Byla 2-18269-734/2014
Dėl žalos atlyginimo, trečiasis asmuo G. V., priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Raimonda Vansevičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Vilniaus teritorinės ligonių kasos ieškinį atsakovui E. B. dėl žalos atlyginimo, trečiasis asmuo G. V., priimdama sprendimą už akių,

Nustatė

2Ieškovas nurodė, kad automobilis Citroen Xantia, valst. Nr. ( - ) vairuojamas atsakovo E. B., partrenkė į važiuojamąją dalį nereguliuojamoje pėsčiųjų perėjoje įžengusią pėsčiąją G. V.. Atsakovas iš eismo įvykio vietos pasišalino, jo vairuojamas automobilis eismo įvykio dieną civilinės atsakomybės vairuotojų privalomuoju draudimu draustas nebuvo. Atsakovui dėl šio eismo įvykio buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas Nr. ( - ), 2014-01-21 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 9duomenys neskelbtini), atsakovas pripažintas kaltu, jam paskirta administracinė nuobauda. Eismo įvykio metu nukentėjusi G. V. dėl sveikatos sutrikdymo 2013-10-14 gydyta VŠĮ Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje. Asmens sveikatos priežiūros paslaugos buvo apmokėtos iš Privalomojo sveikatos draudimo biudžeto lėšų. Suteiktų gydymo paslaugų kaina – 162,17 Lt. Ieškovas teismo prašo priteisti iš atsakovo Privalomojo sveikatos draudimo biudžetui padarytą 162,17 Lt žalą dėl nukentėjusiosios gydymo. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį ar parengiamojo procesinio dokumento, ieškovas prašo priimti sprendimą už akių (b.l. 1-2).

3Atsakovui E. B. ieškinio su priedais kopijos, pranešimas dėl atsiliepimo į ieškinį pateikimo įteikti LR CPK 130 straipsnio nustatyta tvarka. Atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į pareikštą ieškinį nepateikė, neinformavo teismo apie atsiliepimo negalėjimo pateikti priežastis, todėl, ieškovo prašymu, sprendimas priimtinas už akių (LR CPK 142 str. 4 d., 285 str. 1 d.).

4Ieškinys tenkintinas visiškai. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

5Rašytine bylos medžiaga nustatyta, kad automobilis Citroen Xantia, valst. Nr. ( - ) vairuojamas atsakovo E. B., partrenkė į važiuojamąją dalį nereguliuojamoje pėsčiųjų perėjoje įžengusią pėsčiąją G. V.. Atsakovas iš eismo įvykio vietos pasišalino, jo vairuojamas automobilis eismo įvykio dieną civilinės atsakomybės vairuotojų privalomuoju draudimu draustas nebuvo. Atsakovui dėl šio eismo įvykio buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas Nr. ( - ) (b.l. 4). Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-01-21 nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 9duomenys neskelbtini), atsakovas pripažintas kaltu, jam paskirta administracinė nuobauda (b.l. 8-9). Dėl sveikatos sutrikdymo trečiasis asmuo G. V. gydyta VŠĮ Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje, jai suteiktos gydymo paslaugos 162,17 Lt sumai, kurios buvo apmokėtos iš Privalomojo sveikatos draudimo biudžeto lėšų (b. l. 5).

6Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 2 punkte ir 3 punkte nurodyta, kad privalomąjį sveikatos draudimą vykdo Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos bei teritorinės ligonių kasos. Šio įstatymo 34 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatyta, kad teritorinės ligonių kasos turi teisę įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka naudoti joms perduotas Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšas, kitas teisėtai įgytas lėšas ir turtą. Vilniaus teritorinė ligonių kasa 2014-01-16 raštu Nr. ( - ) kreipėsi į atsakovą ragindama per 20 dienų nuo pranešimo gavimo dienos atlyginti Privalomojo sveikatos draudimo biudžetui padarytą 162,17 Lt žalą (b.l. 6), tačiau atsakovas per nustatytą terminą padarytos turtinės žalos neatlygino. Byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovas žalą ieškovui būtų atlyginęs (LR CPK 178 str.).

7LR CK 6.283 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu fizinis asmuo suluošintas ar kitaip sužalota jo sveikata, tai už žalą atsakingas asmuo privalo nukentėjusiam asmeniui atlyginti visus šio patirtus nuostolius ir neturtinę žalą. Nuostolius šio straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais sudaro negautos pajamos, kurias nukentėjęs asmuo būtų gavęs, jeigu jo sveikata nebūtų sužalota, ir su sveikatos grąžinimu susijusios išlaidos (gydymo, papildomo maitinimo, vaistų įsigijimo, protezavimo, sužaloto asmens priežiūros, specialių transporto priemonių įsigijimo, sužaloto asmens perkvalifikavimo išlaidos bei kitos sveikatos grąžinimui būtinos išlaidos) (LR CK 6.283 str. 2 d.). Kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais – ir neturtinę žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo (LR CK 6.263 str. 1 d. ir 2 d.). LR CK 6.280 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad atlyginęs kito asmens padarytą žalą asmuo turi į padariusį žalą asmenį regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę tokio dydžio, kiek sumokėjo žalos atlyginimo, jeigu įstatymai nenustato kitokio dydžio. Byloje nustatyta, kad dėl veiksmais padaryto nežymaus trečiojo asmens sveikatos sutrikdymo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetas patyrė 162,17 Lt išlaidų, todėl ši suma priteistina iš žalą padariusio asmens – atsakovo.

8Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 83 straipsnio 1 dalies 10 punktu, 92 straipsniu, 96 straipsnio 1 dalimi, iš atsakovo priteistinas 54 Lt žyminis mokestis valstybės naudai.

9Teismas, vadovaudamasis LR CPK 285 - 288 str.,

Nutarė

10ieškinį tenkinti visiškai.

11Priteisti iš atsakovo E. B., a.k. ( - ) 162,17 Lt žalos atlyginimo ieškovui Vilniaus teritorinei ligonių kasai, į.k. 188783796.

12Priteisti atsakovo E. B., a.k. ( - ) 54 Lt žyminio mokesčio valstybės naudai (gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija, a. s. Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660).

13Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo (toliau - pareiškimas). Pareiškime turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios atsiliepimo į pareikštą ieškinį nepateikimo per nustatytą terminą priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, pagrindžiantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, ir įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, taip pat visi kiti šalies reikalavimai, argumentai ir įrodymai, susiję su byla; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data; pareiškimo ir jo priedų kopijos, įrodymai, patvirtinantys įstatymo nustatyto dydžio žyminio mokesčio už pareiškimo padavimą sumokėjimą.

14Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai