Byla 2-729-598/2012
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Jonavos rajono apylinkės teismo teisėja Banga Bartkienė,

2sekretoriaujant Sidonai Valatkevičienei,

3dalyvaujant pareiškėjai R. Č., pareiškėjos atstovui advokato padėjėjui Žanui Arsenijui Dzemido, suinteresuoto asmens Kauno apskrities VMI atstovui Aleksejui Bugajui,

4teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos R. Č. pareiškimą suinteresuotam asmeniui Kauno apskrities VMI, dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, ir

Nustatė

5Pareiškėja tikslu įgyvendinti paveldėjimo teisę prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ji priėmė palikimą po mamos G. S. mirties, faktiškai pradėdama valdyti likusį turtą. Pareiškėja nurodė, kad 2010 m. gruodžio 3 d. mirė jos mama G. S. a.k. ( - ) Palikėjos sutuoktinis B (B) S mirė 1987-07-27. 2004-05-17 palikėja buvo sudariusi testamentą, kuriuo visą savo turtą ji paiko pareiškėjai. Pareiškėja kartu su mama G. S. kartu gyveno, vedė bendrą ūkį, jai nuosavybės teise priklausančiame bute, po to G. S. dėl ligos ji buvo prikaustyta prie lovos, jai buvo reikalinga maksimali pagalba apsitarnaujant, valgant, rengiantis, keičiant padėtį lovoje, todėl ji buvo perkraustyta į pareiškėjai nuosavybės teise priklausančius namus, adresu ( - ), kur buvo deklaruota ir jos gyvenamoji vieta nuo 2009-05-27. Prasidėjus LR Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimui, G. S. padavė prašymą atkurti tėvams priklausiusį turtą. Dabartiniu metu gauti pranešimai pretendentams, kad pradedamos atkurti mirusiosios G. S. nuosavybės teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą ir Nacionalinė žemės tarnyba turi būti informuota apie G. S. įpėdinių ratą. G. S. buvo įgaliojusi pareiškėją tvarkyti visus reikalus, susijusius su nuosavybės teisių atkūrimu. 2009-06-05 buco parduotas palikėjai priklausęs butas, esantis Kaune, o pinigai, gauti už parduotą butą, buvo pareiškėjos žinioje. Dalis pinigų buvo panaudota dar palikėjai esant gyvai, o kita dalis – po mamos mirties panaudoti paminklo restauravimui. Kadangi mama mirė 2010-12-03, o jokio savo vardu registruoto nekilnojamojo turto neturėjo, todėl pareiškėja pradėjo valdyti palikėjos asmeninius daiktus, knygas, nuotraukas, baldus bei pinigines lėšas. Asmenų, prieštaraujančių, kad šį turtą po mamos G. S. mirties valdė kaip įstatyminis atstovas, nėra.

6Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos savo atsiliepime buvo nurodžiusi, kad su prašomu nustatytu juridinę reikšmę turinčiu faktu ji nesutinka, nes palikimo priėmimu nelaikoma palikėjo drabužių, asmeninių dokumentų, laiškų, rankraščių, apdovanojimų, atestatų, šeimos suvenyrų ir relikvijų pasidalijimas tarp įpėdinių arba šių daiktų perdavimas vienam iš įpėdinių kitų įpėdinių sutikimu. Tačiau teismo posėdyje dalyvaujantis suinteresuoto asmens atstovas A. B. su pareiškėjos pareiškimu, atsižvelgiant į naujai paaiškėjusias aplinkybes sutiko ir prieštaravimų dėl palikimo priėmimo fakto nereiškia.

7Liudytojas J. I. parodė, kad jis yra pareiškėjos pusbrolis. Jis gali paliudyti, kad pareiškėja visą laiką prižiūrėjo mama iki jos mirties. 2009-2010 m. pareiškėja mamą atvežė į pas save į Jonavą, o butą Kaune pardavė, nes reikėjo pinigų slaugai. Po laidotuvių palikėjos daiktai liko pareiškėjos bute, ji tvarko mamos kapą.

8Savo pareiškimą pareiškėja taip pat grindžia šiais rašytiniais įrodymais: G. S. ir jos sutuoktinio B. S. mirties liudijimų, santuokos liudijimo, pareiškėjos gimimo liudijimo, santuokos liudijimo ir asmens dokumento kopijomis, Jonavos rajono 3-ojo notaro biuro 2011-04-06 liudijimo kopija, pažyma apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą, 2009-06-23 įgaliojimo, 2007-04-11 įgaliojimo, 2008-02-04 sutarties, 2009-10-09 ir 2010-11-30 išrašų iš medicininių dokumentų kopijomis, testamento, Kauno miesto žemėtvarkos skyriaus rašto kopijomis.

9Pareiškimas tenkintinas.

10Pareiškėjos paaiškinimu, liudytojo parodymais ir byloje esančiais rašytiniais įrodymais, nustatyta, kad 2010 m. gruodžio 3 d. mirė G. S., mirties akto įrašo Nr.553 (mirties liudijimas AA Nr. 586808; b.l. 6), kuri buvo pareiškėjos R. Č. mama (b.l. 5). 1994 m. gegužės 17 d. testamentu palikėja G. S. visą savo turtą paliko dukrai R. Č., tačiau per įstatymo nustatytą terminą pareiškėja su pareiškimu dėl palikimo priėmimo į notaro biurą nesikreipė. Po G. S. mirties pareiškėjos paaiškinimu liko palikimas – piniginės lėšos, gautos pardavus G. S. nuosavybės teisėmis priklausiusį butą, esantį ( - ), G. S. asmeniniai daiktai ir teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą, turėtą Kauno mieste (Kauno miesto žemėtvarkos skyriaus 2007-03-23 raštas Nr.S1-3179(1.10)). Pareiškėjos paaiškinimu ir liudytojo J. I. parodymais nustatyta, kad palikimo atsiradimo momentu palikėjos G. S. vardu registruotų nekilnojamųjų daiktų nebuvo, todėl ir į notarų biurą su pareiškimu pareiškėja nesikreipė. Palikėja G. S. iki mirties sunkiai sirgo, ką patvirtina 2009-10-09 ir 2010-11-30 išrašų iš medicininių dokumentų kopijos (b.l. 23, 24), todėl visus klausimus, susijusius su jos nekilnojamojo turto tvarkymu palikėja buvo pavedusi pareiškėjai, įformindama tai atitinkamais įgaliojimais (b.l. 17, 18). Kaip nurodė pareiškėja, pardavus G. S. butą, esantį Kauno mieste, ji gautas lėšas panaudojo palikėjos gydymui bei slaugai, o likusias lėšas ji panaudojo jau po motinos G. S. mirties, taip pat pareiškėja po mamos mirties valdė ir kitus palikėjos asmeninius daiktus, likusius pareiškėjos bute bei dokumentus susijusius su nuosavybės teisių atkūrimu į išlikusį nekilnojamąjį turtą. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad pareiškėja po motinos G. S. mirties priėmė palikimą, faktiškai pradėdama jį valdyti.

11Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos sutinka, kad būtų nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas ir pretenzijų dėl palikimo nereiškia.

12Įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, jeigu jis pradėjo valdyti turtą, juo rūpintis kaip savo turtu (CK 5.51 str. 1 d.). Nuosavybės teisė gali būti įgyjama paveldėjimu (CK 4.47 str. 2 p.), todėl priėmęs palikimą, įpėdinis įgyja ir nuosavybės teisę į paveldėtą turtą. Tikslu įgyvendinti paveldėjimo teisę, nustatytinas juridinę reikšmę turintis faktas, kad R. Č. priėmė palikimą, likusį po motinos G. S. mirties, pradėdama faktiškai valdyti G. S. turėtą turtą ir turtines teises.

13Juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas turto paveldėjimo tikslu.

14Nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas, yra įrodytas, sukels teisines pasekmes, pareiškėja kitokia tvarka gauti jį patvirtinančių dokumentų negali (LR CPK 444 str. 2 d. 8 p., 445 str.).

15Vadovaudamasis LR CPK 92 str., 259-270 str., 444 str. 2 d. 8 p., 448 str. , teismas

Nutarė

16Pareiškimą tenkinti visiškai.

17Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad R. Č. a.k. ( - ) priėmė palikimą po savo mamos G. S. a.k. ( - ) mirusios 2010 m. gruodžio 3 d., mirties pradėdama faktiškai valdyti G. S. turėtą turtą ir turtines teises.

18Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas turto paveldėjimo tikslu.

19Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos skundžiamas Kauno apygardos teismui per Jonavos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai