Byla e2FB-4058-1025/2020

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų teisėja Asta Matulevičienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo nemokumo administratorės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Eurobankrotas“ įgalioto asmens Lino Stuogio skundą dėl bankrutuojančių asmenų L. Š. ir K. Š. 2020 m. kovo 4 d. kreditorių susirinkime 2-uoju darbotvarkės klausimu priimto nutarimo panaikinimo, suinteresuoti asmenys akcinė bendrovė (toliau – AB) SEB bankas, uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „4finance“, akcinė bendrovė (toliau – AB) „Energijos skirstymo operatorius“, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius, antstolės Brigitos Tamkevičienės kontora.

3Teismas

Nustatė

4nemokumo administratorės UAB „Eurobankrotas“ įgaliotas asmuo Linas Stuogis pateikė skundą, kuriuo prašo pripažinti negaliojančiu 2020 m. kovo 4 d. įvykusiame bankrutuojančių L. Š. ir K. Š. kreditorių susirinkime 2-uoju darbotvarkės klausimu priimtą nutarimą. Nurodo, kad 2020 m. kovo 4 d. įvyko bankrutuojančių fizinių asmenų kreditorių susirinkimas, kuriame nemokumo administratorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau - FABĮ) 12 straipsnio 2 dalies 6 punktu, fizinių asmenų kreditorius supažindino su 2020 m. vasario 19 d. fizinių asmenų mokumo atkūrimo plano vykdymo ataskaita už laikotarpį nuo 2019 m. rugpjūčio 5 d. iki 2020 m. vasario 5 d. Kartu su fizinių asmenų mokumo atkūrimo plano vykdymo ataskaita kreditoriams pateikė nemokumo administratoriaus vardu atidarytos fizinių asmenų depozitinės sąskaitos Nr. LT05 7300 0101 5178 1880, esančios AB „Swedbank“ banke, išrašo už laikotarpį nuo 2019 m. rugpjūčio 5 d. iki 2020 m. vasario 19 d. kopiją. Depozitinės sąskaitos išraše nurodytas sukauptų lėšų likutis 2020 m. vasario 19 d. sudarė 9 122,78 Eur. Kreditoriai susirinkime, balsuodami 2-uoju darbotvarkės klausimu, priėmė nutarimą, kuriuo Nutarė „tvirtinti fizinių asmenų mokumo atkūrimo plano vykdymo ataskaitą. Paskirstyti kreditoriams depozitinėje sąskaitoje sukauptas lėšas“. Mano, kad šis kreditorių priimtas nutarimas prieštarauja teisingumo, sąžiningumo bei protingumo principams, FABĮ 12 straipsnio 2 dalies 2 punkte, 18 straipsnio 3 dalyje bei 22 straipsnyje numatytam teisiniam reguliavimui, fizinio asmens mokumo atkūrimo plano nuostatoms ir dėl to yra pripažintinas negaliojančiu. Paaiškino, kad pagal teismo 2018 m. kovo 5 d. nutartimi patvirtintą bankrutuojančių asmenų mokumo atkūrimo planą bankroto administravimo išlaidoms apmokėti skirtinos lėšos sudaro 60 Eur/mėn. ir 5 proc. pardavus fiziniams asmenims priklausiusį nekilnojamąjį turtą gautinų lėšų. Fizinių asmenų mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo terminas - 36 mėn. 2018 m. gruodžio 20 d. fiziniams asmenims priklausęs nekilnojamasis turtas parduotas už 114 000,00 Eur. Pardavus fiziniams asmenims priklausiusį nekilnojamąjį turtą nemokumo administratoriaus atlyginimui apmokėti skirtinos lėšos sudarė 5 700,00 Eur (114 000,00/0,05). Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, t. y. 2020 m. vasario 5 d. fizinių asmenų mokumo atkūrimo planas buvo įgyvendinamas iš viso 23 mėnesius (laikotarpis nuo 2018 m. kovo 5 d. iki 2020 m. vasario 5 d.). Nemokumo administratoriaus atlyginimui apmokėti skirtinos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iš viso sudarė 7 080,00 Eur (60,00x23+114 000,00/0,05). Iki 2020 m. vasario 19 d. iš depozitinėje sąskaitoje sukauptų lėšų apmokėta bankroto administravimo išlaidų, įskaitant nemokumo administratoriaus atlyginimą, dalis sudarė 203,71 Eur, 6 876,29 Eur (7 080,00 - 203,71) dalį depozitinėje sąskaitoje iki 2020 m. vasario 19 d. sukauptų lėšų sudarė nemokumo administratoriaus atlyginimui ir kitoms bankroto administravimo išlaidoms apmokėti skirtinos lėšos. Fizinio asmens kreditoriai, priimdami 2020 m. kovo 4 d. nutarimą, padarė esminį pažeidimą, nes įpareigojo nemokumo administratorių kreditoriams paskirstyti depozitinėje sąskaitoje sukauptas lėšas, kurių dalį, sudarė lėšos skirtos padengti bankroto administravimo išlaidas.

5Suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius pateikė atsiliepimą, kuriuo pažymėjo, jog jų atstovas fizinių asmenų L. Š. ir K. Š. kreditorių susirinkimuose nedalyvavo, nes kreditorinis reikalavimas yra mažesnis kaip 3 000,00 Eur ir sudaro mažiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos. Prašė dėl nemokumo administratoriaus UAB „Eurobankrotas“ skundo pagrįstumo ir jame išdėstytų prašymų spręsti teismo nuožiūra.

6Suinteresuotas asmuo AB SEB bankas pateikė atsiliepimą, kuriuo nurodė, jog pagrįstai tikėjo, jog bankroto administratoriaus UAB „Eurobankrotas“ patirtos išlaidos ir atlyginimas yra apmokėti, o depozitinėje sąskaitoje esančios lėšos yra bankrutuojančių asmenų pervestas pajamų perviršis, kuris gali būti paskirstytas kreditoriams. Prašė dėl nemokumo administratoriaus UAB „Eurobankrotas“ skundo pagrįstumo ir jame išdėstytų prašymų spręsti teismo nuožiūra.

7Kiti suinteresuoti asmenys atsiliepimų į skundą nepateikė.

8Teismas

konstatuoja:

9skundas tenkintinas.

10Iš prijungtos civilinės bylos Nr. e2FB-124-1025/2018 medžiagos nustatyta, kad Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų (buvęs Klaipėdos rajono apylinkės teismas) 2017 m. kovo 28 d. nutartimi iškelta L. Š. ir K. Š. bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Eurobankrotas“. 2018 m. kovo 5 d. nutartimi patvirtintas bankrutuojančių fizinių asmenų L. Š. ir K. Š. 2018 m. vasario 19 d. kreditorių susirinkime patvirtintas patikslintas kreditorių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo planas Nr. 02.01. 2018 m. rugpjūčio 24 d. Klaipėdos apylinkės teismo nutartimi patvirtintas bankrutuojančių L. Š. ir K. Š. 2018 m. rugpjūčio 13 d. kreditorių susirinkime patvirtintas patikslintas kreditorių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo planas Nr. 07.30.

112020 m. kovo 4 d. įvyko fizinių asmenų kreditorių susirinkimas, kuriame nemokumo administratorius fizinių asmenų kreditorius supažindino su 2020 m. vasario 19 d. fizinių asmenų mokumo atkūrimo plano vykdymo ataskaita už laikotarpį nuo 2019 m. rugpjūčio 5 d. iki 2020 m. vasario 5 d. Kreditoriai susirinkime, balsuodami 2-uoju darbotvarkės klausimu, priėmė nutarimą, kuriuo Nutarė „tvirtinti fizinių asmenų mokumo atkūrimo plano vykdymo ataskaitą. Paskirstyti kreditoriams depozitinėje sąskaitoje sukauptas lėšas“. Iš pateikto depozitinės sąskaitos išrašo matyti, kad sukauptų lėšų likutis 2020 m. vasario 19 d. sudarė – 9122,78 Eur. Bankroto administratorius, nesutikdamas su 2020 m. kovo 4 d. kreditorių susirinkimo nutarimu 2-uoju darbotvarkės klausimu, kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas panaikinti kreditorių susirinkime 2-uoju darbotvarkės klausimu priimtą nutarimą.

12FABĮ 25 straipsnio 11 dalyje numatyta, kad kreditorių susirinkimo sprendimai privalomi visiems kreditoriams, bankroto administratoriui ir fiziniam asmeniui. Kreditorių susirinkimo sprendimą kreditoriai, bankroto administratorius ar fizinis asmuo turi teisę apskųsti teismui ne vėliau kaip per 14 dienų nuo dienos, kurią kreditorius, bankroto administratorius ar fizinis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie sprendimo priėmimą. Bankroto administratoriaus teisė ginčyti kreditorių susirinkimo priimtus sprendimus numatyta ir FABĮ 12 straipsnio 4 dalies 4 punkte.

13Nagrinėjamu atveju bylos duomenimis matyti, kad bankrutuojančių asmenų mokumo atkūrimo plane (tiek pradiniame, tiek pakeistame) numatyta bankroto administravimo išlaidoms padengti skirti 60 Eur sumą per mėnesį ir 5 proc. pardavus fiziniams asmenims priklausiusį nekilnojamąjį turtą gautinų lėšų. Bankrutuojantiems asmenims priklausantis turtas buvo parduotas už 114000,00 Eur. Nuo Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų (buvęs Klaipėdos rajono apylinkės teismas) 2018 m. kovo 5 d. nutarties, kuria teismas patvirtino bankrutuojančių L. Š. ir K. Š. mokumo atkūrimo planą, įsiteisėjimo dienos iki bankroto administratoriaus kreditorių susirinkimui pateiktos 2020 m. vasario 19 d. bankrutuojančių asmenų mokumo atkūrimo plano vykdymo ataskaitos ataskaitinio laikotarpio pabaigos, t. y. 2020 m. vasario 5 d., buvo praėję 23 mėn., todėl bankroto administravimo išlaidos minėtu laikotarpiu sudarė 1 380,00 Eur (23 mėn. x 60,00 Eur ) ir 5 700,00 Eur už parduotą nekilnojamąjį turtą (114 000,00/0,05), iš viso 7 080,00 Eur. Nemokumo administratorius nurodė, jog iki 2020 m. vasario 19 d. iš depozitinėje sąskaitoje sukauptų lėšų apmokėta bankroto administravimo išlaidų, įskaitant nemokumo administratoriaus atlyginimą, dalis sudarė 203,71 Eur.

14FABĮ 22 straipsnio 5 dalis numato, kad bankroto administravimo išlaidos apmokamos iš fizinio asmens visų rūšių lėšų (gautų pardavus ir (ar) perdavus fizinio asmens turtą, fiziniam asmeniui grąžintų skolų, individualios ir (ar) ūkininko veiklos ir kitų fizinio asmens bankroto proceso metu gautų lėšų). Bankrutuojančių asmenų pradiniame mokumo atkūrimo plane numatyta, kad mokėjimai fizinių asmenų kreditoriams vykdyti laikotarpiu nuo spalio 15 dienos iki spalio 23 dienos ir laikotarpiu nuo balandžio 15 dienos iki balandžio 23 dienos, pakeistame mokumo atkūrimo plane numatyta, kad mokėjimai fizinių asmenų kreditoriams vykdyti laikotarpiu nuo spalio 15 dienos iki spalio 25 dienos ir laikotarpiu nuo balandžio 15 dienos iki balandžio 25 dienos, iš depozitinėje sąskaitoje esančių piniginių lėšų pirmiausia apmokamos bankroto administravimo išlaidos, o iš likusių lėšų tenkinami kreditorių reikalavimai pagal proporcijas. Taigi, skirstant depozitinėje sąskaitoje sukauptas pinigines lėšas, kurios 2020 m. vasario 19 d. sudarė 9 122,78 Eur, pirmiausia apmokamos bankroto administravimo išlaidos, o likusi dalis paskirstoma kreditoriams.

15Esant nurodytoms faktinėms aplinkybėms bei teisiniam reglamentavimui, darytina išvada, jog 2020 m. kovo 4 d. kreditorių susirinkime 2-uoju darbotvarkės klausimu priimtas nutarimas išimtinai kreditoriams paskirstyti depozitinėje sąskaitoje esančias lėšas pažeidžia FABĮ 22 straipsnio 5 dalyje nustatytą reikalavimą, jog bankroto administravimo išlaidos apmokamos pirmiausia bei bankroto administratoriaus teisėtus interesus, prieštarauja pareiškėjų mokumo atkūrimo plano 12 dalyje numatytai kreditorių reikalavimų tenkinimo tvarkai, todėl bankroto administratoriaus skundas tenkintinas, 2020 m. kovo 4 d. bankrutuojančių asmenų kreditorių susirinkimo nutarimas 2-uoju darbotvarkės klausimu dėl fizinių asmenų mokumo atkūrimo plano vykdymo ataskaitos tvirtinimo dalyje, kuria nutarta paskirstyti kreditoriams depozitinėje sąskaitoje esančias pinigines lėšas, pripažintinas negaliojančiu.

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 – 291 straipsniais, Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 25 straipsniu, teismas

Nutarė

17tenkinti nemokumo administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Eurobankrotas“ įgalioto asmens Lino Stuogio skundą.

18Pripažinti negaliojančiu bankrutuojančių fizinių asmenų L. Š. ir K. Š. 2020 m. kovo 4 d. kreditorių susirinkimo nutarimo 2-uoju darbotvarkės klausimu dalį, kuria nutarta paskirstyti kreditoriams depozitinėje sąskaitoje esančias lėšas.

19Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui, atskirąjį skundą paduodant per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmus.

Proceso dalyviai