Byla 2-3043-979/2015
Dėl nuosavybės teisių įgyvendinimo priėmimo klausimą

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Jūratė Bliznikaitė-Povilanskienė rašytinio proceso tvarka spręsdama ieškovo J. D. ieškinio atsakovui UAB „Parama“ dėl nuosavybės teisių įgyvendinimo priėmimo klausimą

Nustatė

2Ieškovas J. D. kreipėsi į teismą, prašydamas atkurti padėtį žemės sklypuose, unikalus ( - ) ir Nr. ( - ), ( - ), buvusią iki teisės pažeidimo, įvykdant pareigą natūra, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

3Alytaus rajono apylinkės teismas 2015 m. spalio 12 d. nutartimi konstatavęs, kad pateiktas ieškinys neatitinka įstatymo keliamų reikalavimų, t. y. netinkamai (netiksliai) suformuluotas ieškinio reikalavimas; nepateikti faktines aplinkybes patvirtinantys įrodymai; nurodyti ne visi asmenys (sklypų bendrasavininkai, darbų užsakovas), su kuriais susijęs ginčas, nustatė dešimties dienų terminą nuo nutarties kopijos gavimo dienos nutartyje nurodytiems ieškinio trūkumams pašalinti. Nurodant, kad tik pašalinus nustatytus trūkumus pagal teismo nurodymus, procesinis dokumentas bus laikomas paduotu pradinio jo teikimo teismui dieną (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 115 str. 3 d.). Nutarties kopija pareiškėjui įteikta 2015 m. lapkričio 5 d. (CPK 123 str. 3 d.). Ieškovas, per teismo nustatytą terminą pateikė teismui patikslintą ieškinį. Susipažinus su pateiktu patikslintu ieškiniu matyti, kad nors ieškovas papildomai atsakovu įtraukė Druskininkų savivaldybę, pateikė papildomai įrodymus dėl faktiniu aplinkybių, tačiau patikslinto ieškinio reikalavimas yra iš esmės tapatus pradinio ieškinio reikalavimui, be to, neatsižvelgta į kitus teismo nurodymus, laikytina, kad ieškovas nepašalinio 2015 m. spalio 12 d. nutartyje nurodytų trūkumų, todėl procesinis dokumentas laikytinas nepaduotu ir grąžintinas jį padavusiam asmeniui (CPK 115 str. 3 d.).

4Ieškovui išaiškintina, kad nesant tinkamai pareikšto ieškinio, t. y. procesinio teisinio pobūdžio ieškinio formos reikalavimų nesilaikymas, kadangi nesant tinkamai suformuluoto ieškinio reikalavimo, nėra aiškios bylos nagrinėjimo ribos, kas lemia neįmanomu efektyvų pažeistų teisinių ir interesų gynimą ir tinkamą teisminį bylos nagrinėjimą, juolab, įgyvendinimą teismo pareigos teisinį ieškinio pagrindą ir ginčo teisiniam santykiui taikyti konkrečias materialinės teisės normas. Be to, neaiškus ir nekonkretus ieškinio dalykas ar faktinis pagrindas apriboja atsakovo teises gintis nuo pareikšto ieškinio, išdėstant savo poziciją ir atsikirtimus, teikiant įrodymus ir argumentus. pareiga tinkamai suformuluoti ieškinio reikalavimą susijusi su teismo galutinio sprendimo priėmimu, kadangi tik atsižvelgiant į pareikštus materialiuosius teisinius reikalavimus, priimama teismo sprendimo rezoliucinė dalis. Pažymėtina, jog sprendimo rezoliucinė dalis turi būti išdėstyta aiškiai, t. y. kad byloje dalyvaujantiems asmenims nekiltų neaiškumų dėl teismo galutinių išvadų išnagrinėjus ginčą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Senato 1997-06-13 nutarimo Nr.5 ,,Dėl įstatymų, reguliuojančių teismo sprendimo priėmimo ir išdėstymo tvarką, taikymo teismų praktikoje” 11 punktas). Be to, sutinkamai CPK 648 straipsnio 1 dalies 4 punktu, sprendimo rezoliucinė dalis perrašoma pažodžiui į vykdomąjį raštą. Taigi, reiškiamas materialusis reikalavimas turi būti suformuluotas taip aiškiai, kad būtų realiai vykdytinas galutiniu teismo sprendimu. Teismas, kaip ginčus dėl teisės sprendžianti institucija, privalo būti nešališkas, t. y. teismas negali tapti ieškovo advokatu ir už jį suformuluoti ieškinio dalyką ar pagrindą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002 m. gegužės 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-711/02).

5CPK 51 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad asmenys gali vesti savo bylas teisme patys arba per atstovus. Paties asmens dalyvavimas byloje neatima iš jo teisės turėti šioje byloje atstovą. Šiuo atveju, ieškovas savo pažeistas teises gina pats nesinaudodamas atstovo – advokato ar advokato padėjėjo paslaugomis. Iš pateikto procesinio dokumento turinio matyti, kad ieškovui sudėtinga tinkamai suformuluoti procesinio dokumento pagrindą ir dalyką, t. y. atsižvelgiant į teismo nurodymus, pašalinti ieškinio trūkumus, todėl vadovaujantis CPK 161 straipsnio 1 dalimi siekiant užtikrinti tinkamą ir kvalifikuotą pažeistų subjektinių teisių gynybą teisme (CPK 51 str. 1 d.), ieškovams pasiūlytina pasinaudoti profesionalaus teisininko pagalba, kad teismui pareikšti prašymai ar kiti procesiniai dokumentai būtų suformuluoti aiškiai ir konkrečiai, ir teismas galėtų tinkamai pasiruošti bylos nagrinėjimui ir priimti galutinį sprendimą. Tuo pačiu pažymėtina, tuo atveju, jei ieškovas atitinka reikalavimus, keliamus siekiant gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, gali ja pasinaudoti vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo nustatyta tvarka (CPK 99 str. 1 d). Nemokamą antrinę teisinę pagalbą teikia Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba pagal asmens deklaruotą gyvenamąją vietą, šiuo atveju Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Kauno skyrius (adresas: Kęstučio g. 21, Kaunas. Tel. 8 -37- 408 601), o pirminė teisinė pagalba – Druskininkų savivaldybėje (Vasario 16-osios g. 7, Druskininkai, 210 kab., tel. 8-313-52106).

6Nutartis grąžinti procesinį dokumentą neužkerta kelio ieškovui, ištaisius nurodytus trūkumus, kreiptis į teismą teisės aktų nustatyta tvarka.

7Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 115 straipsnio 3 dalimi, 290-291 straipsniais,

Nutarė

8Ieškovo J. D. ieškinį ir patikslintą ieškinį atsakovams UAB „Parama“, Druskininkų miesto savivaldybei dėl nuosavybės teisių įgyvendinimo laikyti nepaduotu ir grąžinti su priedais padavusiam asmeniui.

9Nutartis per septynias dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Alytaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai