Byla 2-112-496/2012
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Kelmės rajono apylinkės teismo teisėja Daiva Valčiukienė, sekretoriaujant Ritai Valantiejienei, dalyvaujant pareiškėjui S. B., pareiškėjo atstovei advokatei Virginijai Pluščiauskienei

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo S. B. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Šiaulių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, Kelmės rajono savivaldybės administracijai, Valstybės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos apsaugos ministerijos Šiaulių teritoriniam skyriui, VĮ Registrų centro Šiaulių filialui, R. B., M. B., J. R. dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir

Nustatė

3Pareiškėjas S. B. pareiškimu (l.3-5, 136-137) prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą statinio įteisinimo tikslu, kad 20,2900 ha dydžio žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis adresas: ( - ), ir 3,7 ha dydžio žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis adresas Nr. ( - ), esančiuose ( - ), esantis tvenkinys, kurio paskirtis hidrotechniniai įrenginiai, buvo pastatyta 1988m. ir S. B. kartu su šiais žemės sklypais įgijo nuosavybės teises į tvenkinį, kurio paskirtis hidrotechniniai įrenginiai ir suteiktas unikalus Nr. ( - ), adresas ( - ).

4Pareiškėjas ir jo atstovė prašo patenkinti pareiškimą ir nurodė, kad apie 1970 metus Kareivų kaime buvo įrengta užtvanka žmonių poreikiams tenkinti. Vėliau tvenkinys buvo išleistas, buvo sumažintas vandens pratekėjimas ir kitą pavasarį vanduo išlaužė pylimą. Nuo 1991 metų niekas šio tvenkinio nebetvarkė, tačiau liko sankasa, pylimo likučiai ir šlaitai. Pareiškėjas nurodė, kad įgijęs nuosavybės teisę į 20,2900 ha ir 3,7 ha žemės sklypus, kuriuose buvo anksčiau įrengtas ir nebenaudojamas tvenkinys, jis sumanė atstatyti tvenkinį, gavo leidimą rekonstrukcijai. Žemės įgijimo metu įrenginys nefunkcionavo. Pagal rekonstrukcijos projektą jis išvalė dugną, išvežė gruntą, sustiprino pylimą, įrengė vienuolį vandens lygio reguliavimui. Be to jau yra padarytas apvažiavimas, įrengtos pavėsinės prieplauka. Pareiškėjas ir jo atstovė nurodo, kad tvenkinį pareiškėjas atstatė teisėtai, gavęs visus leidimus ir suderinimus, ankstesnį tvenkinio egzistavimą patvirtina liudytojų parodymai bei tai, kad buvo sudarytas Rekonstrukcijos projektas, išduotas leidimas tvenkinio rekonstravimui.

5Suinteresuoto asmens Šiaulių apskrities VMI atstovas į teismo posėdį neatvyko, atsiliepime į pareiškimą (l.107-108) pateikė prašymą nagrinėti bylą atstovui nedalyvaujant, nurodė, kad prieštaravimų pareiškimui neturi, neprieštarauja, kad vadovaujantis CK 6.395 str.1d. nuosavybės teisė į parduotame žemės sklype esančius pastatus, statinius, įrenginius, sodinius ir kitokius objektus perėjo žemės sklypo pirkėjui. Šiaulių apskrities mokesčių inspekcija informuoja, kad nėra užvesta bylų dėl pareiškime minimo nekilnojamojo turto pripažinimo bešeimininkiu, taip pat nėra gauta pranešimų dėl paveldėjimo valstybės vardu.

6Suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Kelmės žemėtvarkos skyriaus atstovas į teismo posėdį neatvyko, atsiliepime į pareiškimą (l.113-114) pateikė prašymą nagrinėti bylą atstovui nedalyvaujant, nurodė, kad neturi suinteresuotumo bylos baigtini, prašo S. B. pareiškimą išnagrinėti teismo nuožiūra. Apie hidrotechninius įrenginius nieko pasakyti negali, nes jokie objektai – statiniai ar inžineriniai įrenginiai, formuojant žemės sklypus vietoje ir ruošiant nuosavybės įteisinimo dokumentus, nebuvo fiksuoti. Vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 7 straipsniu melioracijos įrenginių ir hidrotechnikos statinių valstybinę priežiūrą Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje organizuoja ir vykdo rajono savivaldybė.

7Suinteresuoto asmens Kelmės rajono savivaldybės administracijos atstovas į teismo posėdį neatvyko, atsiliepime į pareiškimą (l.117) nurodė, kad sutinka su pareiškėjo S. B. prašymu, bei prašo civilinę bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant.

8Suinteresuoto asmens Valstybės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos apsaugos ministerijos Šiaulių teritorinis planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus atstovas į teismo posėdį neatvyko, atsiliepime į pareiškimą (l.118-120) prašo nagrinėti bylą atstovui nedalyvaujat, priimti sprendimą teismo nuožiūra. Suinteresuotas asmuo nurodė, kad statybos užbaigimo aktas, patvirtinantis, kad statinys pastatytas, rekonstruotas..., gali būti surašytas tik tuo atveju, kai statytojas turi teisę būti statytoju, t.y. statytojo teisė įgyvendinama, kai statytojas statinį valdo nuosavybės teise arba valdo ir naudoja kitais įstatymų nustatytais pagrindais. S. B. statybos užbaigimo procedūros negalėjo būti atliekamos, kadangi pareiškėjas nepateikė statinio nuosavybės teisę patvirtinančio dokumento.

9Suinteresuoto asmens VĮ Registrų centro Šiaulių filialo atstovas į teismo posėdį neatvyko, atsiliepime į pareiškimą (l.110) nurodė, kad prieštaravimų dėl S. B. pareiškimo neturi, informuoja, kad Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2012-01-24 duomenimis užtvanka su hidrotechniniais įrenginiais, unikalus Nr. ( - ), esanti ( - ) ir daiktinės teisės į ją neįregistruotos. Nekilnojamiesiems daiktams atlikti kadastriniai matavimai. Žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), ir jame esantys statiniai bei žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantys ( - ), įregistruoti pareiškėjo nuosavybe.

10Suinteresuoti asmenys R. B., M. B., J. R. į teismo posėdį neatvyko, atsiliepimų į pareiškimą ir prieštaravimų nepateikė.

11Pareiškimas tenkintinas.

12Iš sutarčių, Pažymėjimų apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą nekilnojamojo turto registre (l.7-14) matyti, kad 2005-03-24 S. B. įgijo nuosavybės teisę į 20,2900 ha žemės sklypą, kadastrinis adresas ( - ), su priklausiniais ( - ), 5 ha žemės sklypą, kadastrinis adresas ( - ), ( - ), bei 2006-07-04 įgijo 3,7 ha žemės sklypą, kadastrinis adresas ( - ), ( - ).

13Pareiškėjas S. B. nurodė, kad šiuo metu jam priklausančiuose minėtuose žemės sklypuose apie 1970 metus buvo įrengta užtvanka ir įrengtas tvenkinys kolūkiečių ir vietinių gyventojų darbu. Šis tvenkinys buvo skirtas gyventojų poilsiui. Tvenkinio egzistavimą patvirtina 1988m. 08 mėn. Respublikinio vandens ūkio projektavimo instituto pavyzdinis darbo projektas (l.36-40), kuriame nurodyta, kad projektuojant melioracijos darbus buvo nutarta nereguliuoti Žalpikės upelio tvenkinėlių. Nurodyta, kad Žalpikės tvenkinys egzistuoja ir yra vienintelė tinkama poilsio vieta. Liudytojas V. A., buvęs „Naujos vagos“ kolūkio vadovu paaiškino, kad apie 1970 metus sugalvojo įrengti mažą tvenkinuką. Tvenkinio įrengimui nebuvo naudojamos melioracijos lėšos. Tvenkinį įrengė kolūkio technika ir gyventojų darbu. Su buldozeriu buvo sustumtas pylimas, šone paliko nuolaidą vandens nutekėjimui ir gavosi tvenkinys. Vandens nubėgimui buvo įdėta rina, kuri vėliau buvo išardyta. Iš pradžių tvenkinys buvo skirtas gyventojų maudymuisi, žvejojimui, vėliau tvenkinys buvo išlaužtas ir nebeatitiko savo paskirties. Tvenkinys nebuvo inventorizuotas, jo įrengimui pinigai nebuvo skirti. Liudytojas A. S. paaiškino, kad tvenkinio griova buvo savaiminė, tačiau užtvankos pylimas buvo įrengtas „Naujos vagos“ kolūkio jėgomis, o ne melioracijos lėšomis. Šiuo metu senojo tvenkinio vietoje yra padaryta rekonstrukcija, padarytas naujas pylimas, įdėtas naujas vamzdis, naujas vienuolis. Liudytojas patvirtino žinąs, kad toje vietoje, kur tvenkinį rekonstravo S. B., tvenkinys buvo nuo 1983 metų iki 1990 metų. Vėliau apie 1993 metus tvenkinys buvo išleistas ir liko griova be vandens, šabarkštynai. Mano, kad naikinant kolūkius tvenkinys kaip atskiras turtas negalėjo būti niekam paskirtas, nes jis nebeveikė. Tvenkinio griova galėjo būti perduota kartu su žeme, o ne kaip atskiras turtas.

142010-09-09 Kelmės rajono savivaldybės administracija išdavė S. B. statybos leidimą (l.34-35) tvenkinio rekonstravimui ( - ), žemės sklypo kadastrinis Nr. ( - ). Remiantis Kelmės rajono savivaldybės administracijos Kraštotvarkos skyriaus 2010-05-06 statinio projektavimo sąlygų sąvadu (l.45-46) buvo paruoštas tvenkinio, esančio sklype Nr. ( - ) ir ( - ), rekonstrukcijos projektas (l.41-94). 2011-06-10 S. B. su rangovu sudarė Statybos rangos sutartį dėl tvenkinio ( - ) kaime rekonstrukcijos (l.16), bei 2011-06-10 surašytas atliktų darbų aktas (l.15). Vėliau pareiškėjo S. B. užsakymu buvo paruošta nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, rekonstruotam statiniui suteiktas unikalus Nr. ( - ) (l.18-28).

15CK 6.395straipsnio 1 dalis numato, kad parduodant žemės sklypą, kuriame yra pastatų, statinių, įrenginių, sodinių ar kitokių objektų, sutartyje turi būti aptartas nuosavybės teisės į juos perėjimo klausimas, Jeigu šis klausimas sutartyje neaptartas, laikoma, kad nuosavybės teisė į parduotame žemės sklype esančius pastatus, statinius, įrenginius, sodinius ir kitokius objektus perėjo žemės sklypo pirkėjui.

16Lietuvos Respublikos „Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 12 straipsnis numato, kad žemė, kurioje įrengti tvenkiniai, neprivatizuoti pagal Lietuvos Respublikos valstybinio turto pirminio privatizavimo bei Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymus, grąžinama natūra piliečiams (išskyrus tvenkinio užtvankos įrenginius, jeigu jie priskirti pavojingiems įrenginiams) ribotam tiksliniam naudojimui.

17Iš aptartų rašytinių įrodymų, pareiškėjo ir liudytojų A. S., V. A. parodymų matyti, kad Kareivų kaime buvo įrengtas tvenkinys dar egzistuojant kolūkiams, tvenkinys buvo įrengtas be pavojingų užtvankos įrenginių ir naudojamas vietinių gyventojų poilsiui. Vėliau, vandeniui išlaužus pylimą, tvenkinys nebuvo tvarkomas, buvo apleistas ir nenaudojamas, galimai dėl šios priežasties jis nebuvo įrašytas perduodant žemės nuosavybės teises privatiems asmenims. Pareiškėjui S. B. įgijus nuosavybės teises į 20,2900 ha žemės sklypą ir 3,7 ha žemės sklypą Kareivų kaime, pareiškėjas S. B. atliko veiksmus tvenkinio atstatymui – jis gavo visus reikiamus leidimus, teisėtai ir atvirai atliko tvenkinio rekonstrukciją, rekonstruotą tvenkinį inventorizavo, t.y. jis elgėsi kaip tvenkinio, esančio jam nuosavybės teise priklausančiame sklype, savininkas, būdamas pagrįstai įsitikinęs, kad niekas neturi daugiau teisių į rekonstruojamą tvenkinį, todėl pripažįstama įrodytu, kad pareiškėjas kartu su žemės sklypu įgijo nuosavybės teises į tvenkinį, kurio paskirtis hidrotechniniai įrenginiai, pareiškimas tenkintinas.

18Tenkinant ieškinį, iš pareiškėjos valstybei priteistinos pašto išlaidos – 69,65 Lt (l.1).

19Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 444str.2d.5p., 448str. teismas

Nutarė

20Pareiškimą tenkinti.

21Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą statinio įteisinimo tikslu, kad 20,2900 ha dydžio žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis adresas: ( - ), ir 3,7 ha dydžio žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis adresas Nr. ( - ), esančiuose ( - ), esantis tvenkinys, kurio paskirtis hidrotechniniai įrenginiai, buvo pastatytas iki 1988m. ir S. B. kartu su šiais žemės sklypais įgijo nuosavybės teises į tvenkinį, kurio paskirtis hidrotechniniai įrenginiai ir suteiktas unikalus Nr. ( - ), adresas ( - ).

22Priteisti iš S. B. 69,65 Lt (šešiasdešimt devynis litus 65ct.) pašto išlaidų valstybei, sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr.LT247300010112394300, esančią AB „Swedbank“, įmokos kodu 5660.

23Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Kelmės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kelmės rajono apylinkės teismo teisėja Daiva Valčiukienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo S.... 3. Pareiškėjas S. B. pareiškimu (l.3-5, 136-137) prašo nustatyti juridinę... 4. Pareiškėjas ir jo atstovė prašo patenkinti pareiškimą ir nurodė, kad... 5. Suinteresuoto asmens Šiaulių apskrities VMI atstovas į teismo posėdį... 6. Suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio... 7. Suinteresuoto asmens Kelmės rajono savivaldybės administracijos atstovas į... 8. Suinteresuoto asmens Valstybės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos... 9. Suinteresuoto asmens VĮ Registrų centro Šiaulių filialo atstovas į teismo... 10. Suinteresuoti asmenys R. B., M. B., J. R. į teismo posėdį neatvyko,... 11. Pareiškimas tenkintinas. ... 12. Iš sutarčių, Pažymėjimų apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių... 13. Pareiškėjas S. B. nurodė, kad šiuo metu jam priklausančiuose minėtuose... 14. 2010-09-09 Kelmės rajono savivaldybės administracija išdavė S. B. statybos... 15. CK 6.395straipsnio 1 dalis numato, kad parduodant žemės sklypą, kuriame yra... 16. Lietuvos Respublikos „Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį... 17. Iš aptartų rašytinių įrodymų, pareiškėjo ir liudytojų A. S., V. A.... 18. Tenkinant ieškinį, iš pareiškėjos valstybei priteistinos pašto išlaidos... 19. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 444str.2d.5p., 448str. teismas... 20. Pareiškimą tenkinti.... 21. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą statinio įteisinimo tikslu, kad... 22. Priteisti iš S. B. 69,65 Lt (šešiasdešimt devynis litus 65ct.) pašto... 23. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui...