Byla P-756-133-13
Dėl sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas), Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės (pranešėja) ir Virgilijaus Valančiaus, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Žurnalistų etikos inspektoriaus prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. A556-600/2013 pagal atsakovo Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos ir trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės (duomenys nes apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. spalio 18 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo S. G. skundą atsakovui Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai (trečiasis suinteresuotas asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Headex“) dėl sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas S. G. kreipėsi į teismą su skundu (I t., b. l. 1–11) prašydamas panaikinti Žurnalistų etikos inspektoriaus (toliau – ir Inspektorius) 2012 m. birželio 12 d. sprendimą Nr. SPR-57 „Dėl interneto tinklalapyje www.skundai.lt paskelbtos informacijos“ (toliau – ir Sprendimas) bei priteisti iš atsakovo Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos patirtas bylinėjimosi išlaidas.

5Pareiškėjas nesutiko su atsakovo nuomone, kad pareiškėjas būdamas interneto tinklapio www.skundai.lt valdytoju laikomas viešosios informacijos skleidėju, kuris atsako už tinklapyje nežinomų interneto naudotojų parašytų ir paskleistų publikacijų turinį. Prieštaravo Inspektoriaus reikalavimui iš interneto tinklalapio www.skundai.lt pašalinti Sprendime nurodytą informaciją, kurią interneto naudotojai publikavo apie uždarąją akcinę bendrovę „Headex“ (toliau – ir UAB „Headex“, Bendrovė). Nurodė, kad jo, kaip valdytojo veikla, apsiriboja tik interneto tinklalapio www.skundai.lt tarnybinės stoties (interneto serverio) eksploatavimo techniniu procesu, ši veikla yra techninio, automatinio ir pasyvaus pobūdžio. Interneto tinklalapio www.skundai.lt valdytojas jokių publikacijų nerengia ir neskleidžia, o tik suteikia interneto naudotojams techninę galimybę rengti ir skleisti viešąją informaciją – internete paskelbti savo nuomonę apie prekių pardavėjus, paslaugų teikėjus ar darbdavius. Teigė, kad vien tik UAB „Headex“ vidiniai įsitikinimai ir nuomonė, kad publikacijos apie UAB „Headex“ yra neatitinkančios tikrovės, žeminančios, neatitinkančios etikos standartų, nėra pakankamas pagrindas reikalauti pašalinti tam tikrus duomenis iš interneto tinklalapio www.skundai.lt – būtina įstatymu pripažinti prašomus pašalinti duomenis neskelbtina informacija. Teigė, jog Inspektorius nepagrįstai pripažino pareiškėją žinojusiu, kad jo valdomame interneto tinklalapyje paskelbta informacija kenkia pareiškėjo dalykinei reputacijai ir atsisakęs ją pašalinti, interneto tinklalapio valdytojas elgėsi nesąžiningai ir tuo pažeidė Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo (toliau – ir Visuomenės informavimo įstatymas) 19 straipsnio 2 dalies nuostatas, draudžiančias platinti dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą – nesant tam būtinosios sąlygos – duomenų, kurie patvirtintų UAB „Headex“ dalykinę reputaciją žeminančius ir tikrovę neatitinkančius faktus. Pareiškėjas pažymėjo, kad jo veiklos vertinimas nėra ir nebuvo atsakovo kompetencijoje, todėl vertindamas pareiškėjo veiklą ir pateikdamas reikalavimą pašalinti tam tikrus interneto tinklalapio www.skundai.lt tarnybinėje stotyje saugomus duomenis, atsakovas peržengė savo kompetencijos ribas. Nurodė, kad jo veiklos priežiūrą atlieka Informacinės visuomenės plėtros komitetas.

6Atsakovas Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba atsiliepimu į skundą (I t., b. l. 28–31) prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad 2012 m. birželio 12 d., išnagrinėjęs trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Headex“ skundą dėl interneto tinklalapyje www.skundai.lt paskelbtos informacijos, priėmė Sprendimą, kuriuo Bendrovės skundą pripažino pagrįstu ir įspėjo pareiškėją dėl Visuomenės informavimo įstatymo 19 straipsnio 2 dalies pažeidimo. Pažymi, kad Sprendimu pareiškėjas buvo pagrįstai ir teisėtai pripažintas viešosios informacijos skleidėju, todėl jo atžvilgiu turi būti taikoma atsakomybė pagal Visuomenės informavimo įstatymo nuostatas.

7Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Headex“ atsiliepimu (I t., b. l. 56–62) į skundą prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą, Sprendimą palikti nepakeistą.

8Nurodė, kad pareiškėjas, būdamas internetinės svetainės www.skundai.lt valdytoju, atitinka Lietuvos Respublikos informacinės visuomenės paslaugų įstatymo 2 straipsnio 9 dalyje nurodytą informacinės visuomenės paslaugų teikėjo sąvoką. Tačiau pagal Visuomenės informavimo įstatymo 2 straipsnio 76 bei 17 dalį pareiškėjas atitinka ir viešosios informacijos skleidėjo sąvoką. Pažymėjo, kad pareiškėjas apie talpinamą Bendrovės dalykinę reputaciją menkinančią informaciją elektroniniu paštu buvo informuotas dar 2011 m. gruodžio 22 d., tačiau atsisakė ją panaikinti iš savo valdomo tinklalapio. Atsisakyme pareiškėjas pažymėjo, jog įvertinti, ar informacija yra dalykinę reputaciją menkinanti, turi kompetentinga institucija. Bendrovė akcentavo, jog tokį įvertinimą pateikė Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba, todėl tai nėra laikytina vien tik Bendrovės vidiniais įsitikinimais, tad pareiškėjas turėjo pašalinti jo valdomame tinklapyje talpinamą neskelbtiną informaciją.

9II.

10Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. spalio 18 d. sprendimu (I t., b. l. 73–79) pareiškėjo skundą patenkino.

11Teismas konstatavo, kad interneto tinklalapio www.skundai.lt valdytojas laikytinas informacinės visuomenės tarpinių paslaugų teikėju – tarpininkaujančiu tarp duomenis skleidžiančių interneto naudotojų ir paskleistus duomenis skaitančių interneto naudotojų. Atsižvelgęs į tai, teismas nurodė, jog pareiškėjo, kaip interneto tinklalapio www.skundai.lt valdytojo, kaip informacinės visuomenės tarpinių paslaugų teikėjo, kaip informacijos prieglobos (duomenų saugojimo) paslaugų teikėjo, atsakomybė už kitų asmenų interneto tinklalapyje www.skundai.lt viešai publikuotus (pateiktus saugojimui) duomenis yra ribojama Visuomenės informavimo įstatymo 51 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos informacinės visuomenės paslaugų įstatymo 14 straipsnio ir kitų šio įstatymo straipsnių nuostatomis, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 5 d. nutarimu Nr. 290 patvirtintos Viešo naudojimo kompiuterių tinkluose neskelbtinos informacijos kontrolės ir ribojamos viešosios informacijos platinimo tvarkos bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 881 patvirtinto Galimybės pasiekti neteisėtu būdu įgytą, sukurtą, pakeistą ar naudojamą informaciją panaikinimo tvarkos aprašo nuostatomis. Teismas padarė išvadą, kad pareiškėjui turėjo turi būti taikytos ne Visuomenės informavimo įstatymo nuostatos, o Lietuvos Respublikos informacinės visuomenės paslaugų įstatymo nuostatos, numatančios atsakomybę už pateiktą informaciją. Teismas, išanalizavęs Lietuvos Respublikos informacinės visuomenės paslaugų įstatymo atsakomybę reglamentuojančias (12–14 str.) ir priežiūros instituciją ir jos funkcijas nustatančias (20 str., 21 str. 1 d.) nuostatas, konstatavo, kad pareiškėjo, kaip interneto tinklalapio www.skundai.lt valdytojo, kaip informacinės visuomenės tarpinių paslaugų teikėjo, kaip informacijos prieglobos (duomenų saugojimo) paslaugų teikėjo atsakomybę už pateiktos informacijos turinį turėjo teisę vertinti ir atitinkamai sprendimus priimti ne atsakovas – Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba, bet Informacinės visuomenės plėtros komitetas, todėl teismas panaikino Sprendimą kaip priimtą nekompetentingo administravimo subjekto.

12III.

13Atsakovas Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba padavė apeliacinį skundą (I t., b. l. 106–109), kuriuo prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. spalio 18 d. sprendimą bei palikti galioti Sprendimą.

14Apeliaciniame skunde teigė, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai atskyrė Žurnalistų etikos inspektoriaus ir Informacinės visuomenės plėtros komiteto kompetencijas, todėl padarė neteisingą išvadą, kad jis neturi kompetencijos priimti sprendimo dėl pareiškėjo.

15Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Headex“ taip pat pateikė apeliacinį skundą (I t., b. l. 89–92, 114–117), kuriuo prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. spalio 18 d. sprendimą ir pareiškėjo skundą atmesti.

16Trečiasis suinteresuotas asmuo apeliaciniame skunde taip pat teigė, kad teismas sprendime nepagrįstai nurodė, jog paslaugų teikėjo atsakomybę už pateiktos informacijos turinį turėjo teisę vertinti ir atitinkamai sprendimus priimti ne atsakovas – Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba, o Informacinės visuomenės plėtros komitetas.

17Pareiškėjas S. G. atsiliepimuose į atsakovo Žurnalisto etikos inspektoriaus tarnybos ir trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Headex“ apeliacinius skundus (I t., b. l. 118–120) nurodė, kad su jais nesutinka ir prašė jų netenkinti.

18IV.

19Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2013 m. kovo 20 d. nutartimi (I t., b. l. 125–136) Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. spalio 18 d. sprendimą paliko nepakeistą, o Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos ir UAB „Headex“ apeliacinius skundus atmetė.

20Apeliacinės instancijos teismas sprendė, kad iš principo apskųstas teisės aktas yra teisingas, tačiau tik kitu faktiniu pagrindu, kuris buvo visiškai pakankamas panaikinti Sprendimą. Teisėjų kolegija pažymėjo, ar Sprendimas buvo priimtas kompetentingo viešojo administravimo subjekto, vertinti nebetikslinga, todėl šiuo aspektu nusprendė nepasisakyti.

21Nurodė, kad pareiškėjui buvo inkriminuotas Visuomenės informavimo įstatymo 19 straipsnio 2 dalies pažeidimas. Teismas, įvertinęs Visuomenės informavimo įstatymo 19 straipsnio 2 dalies nuostatas, padarė išvadą, kad ši teisės norma nukreipta į žmogaus garbės bei orumo, o ne į juridinio asmens dalykinės reputacijos gynimą.

22Teismas vadovavosi Visuomenės informavimo įstatymo (redakcija nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2013 m. sausio 1 d.) 50 straipsnio 1 dalies 1 punktu bei 6 dalimi ir padarė išvadą, kad Žurnalistų etikos inspektoriui suteikti įgalinimai nagrinėti asmenų (taip kaip jie suprantami pagal Visuomenės informavimo įstatymą), kurių teisės visuomenės informavimo priemonėse yra pažeistos, skundus, tačiau atkreipiant dėmesį į aplinkybes, kas kreipėsi bei kokias vertybes siekiama apginti.

23Teismas taip pat vadovavosi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo administracinėje byloje Nr. A556-169/2013 pateiktais išaiškinimais ir sprendė, kad yra pagrindas teiginiui, jog Visuomenės informavimo įstatymo 19 straipsnio 2 dalies pažeidimas gali būti inkriminuotas tik tada, kai yra keletas faktinių aplinkybių. Visų pirma, turi būti nustatytas pažeistas draudimas platinti dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą. Antra, tokio pobūdžio dezinformacija ir informacija turi būti nukreipta ne į ką kitą, o į fizinį asmenį, nes garbė ir orumas, kaip socialinės vertybės, betarpiškai susietos su fiziniu asmeniu, o ne su juridiniu asmeniu.

24Teismas, atsižvelgęs į tai, kad į Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą kreipėsi juridinis asmuo, siekdamas apginti savo dalykinę reputaciją, bei į taikytinų teisės normų aiškinimą, padarė išvadą, kad Sprendimas yra neteisėtas.

25V.

26Atsakovas Žurnalistų etikos inspektorius 2013 m. balandžio 22 d. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikė prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. A556-600/2013 (II t., b. l. 1–3). Taip pat prašo sustabdyti 2013 m. balandžio 15 d. Vilniaus apygardos administracinio teismo nutarties vykdymą iki galutinio sprendimo skundžiamoje byloje priėmimo.

27Prašyme nurodo, kad procesas šioje administracinėje byloje turėtų būti atnaujintas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 153 straipsnio 2 dalies 12 punkte numatytais pagrindais, nes teismo priimta nutartis neatitinka Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo administracinėse bylose Nr. A18-836/2007, Nr. A492-3337/2011, Nr. A662-1165/2012, Nr. A858-2396/2012 suformuotos praktikos, nors faktinės skundžiamos ir nurodytų bylų aplinkybės yra identiškos: tiek šioje byloje, tiek nurodytose bylose Žurnalistų etikos inspektorius buvo įpareigotas ginti arba gynė juridinio asmens dalykinę reputaciją. Akcentuoja, jog iš nurodytų administracinių bylų ratio decidendi matyti, kad į Žurnalistų etikos inspektorių per savo teisėtus atstovus teisinės gynybos dėl visuomenės informavimo priemonėse pažeistos neturtinės teisės – dalykinės reputacijos, kaip ir skundžiamu atveju, kreipėsi juridiniai asmenys. Minėtais atvejais teismas nusprendė, kad Žurnalistų etikos inspektorius turi kompetenciją ir net pareigą nagrinėti ne tik fizinių, bet ir juridinių asmenų skundus dėl visuomenės informavimo priemonėse pažeistų jų neturtinių teisių – garbės ir orumo arba atitinkamai dalykinės reputacijos pažeidimo.

28Taip pat remiasi Visuomenės informavimo įstatymo 50 straipsnio 3 dalies 2 punkto nuostatomis ir teigia, kad Visuomenės informavimo įstatymo nuostatos numato Inspektoriui teisę ginti ne tik fizinio asmens garbę ir orumą, bet ir juridinio asmens dalykinę reputaciją. Todėl teismas, skundžiamoje nutartyje nutaręs, jog Inspektorius neturi teisės priimti sprendimo dėl juridinio asmens dalykinės reputacijos pažeidimo, neatsižvelgė į minėtas įstatymo nuostatas ir ankstesnėse panašiose bylose suformuotą praktiką. Atsakovas teigia, kad naujos praktikos formavimas apsunkintų juridinių asmenų neturtinių teisių gynimą arba apskritai užkirstų kelią juridiniams asmenims neteismine tvarka apginti visuomenės informavimo priemonėse pažeistas neturtines teises.

29Teisėjų kolegija konstatuoja:

30VI.

31Atsakovo prašymas tenkintinas, procesas byloje atnaujintinas.

32Proceso atnaujinimo institutas pagal savo paskirtį ir tikslus, kurių siekė įstatymų leidėjas, yra išimtinė procedūra, kuri taikoma tik ypatingais atvejais (siekiant pašalinti tam tikrus akivaizdžius ir esminius pažeidimus, padarytus sprendžiant bylą) bylose, užbaigtose įsiteisėjusiu teismo priimtu baigiamuoju aktu, griežtai laikantis ABTĮ IV skyriuje nustatytų proceso atnaujinimo sąlygų bei tvarkos ir negali būti tapatinamas su apeliaciniu procesu, kuris reglamentuotas ABTĮ III skyriaus normomis. Įsiteisėjęs teismo sprendimas (bendrąja prasme), kuriuo byloje buvo išspręstas šalių ginčas, įgyja res judicata galią. Tai reiškia, kad šalių ginčas yra išspręstas galutinai ir negali būti revizuojamas įprastinėmis procesinėmis priemonėmis. Bylos, užbaigtos įsiteisėjusiu teismo sprendimu, nutarimu ar nutartimi, proceso atnaujinimas galimas tik per įstatymu apibrėžtą terminą ir tik tais pagrindais, kuriuos numato įstatymas.

33Proceso atnaujinimo pagrindai išvardinti ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 1–12 punktuose. Iš minėtoje įstatymo normoje išvardintų proceso atnaujinimo pagrindų visumos matyti, kad jie yra susiję su administracinės bylos išsprendimu iš esmės. Minėtoje įstatymo normoje nurodytų pagrindų sąrašas yra baigtinis. Proceso atnaujinimo instituto tikslai reikalauja, kad šį institutą reglamentuojančios įstatymo normos turi būti taikomos ne formaliai, o griežtai laikantis ABTĮ IV skyriuje nustatytų proceso atnaujinimo sąlygų ir atsižvelgiant į įstatymų leidėjo nustatytą šio instituto paskirtį.

34Atsakovas prašo atnaujinti procesą byloje ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 12 punkto pagrindu. Atnaujinti procesą šiuo pagrindu galima tik tuomet, kai bylose, kurių faktinės aplinkybės yra tapačios arba labai panašios, jas vertinant ir nustatytoms aplinkybėms taikant atitinkamas teisės normas priimti skirtingi procesiniai sprendimai (2011 m. gruodžio 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P143–127/2011; 2012 m. sausio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P602–71/2012, nutartys įtrauktos į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, taikant Administracinių bylų teisenos įstatymo normas, apibendrinimą, publikuotą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenyje „Administracinė jurisprudencija“ Nr. 23, 2012, P. 873). Procesas, siekiant užtikrinti vienodos administracinių teismų praktikos formavimą, turėtų būti atnaujinamas tada, kai dėl galbūt skirtingo teisės normų aiškinimo galėjo būti neteisingai išspręsta byla, nes priešingu atveju nepagrįstai būtų trikdomas įsiteisėjusio teismo sprendimo pagrindu susiklosčiusių teisinių santykių stabilumas (2010 m. gegužės 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P662–54/2010; 2011 m. vasario 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P502–19/2011, nutartys įtrauktos į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, taikant Administracinių bylų teisenos įstatymo normas, apibendrinimą, publikuotą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenyje „Administracinė jurisprudencija“ Nr. 23, 2012, P. 873).

35Atsakovas teigia, kad šioje administracinėje byloje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo padaryta išvada, jog Sprendimas yra neteisėtas, nes į Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą kreipėsi juridinis asmuo, siekdamas apginti savo dalykinę reputaciją, neatitinka ankstesnės šio teismo praktikos administracinėse bylose (Nr. A18-836/2007, Nr. A492-3337/2011, Nr. A662-1165/2012, Nr. A858-2396/2012), kuriose Žurnalistų etikos inspektorius buvo įpareigotas ginti arba gynė juridinio asmens dalykinę reputaciją.

36Nustatyta, kad šioje administracinėje byloje pareiškėjas S. G. ginčijo Žurnalistų etikos inspektoriaus priimtą sprendimą (I t., b. l. 12–19), kuriuo jis, kaip viešosios informacijos skleidėjas – interneto tinklapio www.skundai.lt valdytojas – buvo įspėtas dėl Visuomenės informavimo įstatymo 19 straipsnio 2 dalies pažeidimo ir pareikalauta, kad būtų pašalinta atitinkamuose komentaruose paskelbta informacija. Taip pat nustatyta, kad Sprendimą Žurnalistų etikos inspektorius priėmė išnagrinėjęs UAB „Headex“ skundą (I t., 32–35), kuriuo ši Bendrovė kreipėsi į Inspektorių, kad šis pareikalautų viešosios informacijos skleidėjo, tinklapio www.skundai.lt valdytojo, pašalinti Visuomenės informavimo įstatymo pažeidimus – iš tinklapio ištrinti UAB „Headex“ dalykinę reputaciją, teisėtus interesus, o kartu ir teisės aktų reikalavimus pažeidžiančius tinklapio lankytojų komentarus. Išnagrinėjęs UAB „Headex“ skundą, Žurnalistų etikos inspektorius konstatavo, kad „žinodamas, jog jo valdomame interneto tinklapyje paskelbta informacija kenkia pareiškėjo (UAB „Headex“) dalykinei reputacijai ir atsisakęs ją pašalinti, interneto tinklapio valdytojas elgėsi nesąžiningai ir tuo pažeidė Visuomenės informavimo įstatymo 19 straipsnio 2 dalies nuostatas, draudžiančias platinti dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą“ (Sprendimo 5 psl.).

37Šioje administracinėje byloje priimtame sprendime Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, įvertinęs Visuomenės informavimo įstatymo 19 straipsnio 2 dalies nuostatas, padarė išvadą, kad ši teisės norma nukreipta į žmogaus garbės bei orumo gynimą, o ne į juridinio asmens dalykinės reputacijos gynimą. Teismas vadovavosi Visuomenės informavimo įstatymo (redakcija nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2013 m. sausio 1 d.) 50 straipsnio 1 dalies 1 punktu bei 6 dalimi ir padarė išvadą, kad Žurnalistų etikos inspektoriui suteikti įgalinimai nagrinėti asmenų (taip kaip jie suprantami pagal Visuomenės informavimo įstatymą), kurių teisės visuomenės informavimo priemonėse yra pažeistos, skundus, tačiau atkreipiant dėmesį į aplinkybes, kas kreipėsi bei kokias vertybes siekiama apginti. Atsižvelgęs į tai, kad į Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą kreipėsi juridinis asmuo, siekdamas apginti savo dalykinę reputaciją, teismas padarė išvadą, jog Sprendimas yra neteisėtas. Taigi šioje administracinėje byloje teismas iš esmės konstatavo, kad Žurnalistų etikos inspektoriaus kompetencijai nepriskirtina tirti juridinių asmenų skundų, kuriais siekiama apginti pažeistą jų dalykinę reputaciją.

38Visų pirma pažymėtina, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija yra išaiškinusi, kad asmuo dėl visuomenės informavimo priemonėse pažeistos garbės ir orumo savo teises ginti gali keliais būdais, t. y. tiek kreipdamasis su skundu į Žurnalistų etikos inspektorių, tiek kreipdamasis į bendrosios kompetencijos teismą pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas (2013 m. kovo 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-707/2013). Visuomenės informavimo įstatymas asmenį apibrėžia kaip fizinį arba juridinį asmenį ir įmonių, įsisteigusių Europos Sąjungos valstybėse narėse ir Europos ekonominės erdvės valstybėse, filialus Lietuvos Respublikoje (2 str. 9 d.).

39Atsakovas prašyme atnaujinti procesą pateikia administracinių bylų, kuriose, pasak jo, Žurnalistų etikos inspektorius buvo įpareigotas ginti arba gynė juridinio asmens dalykinę reputaciją, sąrašą: Nr. A18-836/2007, Nr. A492-3337/2011, Nr. A662-1165/2012, Nr. A858-2396/2012. Prašyme atsakovas akcentuoja, kad iš nurodytų administracinių bylų ratio decidendi matyti, kad į Žurnalistų etikos inspektorių per savo teisėtus atstovus teisinės gynybos dėl visuomenės informavimo priemonėse pažeistos neturtinės teisės – dalykinės reputacijos, kaip ir skundžiamu atveju, kreipėsi juridiniai asmenys. Minėtais atvejais teismas nusprendė, kad Žurnalistų etikos inspektorius turi kompetenciją ir net pareigą nagrinėti ne tik fizinių, bet ir juridinių asmenų skundus dėl visuomenės informavimo priemonėse pažeistų jų neturtinių teisių – garbės ir orumo arba atitinkamai dalykinės reputacijos pažeidimo.

40Įvertinusi tai, kad administracinėje byloje Nr. A18-836/2007 buvo sprendžiamas administracinis ginčas dėl Žurnalistų ir leidėjų etikos inspektoriaus sprendimo, priimto išnagrinėjus fizinio asmens skundą, teisėjų kolegija sprendžia, kad šioje administracinėje byloje padarytos išvados nagrinėjamu atveju nėra aktualios.

41Administracinėje byloje Nr. A492-3337/2011, pradėtoje pagal pareiškėjo politinės partijos „Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai“ skundą, buvo kilęs ginčas dėl Žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimo dalies, kuria buvo atsisakyta pripažinti, kad viešosios informacijos rengėjas ir skleidėjas UAB „Laisvas ir nepriklausomas kanalas“ pažeidė Visuomenės informavimo įstatymo 19 straipsnio 3 dalį. Nustatyta, kad šioje byloje Žurnalistų etikos inspektorius aiškino, jog sprendimą priėmė išnagrinėjęs fizinio asmens (R. J.), o ne politinės partijos „Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai“ skundą. Tačiau teismas šioje byloje nustatė, kad į Inspektorių buvo kreiptasi dėl politinės partijos „Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai“ teisių ir interesų bei dalykinės reputacijos pažeidimų, o Žurnalistų etikos inspektorius nepagrįstai į tai neatsižvelgė. Teismas šioje byloje priėmė sprendimą, kuriuo įpareigojo Inspektorių išnagrinėti neišnagrinėtą politinės partijos „Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai“ skundo dalį.

42Administracinėje byloje Nr. A662-1165/2012 buvo sprendžiamas Žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimo, priimto išnagrinėjus R. Ž. ir UAB „Interpro investicija“ skundą, kuriuo UAB „Balsas.lt leidiniai“ buvo įspėtas dėl Visuomenės informavimo įstatymo 3 straipsnio 2, 3 dalių, 22 straipsnio 8 dalies 2, 4 punktų, 41 straipsnio 2 dalies 1, 4, 5, 10 punktų pažeidimo, teisėtumo bei pagrįstumo klausimas. Apeliacinės instancijos teismas padarė išvadą, šioje byloje konkuruoja dvi teisės – teisė į saviraiškos laisvę ir teisė į juridinio asmens dalykinės reputacijos gynimą. Teismas sprendė, kad tam tikri byloje nagrinėtos publikacijos teiginiai žemina juridinio asmens UAB „Interpro investicija“ dalykinę reputaciją, kenkia jo geram vardui. Teismas šioje byloje priėmė sprendimą, kuriuo pripažino, kad Inspektoriaus sprendimas yra teisėtas bei pagrįstas.

43Administracinėje byloje Nr. A858-2396/2012 buvo nagrinėjamas ginčas dėl Žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimo, kurį jis priėmė išnagrinėjęs UAB „Transekspedicija“ skundą dėl publikacijoje „Kaip slėpti skolas“ („Balsas.lt savaitė“, 2011 m. vasario 14 d.) paskelbtos informacijos, ir kuriuo nusprendė įspėti UAB „balsas.lt leidiniai“ dėl Visuomenės informavimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalies, 19 straipsnio 2 dalies, 41 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktų pažeidimo. Nustatyta, kad šioje byloje ginčytame Inspektoriaus sprendime buvo nagrinėjami nurodytoje publikacijoje paskelbti teiginiai, kuriais galėjo būti pažeista juridinio asmens – UAB „Transekspedicija“ – dalykinė reputacija. Teismas šioje byloje pripažino teisėta bei pagrįsta Inspektoriaus priimto sprendimo dalį, taip pat ir tą, kuria konstatuotas juridinio asmens dalykinės reputacijos pažeidimas.

44Įvertinusi atsakovo nurodytų administracinių bylų faktines aplinkybes bei padarytas išvadas, teisėjų kolegija sprendžia, kad yra pagrindo pripažinti pagrįstomis atsakovo išsakytas abejones, kad šioje administracinėje byloje teismo priimta nutartis neatitinka Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo administracinėse bylose Nr. A492-3337/2011, Nr. A662-1165/2012, Nr. A858-2396/2012 suformuotos praktikos. Pažymėtina, kad nors atsakovo nurodytose administracinėse bylose nebuvo kilęs Žurnalistų etikos inspektoriaus kompetencijos nagrinėti juridinių asmenų skundus dėl jų dalykinės reputacijos pažeidimo klausimas, tačiau bylas nagrinėję teismai, vertindami Žurnalistų etikos inspektoriaus priimtų sprendimų teisėtumo bei pagrįstumo klausimus, iš esmės pripažino Inspektoriaus kompetenciją nagrinėti ir juridinių asmenų skundus dėl dalykinės reputacijos pažeidimo.

45Taip pat teisėjų kolegija nustatė, kad ir administracinėse bylose Nr. A525-668/2011, Nr. A525-897/2011 bei Nr. A146-2326/2011 buvo tiriamas Žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimų, priimtų išnagrinėjus juridinių asmenų skundus dėl jų dalykinės reputacijos pažeidimo, teisėtumas bei pagrįstumas.

46Akcentuotina, kad administracinėje byloje Nr. A146-2326/2011, apeliacinės instancijos teismas, sistemiškai aiškindamas Visuomenės informavimo įstatymo 49 straipsnio 1, 5, 6 dalių ir 50 straipsnio 1, 2, 3, 9, 12, 14, 15 dalių nuostatas, padarė išvadą, kad Inspektoriui yra suteikta kompetencija nagrinėti suinteresuotų asmenų skundus (pareiškimus) dėl visuomenės informavimo priemonėse pažeistos jų garbės ir orumo, o nagrinėjant šiuos skundus naudojantis įstatymu suteiktomis teisėmis gauti atitinkamą tokio skundo (pareiškimo) ištyrimui reikalingą medžiagą iš pačių viešosios informacijos rengėjų bei skleidėjų ir iš įvairių valstybės institucijų, nustatyti (patikrinti), ar visuomenės informavimo priemonėse paskleista informacija apie atitinkamą asmenį atitinka tikrovę, t. y. ar paskelbta informacija Visuomenės informavimo įstatymo sąvokų (Visuomenės informavimo įstatymo 2 str. 33 ir 69 d.) prasme laikytina nuomone, ar žinia, taip pat vertinti, ar ji atitinka (neatitinka) tikrovę, ar žemina fizinio asmens garbę ir orumą (juridinio asmens dalykinę reputaciją). Įvertinusi tokį aptariamojoje administracinėje byloje pateiktą Žurnalistų etikos inspektoriaus kompetencijos apibrėžimą, teisėjų kolegija daro išvadą, kad administracinėje byloje Nr. A146-2326/2011 bei byloje, kurioje prašoma atnaujinti procesą, pateiktas Visuomenės informavimo įstatymo, apibrėžiančio Žurnalistų etikos inspektoriaus kompetenciją, aiškinimas nesutampa.

47Apibendrindama nustatytas aplinkybes ir padarytas išvadas, teisėjų kolegija konstatuoja, jog šioje byloje yra pagrindas atnaujinti procesą ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 12 punkto pagrindu, nes Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika aptartu klausimu (dėl Žurnalistų etikos inspektoriaus kompetencijos) nėra vienoda. Bylose, kurių faktinės aplinkybės tuo aspektu, kad jose nagrinėjamas Inspektoriaus sprendimų, priimtų išnagrinėjus juridinių asmenų skundus, kuriais siekiama apginti jų dalykinę reputaciją, teisėtumas bei pagrįstumas, jas vertinant ir nustatytoms aplinkybėms taikant Visuomenės informavimo įstatymo normas, priimti skirtingi procesiniai sprendimai, teisėjų kolegijos vertinimu, reikalinga užtikrinti vienodos administracinių teismų praktikos formavimą.

48Atsakovo prašymas dėl proceso atnaujinimo paduotas nepraleidus įstatymo nustatyto termino ir pagrįstas įstatymo numatytais proceso atnaujinimo pagrindais, todėl procesas administracinėje byloje Nr. A556-600/2013 atnaujintinas, o byla perduotina iš naujo nagrinėti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinei teisėjų kolegijai, nes procesas byloje atnaujinamas ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 12 punkto pagrindu (ABTĮ 160 str. 2 d.).

49Atsakovas taip pat prašo sustabdyti 2013 m. balandžio 15 d. Vilniaus apygardos administracinio teismo nutarties vykdymą iki galutinio sprendimo skundžiamoje byloje priėmimo. Nustatyta, kad šia nutartimi (I t., b. l. 151–153) Vilniaus apygardos administracinis teismas išsprendė pareiškėjo S. G. prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

50ABTĮ 159 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad prireikus kolegija gali sustabdyti skundžiamo sprendimo, nutarimo ar nutarties vykdymą, kol bus iš naujo išnagrinėta byla. Nagrinėjamu atveju atsakovas prašo sustabdyti nutarties, kurioje išspręstas pareiškėjo bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas, vykdymą. Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į ABTĮ 159 straipsnio 2 dalyje įtvirtintos teisės normos paskirtį, daro išvadą, kad nutarties, kuria išspręstas pareiškėjo bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas, vykdymo sustabdymas vadovaujantis aptarta teises nuostata nėra galimas, nes ši nutartis nelaikytina skundžiama nutartimi ABTĮ 159 straipsnio 2 dalies prasme. Atsižvelgus į tai, atsakovo prašymas sustabdyti 2013 m. balandžio 15 d. Vilniaus apygardos administracinio teismo nutarties vykdymą iki galutinio sprendimo skundžiamoje byloje priėmimo, atmestinas.

51Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 159 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

52Atsakovo Žurnalistų etikos inspektoriaus prašymą dėl proceso atnaujinimo tenkinti.

53Procesą administracinėje byloje Nr. A556-600/2013 atnaujinti ir perduoti bylą nagrinėti iš naujo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinei teisėjų kolegijai.

54Atmesti atsakovo Žurnalistų etikos inspektoriaus prašymą sustabdyti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. balandžio 15 d. nutarties vykdymą iki galutinio sprendimo skundžiamoje byloje priėmimo.

55Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas S. G. kreipėsi į teismą su skundu (I t.,... 5. Pareiškėjas nesutiko su atsakovo nuomone, kad pareiškėjas būdamas... 6. Atsakovas Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba atsiliepimu į skundą (I... 7. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Headex“ atsiliepimu (I t., b. l.... 8. Nurodė, kad pareiškėjas, būdamas internetinės svetainės www.skundai.lt... 9. II.... 10. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. spalio 18 d. sprendimu (I... 11. Teismas konstatavo, kad interneto tinklalapio www.skundai.lt valdytojas... 12. III.... 13. Atsakovas Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba padavė apeliacinį skundą... 14. Apeliaciniame skunde teigė, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai... 15. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Headex“ taip pat pateikė apeliacinį... 16. Trečiasis suinteresuotas asmuo apeliaciniame skunde taip pat teigė, kad... 17. Pareiškėjas S. G. atsiliepimuose į atsakovo Žurnalisto... 18. IV.... 19. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2013 m. kovo 20 d. nutartimi (I... 20. Apeliacinės instancijos teismas sprendė, kad iš principo apskųstas teisės... 21. Nurodė, kad pareiškėjui buvo inkriminuotas Visuomenės informavimo įstatymo... 22. Teismas vadovavosi Visuomenės informavimo įstatymo (redakcija nuo 2012 m.... 23. Teismas taip pat vadovavosi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo... 24. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad į Žurnalistų etikos inspektoriaus... 25. V.... 26. Atsakovas Žurnalistų etikos inspektorius 2013 m. balandžio 22 d. Lietuvos... 27. Prašyme nurodo, kad procesas šioje administracinėje byloje turėtų būti... 28. Taip pat remiasi Visuomenės informavimo įstatymo 50 straipsnio 3 dalies 2... 29. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 30. VI.... 31. Atsakovo prašymas tenkintinas, procesas byloje atnaujintinas.... 32. Proceso atnaujinimo institutas pagal savo paskirtį ir... 33. Proceso atnaujinimo pagrindai išvardinti ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 1–12... 34. Atsakovas prašo atnaujinti procesą byloje ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 12... 35. Atsakovas teigia, kad šioje administracinėje byloje Lietuvos vyriausiojo... 36. Nustatyta, kad šioje administracinėje byloje pareiškėjas 37. Šioje administracinėje byloje priimtame sprendime Lietuvos vyriausiasis... 38. Visų pirma pažymėtina, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo... 39. Atsakovas prašyme atnaujinti procesą pateikia administracinių bylų,... 40. Įvertinusi tai, kad administracinėje byloje Nr. A18-836/2007 buvo... 41. Administracinėje byloje Nr. A492-3337/2011, pradėtoje pagal pareiškėjo... 42. Administracinėje byloje Nr. A662-1165/2012 buvo sprendžiamas Žurnalistų... 43. Administracinėje byloje Nr. A858-2396/2012 buvo nagrinėjamas ginčas dėl... 44. Įvertinusi atsakovo nurodytų administracinių bylų faktines aplinkybes bei... 45. Taip pat teisėjų kolegija nustatė, kad ir administracinėse bylose Nr.... 46. Akcentuotina, kad administracinėje byloje Nr. A146-2326/2011, apeliacinės... 47. Apibendrindama nustatytas aplinkybes ir padarytas išvadas, teisėjų kolegija... 48. Atsakovo prašymas dėl proceso atnaujinimo paduotas nepraleidus įstatymo... 49. Atsakovas taip pat prašo sustabdyti 2013 m. balandžio 15 d. Vilniaus... 50. ABTĮ 159 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad prireikus kolegija gali sustabdyti... 51. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 52. Atsakovo Žurnalistų etikos inspektoriaus prašymą dėl proceso atnaujinimo... 53. Procesą administracinėje byloje Nr. A556-600/2013 atnaujinti ir perduoti... 54. Atmesti atsakovo Žurnalistų etikos inspektoriaus prašymą sustabdyti... 55. Nutartis neskundžiama....