Byla 2S-818-622/2013
Dėl antstolio patvarkymo panaikinimo, suinteresuoti asmenys antstolis J. P., AB „Lietuvos geležinkeliai“ filialas „Klaipėdos geležinkelių infrastruktūra“ (išieškotojas), UAB „Vadusta“ (skolininkas)

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Audrius Saulėnas, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjęs pareiškėjos Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-02-12 nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos skundą dėl antstolio patvarkymo panaikinimo, suinteresuoti asmenys antstolis J. P., AB „Lietuvos geležinkeliai“ filialas „Klaipėdos geležinkelių infrastruktūra“ (išieškotojas), UAB „Vadusta“ (skolininkas),

Nustatė

2pareiškėjas kreipėsi į teismą su skundu dėl antstolio veiksmų, prašydamas panaikinti antstolio J. P. 2012-12-13 patvarkymą Nr. 0172/10/01649 „Dėl įpareigojimo vykdyti antstolio J. P. patvarkymą bei pervesti areštuotas pinigines lėšas“.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2013-02-12 nutartimi atmetė pareiškėjo skundą. Nurodė, kad susidarius mokesčio mokėtojo UAB "Vadusta" mokesčio permokai, atsiranda mokesčių mokėtojo ir administratoriaus teisinis santykis – prievolė, pagal kurią mokesčių mokėtojas turi teisę reikalauti ir mokesčių administratorius turi pareigą grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką. Antstoliui areštavus skolininko (mokesčių mokėtojo) turtinę teisę į PVM permoką, skolininkas netenka teisės valdyti areštuotos turtinės teisės, ja naudotis ir disponuoti, o antstolis įgyja teisę CPK 749 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka disponuoti areštuota turtine teise, t. y. patvarkyme nurodyti prievolės skolininkui (mokesčių administratoriui) įvykdyti prievolę antstoliui arba pervesti pinigus į antstolio depozitinę sąskaitą, todėl antstolio patvarkymas atitinka PVM mokėtojo prašymą grąžinti PVM permoką. Teismas pažymėjo, kad 2010-12-23 išregistravus skolininką UAB „Vadusta“ iš PVM mokėtojų registro mokesčio administratoriaus sprendimu, apmokestinamasis asmuo nepateikė išregistruojamo iš PVM mokėtojų deklaracijos, Integruotos Mokesčių apskaitos sistemos duomenimis UAB „Vadusta“ mokestinių prievolių neturi, skolininkė nepriemokų neturėtų, t. y. dėl minėtos PVM permokos ginčo nėra. Teismas padarė išvadą, kad antstolis turėjo teisę areštuoti skolininko UAB „Vadusta“ turtinę teisę į PVM permoką, o pareiškėjas turėjo įvykdyti antstolio įpareigojimą, todėl antstolio J. P. 2012-12-13 patvarkymas „Dėl įpareigojimo vykdyti antstolio J. P. patvarkymą bei pervesti areštuotas pinigines lėšas“ yra teisėtas.

4Pareiškėjas pateikė atskirąjį skundą, prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-02-12 nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – panaikinti antstolio J. P. 2012-12-13 patvarkymą Nr. 0172/10/01649 „Dėl įpareigojimo vykdyti antstolio J. P. patvarkymą bei pervesti areštuotas pinigines lėšas“. Nurodo, kad gavus antstolio patvarkymą areštuoti skolininko UAB "Vadusta" lėšas ir pervesti jas į antstolio depozitinę sąskaitą, atliko skolininko nurodyto mokesčio mokėtojo mokestinį tyrimą ir nustatė, kad skolininkas į PVM mokėtojų registrą įregistruotas, tačiau 2010-12-13 iš šio registro išregistruota. Integruotos Mokesčių apskaitos sistemos 2012-10-10 duomenimis skolininkas mokestinių prievolių neturi, su bendrovės darbuotojais susisiekti nepavyko. Skolininkas nėra pateikęs ekonominės veiklos dokumentų, o taip pat deklaruotas mokesčio permokos patvirtinančių dokumentų. Mokestinio tyrimo metu nenustatyta pakankamai pagrįstų duomenų apie bendrovės deklaruotų mokesčių permokų teisingumą bei jų realumą, todėl nėra pagrindo įvykdyti antstolio patvarkymą dėl galimos, tačiau nepagrįstos mokesčio permokos pervedimo į antstolio sąskaitą.

