Byla 2-2426-613/2011
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Giedrė Seselskytė, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Ūkio banko lizingas“ ieškinį atsakovui U. B. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 16 050,65 Lt skolą, kurią sudaro 10 820,43 Lt pradelstų periodinių mokėjimų, 5 215,44 Lt delspinigių, 14,78 Lt pašto išlaidų. Be to, ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Savo reikalavimus ieškovas grindžia tuo, kad atsakovas neįvykdė savo sutartinių įsipareigojimų pagal 2004-06-29 šalių sudarytą lizingo kortelės su kredito limitu sutartį Nr. T406002373. Ieškovas priskaičiavo atsakovui delspinigius už 6 mėnesius. Ieškovo atstovas pateikė prašymą nagrinėti bylą jam nedalyvaujant.

3Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodo, kad su ieškiniu sutinka iš dalies, pripažįsta, kad yra skolingas ieškovui 10 820,43 Lt pradelstų periodinių mokėjimų, kurių nesumokėjo dėl pablogėjusios finansinės padėties, tačiau nesutinka su ieškovo reikalavimu priteisti 5 215,44 Lt delspinigių, nes tokio dydžio delspinigiai neatitinka sąžiningumo ir protingumo reikalavimų. Ieškovo reikalaujamos netesybos atitinka 730 procentų metinių palūkanų, o tokių palūkanų dydžio nenustato jokie teisės aktai. Atsakovas, remdamasis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota praktika, prašo teismo sumažinti ieškovo reikalaujamus delspinigius iki 0,02 procentų už 180 pradelstų atsiskaityti dienų. Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, teismo šaukimas jam įteiktas tinkamai. Atsakovo atstovas 2011-08-16 informavo teismą, kad atstovavimo sutartis su U. B. yra nutraukta.

4Ieškinys tenkintinas visiškai.

5Byloje nustatyta, kad 2004-06-29 atsakovas ir ieškovas sudarė Ūkio banko lizingo kortelės su kredito limitu sutartį Nr. T406002373, pagal kurią ieškovas išdavė atsakovui mokėjimo kortelę su 6 000 Lt kredito limitu. Atsakovas įsipareigojo grąžinti panaudotą kreditą su 13,99 proc. metinėmis palūkanomis dalimis sutartyje nustatytais terminais ir tvarka. Atsakovas taip pat įsipareigojo mokėti 0,2 procento delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną (sutarties bendrųjų sąlygų 9.4 p.). 2006-10-16 šalių susitarimu prie 2004-06-29 Ūkio banko lizingo kortelės su kredito limitu sutartį Nr. T406002373 kredito limitas buvo padidintas iki 10 000 Lt. 2009-06-01 ieškovas, remdamasis sutarties bendrųjų sąlygų 11.2.3 punktu, vienašališkai nutraukė sutartį su atsakovu anksčiau laiko, kadangi atsakovas ilgiau nei vieną mėnesį nesumokėjo įmokų ir neįvykdė ieškovo reikalavimo per 14 dienų sumokėti skolą. Ieškovas apskaičiavo, kad atsakovas liko skolingas 10 820,43 Lt pradelstų periodinių mokėjimų, 5 215,44 Lt delspinigių ir 14,78 Lt pašto išlaidų, iš viso 16 050,65 Lt.

6Remiantis byloje nustatytomis aplinkybėmis, konstatuotina, kad atsakovas pažeidė savo sutartines prievoles, nes nustatytais terminais ieškovui nesumokėjo kredito grąžinimo įmokų (CK 6.63 str. 1 d. 2 p., 6.205 str.). Dėl sutarties pažeidimo atsakovui atsirado civilinės atsakomybės prievolė atlyginti kitai sutarties šaliai – ieškovui šio patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (CK 6.256 str. 2 d.). Atsakovas pripažįsta ieškovo reikalavimą priteisti iš jo 10 820,43 Lt pradelstų periodinių mokėjimų, todėl šioje dalyje ieškinys tenkintinas – ieškovui iš atsakovo priteistina 10 820,43 Lt pradelstų periodinių mokėjimų skola. Atsakovas neginčija 14,78 Lt pašto išlaidų, todėl šios priteistinos ieškovui.

7Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius įsipareigojimus (CK 6.71 str., 6.258 str. 1 d.). Netesybos gali būti nustatomos už prievolės neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, taip pat įvykdymo termino praleidimą (CK 6.71 str. 1, 3 d.). Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais. Jeigu netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.).

8Atsakovas ginčija ieškovo priskaičiuotų delspinigių dydį, motyvuodamas tuo, kad delspinigiai yra neprotingai dideli, ir remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-09-12 nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-394/2005, kurioje kasacinis teismas sumažino delspinigius iki 0,02 procento. Tačiau pažymėtina, kad vėlesnėje kasacinio teismo praktikoje vadovaujamasi nuostatomis, jog netesybų dydis turi būti vertinamas atsižvelgiant į kiekvienos individualios bylos aplinkybes. Priklausomai nuo faktinės situacijos, tas pats netesybų dydis (procentine ar pinigine išraiška) vienu atveju gali būti pripažintas tinkamu, o kitu – aiškiai per dideliu. Dėl to ir teismų praktikoje negali būti vieno konkretaus dydžio, kuris neabejotinai reikštų, kad netesybos neatitinka įstatymuose nustatytų kriterijų ir turi būti mažinamos (LAT 2010-11-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010).

9Šalių sudaryta lizingo kortelės su kredito limitu sutartis pagal savo požymius kvalifikuotina kaip vartojimo kredito sutartis (CK 6.886 str. 1 d.). Kadangi ši sutartis sudaryta iki 2010-12-23 LR vartojimo kredito įstatymo įsigaliojimo dienos, remiantis šio įstatymo 49 straipsnio 4 dalimi, šio įstatymo nuostatos negali būti taikomos šalių sudarytai sutarčiai. Šiuo atveju atsižvelgtina į tai, kad atsakovas yra fizinis asmuo, todėl jis laikytinas silpnesniąja vartojimo sutarties šalimi. Be to, delspinigių dydis nustatytas ne specialiosiose, o bendrosiose sutarties sąlygose, kurias ieškovas parengė iš anksto nederindamas jų su atsakovu. Nors 0,2 procentų per dieną dydžio delspinigiai atitinka ne 730, kaip nurodo atsakovas savo atsiliepime, o 73 procentų metines palūkanas, tačiau net ir toks delspinigių dydis tam tikru atveju galėtų būti laikomas neprotingai dideliu bei pažeidžiančiu šalių interesų pusiausvyrą. Tačiau būtina atsižvelgti ir į tai, kad atsakovas pats elgėsi nesąžiningai, po sutarties nutraukimo nepaisė ieškovo raginimų sumokėti susidariusį įsiskolinimą, skolos nesumoka jau kelis metus, iš pateiktų įrodymų matyti, kad atsakovas vengė bendrauti su ieškovu, nedėjo jokių pastangų grąžinti bent dalį skolos (b. l. 14-18). Įvertinus nustatytų aplinkybių visumą, darytina išvada, kad šiuo atveju nėra pagrindo sumažinti ieškovo reikalaujamą priteisti delspinigių dydį, todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 5 215,44 Lt delspinigių suma.

10Iš viso ieškovui iš atsakovo priteistina 16 050,65 Lt skola, kurią sudaro 10 820,43 Lt pradelstų periodinių mokėjimų, 14,78 Lt pašto išlaidų ir 5 215,44 Lt delspinigių.

11Atsakovas praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl ieškovui iš atsakovo taip pat priteistinos 5 procentų metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

12Visiškai patenkinus ieškinį, ieškovui iš atsakovo priteistinos rašytiniais įrodymais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos, t. y. 482,00 Lt žyminis mokestis ir 215,60 Lt išlaidos už procesinių dokumentų įteikimą viešo paskelbimo būdu, iš viso 697,60 Lt (CPK 80 str.1 d. 1 p., 88 str. 1 d. 3 p., 93 str. 1 d.).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 268, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

14ieškinį tenkinti visiškai.

15Priteisti ieškovui UAB „Ūkio banko lizingas“ iš atsakovo U. B. 16 050,65 Lt skolą, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos 16 050,65 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2011-01-25 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 697,60 Lt bylinėjimosi išlaidų.

16Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai