Byla 2S-1144-123/2008

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Virginijos Nijolės Griškevičienės, kolegijos teisėjų Almanto Padvelskio, Rimvidos Zubernienės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės UAB „Resota“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008 m. rugsėjo 5 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-816-793/2008 pagal ieškovės UAB „Resota“ ieškinį atsakovei Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Klaipėdos apskrities viršininko administracijos, trečiasis asmuo UAB „Perdanga“, dėl nuosavybės teisės gynimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama pripažinti jai nuosavybės teisę į 263,90 m ilgio geležinkelio kelio dalį nuo jos žemės sklypo, unikalus Nr. 2101-0007-0067, adresu ( - ), ribos iki geležinkelio kelio Nr. 107 pabaigos. Reikalavimo įvykdymui užtikrinti prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki kol bus išspręsta byla, sustabdyti žemės sklypo, unikalus Nr. 2101-0007-0067, adresu ( - ), ir jo gretimybių detaliojo plano rengimą.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2008-09-05 nutartimi ieškovės prašymą atmetė. Teismas konstatavo, kad ieškovės prašymas nėra pagrįstas ir įrodytas. Ieškovė nepateikė teismui projekto sprendinių, iš kurių būtų galima spręsti apie ruošiamą geležinkelio kelio nugriovimą. Pažymėjo, kad ieškovei nuosavybės teise priklauso tik dalis žemės sklypo. Teisme nagrinėjamas ginčas nėra dėl teritorijos, adresu ( - ).

4Ieškovė atskiruoju skundu prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008-09-05 nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti ? iki kol bus išspręsta byla, sustabdyti žemės sklypo, adresu ( - ), ir jo gretimybių detaliojo plano rengimą. Teigia, kad teismo nutartis yra neteisėta, teismas netyrė ir nevertino pateikto detaliojo plano projekto ištraukos. Teismas neįsigilino į nagrinėjamo ginčo esmę. Nurodė, kad neketina atsidalyti savo dalies iš bendrosios nuosavybės, todėl detalusis planavimas yra neteisėtas ir turi būti stabdytinas.

5Atsakovė atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, kad teismas atskirąjį skundą spręstų savo nuožiūra.

6Trečiasis asmuo atsiliepime į atskirąjį skundą teigia, kad atskirasis skundas nepagrįstas. Nurodo, kad žemės sklypas, adresu ( - ), nėra atidalytas iš bendrosios dalinės nuosavybės, o detaliuoju planu tai ir norima padaryti. Ieškovės ieškinys dėl nuosavybės teisių gynimo ir detaliojo plano rengimas vienas su kitu neturi jokio ryšio.

7Atskirasis skundas atmestinas.

8Laikinųjų apsaugos priemonių taikymą reglamentuoja CPK XI skyriaus penktojo skirsnio teisės normos. CPK 144 straipsnio pirmojoje dalyje numatyta, jog teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu jų nesiėmus būsimas teismo sprendimo įvykdymas byloje gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas. Sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, būtina išsiaiškinti ginčo dalyką ir pobūdį, nustatyti, ar prašomos taikyti priemonės yra teisėtos, ar yra aplinkybių, kurios leistų daryti išvadą, jog dėl šių priemonių netaikymo gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas teismo sprendimo įvykdymas. Laikinąsias apsaugos priemones teismas taiko vadovaudamasis ekonomiškumo ir proporcingumo principais (CPK 145 str.) bei atsižvelgdamas į tai kiek tikslinga jas taikyti ar netaikyti.

9Teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teisėtumo ir pagrįstumo klausimą, nesprendžia ginčo dėl materialinių teisinių santykių iš esmės, bet sprendžia tik, klausimą ar yra poreikis užtikrinti ieškinį, tai yra ar ieškinio tenkinimo atveju teismo sprendimo įvykdymas galės būti realiai įvykdytas, ar jo įvykdymo užtikrinimui būtina imtis procese numatytų priemonių, todėl apelianto argumentas, kad teismas neįsigilino į ginčo esmę atmestinas kaip nepagrįstas.

10Bylos duomenimis, ieškovė pareiškė ieškinio reikalavimą ? pripažinti jai nuosavybės teisę į 263,90 m ilgio geležinkelio kelio dalį nuo ieškovės žemės sklypo, adresu ( - ) ribos iki geležinkelio kelio Nr. 107 pabaigos. Žemės sklypas, kuriame yra ginčo objektas – 263,90 m ilgio geležinkelio kelias, nuosavybės teise priklauso valstybei ir ieškovei. Dėl šio žemės sklypo ir jo gretimybių, adresu ( - ), rengiamas detalusis planas, kurio pagrindinis tikslas žemės sklypo atidalijimas iš bendrosios dalinės nuosavybės ir padalijimas į du atskirus žemės sklypus. Kadangi teisme nagrinėjama byla ir vyksta ginčas ne dėl detaliojo plano teisėtumo, o dėl nuosavybės teisės į ginčo objektą – geležinkelio kelio dalį ? pripažinimo, todėl teisėjų kolegijos manymu, ieškovės prašoma taikyti laikinoji apsaugos priemonė ? žemės sklypo, adresu ( - ), ir jo gretimybių detaliojo plano rengimo procedūros sustabdymas ? nėra tiesiogiai susijusi su pareikšto ieškinio reikalavimu ir su būsimo teismo sprendimo įvykdymo šioje byloje apsauga, todėl jos taikymas pažeistų ekonomiškumo ir proporcingumo principus ir būtų neteisėtas. Be to, svarbu ir tai, kad detaliojo plano rengimas apima žymiai didesnę teritoriją nei ta, kurioje yra ginčo objektas, todėl sustabdžius detaliojo plano rengimo procedūrą gali kilti dideli nuostoliai. Šioje byloje ieškovė reikalavimo, susijusio su teritorijos, esančios ( - ), detaliojo plano rengimo teisėtumu, nepareiškė, be to, toks ieškovės reikalavimas yra administracinio pobūdžio ir turėtų būti nagrinėjamas administraciniame teisme. Teisėjų kolegijos manymu, ieškovė gali prašyti teismo taikyti tokią laikinąją apsaugos priemonę, kuri konkrečiai būtų susijusi su jos pareikštu reikalavimu bei su ginčo objektu, t. y. geležinkelio keliu, esančiu ( - ), ir kuri užtikrintų būsimo palankaus ieškovei teismo sprendimo įvykdymą.

11Atkreiptinas ieškovės dėmesys į tai, kad iš viešų Lietuvos teismų sistemos (LITEKO) duomenų nustatyta, kad dėl šio detaliojo plano sprendinių ir jo rengimo procedūros teisėtumo vyksta ginčas administraciniame teisme (Klaipėdos apygardos adminstracinis teismas, administracinė byla Nr. I-582-386/2008). Klaipėdos apygardos adminsitracinis teismas siekdamas užtikrinti pareiškėjos UAB „Resota“ reikalavimų įvykdymą 2008-09-18 nutartimi laikinai, iki įsiteisės teismo procesinis sprendimas, uždraudė atsakovei Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai vykdyti žemės sklypo, unikalus Nr. 2101-0007-0067, adresu ( - ), detaliojo plano rengimo procedūras.

12Teisėjų kolegija, vadovaudamasi anksčiau išdėstytomis aplinkybėmis, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškino procesinės teisės normas, todėl pagrįstai netaikė ieškovės prašomų laikinųjų apsaugos priemonių bei priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurios atskirojo skundo motyvais naikinti ar keisti nėra pagrindo, todėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008-09-05 nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

13Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 336?339 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

14Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008 m. rugsėjo 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai