Byla 2S-1224-826/2016

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Marius Dobrovolskis, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjęs pareiškėjo M. M. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. birželio 6 d. nutarties, kuria buvo nutraukta fizinio asmens bankroto byla, civilinėje byloje pagal pareiškėjo M. M. pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo suinteresuoti asmenys Landesjustizkasse Mainz, E. P., G. L., TEO LT, AB, UAB „Creditreform Lietuva“, V. R., „MCB Finance“, UAB, UAB „General financing“, UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Omnitel“, UAB „Medicinos bankas“, UAB „Baltijos kredito sprendimai“, UAB „Ūkio banko lizingas“, Swedbank, AB, UAB Snoro lizingas“ (UAB „Mokilizingas“), VSDFV Klaipėdos skyrius, VMI, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, UAB „Baltic franchises“, Lindorff Oy filialas, UAB „Klaipėdos estate“, UAB „Gelvora“, UAB „Tele2“, UAB „Sergel“, antstoliai A. S., M. T., L. P., A. R. Ž., V. D., G. J., R. V., J. P., advokatas I. N., AB SEB bankas, AB DNB bankas, AB „Citadele“ bankas,

Nustatė

2

 1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-02-25 nutartimi pareiškėjui iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirta UAB „Bankroteka“, nustatytas terminas iki 2015 m. rugsėjo 10 d. mokumo atkūrimo planui pateikti.
 2. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2016-02-09 nutartimi pareiškėjo M. M. mokumo atkūrimo plano netvirtino ir perdavė pareiškėjui planą keisti. Byloje dalyvaujantiems asmenims buvo išaiškinta, kad pakeisto plano rengimo, pateikimo administratoriui, kreditorių susirinkimui ir teismui procedūros turi būti atliktos Fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 straipsnio 1–5 dalyse nustatyta tvarka ir terminais.
 3. 2016 m. balandžio 12 d. teisme buvo gautas kreditoriaus AB DNB bankas prašymas nutraukti M. M. bankroto bylą. Nurodė, kad po teismo 2016-02-09 nutarties įsiteisėjimo patikslintas mokumo atkūrimo planas nėra pateiktas bankroto administratoriui, kreditorių susirinkimui ar teismui.
 4. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2016 m. gegužės 6 d. nutartimi pareiškėjo M. M. bankroto bylą nutraukė. Teismas nurodė, kad patikslintas mokumo atkūrimo plano projektas iki šiol nėra pateiktas bankroto administratoriui, nors tai turėjo būti padaryta iki 2016 m. kovo 2 d., nėra parengta rašytinė išvada dėl plano bei nesušauktas kreditorių susirinkimas, patikslintas plano projektas nepateiktas teismui, nors nuo Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutarties, kuria buvo atsisakyta patvirtinti pateiktą planą ir jis grąžintas tikslinimui ir pakartotiniam teikimui kreditorių susirinkimui praėjo beveik trys mėnesiai.
 5. Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti 2016 m. birželio 6 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartį, atnaujinti terminą, praleistą pareiškėjo fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo plano projekto pateikimui tvirtinti, ir nustatyti vieno mėnesio terminą nuo nutarties priėmimo dienos fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo bei jo mokumo atkūrimo plano projekto pateikimui tvirtinti.
 6. Nurodė, kad 2015 m. vasario 25 d. nutartimi Klaipėdos miesto apylinkės teismas iškėlė jam bankroto bylą, bankroto administratore paskyrė UAB „Bankroteka“ ir nustatė 3 mėnesių terminą fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo plano projekto pateikimui tvirtini. Teismas 2016 m. vasario 9 d. nutartimi pareiškėjo M. M. mokumo atkūrimo plano netvirtino, perdavė pareiškėjui planą keisti. Iš nutarties nesuprato, kad teismas nustatė terminą iki 2016 m. kovo 2 d. administratoriui pateikti mokumo atkūrimo planą. Iš administratoriaus jokių dokumentų nebuvo gavęs. Atsižvelgęs į tai, kad per teismo nustatytą terminą įpareigojimų neįvykdė, teismas 2016 m. birželio 6 d. nutartimi nutraukė fizinio asmens bankroto bylą.
 7. Suinteresuotas asmuo AB DNB bankas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą ir palikti galioti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. birželio 6 d. nutartį.
 8. Nurodė, kad apeliantas pats pripažįsta, kad teismo 2016 m. vasario 9 d. nutartį jis gavo, todėl jo nurodyta aplinkybė, jog nesuprato dėl termino, nepagrįsta. Be to, M. M. jau rengė mokumo atkūrimo planą, kurį teikė administratoriui, kreditoriams ir teismui tvirtinti. Pats jokių veiksmų nesiėmė, į bankroto administratorių nesikreipė, todėl tokiu neveikimu jis elgėsi nerūpestingai, nevykdė pareigos rūpintis bankroto bylos išnagrinėjimu.
 9. Pirmosios instancijos teismas nutraukdamas fizinio asmens bankrotą atsižvelgė į tai, kad skolininkas vėlavo pateikti teismui tvirtinti mokumo atkūrimo planą. Šį veiksmą M. M. turėjo padaryti iki 2015 m. liepos 9 d., o teismas dar pratęsė terminą iki 2015 m. rugsėjo 1 d. Pirmosios instancijos teismas skolininkui davė pakankamai laiko ištaisyti trūkumus, tačiau jis šia galimybe nepasinaudojo. Teismas nutraukė formalų bankroto procesą ir užtikrino, kad nebūtų pažeidinėjami kreditoriaus interesai.
 10. Suinteresuotas asmuo UAB Medicinos bankas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą ir palikti galioti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. birželio 6 d. nutartį.
 11. Nurodė, kad nors pirmosios instancijos teismas nutartyje nenurodė konkretaus termino plano pakeitimui, tačiau išaiškino byloje dalyvaujantiems asmenims, kad pakeisto plano rengimo, pateikimo administratoriui, kreditorių susirinkimui ir teismui procedūros turi būti atliktos Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) 8 straipsnio 1–5 dalyse nustatyta tvarka ir terminais. Skolininkas šių terminų nesilaikė, nesikreipė į teismą dėl termino pratęsimo, todėl teismas pagrįstai fizinio asmens bankroto bylą nutraukė. Nesuprasdamas nutarties turinio galėjo kreiptis į bankroto administratorių.
 12. Daugiau byloje atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.

3Atskirasis skundas netenkintinas

4

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktiniai ir teisiniai pagrindai bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo priimtos nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, analizuodamas atskiruosiuose skunduose nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 straipsniai).
 2. Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria buvo nutraukta M. M. bankroto byla, nes jis per teismo nustatytą terminą nepateikė tvirtinti pakeisto mokumo atkūrimo plano projekto.
 3. Viena bankrutuojančio fizinio asmens pareigų bankroto procese yra parengti mokumo atkūrimo planą. Pagal FABĮ nuostatas bankrutuojantis fizinis asmuo rengia pagal FABĮ 7 straipsnį nustatytus reikalavimus mokumo atkūrimo planą, jį pateikia bankroto administratoriui, o šis parengia išvadą dėl plano įgyvendinimo galimybių ir ją kartu su plano projektu pateikia kreditoriams bei šaukia kreditorių susirinkimą dėl pritarimo plano projektui (FABĮ 8 straipsnio 1, 2 dalys). Kai kreditorių susirinkimas pritaria mokumo atkūrimo planui, jis teikiamas teismui patvirtinti. Teismo nutartis patvirtinti planą, kuriam pritarė kreditorių susirinkimas, yra galutinė ir neskundžiama (FABĮ 8 straipsnio 4, 5, 9 dalys).
 4. Iš bylos duomenų nustatyta, kad 2016 m. vasario 9 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismas atsisakė tvirtinti skolininko pateiktą mokumo atkūrimo planą motyvuodamas tuo, kad keturi iš šešių susirinkime dalyvavusių pareiškėjo M. M. kreditorių, t. y. AB SEB bankas, AB DNB bankas, UAB „Gelvora“, UAB Medicinos bankas, turintys iš viso 75,75 procento visų patvirtintų kreditorinių reikalavimų bendros sumos, nepritarė pateiktam mokumo atkūrimo planui. Teismas pritarė kreditorių nurodytiems motyvams, nurodydamas, kad pateiktas mokumo atkūrimo planas neužtikrina kreditorių ir skolininko teisingos interesų pusiausvyros, jame nustatytos priemonės fizinio asmens mokumui atkurti yra daugiau deklaratyvaus pobūdžio, bankrutuojantis asmuo nesiekia maksimalaus galimo kreditorių reikalavimų patenkinimo, dėl ko patvirtinus tokį planą, bankroto procesas nebus rezultatyvus, iš esmės nebus užtikrintas kreditorių interesų gynimas, o kartu bus pažeista skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyra. Šios nutarties pareiškėjas neskundė.
 5. Iš rašytinės 2016 m. vasario 9 d. nutarties turinio matyti, kad teismas išaiškino, kad M. M. privalo pakeisti planą ir jį pateikti administratoriui, kreditorių susirinkimui ir teismui FABĮ 8 straipsnio 1–5 dalyse nustatyta tvarka ir terminais. Nors aiškus konkretus terminas nebuvo nurodytas, ką įvardija ir apeliantas savo atskirajame skunde tačiau nutarties rezoliucinėje dalyje yra nurodyta, kad mokumo atkūrimo planas turi būti patikslintas pagal Fizinių asmens bankroto įstatymo 8 str. 1 - 5 dalyse nustatyta tvarka ir terminais. Fizinių asmens bankroto įstatymo 8 str. 5 d. numatytas vieno mėnesio terminas plano projektui pateikti, todėl akivaizdu, kad patikslintas mokumo atkūrimo plano projektas turėjo būti parengtas per vieną mėnesį.
 6. M. M. teigia nesupratęs, per kokį terminą turėjo būti patikslintas mokumo atkūrimo planas tačiau į 2016 m. vasario 2 d. nutartį priėmusį Klaipėdos miesto apylinkės teismą dėl nutarties išaiškinimo nesikreipė, be to jis galėjo kreiptis į bankroto administratorių, tačiau jokių aktyvių veiksmų nesiėmė. Todėl M. M. argumentas, kad jis nesuprato, per kiek laiko privalo pateikti patikslintą mokumo planą, atmestinas kaip nepagrįstas.
 7. FABĮ 10 straipsnio 1 dalies 1 punktas numato, kad teismas priima nutartį nutraukti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu nustatytais terminais planas nepateikiamas teismui tvirtinti. Per Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. vasario 9 d. nutartimi nustatytą terminą pareiškėjas patikslinto mokumo atkūrimo plano projekto nepateikė. Apeliacinės instancijos teismas mano, kad fizinio asmens bankroto byla nutraukta pagrįstai ne tik todėl, kad pareiškėjas per teismo nustatytą terminą neįvykdė teismo įpareigojimo ir nepateikė patikslinto mokumo atkūrimo plano projekto, bet ir dėl to, kad nesirūpino bankroto bylos eiga ir netinkamai vykdė savo pareigas, įtvirtintas Fizinių asmenų bankroto įstatyme: prašymas dėl bankroto iškėlimo Klaipėdos miesto apylinkės teismui pateiktas dar 2014 m. gruodžio 17 d. (1 t., b. l. 2), 2015 m. vasario 25 d. nutartimi iškelta bankroto byla, nustatytas 3 mėnesių terminas mokumo atkūrimo plano projektui tvirtinti (2 t., b. l. 199), 2015 m. liepos 8 d. pateiktas prašymas pratęsti terminą iki 2015 m. rugpjūčio 10 d., kuris patenkintas teisėjo rezoliucija (3 t., b. l. 97), 2015 m. rugpjūčio 10 d. pateiktas prašymas pratęsti terminą iki 2015 m. rugsėjo 10 d., Teismas 2015 m. rugpjūčio 12 d. nutartimi šį prašymą tenkino, tik 2015 m. spalio 9 d. buvo pateiktas M. M. mokumo atkūrimo planas tvirtinti, 2015 gruodžio 14 d. nutartimi teismas paskyrė bylos nagrinėjimą 2016 m. vasario 2 d., nes pareiškėjas neatvyko 2015 m. lapkričio 30 d. į žodinį bylos nagrinėjimą (3 t., b. l. 161), tai yra, mokumo atkūrimo planas nebuvo patvirtintas per daugiau kaip vienerius metus nuo bankroto bylos iškėlimo nors FABĮ 8 str. 5 d. yra numatytas maksimalus 4 mėnesių terminas, kuris gali būti pratęstas 1 mėnesiui. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį dar į tai, jog skolininko mokumo atkūrimo plano projektas nepatvirtintas dėl to, kad M. M. netinkamai vykdė savo kaip bankrutuojančio asmens pareigas – parengti FABĮ 7 str. nuostatas atitinkantį mokumo atkūrimo planą.
 8. Remiantis išdėstytų aplinkybių pagrindu darytina išvada, kad pareiškėjas nuo 2014 m. gruodžio 17 d. savo neveikimu vilkino bankroto bylą, dėl ko procesas pasidarė formalus, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis nutraukti fizinio asmens bankroto bylą yra teisėta ir pagrįsta. Ją naikinti atskirojo skundo argumentais nėra teisinio pagrindo, todėl ji paliktina nepakeista, o atskirasis skundas atmestinas (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).
 9. Teismas, vadovaudamasis CPK 336–339 straipsniais,

Nutarė

5Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. gegužės 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai