Byla I-279-386/2009
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos teisėjos Laimutės Jokubauskaitės, teisėjų Alonos Romanovienės ir Eglės Kiaurakytės, sekretoriaujant Ingai Navickienei, dalyvaujant pareiškėjos UAB „Miesto energija“ atstovei advokato padėjėjai E. B. , atsakovo VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo atstovui Augeniui Pranui Demeniui, trečiojo suinteresuoto asmens UAB ,,Klaipėdos Skuba”, buvusios ,,LEZ SKUBA” atstovui V. B. , 2009-06-09 viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Miesto energija“ skundą atsakovui VĮ Registrų centro Klaipėdos filialui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims VĮ Registrų centrui ir UAB ,,Klaipėdos Skuba” dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3pareiškėja UAB „Miesto energija“ skundu (b.l. 5-8) prašo teismo:

41.

5panaikinti VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo 2009-01-08 sprendimą Nr. 2050/08-S-10 „Dėl nekilnojamųjų daiktų ir daiktinių teisių registravimo nekilnojamojo turto registre“;

62.

7tenkinti pareiškėjos prašymą registruoti nekilnojamąjį turtą – šilumos tinklus (unikalus Nr. ( - )), adresu Klaipėdos m., Klaipėdos raj. sav., ir daiktines teises į jį;

83.

9priteisti bylinėjimosi išlaidas.

10Pareiškėja nurodo, kad VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas skundžiamu sprendimu nepatenkino 2008-12-11 pareiškėjo prašymo Nr. 300493 įregistruoti nekilnojamąjį turtą – šilumos tinklus (unikalus Nr. ( - )), adresu Klaipėdos m., Klaipėdos raj. sav., ir daiktines teises į jį. VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų komisijos 2009-03-02 sprendimu Nr. 76 nepatenkino pareiškėjos skundo ir paliko galioti teritorinio registratoriaus priimtą sprendimą. UAB „Miesto energija“ nesutinka su tokiu VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo sprendimu, mano, kad atsakovas neteisingai įvertino pateiktus dokumentus ir aplinkybes, todėl skundžiamas sprendimas yra neteisėtas ir nepagrįstas. 2008-12-11 pareiškėja pateikė prašymą Nr. 300493 įregistruoti nekilnojamąjį turtą - šilumos tinklus (unikalus Nr. ( - )) adresu Klaipėdos m., Klaipėdos raj. sav., ir daiktines teises į jį. Prie prašymo buvo pridedami tokie dokumentai: 2008-10-02 pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. 14-546, 2005-08-11 statybos leidimas Nr. 36-NS/05, 2008-04-11 akcininkų susirinkimo sprendimas Nr. 1/2008, 2007-12-19 perdavimo aktas ir 2008-07-29 įgaliojimas. Pareiškėja 2005-10-26 UAB „Ukmergės energija“ ir UAB „LEZ Skuba“ pasirašė sutartį Nr. ( - ), pagal kurią įsipareigojo tiekti šilumą UAB „LEZ Skuba“ adresu Pramonės g. 3, Klaipėdoje ir savo lėšomis įrengti šilumos trasą, kurią atsisakoma registruoti, reikalingą šilumos tiekimui. Tuo tarpu 2005-08-11 statybos leidime Nr. 36-NS/05 nurodyta, kad statytojas – UAB „LEZ Skuba“, statybos objektas yra sunkvežimių aptarnavimo centras, esantis adresu Pramonės g. 3, Klaipėdoje, o vienas šio statinio techninių rodyklių yra šilumos teikimo tinklai 732 m. Statybos įstatymo 20 straipsnio 7 punktas nurodo, kad jei būtina nutiesti naujus inžinerinius tinklus, susisiekimo komunikacijas, sudaroma inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų savininko ar naudotojo ir statytojo (užsakovo) sutartis, joje nurodoma inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų statybos finansavimo ir naudojimo tvarka bei nuosavybės teisės (užbaigus statybą). 2005-10-26 UAB „Ukmergės energija“ ir „LEZ Skuba“ sutartis Nr. ( - ), o taip pat 2007-12-17 papildomas susitarimas Nr. 1 prie 2005-10-26 šilumos tiekimo sutarties Nr. ( - ) nurodo inžinierinių tinklų - šilumos trasų (ginčo dalykas) įrengimo finansavimo, naudojimo tvarką o taip pat aiškiai sako, kad šilumos tinklai (užbaigus statybą) priklauso UAB „Miesto energija“ nuosavybės teise. Skundžiama institucija šio fakto nenagrinėjo, o pareiškėjos manymu, tai yra esminė aplinkybė, leidžianti pareiškėjai registruoti šilumos tinklus savo vardu. Pareiškėja atkreipia dėmesį į tai, kad UAB „Ukmergės energija“ samdė rangovą šilumos trasos įrengimo darbams įvykdyti, o atliktus darbus apmokėjo savo lėšomis. Dėl šių priežasčių skundžiamo institucijos teiginiai, kad 2008-12-11 pareiškėjos prašymas Nr. 300493 negali būti tenkinamas dėl to, kad pareiškėja neturėjo teisės jį paduoti ir dokumento, kurio pagrindu prašoma atlikti registraciją, forma neatitinka įstatymų ar sandorio šalių nustatytos formos, yra klaidingi, nes šilumos trasos kaip naujai pastatytas statinys priklauso UAB „Miesto energija“ nuosavybės teise nuo jo sukūrimo momento, o 2005-10-26 UAB „Ukmergės energija“ ir „LEZ Skuba“ sutarties Nr. ( - ) forma atitinka įstatymų reikalavimus ir nereikalauja notarinio patvirtinimo.

11Pareiškėjos atstovė prašo skundą tenkinti jame išdėstytų motyvų pagrindu.

12Atsakovas VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas atsiliepime (b.l. 59-61) su pareiškėjos skundu nesutinka. Nurodo, kad dėl UAB „Miesto energija“ prašymo įregistruoti nekilnojamąjį daiktą - šilumos tinklus (unikalus Nr. ( - )), Klaipėdos m. Klaipėdos rajono sav., ir daiktines teises į juos pagal 2008-10-02 pripažinimo tinkamu naudoti aktą Nr. 14-546, 2005-08-11 statybos leidimą Nr. 36-NS/05, 2008-04-11 akcininkų susirinkimo sprendimą Nr. 1/2008, 2007-12-19 perdavimo aktą valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas 2009-01-08 priėmė sprendimą Nr. 2050/08-S-10 pareiškėjos prašymo netenkinti, nes asmuo, padavęs prašymą, neturėjo teisės jį paduoti. Nekilnojamojo turto registro įstatymo 23 straipsnio 1 dalis nustato, kad prašymą įregistruoti nuosavybės teisę į nekilnojamąjį daiktą paduoda jį įgijęs asmuo. Iš pateiktų dokumentų nustatyta, kad prašomų įregistruoti šilumos tinklų statytojas, nurodytas 2008-10-02 pripažinimo tinkamu naudoti akte Nr. 14-546 ir 2005-08-11 statybos leidime Nr. 36-NS/05, yra UAB „LEZ Skuba“, o kartu pateiktas 2007-12-19 perdavimo aktas negali būti laikomas nuosavybės teisės įgijimo pagrindu, nes neatitinka Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso ir kitų įstatymų nustatytų nekilnojamųjų daiktų perleidimo reikalavimų. Prašymas netenkintas, vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro įstatymo 29 straipsnio 1 ir 3 punktais. Pareiškėjos UAB „Miesto energija“ skundą dėl Klaipėdos filialo 2009-01-08 sprendimo išnagrinėjusi Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija, 2009 m. kovo 2 d. sprendimu Nr. 76 paliko galioti teritorinio registratoriaus priimtą sprendimą. Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija nurodė, kad Nekilnojamojo turto registro įstatymo 13 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad prašymą įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į Nekilnojamojo turto kadastrą paduoda nekilnojamojo daikto savininkas arba patikėjimo teise valdantis nekilnojamąjį daiktą asmuo. Statybos techninio reglamento STR1.11.01:2002 „Statinio pripažinimo tinkamu naudoti tvarka“ 24 punkte nurodoma, kad pasirašius statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktą statytojas (užsakovas) privalo statinį įregistruoti Nekilnojamojo turto registre. Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija pažymėjo, kad vertinant šiuo atveju pareiškėjo pateiktus dokumentus pažymėtina, jog statybos leidimas buvo išduotas UAB „LEZ Skuba“, o pripažinimo tinkamu naudoti akte šilumos trasos statytoju taip pat nurodoma UAB „LEZ Skuba“, todėl darytina išvada, kad prašymą dėl šilumos tinklų kadastro duomenų įrašymo į Nekilnojamojo turto kadastrą t.y. prašymą dėl šilumos tinklų kaip nekilnojamojo daikto įregistravimo turi teisę pateikti tik UAB „LEZ Skuba“, todėl Klaipėdos filialo atsisakymas įregistruoti nekilnojamąjį daiktą kadangi prašymą pateikęs asmuo neturėjo teisės jį paduoti, yra teisėtas ir pagrįstas. Civilinio kodekso 4.47 straipsnis pateikia sąrašą nuosavybės teisės įgijimo pagrindų. Kaip minėta anksčiau, pareiškėjo pateikti dokumentai nepatvirtina, jog jis yra šilumos trasos statytojas ir būtent jis įsigijo nuosavybės teises į šilumos tinklus Civilinio kodekso 4.47 straipsnio 4 punkto pagrindu - pagamindamas naują daiktą. Pateiktų dokumentų pagrindu darytina išvada, jog UAB „Miesto energija“ vykdė statybos darbus, tačiau nuosavybės teisė į šilumos trasą priklauso UAB „LEZ Skuba“. Šią aplinkybę patvirtina ir pateiktas 2007-12-19 perdavimo priėmimo aktas, kuriame UAB „LEZ Skuba“ (šiuo metu UAB „Klaipėdos skuba“) nurodo, jog pareiškėjo nuosavybėn perduoda šilumos trasą t.y. šiuo dokumentu UAB „Klaipėdos skuba“ patvirtina, kad būtent ši bendrovė yra šilumos trasos savininkė ir minėtu dokumentu ketina perleisti savo nuosavybės teises pareiškėjai. Tačiau pažymėtina, jog pateiktas perdavimo aktas negali būti vertinamas kaip sandoris, kurio pagrindu UAB „Miesto energija“ atsiranda nuosavybės teisės į šilumos trasą. Civilinio kodekso 1.73 straipsnis numato, kad rašytinis sandoris turi būti pasirašomas abiejų sandorio šalių, o kodekso 1.74 straipsnis nustato, kad daiktinių teisių į nekilnojamąjį daiktą sandoriai turi būti sudaromi notarine forma, todėl 2007-12-19 perdavimo aktas nevertintinas kaip pareiškėjo nuosavybės teisių atsiradimą patvirtinantis dokumentas, kadangi neatitinka įstatymo numatytų sandorio formos reikalavimų. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija padarė išvadą, jog Klaipėdos filialo 2009-01-08 sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, todėl paliekamas galioti. Atsakovas mano, kad valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo 2009-01-08 sprendimas Nr. 2050/08-S-10 ir Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2009 m. kovo 2 d. sprendimas Nr.76 yra teisėti ir pagrįsti, todėl pareiškėjos UAB „Miesto energija“ skundas netenkintinas.

13Atsakovo atstovas prašo skundą atmesti atsiliepime išdėstytų motyvų pagrindu.

14Tretysis suinteresuotas asmuo VĮ Registrų centras atsiliepime (b.l. 56) su skundu nesutinka. Nurodo, kad pareiškėjas savo skunde nepasisako ir nepaneigia Centrinio registratoriaus 2009-03-02 sprendime Nr. 76 pateiktų argumentų ir motyvų. UAB „Miesto energija“ savo reikalavimus grindžia vieninteliu teisės aktu, t.y. Statybos įstatymo 20 straipsnio 7 punktu, kuris numato, kad jei dėl suprojektuoto statinio būtina išplėsti esamus ar nutiesti naujus inžinerinius tinklus, susisiekimo komunikacijas, sudaroma inžinerinių tinklų savininko ar naudotojo ir statytojo (užsakovo) sutartis; joje nurodoma inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų statybos finansavimo ir naudojimo tvarka bei nuosavybės teisės (užbaigus statybą). Minėta įstatymo norma taip pat numato, kad ši sutartis pridedama prie statinio projektavimo sąlygų sąvado, t.y. ji turi būti sudaryta iki statybos leidimo išdavimo ir pateikiama statybos leidimą išduodančiai institucijai, tačiau šiuo atveju statybos leidimas UAB „LEZ skuba“ vardu buvo išduotas 2005-07-04, o šilumos tiekimo sutartis tarp pareiškėjo ir UAB „LEZ skuba“ sudaryta tik 2005-10-26, todėl akivaizdu, kad minėta Statybos įstatymo norma šiuo atveju negali būti taikoma. Šio trečiojo suinteresuoto asmens atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta tinkamai.

15Trečiojo suinteresuoto asmens UAB ,,Klaipėdos Skuba” atstovas prašo skundą tenkinti.

16Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 78 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad bylos šalių ir jų atstovų neatvykimas į teismo posėdį, jeigu jiems buvo apie teismo posėdį tinkamai pranešta, nėra kliūtis bylai nagrinėti ir sprendimui priimti. Byla nagrinėjama trečiojo suinteresuoto asmens VĮ Registrų centro atstovui nedalyvaujant.

17

18Teisėjų kolegija konstatuoja.

19Skundas atmestinas.

20Pareiškėja UAB „Miesto energija“ 2008-12-11 kreipėsi į atsakovą VĮ Registrų centro Klaipėdos filialą, prašydama įregistruoti nekilnojamąjį turtą – šilumos tinklus (unikalus Nr. ( - )), adresu Klaipėdos m., Klaipėdos raj. sav., ir daiktines teises į juos. Kartu su prašymu buvo pateikti šie dokumentai: 2008-10-02 pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. 14-546, 2005-08-11 statybos leidimas Nr. 36-NS/05, 2008-04-11 akcininkų susirinkimo sprendimas Nr. 1/2008, 2007-12-19 perdavimo aktas ir 2008-07-29 įgaliojimas. Skundžiamu VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo 2009-01-08 sprendimu Nr. 2050/08-S-10 „Dėl nekilnojamųjų daiktų ir daiktinių teisių registravimo nekilnojamojo turto registre“(b.l. 42-43), vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo pakeitimo įstatymo 29 straipsnio 1 ir 3 punktais, pareiškėjos prašymas netenkintas.

21Žemės, statinių ir kitų nekilnojamųjų daiktų, daiktinių teisių į nekilnojamuosius daiktus, šių teisių suvaržymų, įstatymų nustatytų juridinių faktų registravimą nekilnojamojo turto registre, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro statusą, šio registro steigimą, tvarkymą, reorganizavimą ir likvidavimą, Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo teises, pareigas bei atsakomybę reglamentuoja Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymas (nauja įstatymo redakcija priimta 2001-06-21, įsigaliojo 2001-07-01).

22Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 9 straipsnio 2 dalimi, nekilnojamojo daikto įregistravimu nekilnojamojo turto registre yra laikomas Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo nustatyta tvarka to daikto duomenų įrašymas į nekilnojamojo turto kadastrą. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 13 straipsnio 2 dalis nustato, kad prašymą įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą ar juos pakeisti paduoda nekilnojamojo daikto savininkas ar patikėjimo teise valdantis nekilnojamąjį daiktą asmuo. Dėl daiktinių teisių įregistravimo Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 23 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prašymą įregistruoti nuosavybės teisę į nekilnojamąjį daiktą paduoda jį įgijęs asmuo.

23Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.47 straipsnis pateikia nuosavybės teisių įgijimo pagrindų sąrašą. Nuosavybės teisė gali būti įgyjama inter alia pagaminant naują daiktą (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.47 straipsnio 4 punktas). Statybos techninio reglamento STR1.11.01:2002 „Statinio pripažinimo tinkamu naudoti tvarka“ (patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 242) 24 punktu nurodyta, kad patvirtinus statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktą, savininkas privalo jį įregistruoti Nekilnojamojo turto registre ir vadovautis teisės aktais nustatyta tvarka.

24Iš pateikto 2005-08-11 statybos leidimo Nr. 36-NS/05 (b.l. 13) naujos statybos – sunkvežimių aptarnavimo centro, adresu Pramonės g. 3, Klaipėda (su šilumos tiekimo tinklais), statytojas yra UAB „LEZ Skuba“. Atsižvelgiant į tai, prašymą dėl šilumos tinklų įregistravimo turi teisę paduoti UAB „LEZ Skuba“ (šiuo metu UAB „Klaipėdos skuba“).

25Pareiškėja UAB „Miesto energija“ savo reikalavimą grindžia Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 20 straipsnio 7 dalimi nustatančia: jei būtina nutiesti naujus inžinerinius tinklus, susisiekimo komunikacijas, sudaroma inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų savininko ar naudotojo ir statytojo (užsakovo) sutartis. Joje nurodoma inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų statybos finansavimo ir naudojimo tvarka bei nuosavybės teisės (užbaigus statybą). Ši sutartis pridedama prie statinio projekto.

26Teismas pažymi, kad Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 20 straipsnis nustato reikalavimus statinio projektui ir reglamentuoja statinio projektavimo sąlygų išdavimą. Atsižvelgdamas į tai, teismas sutinka su atsakovo bei VĮ Registrų centro nuomone, kad tokia sutartis turi būti sudaryta iki statybos leidimo išdavimo ir pateikiama statybos leidimą išduodančiai institucijai. Statybos leidimas UAB „LEZ skuba“ vardu buvo išduotas 2005-07-04, o šilumos tiekimo sutartis tarp pareiškėjo ir UAB „LEZ skuba“ sudaryta tik 2005-10-26 (b.l. 14-17), todėl akivaizdu, kad minėta Statybos įstatymo norma šiuo atveju negali būti taikoma.

27Pažymėtina, kad 2008-10-02 linijinio inžinerinio statinio šilumos tiekimo trasos į UAB „Klaipėdos skuba“ Pramonės g. 3 Klaipėdoje (Unikalus Nr. ( - )) pripažinimo tinkamu naudoti ate Nr. 14-546 (b.l. 10-12) nurodyta, kad statytojas yra UAB „LEZ Skuba“, Pramonės g. 3, Klaipėda (šilumos tinklų nuosavybės teisė priklauso UAB „Miesto energija“). Teismas konstatuoja, kad pripažinimo tinkamu naudoti aktas yra administracinis aktas, todėl jis negali būti vertinamas, kaip dokumentas, kad tarp UAB „LEZ Skuba“ (šiuo metu UAB „Klaipėdos skuba“) ir UAB „Miesto energijos“ buvo sudarytas nustatytos formos sandoris dėl nekilnojamojo daikto – šilumos tinklų – perdavimo. Teisėjų kolegija pažymi, kad nuosavybės teisė taip pat gali būti įgyjama pagal sandorius (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.47 straipsnio 1 punktas). Daiktinių teisių į nekilnojamąjį daiktą perleidimo ir daiktinių teisių bei nekilnojamojo daikto suvaržymo sandoriams yra keliami privalomos notarinės formos reikalavimai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.74 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Dokumentai, kurių pagrindu patvirtinamos, atsiranda, baigiasi, perleidžiamos ar suvaržomos daiktinės teisės į nekilnojamąjį daiktą, šių teisių suvaržymai, juridiniai faktai, turi atitikti teisės aktų reikalavimus, juose turi būti įregistravimui nekilnojamojo turto registre būtini duomenys (Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 23 straipsnio 3 dalis).

28Išdėstytų faktinių ir teisinių aplinkybių pagrindu, teismas konstatuoja, kad teritorinis ir centrinis registratoriai pagrįstai konstatavo, kad pareiškėja UAB „Miesto energija“ neturėjo teisės pateikti prašymo įregistruoti nekilnojamąjį daiktą – šilumos tinklus, bei nepateikė dokumentų, patvirtinančių nuosavybės teises į šį daiktą. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjos skundas netenkintinas.

29Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85 straipsniu, 87 straipsniu, 88 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

30pareiškėjos UAB „Miesto energija“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

31Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti apskųstas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Klaipėdos apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. pareiškėja UAB „Miesto energija“ skundu (b.l. 5-8) prašo teismo:... 4. 1.... 5. panaikinti VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo 2009-01-08 sprendimą Nr.... 6. 2.... 7. tenkinti pareiškėjos prašymą registruoti nekilnojamąjį turtą –... 8. 3.... 9. priteisti bylinėjimosi išlaidas.... 10. Pareiškėja nurodo, kad VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas skundžiamu... 11. Pareiškėjos atstovė prašo skundą tenkinti jame išdėstytų motyvų... 12. Atsakovas VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas atsiliepime (b.l. 59-61) su... 13. Atsakovo atstovas prašo skundą atmesti atsiliepime išdėstytų motyvų... 14. Tretysis suinteresuotas asmuo VĮ Registrų centras atsiliepime (b.l. 56) su... 15. Trečiojo suinteresuoto asmens UAB ,,Klaipėdos Skuba” atstovas prašo... 16. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 78 straipsnio 3... 17. ... 18. Teisėjų kolegija konstatuoja.... 19. Skundas atmestinas.... 20. Pareiškėja UAB „Miesto energija“ 2008-12-11 kreipėsi į atsakovą VĮ... 21. Žemės, statinių ir kitų nekilnojamųjų daiktų, daiktinių teisių į... 22. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 9... 23. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.47 straipsnis pateikia nuosavybės... 24. Iš pateikto 2005-08-11 statybos leidimo Nr. 36-NS/05 (b.l. 13) naujos statybos... 25. Pareiškėja UAB „Miesto energija“ savo reikalavimą grindžia Lietuvos... 26. Teismas pažymi, kad Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 20 straipsnis... 27. Pažymėtina, kad 2008-10-02 linijinio inžinerinio statinio šilumos tiekimo... 28. Išdėstytų faktinių ir teisinių aplinkybių pagrindu, teismas konstatuoja,... 29. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 30. pareiškėjos UAB „Miesto energija“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 31. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti apskųstas...