų sugadinimai, jei eismo įvykio medžiagoje konkretūs šviesoforų sugadinimai neaprašyti, o šviesoforų remontą atlikęs trečiasis asmuo į ieškovą kreipėsi tik 2015 m. sausio 19 d. Atsakovas E. M. abejoja, ar 2015 m. sausio 29 d. turto apžiūros protokole tikrai buvo aprašyti eismo įvykyje sugadintų šviesoforų pažeidimai. Atsakovas E. M. taip pat nesutiko su 2014 m. gruodžio 21 d. lokalinėje sąmatoje nurodytų šviesoforų remonto išlaidų dydžiu. Atsakovas E. M. teigia, kadį sąmatą nepagrįstai įtraukta dalis darbų, ne visi įkainiai pritaikyti teisingai, taip pat trečiasis asmuo nepagrindė remontui panaudotų medžiagų kainų.

74. Atsakovas M. M. nurodė, kad automobilį Alfa Romeo vairavo ir eismo įvykį sukėlė jis, todėl tik jis turi būti atsakingas už padarytą žalą. Atsakovas M. M. taip pat nesutiko ir su žalos dydžiu.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

95. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. spalio 25 d. sprendimu ieškinį patenkino.

106. Iš byloje esančių įrodymų pirmosios instancijos teismas nustatė, kad 2014 m. gruodžio 21 d. Vilniuje, Kareivių-Verkių gatvių sankryžoje, atsakovas M. M., vairuodamas atsakovui E. M. priklausantį automobilį Alfa Romeo 156, valst. Nr. ( - ) kuris nebuvo apdraustas transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, sukėlė eismo įvykį ir sugadino du šviesoforus. Šviesoforų remonto darbus vykdęs trečiasis asmuo UAB „Maniga“ pateikė sąmatą.

117. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad automobilio savininkas atsakovas E. M. pažeidė įstatymo reikalavimą apdrausti automobilį transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, todėl jis pagal CK 6.270 str. 3 d. už atsakovo M. M., vairavusio automobilį, padarytą žalą atsako solidariai. Pirmosios instancijos teismas atmetė atsakovo E. M. argumentus dėl šviesoforų remonto darbų sąmatos nepagrįstumo. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad šviesoforų remonto darbus atlikęs trečiasis asmuo pateikė sąmatą, sudarytą naudojantis Aplinkos ministerijos aprobuota statybos kaštų skaičiavimo sistema, o ieškovas, sumokėdamas trečiajam asmeniui už šviesoforų remontą, taikė nusidėvėjimą.

12III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

138. Atsakovas E. M. pateikė apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 25 d. sprendimo, kuriuo prašo skundžiamą sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais.

149. Automobilis nebuvo apdraustas transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, nes atsakovas E. M. žiemą automobiliu nesinaudojo ir neketino naudotis. Atsakovas M. M. automobilį paėmė be atsakovo E. M. žinios, naktį, kai atsakovas M. M. miegojo. Todėl atsakovas M. M. neturi atsakyti pagal ieškinį.

1510. Pagal TPVCAPDĮ 15 str. 1 d. trečiasis asmuo, norėdamas gauti draudimo išmoką, apie eismo įvykį ieškovui turėjo pranešti per 3 dienas. Apie eismo įvykį trečiasis asmuo telefonu pranešė tik 2015 m. sausio mėn. 19 d., o el. paštu – 2015 m. sausio 20 d., t.y. pažeidęs įstatyme nustatytą terminą. Taip pat buvo pažeistos TPVCAPDĮ 15 str. 2 d. nuostatos, kad nukentėjęs asmuo privalo išsaugoti sugadintą turtą tokį, koks jis buvo po eismo įvykio, tol, kol jį apžiūrės atsakingo draudiko ar Biuro atstovas, o atsakingo draudiko ar Biuro atstovas turi apžiūrėti sugadintą turtą per 3 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos ir surašyti apžiūros aktą. Tačiau sugadintų šviesoforų apžiūros aktas buvo surašytas 2015 m. sausio 29 d., t.y. pavėlavus 4 darbo dienomis, o reikalavimo išsaugoti sugadintą turtą pažeidimą patvirtina byloje esančios nuotraukos.

1611. Byloje esančiose nuotraukose matoma metalo laužo krūva kelia abejones, kad ieškovo atstovui 2015 m. sausio 29 d. apžiūrai buvo pateikti būtent tie šviesoforai, kurie buvo sugadinti eismo įvykio metu. Atsakovas buvo nuvykęs į eismo įvykio vietą ir teigia, kad tie šviesoforai, kurie turėtų būti atstatyti po eismo įvykio, neatitinka 2015 m. sausio 29 d. apžiūros protokole esančių duomenų. Atsiliepimo į ieškinį priede Nr. 4 atsakovas nurodė, kodėl trečiojo asmens sudaryta sąmata nėra teisinga, tačiau pirmosios instancijos teismas šiuos atsakovo argumentus ignoravo.

1712. Ieškovas Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras su apeliaciniu skundu nesutiko. Ieškovas nurodė, kad apeliacinio skundo argumentai yra analogiški atsakovo argumentams, pateiktiems bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu, į kuriuos ieškovas yra išsamiai atsikirtęs savo procesiniuose dokumentuose. Ieškovas teigia, kad atsakovas apeliaciniame skunde reiškia tik savo abejones ir nepasitenkinimą, tačiau jokių juos pagrindžiančių įrodymų nepateikia.

18IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

1913. Apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies.

2014. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus apeliacinio skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 2 d.).

2115. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad 2014 m. gruodžio 21 d. Vilniuje, Kareivių-Verkių gatvių sankryžoje, atsakovas M. M., vairuodamas atsakovui E. M. priklausantį automobilį Alfa Romeo 156, valst. Nr. ( - ) sukėlė eismo įvykį ir sugadino du šviesoforus. Automobilis Alfa Romeo nebuvo apdraustas transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu. Ieškovas Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudiko biuras už eismo įvykyje sugadintų šviesoforų remontą trečiajam asmeniui UAB „Maniga“ sumokėjo 6 673,99 Eur.

2216. Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo (toliau – TPVCAPDĮ) 4 str. 1 d. nustatyta, kad transporto priemonė, kurios įprastinė buvimo vieta yra Lietuvos Respublikos teritorijoje, privalo būti apdrausta transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu tol, kol ji yra įregistruota. Už draudimo sutarties sudarymą atsako transporto priemonės savininkas (TPVCAPDĮ 2 d.). Transporto priemonės savininkas ir valdytojai negali naudoti patys ir leisti naudoti kitam asmeniui neapdraustos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu transporto priemonės. Jei kaltininkas padarė žalą Lietuvos Respublikoje naudodamas neapdraustą nustatytą (identifikuotą) transporto priemonę, kai dėl žalos padarymo atsiranda transporto priemonės valdytojo civilinė atsakomybė, išmoką dėl per eismo įvykį padarytos žalos nukentėjusiems tretiesiems asmenims išmoka Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras (TPVCAPDĮ 17 str. 1 d. 1 p.). Išmokėjęs draudimo išmoką, Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras turi teisę reikalauti, kad atsakingas už žalos padarymą asmuo arba asmuo, neįvykdęs pareigos sudaryti draudimo sutartį, grąžintų dėl padarytos žalos išmokėtą sumą (TPVCAPDĮ 23 str. 1 d.).

2317. Kasacinio teismo praktikoje, sprendžiant dėl atsakomybės taikymo, kai privalomuoju draudimu neapdrausto automobilio savininkas ir valdytojas yra du skirtingi fiziniai asmenys, išaiškinta, kad atgręžtinis Transporto priemonių draudikų biuro reikalavimas pagal TPVCAPDĮ 17 str. 1 d. 1 p. suponuoja dviejų skolininkų solidariąją atsakomybę: asmens, atsakingo už eismo įvykį, bei TPVCAPDĮ 4 str. 2 d. nurodyto asmens, neįvykdžiusio pareigos apdrausti savo ir kitų asmenų civilinę atsakomybę valdant atitinkamą transporto priemonę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2010 m. spalio 7 d. nutartis civilinėje byloje 3K-7-300/2010, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. sausio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-55/2016).

2418. Todėl ieškovas grąžinti išmokėtą draudimo išmoką turi teisę reikalauti solidariai iš abiejų atsakovų: iš atsakovo E. M., kuris nevykdė pareigos apdrausti jam priklausantį automobilį Alfa Romeo transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu ir neužtikrino, kad neapdraustu automobiliu nesinaudotų kitas asmuo – atsakovas M. M., taip pat iš atsakovo M. M., kuris vairavo transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimu nepadraustą automobilį Alfa Romeo, sukėlė eismo įvykį ir padarė žalą. Atsakovo E. M. teiginiai, kad jis nėra atsakingas už žalą, nes atsakovas M. M. automobilį Alfa Romeo paėmė be atsakovo E. M. žinios, nesudaro pagrindo atleisti atsakovą M. M. nuo atsakomybės pagal CK 6.270 str. 3 d. Šiuo atveju atsakovas E. M., žinodamas, kad automobilis Alfa Romeo yra neapdraustas transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimu ir negali dalyvauti eisme, privalėjo apie šią aplinkybę įspėti kitus šeimos narius, taip pat užtikrinti, kad kiti šeimos nariai neturėtų galimybės laisvai paimti automobilio raktelius ir automobiliu pasinaudoti. Įrodymų, kad šiuos veiksmus atsakovas E. M. atliko, byloje nėra. Todėl laikytina, kad dėl automobilio Alfa Romeo valdymo netekimo yra ir atsakovo E. M. kaltė.

2519. Nagrinėdamas draudiko subrogacijos teisės įgyvendinimo klausimus kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad draudikui nepakanka įrodyti draudimo išmokų fakto, bet būtina įrodyti ir kitas deliktinės atsakomybės sąlygas, tarp jų, kad atitinkamas draudimo išmokų dydis yra susijęs priežastiniu ryšiu su žalą padariusio asmens veiksmais. Priešingu atveju draudiko reikalavimas negali būti tenkinamas. Išmokėdamas draudimo išmoką, draudikas prisiima riziką dėl galimybės išmokėtas sumas išsiieškoti iš atsakingo už žalą asmens. Todėl draudikas turi elgtis apdairiai ir rūpestingai, išmokėdamas draudimo išmoką įsitikinti, kad įvyko draudžiamasis įvykis, nustatyti realų patirtos žalos dydį ir tiek draudėjo, tiek trečiųjų asmenų atžvilgiu elgtis sąžiningai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-78/2010, 2013 m. kovo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-127/2013). Spręsdamas dėl bylai reikšmingų faktinių aplinkybių, teismas turi vadovautis CPK normomis, reglamentuojančiomis įrodinėjimą, bei jas aiškinančia teismų praktika. Nagrinėjamu atveju aktualios įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklės bei įrodymų pakankamumo reikalavimas. Bendroji įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklė deliktinės atsakomybės bylose yra ta, kad kreditorius turi įrodyti žalos faktą, neteisėtus skolininko veiksmus ir priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų ir žalos; skolininko kaltė preziumuojama.

2620. Policijos pareigūnų sudarytoje eismo įvykio vietos schemoje nurodyta, kad sugadinti du šviesoforai. Atsakovas M. M. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad po eismo įvykio vienas šviesoforas veikė, tik buvo nulenkta jo metalinė atrama, o šviesoforą išvežęs darbininkas pasakė, jog šviesoforas nesugadintas, užteks išlyginti jo atramą, kitas šviesoforas neveikė. Šie duomenys nėra pakankami spręsti, kokie konkretūs šviesoforų sugadinimai buvo padaryti eismo įvykio metu.

2721. Šviesoforų remontą atliko trečiasis asmuo UAB „Maniga“, kuris pagal 2014 m. rugpjūčio 11 d. paslaugų sutartį, sudarytą su SĮ „Susisiekimo paslaugos“, prižiūri šviesoforinio eismo reguliavimo sistemą. Trečiasis asmuo į ieškovo įgaliotą asmenį su prašymu išmokėti 7 588,32 Eur draudimo išmoką kreipėsi tik 2015 m. sausio 19 d. Iš byloje esančio trečiojo asmens surašyto 2014 m. gruodžio 23 d. atliktų darbų akto Nr. BTA/14-25 ir iš pirmosios instancijos teismo sprendime nurodytų aplinkybių, kad trečiasis asmuo operatyviai kitą dieną po eismo įvykio atkūrė šviesoforų darbą, darytina išvada, kad šviesoforų remonto darbai buvo atlikti 2014 m. gruodžio mėn. 23 d. Todėl nėra aišku, kaip eismo įvykio metu sugadinti šviesoforai galėjo būti apžiūrėti 2015 m. sausio 29 d. turto apžiūros metu ir kuo remiantis 2015 m. sausio 29 d. turto (išskyrus gyvūnus) techninės apžiūros protokole buvo užfiksuoti šviesoforų sugadinimai, jei, kaip jau nurodyta, šviesoforai buvo suremontuoti 2014 m. gruodžio 23 d.

2822. Trečiasis asmuo atliko šviesoforų remonto darbus, tam panaudojo konkrečias medžiagas ir mechanizmus, konkretų darbuotojų darbo laiką, todėl patyrė konkrečias išlaidas šiems remonto darbams atlikti. Tačiau trečiojo asmens sudarytoje 2014 m. gruodžio 21 d. lokalinėje sąmatoje Nr. S/14-12-22-01, kurios pagrindu buvo išmokėta draudimo išmoka, nurodyta, kad paskaičiavimai atlikti vadovaujantis Statybos bei remonto darbų kainos skaičiavimo ir sąmatinės dokumentacijos rengimo rekomendacijomis pagal skaičiuojamąsias rinkos kainas, o ne pagal faktines trečiojo asmens išlaidas.

2923. Pirmosios instancijos teismas nesiaiškino, kokie konkretūs šviesoforų sugadinimai buvo padaryti eismo įvykio metu, ar trečiojo asmens sudarytoje 2014 m. gruodžio 21 d. lokalinėje sąmatoje Nr. S/14-12-22-01 nurodyti šviesoforų remonto darbai susiję su eismo įvykio metu padarytais šviesoforų sugadinimais, nesiaiškino atsakovo E. M. nurodytų aplinkybių apie į sąmatą nepagrįstai įtrauktus darbus, panaudotus įkainius, taip pat faktinių trečiojo asmens išlaidų šviesoforo remonto darbams atlikti. Dėl tirtinų faktinių aplinkybių pobūdžio ir esmės (žalos ir jos dydžio), bylos nagrinėjimas iš naujo apeliacinės instancijos teisme reikštų jos nagrinėjimą visa apimtimi, o tai neatitiktų apeliacijos esmės – apeliacinės instancijos teismas nagrinėtų reikalavimus, kurių nenagrinėjo ir neišsprendė pirmosios instancijos teismas. Priešingu atveju apeliacijos dalyku taptų ne pirmosios instancijos teismo sprendimas, o šalių teisinis ginčas. Tai neatitiktų įstatyme įtvirtintos bei egzistuojančios teismų instancinės sistemos esmės – šalis, nesutikdama su teismo išvadomis, prarastų galimybę jas skųsti apeliacine tvarka. Todėl yra pagrindas, konstatavus, kad pirmosios instancijos teismas neatskleidė bylos esmės ir pagal byloje pateiktus įrodymus bylos negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme, skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir bylą perduoti iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui (CPK 326 str. 1 d. 4 p., 327 str. 1 d. 2 p.).

30Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

31Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016m. spalio 25 d. sprendimą panaikinti ir bylą perduoti iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1. Ieškovas Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras... 5. 2. Ieškovas nurodė, kad 2014 m. gruodžio 21 d. Vilniuje, Kareivių-Verkių... 6. 3. Atsakovas E. M. su ieškiniu nesutiko. Atsakovas nurodė, kad jis neturi... 7. 4. Atsakovas M. M. nurodė, kad automobilį Alfa Romeo vairavo ir eismo įvykį... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. 5. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. spalio 25 d. sprendimu ieškinį... 10. 6. Iš byloje esančių įrodymų pirmosios instancijos teismas nustatė, kad... 11. 7. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad automobilio savininkas atsakovas... 12. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 13. 8. Atsakovas E. M. pateikė apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės... 14. 9. Automobilis nebuvo apdraustas transporto priemonių valdytojų civilinės... 15. 10. Pagal TPVCAPDĮ 15 str. 1 d. trečiasis asmuo, norėdamas gauti draudimo... 16. 11. Byloje esančiose nuotraukose matoma metalo laužo krūva kelia abejones,... 17. 12. Ieškovas Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras su... 18. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 19. 13. Apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies.... 20. 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo... 21. 15. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad 2014 m. gruodžio 21 d.... 22. 16. Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės... 23. 17. Kasacinio teismo praktikoje, sprendžiant dėl atsakomybės taikymo, kai... 24. 18. Todėl ieškovas grąžinti išmokėtą draudimo išmoką turi teisę... 25. 19. Nagrinėdamas draudiko subrogacijos teisės įgyvendinimo klausimus... 26. 20. Policijos pareigūnų sudarytoje eismo įvykio vietos schemoje nurodyta,... 27. 21. Šviesoforų remontą atliko trečiasis asmuo UAB „Maniga“, kuris pagal... 28. 22. Trečiasis asmuo atliko šviesoforų remonto darbus, tam panaudojo... 29. 23. Pirmosios instancijos teismas nesiaiškino, kokie konkretūs šviesoforų... 30. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 31. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016m. spalio 25 d. sprendimą panaikinti ir...