Byla 2-253-178/2010

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Alvydas Poškus,

2sekretoriaujant Jurgitai Loginovienei,

3dalyvaujant ieškovo atstovui A. G.,

4atsakovo atstovams K. K., G. B.,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Senjorų rezidencija“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Indastrus“ dėl nuostolių atlyginimo, tretysis asmuo uždaroji akcinė draudimo bendrovė „ERGO Lietuva“.

6Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

7Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 853‘907,65 Lt nuostolių, padarytų 2005 m. rugpjūčio 25 d. rangos sutarties nevykdymu bei netinkamu vykdymu, atlyginimą. Nurodo, kad 2005 m. rugpjūčio 25 d. ieškovas ir atsakovas sudarė statybos rangos sutartį (toliau - Sutartis), pagal kurią atsakovas įsipareigojo per Sutartyje nurodytą terminą savo rizika, jėgomis ir atsakomybe atlikti pastato, kurio bendras plotas 12‘273 kvadratinių metrų, adresu Pakalnės g. 3, Birštonas, vidaus ir lauko elektros darbų instaliacijos darbus, o ieškovas įsipareigojo priimti atliktų statybos darbų rezultatą ir sumokėti atsakovui Sutartyje nustatyto dydžio atlyginimą. 2006 m. gegužės 10 d. ieškovas ir atsakovas pagal Sutarties 4 straipsnį sudarė papildomą susitarimą prie Sutarties dėl papildomų darbų atlikimo (toliau - Papildomas susitarimas). Ieškovas sudarė atsakovui visas sąlygas darbams vykdyti, tačiau atsakovo vykdomų darbų kiekis ir kokybė nuolat nukrypdavo nuo Sutartyje nustatytų reikalavimų. Dėl šių nukrypimų ieškovas ne kartą reiškė pretenzijas atsakovui, tačiau, kadangi priėmimo-perdavimo aktai nebuvo sudaromi ir buvo pasirašomi tik atliktų darbų aktai, kurių paskirtis – fiksuoti kaip vykdomas darbų atlikimo grafikas ir užtikrinti tinkamą atsiskaitymą su atsakovu už atliktus darbus, tokios pretenzijos dažniausiai buvo reiškiamos žodžiu. Kad atsakovas netinkamai vykdė darbus, patvirtina ir jo ieškovui pateiktos PVM sąskaitos faktūros bei atliktų darbų aktai, kurie lygintini su Sutarties priede esančiu ieškovo ir atsakovo suderintu objekto „Senjorų rezidencija“ Birštone finansinių išteklių planu. Pagal šį finansinių išteklių planą atsakovas įsipareigojo kas mėnesį atlikti darbų už vidutiniškai 100‘000 Lt sumą, tuo tarpu per visą darbų atlikimo laikotarpį atsakovui atlikti darbų už daugiau nei 50‘000 Lt sumą pavyko tik 4 kartus, likusiu laikotarpiu atsakovas pagal Sutartį vidutiniškai atlikdavo darbų vos už 13‘494,12 Lt sumą per mėnesį. Atsakovas, vykdydamas Sutartį, nuolat vėluodavo ir delsė atlikti darbus ir atlikdavo tik nedidelę dalį Sutartyje tam tikram periodui numatytų darbų. Atsakovas negalėjo užtikrinti ne tik optimalaus, tačiau ir mažiausio būtino atsakovo darbuotojų skaičiaus ieškovo statybos objekte. Atsakovas, suvokdamas, kad nebeturi galimybės laiku užbaigti Sutartimi sulygtų darbų, pradėjo nepagrįstai kaltinti ieškovą dėl netinkamo darbo statybos objekte organizavimo. Nepaisydamas to, kad Sutartyje buvo numatytas maksimalus garantuotas atlyginimo už sutartus darbus dydis, jau nuo 2006 m. spalio 2 d. atsakovas nuolat reiškė ieškovui reikalavimus padidinti maksimalų atlyginimą už Sutartyje numatytus darbus, grasino sustabdyti darbų atlikimą bei pradėjo nepagrįstai kaltinti ieškovą informacijos, reikalingos projektavimui, nepateikimu ir vėlavimu. 2007 m. vasario 21 d. atsakovas atsiuntė ieškovui raštą Nr. 52-S, kuriuo aiškiai išreiškė valią nutraukti Sutartį. Ieškovas su tokiu atsakovo pageidavimu sutiko ir 2007 m. kovo 7 d. atsakovui perdavė pasirašytą susitarimą, kuriame buvo išreikštas sutikimas nutraukti Sutartį. Tačiau atsakovas nepasirašė šio susitarimo nutraukti Sutartį ir niekaip nereagavo į pakartotinį 2007 m. kovo 15 d. ieškovo raštą, kuriame ieškovas priminė atsakovui apie 2007 m. kovo 7 d. susitarimo dėl Sutarties nutraukimo pasirašymą. Vėliau paaiškėjo, kad atsakovas nebenori pasirašyti susitarimo dėl Sutarties nutraukimo, todėl Sutartis liko formaliai nenutraukta. Nors Sutartis liko nenutraukta, atsakovas jau nuo 2006 metų spalio mėnesio praktiškai nebevykdė Sutartyje numatytų darbų. 2007 m. vasario 21 d. raštas patvirtina atsakovo poziciją nutraukti Sutartį. Šias aplinkybes papildo ir 2007 m. kovo 13 d. medžiagų priėmimo-perdavimo aktai, pagal kuriuos atsakovas atsiėmė iš ieškovo likusias atliekant Sutartyje numatytus darbus nepanaudotas medžiagas ir įrengimus. Keletą mėnesių nevykdydamas pagal Sutartį prisiimtų įsipareigojimų, atsakovas akivaizdžiai pažeidė Sutartį – įsipareigojimą savo rizika atlikti visus sulygtus darbus ir jų rezultatą perduoti ieškovui, nepagrįstai sustabdė Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymą. Dėl tokių atsakovo veiksmų ieškovas buvo priverstas sudaryti statybos rangos sutartį su UAB „Staltika“, kad ši atliktų vidaus ir lauko elektros darbų instaliacijos darbus, kurių taip ir nepadarė atsakovas. Tai, kad atsakovas netinkamai atliko Sutartyje numatytus darbus, patvirtina Vilniaus Gedimino technikos universiteto atlikta ekspertizė, kurioje nurodyti elektros darbų defektai ir užfiksuota jų lokalizacija. Ieškovas patyrė 591‘163,37 Lt atsakovo atliktų darbų trūkumų ir defektų šalinimo išlaidų. Be to, 2007 metais ieškovui sudarius sutartį su UAB „Staltika“, ieškovas buvo priverstas mokėti šiai įmonei didesnį atlyginimą lyginant su šalių sutartu atlyginimu. Dėl šios priežasties ieškovas patyrė dar 262‘744,28 Lt nuostolių. Taigi, bendra nuostolių suma yra 853‘907,65 Lt.

8Atsakovas ieškinio nepripažino. Nurodo, kad ieškovas nesudarė atsakovui sąlygų darbams vykdyti. Pagal statybos darbų grafiką objekto bendrastatybiniai darbai (sienų ir pertvarų mūras) turėjo būti baigti iki 2005 m. gruodžio 28 d., tačiau ieškovas, bet ne atsakovas nevykdė savo sutartinių įsipareigojimų. Sienų ir pertvarų mūras nebuvo baigtas iki Sutarties nutraukimo datos (2007-03-07 pranešimas). Ieškovui vilkinant statybinių darbų atlikimą, atsakovas fiziškai negalėjo vykdyti elektros montavimo darbų. Atliekant darbus paaiškėjo, kad ieškovo pateiktas projektas yra atliktas netinkamai, visą statybos laikotarpį buvo daromi statybinės dalies pakeitimai. Keičiantis projekto statybinei daliai, kito ir elektrotechninė dalis, todėl buvo trikdomas specialiųjų darbų atlikimas. Atsakovas iš konkursinės Sutarties neatliko darbų už 746‘092,35 Lt pagal ieškovo patvirtintas sąmatas, nes pirminiame projekte numatyti darbai tapo nebereikalingi, o vietoje jų reikėjo atlikti kitus darbus. Todėl su ieškovu buvo sudarytas Papildomas susitarimas, kuriame buvo aptarta, kad atsakovas atliks papildomų darbų už 210‘000 Lt. Iš viso darbų atsakovas atliko už 645‘626,92 Lt. Darbų atlikimas yra fiksuotas darbų priėmimo-perdavimo aktuose, kuriuos pasirašė abiejų šalių atstovai. Atsakovas darbus atliko kokybiškai, dėl atsakovo atliktų darbų ieškovas nėra pareiškęs jokių pretenzijų, nesurašyti jokie defektiniai aktai. Todėl visiškai nepagrįsti ieškinio motyvai, jog priėmimo-perdavimo aktai nebuvo sudaromi ir buvo pasirašomi tik atliktų darbų aktai. Bendruosius statybos darbus vykdančios organizacijos dėl įvairių priežasčių vėluodavo atlikti darbus, darbų atlikimo terminai buvo nukeliami, darbų frontai perduodami nebuvo, todėl nėra jokios atsakovo kaltės dėl tariamų mažų darbų apimčių bei jų terminų atlikimo. Sustojus statybos darbams objekte (iš objekto pasitraukus UAB „Medga“), atsakovas, siekdamas išvengti dėl statybos darbų atidėjimo didėjančių nuostolių, raštu Nr. 52-S paprašė nutraukti Sutartį, kaip numatyta Sutarties 12 straipsnyje. Ieškovo pateiktas Vilniaus Gedimino technikos universiteto ekspertizės aktas negali būti vertintinas kaip ekspertizės aktas, jame nurodyti ne elektros darbų defektai ir užfiksuota jų lokalizacija, bet nurodomi nebaigti darbai, kurių atsakovas negalėjo atlikti dėl ieškovo kaltės. Atsakovas darbus atliko kokybiškai, dėl atsakovo atliktų darbų ieškovas nėra pareiškęs jokių pretenzijų, nesurašyti jokie defektiniai aktai.

9Tretysis asmuo atsiliepimu į ieškinį prašė tarp šalių kilusį ginčą spręsti teismo nuožiūra. Nurodė, kad jis 2007 m. birželio 1 d. išdavė elektros įrangos instaliavimo darbų garantinio laikotarpio laidavimo raštą Nr. GA 8363 (toliau- Laidavimo raštas). Šiuo raštu atsakovui buvo suteiktas statybos darbų garantinio laikotarpio laidavimas, kuriuo tretysis asmuo įsipareigojo sumokėti ieškovui ne daugiau kaip 38 092 Lt, jei atsakovas neįvykdys savo įsipareigojimų garantiniu laikotarpiu nuo 2007 m. birželio 1 d. iki 2008 m. birželio 1 d. Tretysis asmuo neturi pareigos mokėti ieškovui laidavimo rašte nurodytų sumų dėl kelių priežasčių: ieškovas iki šio laiko nepareiškė jokios pretenzijos dėl nuostolių atlyginimo ir net neinformavo trečiojo asmens apie draudžiamąjį įvykį (t.y. apie atsakovo padarytus defektus ir ieškovo patirtą žalą dėl to), nors pagal Laidavimo raštą ieškovas tai privalėjo padaryti raštu. Pagal CK 1.125 straipsnio 7 dalį iš draudimo teisinių santykių atsirandantiems reikalavimams taikomas sutrumpintas vienerių metų ieškinio senaties terminas. Taigi, ieškovas turėjo teisę pareikšti reikalavimą trečiajam asmeniui per vienerius metus nuo dienos, kai sužinojo apie savo pažeistas teises - iki 2009 m. birželio 1 d. Laidavimo raštą ieškovas gavo 2007 m. liepos 13 d. Ieškinys buvo pareikštas 2007 m. rugpjūčio 14 d., t.y. jau po Laidavimo rašto gavimo, todėl ieškovas jau turėjo žinoti apie galimus defektus, tačiau pretenzijų nepareiškė. Ieškinio reikalavimai yra grindžiami VGTU ekspertize, atlikta dar 2007 m. kovo mėnesį, t.y. iki Laidavimo rašto galiojimo pradžios, taigi, ir iki trečiojo asmens atsakomybės atsiradimo momento. Be to, minėtoje ekspertizėje daugeliu atvejų yra konstatuoti ne atsakovo atliktų darbų defektai, o atsakovo neatlikti darbai, tačiau tai nėra garantinio laikotarpio laidavimo draudimo sutarties Nr. GA 8363 draudimo objektas. Dalis ieškinio reikalavimų grindžiama tuo, kad atsakovas nepagrįstai sustabdė Sutarties vykdymą. Laidavimo raštu tretysis asmuo laidavo tik atsakovo garantinio laikotarpio įsipareigojimų vykdymą, tačiau ne Sutartyje nustatytų rangos darbų atlikimą.

