Byla Iv-3193-208/2011

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Donatas Vansevičius, susipažinęs su A. B. skundu,

Nustatė

2A. B. 2011-06-23 paštu išsiuntė skundą dėl drausminės nuobaudos paskyrimo.

3Pareiškėjo skundas neatitiko Administracinių bylų teisenos įstatymo reikalavimų, todėl teismas 2011-06-30 nutartimi nustatė terminą iki 2011-07-14 skundo trūkumams pašalinti, t.y. pateikti teismui tris egzempliorius skundo su priedais, kuriame būtų nurodytos administracinės bylos proceso šalys, suformuluotas Administracinių bylų teisenos įstatymo 88 straipsnio nuostatas atitinkantis reikalavimas; pateikti teismui mokėjimo dokumento, patvirtinančio žyminio mokesčio sumokėjimą, originalą arba motyvuotą ir įrodymais pagrįstą prašymą atleisti nuo šio mokesčio sumokėjimo.

4Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 1 d., jei per teismo nustatytą terminą trūkumai nepašalinami, skundas laikomas nepaduotu ir teisėjo nutartimi grąžinamas pareiškėjui.

5A. B. iki 2011-07-14 skundo trūkumų nepašalino, todėl skundas laikytinas nepaduotu ir grąžintinas pareiškėjui.

6Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 1 d.,

Nutarė

7A. B. skundą laikyti nepaduotu.

8Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais grąžinti A. B.

9Išaiškinti, kad ši nutartis neužkerta kelio pakartotinai kreiptis į teismą su Administracinių bylų teisenos įstatymo reikalavimus atitinkančiu skundu.

10Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai