Byla 1-28-284/2014
Dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir ikiteisminio tyrimo metu surinktą medžiagą, kurioje

1Pakruojo rajono apylinkės teismo teisėja Rima Volikienė,

2išnagrinėjusi Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės prokuratūros prokurorės Almos Mikalauskienės pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir ikiteisminio tyrimo metu surinktą medžiagą, kurioje

3T. S., a. k. ( - ) gimęs ( - ), gyvenantis Pakruojo rajone, P. kaime, deklaruojama gyvenamoji vieta ( - ), lietuvis, LR pilietis, pagrindinio išsilavinimo, vedęs, nedirbantis, neteistas ,

4paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti,

5kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 140 straipsnio 1 dalį, 140 straipsnio 2 dalį,

Nustatė

6Kaltinamasis T. S. 2013 m. birželio 23 d., apie 11.10 val., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, savo namuose, esančiuose Pakruojo r., P. k., konflikto metu, tyčia ranka suduodamas savo sutuoktinei K. S. į galvą, sukėlė nukentėjusiajai K. S. fizinį skausmą.

7Be to, kaltinamasis T. S. 2013 m. lapkričio 25 d., apie 22 val., Pakruojo r., ( - ), gyvenamajame name, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio (nustatyta 1,75 prom.), tyčia, metė kėdę į sieną, ko pasėkoje kėdė krisdama sužalojo motinai A. S. galvos sritį, taip sukėlė nukentėjusiajai, savo šeimos nariui, A. S. fizinį skausmą.

8Šiais savo veiksmais kaltinamasis T. S. padarė nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 1 dalyje (2003-07-04 įstatymo Nr. IX-1706 redakcija, galiojusi nuo 2003-07-25 iki 2013-07-13) ir 140 straipsnio 2 dalyje.

9Kaltinamojo T. S. kaltė, įvykdžius nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 1 dalyje ir 140 straipsnio 2 dalyje, įrodyta byloje surinktais rašytiniais įrodymais.

10T. S., apklaustas įtariamuoju, kaltu dėl jam inkriminuojamų nusikalstamų veikų prisipažino visiškai ir parodė, kad jis 2013-06-23 apie 11 val. grįžo namo ir norėdamas pasiimti dviratį susistumdė su žmona, kuri neleido dviračio paimti, ir sudavė jai smūgį, sudavė į galvą ir sukėlė jai fizinį skausmą. 2013-11-25 apie 22 val. jis nuėjo pas mamą A. S. Mama buvo namuose su broliu. Jis norėjo pasiimti cigaretes ir paklausė mamos. Mama jam pasakė, kad nebėra ir tada jis paėmęs virtuvinę kėdę metė į sieną. Kėdė krisdama sužalojo mamai galvą. Dėl savo veiksmų labai gailisi (35-36, 39, 60-61, 65 b. l.);

11liudytoja K. S. parodė, kad 2013-06-23 apie 11 val. namuose tarp jos ir sutuoktinio T. S. įvyko konfliktas, nes jis norėjo pasiimti dviratį ir jai neleidžiant jis iš delno sudavė jai į dešinės pusės galvos sitį ir sukėlė jai fizinį skausmą (27, 30-31 b. l.);

12liudytoja A. S. parodė, kad 2013-11-25 vakare atėjo sūnus T. S. ir prašė jos pinigų. Ji nedavė ir tada T. S. metė į ją, t.y. į sieną taburetę ir krisdama kėdė pataikė jai į galvą, praskėlė kaktą. Dėl to jai buvo sukeltas fizinis skausmas. Civilinio ieškinio nereiškia (48-49 b. l.);

13liudytojas V. S. parodė, kad būnant pas seserį A. S. ir geriant alkoholį, T. S. metė į sieną taburetę ir ši krisdama pataikė A. S. į galvą (52 b. l.);

14iš pareiškimų matyti, kad K. S. ir A. S. kreipėsi į policiją (19, 43 b. l.);

15iš tarnybinių pranešimų matyti, kad buvo užfiksuoti smurto artimoje aplinkoje faktai (23-24, 45-46 b. l.);

16T. S. asmens blaivumo testu nustatytas 1,75 promilių girtumas (47 b. l.).

17Kaltinamojo T. S. veikos teisingai kvalifikuotos pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 1 dalį (2003-07-04 įstatymo Nr. IX-1706 redakcija, galiojusi nuo 2003-07-25 iki 2013-07-13) ir 140 straipsnio 2 dalį, nes jis smurtaudamas sukėlė fizinį skausmą savo šeimos nariams: sutuoktinei K. S. ir motinai A. S. fizinį skausmą.

18Kadangi už nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 1 dalyje ir 140 straipsnio 2 dalyje, gali būti skiriama viešųjų darbų bausmė, prokurorė nusprendė kreiptis į teismą su pareiškimu dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu, bylos aplinkybės yra aiškios, kaltinamasis T. S. sutiko su proceso užbaigimu teismo baudžiamuoju įsakymu, byloje civilinio ieškinio nėra, todėl procesas užbaigtinas surašant teismo baudžiamąjį įsakymą.

19Prokurorė už nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 140 straipsnio 1 dalyje, kaltinamąjį T. S. siūlė nubausti 6 (šešių) mėnesių viešųjų darbų bausme, įpareigojant neatlygintinai dirbti po 20 (dvidešimt) valandų per mėnesį visuomenės labui, už nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 140 straipsnio 2 dalyje, kaltinamąjį T. S. siūlė nubausti 8 (aštuonių) mėnesių viešųjų darbų bausme, įpareigojant neatlygintinai dirbti po 30 (trisdešimt) valandų per mėnesį visuomenės labui. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis, bausmes subendrinus dalinio bausmių sudėjimo būdu, T. S. paskirti galutinę subendrintą bausmę – viešuosius darbus 1 (vieneriems) metams, įpareigojant jį per šį laiką neatlygintinai išdirbti po 30 (trisdešimt) valandų per mėnesį visuomenės labui. Vadovaujantis LR BK 641 straipsniu T. S. paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir subendrintą bausmę skirti 8 (aštuonis) mėnesius viešųjų darbų įpareigojant neatlygintinai dirbti po 30 (trisdešimt) valandų per mėnesį visuomenės labui.

20Kaltinamasis T. S. su prokurorės siūlymu užbaigti procesą teismo baudžiamuoju įsakymu bei siūloma bausmės rūšimi ir dydžiu sutiko.

21Kaltinamojo T. S. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamas veikas ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 str. 1 d. 2 p.). Jo atsakomybę sunkinanti aplinkybė yra ta, kad nusikalstamas veikas padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kas turėjo įtakos nusikalstamų veikų padarymui (BK 60 str. 1 d. 9 p.).

22Skirdamas bausmę kaltinamajam T. S., teismas vadovaujasi bendraisiais bausmių skyrimo pagrindais, numatytais Lietuvos Respublikos BK 54 straipsnyje.

23Kaltinamasis T. S. teisiamas pirmą kartą (69-70 b. l.), padarė du nesunkius nusikaltimus (BK 11 str. 3 d.), yra jo atsakomybę lengvinanti ir sunkinanti aplinkybė, administracine tvarka baustas (76-80 b. l.), į Pakruojo rajono PSPC psichiatrijos įskaitą įrašytas nuo 2009-04-16, į priklausomybės įskaitą neįrašytas (82 b. l.), Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Lygumų seniūnija charakterizuoja neigiamai (84 b. l.), niekur nedirba (86 b. l.), darbo biržoje neregistruotas (85 b. l.), tiek prokurorė, tiek kaltinamasis prašė skirti viešųjų darbų bausmę, todėl įvertinus išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad bausmės tikslai (BK 41 str.) T. S. atžvilgiu bus pasiekti paskiriant už nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 140 straipsnio 1 dalyje (2003-07-04 įstatymo Nr. IX-1706 redakcija, galiojusi nuo 2003-07-25 iki 2013-07-13) ir nusikaltimą, numatytą BK 140 straipsnio 2 dalyje, prokurorės prašomo dydžio bausmes, t.y. už nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 140 straipsnio 1 dalyje skirtina 6 (šešių) mėnesių viešųjų darbų bausmė, įpareigojant neatlygintinai išdirbti po 20 (dvidešimt) valandų per mėnesį visuomenės labui, už nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 140 straipsnio 2 dalyje, skirtina 8 (aštuonių) mėnesių viešųjų darbų bausmė, įpareigojant neatlygintinai išdirbti po 30 (trisdešimt) valandų per mėnesį visuomenės labui. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis, bausmes subendrinus dalinio bausmių sudėjimo būdu, T. S. skirtina galutinė subendrinta bausmė – viešieji darbai 1 (vieneriems) metams, įpareigojant jį per šį laiką neatlygintinai išdirbti po 30 (trisdešimt) valandų per mėnesį visuomenės labui.

24Kadangi byla užbaigtina teismo baudžiamuoju įsakymu, kaltinamasis T. S. prisipažino esantis kaltas, todėl, paskyrus bausmę, ji tuo pačiu teismo baudžiamuoju įsakymu sumažintina vienu trečdaliu (BK 641 str.).

25Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 66 straipsnio nuostatomis, kaltinamajam T. S. į atliktą bausmės laiką įskaitytinas sulaikyme išbūtas laikas nuo 2013 m. lapkričio 26 d. 00.50 val. iki 2013 m. lapkričio 27 d. 13.50 val. (55, 56 b. l.), tai yra dvi paros, kas prilyginama 12 (dvylikai) viešųjų darbų valandų (BK 65 str. 1 d. 2 p. b pp.).

26Kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti (66, 67 b. l.), kaltinamajam T. S. paliktina galioti iki bausmės vykdymo pradžios.

27Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 420 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 421 ir 422 straipsniais, teismas n u s p r e d ž i a :

28T. S. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 1 dalyje, 140 straipsnio 2 dalyje, ir jį nubausti:

29- pagal Lietuvos Respublikos BK 140 straipsnio 1 dalį - viešaisiais darbais 6 (šešiems) mėnesiams, įpareigojant neatlygintinai išdirbti po 20 (dvidešimt) valandų per mėnesį visuomenės labui

30- pagal Lietuvos Respublikos BK 140 straipsnio 2 dalį - viešaisiais darbais 8 (aštuoniems) mėnesiams, įpareigojant neatlygintinai išdirbti po 30 (trisdešimt) valandų per mėnesį visuomenės labui.

31Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalių taisyklėmis, paskirtas bausmes subendrinti dalinio jų sudėjimo būdu ir paskirti galutinę subendrintą bausmę - viešuosius darbus 1 (vieneriems) metams, įpareigojant per šį laiką neatlygintinai išdirbti po 30 (trisdešimt) valandų per mėnesį visuomenės labui.

32Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 641 straipsnio taisyklėmis, bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir paskirti galutinę bausmę – viešuosius darbus 8 (aštuoniems) mėnesiams, įpareigojant per šį laiką neatlygintinai išdirbti po 30 (trisdešimt) valandų per mėnesį visuomenės labui.

33Į bausmės laiką T. S. įskaityti sulaikyme išbūtą laiką nuo 2013 m. lapkričio 26 d. 00.50 val. iki 2013 m. lapkričio 27 d. 13.50 val., tai yra dvi paros, kas prilyginama 12 (dvylikai) viešųjų darbų valandų.

34T. S. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti palikti galioti iki bausmės vykdymo pradžios.

35T. S. išaiškinti, kad viešieji darbai vykdomi tik tuo atveju, jei nuteistasis sutinka. Jeigu asmuo po teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo nesutinka atlikti viešuosius darbus, teismas bausmę vykdančios institucijos teikimu pakeičia viešuosius darbus bauda arba areštu pagal Lietuvos Respublikos BK 47, 49 ir 65 straipsniuose nustatytas taisykles.

36Kaltinamasis, nesutikdamas su viešųjų darbų bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, per 14 dienų nuo teismo baudžiamojo įsakymo gavimo dienos turi teisę paduoti teismui, surašiusiam šį teismo baudžiamąjį įsakymą, prašymą, reikalaudamas surengti bylos nagrinėjimą teisme. Padavus tokį prašymą, teismo baudžiamasis įsakymas neįgyja teisinės galios. Išnagrinėjęs bylą ir pripažinęs kaltinamąjį kaltu, teismas gali paskirti kitos rūšies (švelnesnę ar griežtesnę) ar dydžio bausmę, negu paskirta teismo baudžiamuoju įsakymu.

37Jei kaltinamasis per nurodytą terminą tokio prašymo nepaduoda, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja ir yra vykdomas Lietuvos Respublikos BPK nustatyta tvarka.

38Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas nei apeliacine, nei kasacine tvarka neskundžiamas. Teisėja

39Rima Volikienė

Proceso dalyviai
1. Pakruojo rajono apylinkės teismo teisėja Rima Volikienė,... 2. išnagrinėjusi Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės... 3. T. S., a. k. ( - ) gimęs ( - ), gyvenantis Pakruojo rajone, P. kaime,... 4. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti,... 5. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 140 straipsnio 1 dalį, 140 straipsnio... 6. Kaltinamasis T. S. 2013 m. birželio 23 d., apie 11.10 val., būdamas... 7. Be to, kaltinamasis T. S. 2013 m. lapkričio 25 d., apie 22 val., Pakruojo r.,... 8. Šiais savo veiksmais kaltinamasis T. S. padarė nusikalstamas veikas,... 9. Kaltinamojo T. S. kaltė, įvykdžius nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos... 10. T. S., apklaustas įtariamuoju, kaltu dėl jam inkriminuojamų nusikalstamų... 11. liudytoja K. S. parodė, kad 2013-06-23 apie 11 val. namuose tarp jos ir... 12. liudytoja A. S. parodė, kad 2013-11-25 vakare atėjo sūnus T. S. ir prašė... 13. liudytojas V. S. parodė, kad būnant pas seserį A. S. ir geriant alkoholį,... 14. iš pareiškimų matyti, kad K. S. ir A. S. kreipėsi į policiją (19, 43 b.... 15. iš tarnybinių pranešimų matyti, kad buvo užfiksuoti smurto artimoje... 16. T. S. asmens blaivumo testu nustatytas 1,75 promilių girtumas (47 b. l.).... 17. Kaltinamojo T. S. veikos teisingai kvalifikuotos pagal Lietuvos Respublikos... 18. Kadangi už nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo... 19. Prokurorė už nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 140 straipsnio 1... 20. Kaltinamasis T. S. su prokurorės siūlymu užbaigti procesą teismo... 21. Kaltinamojo T. S. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad jis... 22. Skirdamas bausmę kaltinamajam T. S., teismas vadovaujasi bendraisiais bausmių... 23. Kaltinamasis T. S. teisiamas pirmą kartą (69-70 b. l.), padarė du nesunkius... 24. Kadangi byla užbaigtina teismo baudžiamuoju įsakymu, kaltinamasis T. S.... 25. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 66 straipsnio nuostatomis, kaltinamajam... 26. Kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti (66, 67 b. l.),... 27. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 420 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 421... 28. T. S. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos... 29. - pagal Lietuvos Respublikos BK 140 straipsnio 1 dalį - viešaisiais darbais 6... 30. - pagal Lietuvos Respublikos BK 140 straipsnio 2 dalį - viešaisiais darbais 8... 31. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalių taisyklėmis,... 32. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 641 straipsnio taisyklėmis, bausmę... 33. Į bausmės laiką T. S. įskaityti sulaikyme išbūtą laiką nuo 2013 m.... 34. T. S. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti... 35. T. S. išaiškinti, kad viešieji darbai vykdomi tik tuo atveju, jei... 36. Kaltinamasis, nesutikdamas su viešųjų darbų bausmės paskyrimu teismo... 37. Jei kaltinamasis per nurodytą terminą tokio prašymo nepaduoda, teismo... 38. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas nei apeliacine, nei kasacine... 39. Rima Volikienė...