5Antstolis pateikė atsiliepimą į pareiškėjo atskirąjį skundą, prašo skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad teismo nutartis yra teisėta ir jos naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvai nėra pagrindo.

6Išieškotojas pateikė atsiliepimą į pareiškėjo atskirąjį skundą, prašo jį atmesti, o skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad apeliantas nepateikė jokių duomenų, kad skolininko permoka būtų nepagrįsta. Užlaikyti išmokėtiną PVM permoką dėl kurios nėra ginčo, tik dėl to, kad nėra galimybės iš skolininko gauti dokumentų, neatitinka protingumo ir teisingumo kriterijų.

7Atskirasis skundas tenkintinas.

8Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Todėl atskirojo skundo nagrinėjimas reiškia tik pirmosios instancijos teismo priimto procesinio sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo tikrinimą, atsižvelgiant į sprendimo priėmimo metu byloje buvusius duomenis ir nustatytas aplinkybes (CPK 320, 338 straipsniai).

9Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria teismas atmetė pareiškėjo skundą, kuriuo prašė panaikinti antstolio priimtą patvarkymą, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.

10Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad pareiškėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos 2012-09-17 raštu informavo antstolį, kad 2012-09-13 dienai skolininkas UAB „Vadusta“ turi permoką 19 148 Lt (vykd. b. l. 124-125). Antstolis J. P., vykdydamas 2012-07-28 Klaipėdos miesto apylinkės teismo įsakymą 2012-09-17 priėmė patvarkymą areštuoti skolininko UAB „Vadusta“ 13 797,82 Lt sumą, esančią ar pateksiančią į VMI sąskaitą, kaip valstybės grąžintiną mokestinę permoką (vykd. b. l. 126). Klaipėdos apskrities VMI kontrolės departamentas 2012-11-02 priėmė sprendimą, kuriuo nusprendė negrąžinti (neįskaityti) skolininko UAB „Vadusta“ mokesčio permokos (skirtumo) iš mokesčių fondo sąskaitų (vykd. b. l. 141). 2012-12-13 antstolis priėmė patvarkymą Nr. 0172/10/01649 „Dėl įpareigojimo vykdyti antstolio J. P. patvarkymą bei pervesti areštuotas pinigines lėšas“ (vykd. b. l. 143-146).

11Vykdymo procesas imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės normų, todėl visi proceso dalyviai – skolininkas, išieškotojas ir antstolis – privalo griežtai laikytis įstatymų, nepažeisti bendrųjų teisės principų – teisingumo, protingumo, sąžiningumo (CK 1.5 straipsnis) ir imtis visų teisėtų priemonių siekiant įvykdyti teismo sprendimą. Teismų sprendimų vykdymo proceso taisyklės reikalauja iš antstolio, kaip viešosios teisės subjekto, veikti tik pagal jam suteiktus įgalinimus, o bet koks ultra vires veikimas vertintinas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas (Antstolių įstatymo 3 straipsnis), kurio pašalinimas yra viešojo intereso sudėtinė dalis. Kad antstolis veiktų neviršydamas jam suteiktų įgaliojimų ribų, jo procesinės veiklos kontrolę atlieka teismas (CPK 594 straipsnis).

12Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad susidarius mokesčio mokėtojo mokesčio permokai, atsiranda mokesčių mokėtojo ir administratoriaus teisinis santykis – prievolė, pagal kurią mokesčių mokėtojas turi teisę reikalauti ir mokesčių administratorius turi pareigą grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką. Antstoliui areštavus skolininko (mokesčių mokėtojo) turtinę teisę į PVM permoką, skolininkas netenka teisės valdyti areštuotos turtinės teisės, ja naudotis ir disponuoti, o antstolis įgyja teisę CPK 749 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka disponuoti areštuota turtine teise, t. y. patvarkyme nurodyti prievolės skolininkui (mokesčių administratoriui) įvykdyti prievolę antstoliui arba pervesti pinigus į antstolio depozitinę sąskaitą, ir toks antstolio patvarkymas atitinka PVM mokėtojo prašymą grąžinti PVM permoką.

13Tačiau apeliacinės instancijos teismas nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad dėl skolininko deklaruotos mokesčių permokos nėra ginčo. Mokesčių administratorius, administruodamas mokesčius, privalo vadovautis protingumo ir teisingumo kriterijais (Mokesčių administravimo įstatymo 8 straipsnio 3 dalis). Mokesčių administratorius turi teisę patikrinti mokesčių mokėtojo prašymo grąžinti mokesčio permoką pagrįstumą Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka ir terminais. Jei mokesčių administratorius nustato, kad prašymo grąžinti mokesčio permoką pagrįstumui patikrinti būtini papildomi dokumentai, jis nurodo mokesčių mokėtojui pateikti trūkstamus dokumentus (Mokesčių administravimo įstatymo 87 straipsnio 6 dalis).

14Taigi, mokesčių administratorius prieš grąžindamas skolininko deklaruotą mokesčio permoką, pirmiausia turi patikrinti jos teisingumą ir pagrįstumą. Atsižvelgiant į tokį teisinį reglamentavimą, mokesčių administratorius, gavęs antstolio patvarkymą areštuoti skolininko lėšas ir jas pervesti antstoliui, 2012-10-29 atliko skolininko nurodyto mokesčio mokestinį tyrimą ir nustatė, kad nėra pakankamai pagrįstų duomenų apie įmonės deklaruotų mokesčių teisingumą bei jų realumą. Įmonė nėra pateikusi deklaracijų: Gautinių pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registro duomenų ir išrašomų pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų duomenų už 2012 m. rugpjūčio ir rugsėjo mėnesius, todėl Klaipėdos apskrities VMI mokestinio tyrimo metu negalėjo nustatyti įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM bei standartinio tarifo pardavimo PVM sumų. Klaipėdos apskrities VMI kontrolės departamentas 2012-11-02 sprendimu nusprendė negrąžinti skolininko UAB „Vadusta“ mokesčio permokos iš mokesčių fondo sąskaitų.

15Kadangi mokesčių administratorius nėra priėmęs sprendimo, kuriame būtų konstatuotas skolininko mokesčio permokos dydis ir nuspręsta jį grąžinti, todėl pareiškėjo 2012-09-17 pateiktas raštas antstoliui apie skolininko deklaruotą permoką yra tik skolininko tariama mokesčio permoka, kuri jokiais dokumentais nėra pagrįsta. Vien tai, kad skolininkas deklaravo ir nurodė mokesčių administratoriui, kad mokestinė permoka yra 19 148 Lt, neįrodo jos teisingumo, pagrįstumo, todėl mokesčių administratorius šiuo metu neturi pareigos ją grąžinti skolininkui. Tik skolininkui pateikus reikalingus buhalterinius dokumentus, bei mokesčių administratoriui juos įvertinus ir nustačius kokia reali skolininko mokestinė permoka, būtų pagrindas konstatuoti, kad skolininkas turi mokestinę permoką ir mokesčių administratoriui būtų pareiga ją grąžinti skolininkui.

16Tais atvejais, kai mokesčių mokėtojas nevykdo arba netinkamai vykdo savo pareigas apskaičiuoti mokesčius, bendradarbiauti su mokesčių administratoriumi, tvarkyti apskaitą, saugoti apskaitos ar kitus dokumentus ir dėl to mokesčių administratorius negali nustatyti mokesčių mokėtojo mokestinės prievolės dydžio įprastine, tai yra atitinkamo mokesčio įstatyme nustatyta, tvarka, mokesčių mokėtojui priklausančią mokėti mokesčio sumą mokesčių administratorius apskaičiuoja pagal jo atliekamą įvertinimą, atsižvelgdamas į visas įvertinimui reikšmingas aplinkybes, turimą informaciją ir prireikus parinkdamas savo nustatytus įvertinimo metodus, atitinkančius protingumo bei, kiek objektyviai įmanoma, teisingo mokestinės prievolės dydžio nustatymo kriterijus (Mokesčių administravimo įstatymo 70 straipsnio 1 dalis). Esant tokiam teisiniam reglamentavimui ir skolininkui nebendraujant ir nepateikiant mokesčių administratoriui reikalingų buhalterinių dokumentų ir siekiant nustatyti deklaruotos permokos pagrįstumą, mokesčių administratorius turėtų imtis aktyvių veiksmų bei pagal turimus duomenis nustatyti, kokia yra skolininko mokestinės permokos suma.

17Be to, pažymėtina, kad mokesčių mokėtojas turi teisę apskųsti bet kurį mokesčių administratoriaus (jo pareigūno) veiksmą arba neveikimą (Mokesčių administravimo įstatymo 144 straipsnis). Mokesčių administratoriaus sprendimas 2012-11-02, kuriuo nuspręsta negrąžinti mokesčio permokos iš mokesčių fondų sąskaitos nėra apskųstas, todėl yra galiojantis. Vykdymo procesui galioja teisėtumo principas, reiškiantis, kad antstolis privalo veikti teisėtai, neviršyti jam teisės aktų suteiktų įgalinimų (CPK 585 straipsnio 3 dalis). Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pareiškėjas pagrįstai atsisakė vykdyti antstolio patvarkymą, nes pagrindo grąžinti skolininkui jo deklaruotos mokesčio permokos nėra.

18Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė ir aiškino procesinės teisės normas, todėl teismo nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – pareiškėjo skundas dėl antstolių veiksmų tenkintinas, naikintinas antstolio J. P. 2012-12-13 patvarkymas Nr. 0172/10/01649 „Dėl įpareigojimo vykdyti antstolio J. P. patvarkymą bei pervesti areštuotas pinigines lėšas“ (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336-339 straipsniais, apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

20Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-02-12 nutartį panaikinti.

21Pareiškėjo Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos skundą dėl antstolių veiksmų tenkinti, panaikinti antstolio J. P. 2012-12-13 patvarkymą Nr. 0172/10/01649 „Dėl įpareigojimo vykdyti antstolio J. P. patvarkymą bei pervesti areštuotas pinigines lėšas“.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Audrius... 2. pareiškėjas kreipėsi į teismą su skundu dėl antstolio veiksmų,... 3. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2013-02-12 nutartimi atmetė pareiškėjo... 4. Pareiškėjas pateikė atskirąjį skundą, prašo Klaipėdos miesto apylinkės... 5. Antstolis pateikė atsiliepimą į pareiškėjo atskirąjį skundą, prašo... 6. Išieškotojas pateikė atsiliepimą į pareiškėjo atskirąjį skundą,... 7. Atskirasis skundas tenkintinas.... 8. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 9. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 10. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad pareiškėjas... 11. Vykdymo procesas imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės normų,... 12. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo... 13. Tačiau apeliacinės instancijos teismas nesutinka su pirmosios instancijos... 14. Taigi, mokesčių administratorius prieš grąžindamas skolininko deklaruotą... 15. Kadangi mokesčių administratorius nėra priėmęs sprendimo, kuriame būtų... 16. Tais atvejais, kai mokesčių mokėtojas nevykdo arba netinkamai vykdo savo... 17. Be to, pažymėtina, kad mokesčių mokėtojas turi teisę apskųsti bet kurį... 18. Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja,... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336-339... 20. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-02-12 nutartį panaikinti.... 21. Pareiškėjo Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos skundą...