10Ieškinys atmestinas.

11Nustatyta, kad tarp šalių 2005 m. rugpjūčio 25 d. buvo sudaryta Sutartis, o 2006 m. gegužės 10 d. buvo sudarytas Papildomas susitarimas (t. 1 b.l. 12-62, 63-71). Atsakovas įsipareigojo per Sutartyje nurodytą terminą savo rizika, jėgomis ir atsakomybe atlikti pastato, esančio Pakalnės g. 3, Birštone, vidaus ir lauko elektros darbų instaliacijos darbus, o ieškovas įsipareigojo priimti atliktų statybos darbų rezultatą ir sumokėti atsakovui Sutartyje nustatyto dydžio atlyginimą.

12Ieškovas pareiškė ieškinį dėl netinkamu sutartinių įsipareigojimų vykdymu patirtų nuostolių atlyginimo. Iš esmės nuostolių atlyginimo reikalavimas pareikštas 1) dėl atsakovo atliktų darbų defektų šalinimo išlaidų – 591 163,37 Lt, 2) dėl ieškovo nuostolių, susijusių su kitam rangovui (UAB „Staltika“) sumokėtu didesniu, negu buvo numatyta pagal Sutartį, atlyginimu dėl to, kad atsakovas nutraukė darbus objekte – 262 744,28 Lt.

13

141) Dėl darbų defektų.

15Į bylą yra pateikti 2005 m. rugsėjo – 2006 m. spalio mėn. laikotarpiu atliktų darbų aktai, pažymos apie atliktų darbų vertę, PVM sąskaitos faktūros (t. 1 b.l. 72-151). Taip pat į bylą pateiktas darbų žurnalas (t. 3 b.l. 272). Darbų atlikimo aktai pasirašyti ne tik atsakovo vadovo, bet daugeliu atveju ir ieškovo paskirto statybos techninę priežiūrą vykdžiusio asmens. Iš ieškovo pateiktame statybos darbų žurnale esančių įrašų taip pat matyti, kad visi darbai statinio statybos techninę priežiūrą vykdžiusių asmenų yra pasirašyti. Dar daugiau, iš šio žurnalo matyti, kad ir paslėptų darbų patikrinimo aktuose konstatuojama, jog darbai atlikti pagal projektą, galima vykdyti tolimesnius darbus. Taigi, nė vienu atveju nei pagal darbų atlikimo aktus, nei statybos darbų žurnalo įrašus nėra užfiksuota kokių nors atsakovo darbo defektų.

16Pagal įstatymą užsakovas, priimdamas atliktą darbą, pastebėjęs darbų trūkumus, gali trūkumų faktu remtis tik tuo atveju, jeigu darbų priėmimo akte ar kitame dokumente, patvirtinančiame darbų priėmimą, tie trūkumai buvo aptarti arba yra numatyta užsakovo teisė reikalavimą dėl trūkumų pašalinimo pareikšti vėliau (CK 6.662 str. 2 d.). Teisminėje praktikoje yra konstatuota, kad statybos darbų perdavimas ir priėmimas, įformintas aktu ir šalių pasirašytas, yra dvišalis sandoris, sukuriantis teises ir pareigas, trūkumų nenurodymas akte reiškia trūkumų nekonstatavimą, todėl trūkumų faktu vėliau remtis negalima (pavyzdžiui, LAT civ.byla Nr. 3K-3-17/2007). Net jei vertinti į bylą pateiktus atliktų darbų aktus ne kaip darbų priėmimo-perdavimo aktus, o tik kaip tarpinius dokumentus, esančiais juose nurodytų darbų apmokėjimo pagrindu (kaip teigia ieškovo atstovas), tai ir tokiu atveju jie gali būti pagrindu apmokėjimui tik tada, kai juose išvardinti darbai atitinka Sutartyje jiems nustatytus reikalavimus, tuo tarpu jei jie neatitinka reikalavimų, juos turi būti atsisakoma priimti (žr. Sutarties 2 straipsnio 4, 8 punktus). Šiuo atveju ieškovas juos yra ne tik yra priėmęs, bet ir už juos apmokėjęs. Šiame kontekste pažymėtina, kad ieškovo atstovo aiškinimas, kad ieškovas galutinai visas savo pretenzijas turėjęs teisę pareikšti tik visiškai baigus darbus objekte, nėra pagrįstas ne tik dėl virš minėtų aplinkybių, bet ir apskritai sunkiai logiškai pagrindžiamas – tai reikštų, jog ieškovas iki pat visų darbų objekte užbaigimo, matydamas ar galėdamas akivaizdžiai matyti darbų trūkumus, jų ne tik nefiksuoja, bet leidžia atsakovui dirbti toliau ir netgi apmoka už su trūkumais atliekamą darbą. Neabejotina, kad ieškovas tiek pagal Sutarties nuostatas, tiek ir pagal įstatymą gali reikšti pretenzijas ir vėliau, bet tik tokiu atveju, jei tie trūkumai buvo paslėpti (CK 6.662 str. 4 d.). Todėl vien vertinant darbų eigoje šalių pasirašytus dokumentus, teismo įsitikinimu, nėra pagrindo daryti išvadą apie nustatytus apskritai, o juo labiau - tinkamai konstatuotus, atsakovo darbo trūkumus. Darbų trūkumų nebuvimo faktą netiesiogiai patvirtina ir įsiteisėjęs Panevėžio apygardos teismo 2008 m. liepos 11 d. sprendimas, kuriuo UAB „Indastrus“ buvo priteista nesumokėta atlyginimo už atliktus darbus dalis (t 3 b.l. 117-125).

17Dar daugiau, be virš minėtų aplinkybių atsakovo darbų defektų buvimo taip pat nepatvirtina, o labiau tikėtina – ieškovo aiškinimą paneigia kiti paties ieškovo į bylą pateikti dokumentai: defektinis aktas (t. 1 b.l. 157-215) ekspertizės aktas (t. 2 b.l. 2-63), statybos darbų rangos sutartis Nr. 85, ieškovo sudaryta su UAB „Staltika“ 2007 m. vasario 28 d. (t. 2 b.l. 112-137). Šiame kontekste paminėtina svarbi faktinė aplinkybė, kad atsakovas, šalims nutraukus tarpusavio bendradarbiavimą, nebuvo užbaigęs pradėtų darbų. Todėl ginčo išsprendimui reikšminga yra tai, ar ieškovo nurodomi defektai apskritai yra atsakovo atliktų darbų trūkumai, ar tai yra atsakovo tik nepabaigti darbai. Teismo vertinimu, pateikti įrodymai leidžia daryti išvadą apie tai, kad ieškovo nurodomi trūkumai nėra sąlygoti atsakovo darbo blogos kokybės, o yra nepabaigti darbai dėl žemiau nurodomų priežasčių.

18Sutarties su UAB „Staltika“ turinys, prie sutarties pateiktos lokalinės sąmatos nesuteikia pagrindo išvadai, kad ši bendrovė įsipareigoja šalinti kokius nors atsakovo darbų trūkumus ar perdaryti atliktus darbus. Pažymėtina, kad ieškovas ieškinį surašė 2007 m. rugpjūčio 14 d. ir prie jo pridėjo tos pačios dienos UAB „Staltika“ patvirtinimą kaip įrodymą, kuriuo grindžiama prašoma priteisti 591 163,37 Lt defektų šalinimo suma. Tačiau šiame patvirtinime vienareikšmiškai nurodoma, kad ši bendrovė „atliko arba planuoja atlikti .....darbus, kuriais užbaigiami ankstesnio rangovo UAB „Indastrus“ pradėti darbai“, o ne šalinami defektai (t. 2 b.l. 138-140). Patvirtinime pateiktoje lentelėje (ji visa perkelta į ieškinį) nurodytų konkrečių darbų pobūdis, teismo nuomone, taip pat labiau liudija apie nebaigtų darbų tęsimą, o ne defektų šalinimą. Be to, netgi sutinkant su ieškovo atstovo aiškinimu, kad UAB „Staltika“ buvo „brangesnė“ bendrovė, beveik 600 000 Lt neva defektų šalinimo kaina santykyje su visa atsakovo atliktų darbų apimtimi (apie 650 000 Lt) galimai reikštų vos ne visų ar bent jau itin didelės apimties atsakovo atliktų darbų perdarymą. Tuo tarpu, turint galvoje, jog ieškovas iš esmės nėra pateikęs jokių įrodymų apie fiksuotus darbų eigoje trūkumus ir dėl to reikštas pretenzijas, tokios apimties darbų perdarymo reikalingumas nėra įtikinamas.

19Tokią pat išvadą apie neužbaigtų darbų tęsimą (o ne trūkumų šalinimą), teismo nuomone, darytina ir iš defektinio akto bei ekspertizės akto turinio analizės. Šiuose dokumentuose esančiose nuotraukose absoliučioje daugumoje yra fiksuojami būtent nebaigti darbai ir siūloma juos užbaigti. Šiame kontekste pastebėtina, kad netgi jei juos (ar jų dalį) galima būtų vertinti defektais, nebūtų pagrindo jų laikyti paslėptais ar atsiradusiais po aktų pasirašymo, nes jie, sprendžiant iš jų pobūdžio, dėl savo akivaizdumo (ir be specialių žinių) galėjo ir turėjo būti fiksuoti atliktų darbų aktų pasirašymo metu, o to nepadarius, kaip minėta, ieškovas tokių trūkumų faktu remtis negalėtų.

20Todėl šioje dalyje ieškinys netenkinamas.

212) Dėl nuostolių, susijusių su UAB „Staltika“ sumokėtu atlyginimu.

22Teismo nuomone, ši nuostolių atlyginimo dalis galėtų būti vertinama kaip pagrįsta visiškai ar iš dalies tuo atveju, jei būtų pagrindas konstatuoti, kad sutartį su UAB „Staltika“ ieškovas buvo priverstas sudaryti dėl atsakovo kaltės. Tačiau iš į bylą pateiktų įrodymų visumos tokios išvados padaryti negalima.

23Visų pirma, jau minėtame Panevėžio apygardos teismo sprendime yra pakankamai išsamiai išanalizuoti šalių tarpusavio santykiai Sutarties ir Papildomo susitarimo nutraukimo aspektu. Šiame sprendime, detaliai nurodant rašytinius įrodymus, konstatuota, kad abi šalys siekė sutartinių santykių nutraukimo ir su tuo sutiko, nerado bendro sutarimo tik dėl kilusių atsiskaitymo klausimų, tačiau realiai sutartinius santykius nutraukė. Teismas toje byloje padarė išvadą, jog „dėl šių sutarčių nutraukimo nėra kaltas nei rangovas UAB „Indastrus“, nei užsakovas UAB „Senjorų rezidencija“. Antra, tokią išvadą iš esmės patvirtina ir į nagrinėjamą bylą pateikti rašytiniai įrodymai, be kita ko, akivaizdžiai patvirtinantys, jog pats ieškovas 2007 m. kovo 7 d. buvo parengęs susitarimo dėl sutarties nutraukimo projektą (t. 1 b.l. 152-154). Šiame kontekste pastebėtina, kad dar net nesusitarus dėl sutarčių su atsakovu nutraukimo, ieškovas jau 2007 m. vasario 28 d. buvo sudaręs sutartį su kitu rangovu - UAB „Staltika“. Esant tokioms aplinkybėms nėra pagrindo konstatuoti, jog sutartiniai santykiai nutrūko dėl atsakovo kaltės (šis teigia, jog būtent dėl ieškovo nesugebėjimo užtikrinti objekte kitų rangovų tinkamo bendrastatybinių darbų vykdymo neįmanoma buvo tinkamai vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus).

24Todėl ieškinys ir šioje dalyje netenkinamas.

25Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 260, 265, 268 straipsniais,

Nutarė

26Ieškinį atmesti.

27Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Senjorų rezidencija“ 3 671,75 Lt išlaidų už advokato pagalbą atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Indastrus“ bei 62,85 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

28Sprendimui įsiteisėjus panaikinti laikinąsias apsaugos priemones atsakovo atžvilgiu (Turto arešto akto Nr. 0107003233).

29Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui paduodant apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teisme

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Alvydas... 2. sekretoriaujant Jurgitai Loginovienei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovui A. G.,... 4. atsakovo atstovams K. K., G. B.,... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal 6. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 7. Ieškovas prašo priteisti iš... 8. Atsakovas ieškinio nepripažino.... 9. Tretysis asmuo atsiliepimu į... 10. Ieškinys atmestinas.... 11. Nustatyta, kad tarp šalių 2005 m. rugpjūčio 25 d. buvo sudaryta Sutartis, o... 12. Ieškovas pareiškė ieškinį dėl netinkamu sutartinių įsipareigojimų... 13. ... 14. 1) Dėl darbų defektų. ... 15. Į bylą yra pateikti 2005 m. rugsėjo – 2006 m. spalio mėn. laikotarpiu... 16. Pagal įstatymą užsakovas, priimdamas atliktą darbą, pastebėjęs darbų... 17. Dar daugiau, be virš minėtų aplinkybių atsakovo darbų defektų buvimo taip... 18. Sutarties su UAB „Staltika“ turinys, prie sutarties pateiktos lokalinės... 19. Tokią pat išvadą apie neužbaigtų darbų tęsimą (o ne trūkumų... 20. Todėl šioje dalyje ieškinys netenkinamas.... 21. 2) Dėl nuostolių, susijusių su UAB „Staltika“ sumokėtu... 22. Teismo nuomone, ši nuostolių atlyginimo dalis galėtų būti vertinama kaip... 23. Visų pirma, jau minėtame Panevėžio apygardos teismo sprendime yra... 24. Todėl ieškinys ir šioje dalyje netenkinamas.... 25. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 260, 265, 268... 26. Ieškinį atmesti.... 27. Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Senjorų... 28. Sprendimui įsiteisėjus panaikinti laikinąsias apsaugos priemones atsakovo... 29. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui...