Byla 2A-1377-567/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės (pranešėjos) Neringos Švedienės, kolegijos teisėjų Tatjanos Žukauskienės ir Marijono Greičiaus, sekretoriaujant Ilonai Juchnevičiūtei, dalyvaujant ieškovo atstovui A. Ž., atsakovei E. K., viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB „LESTO“ (AB „Rytų skirstomieji tinklai“ teisių ir pareigų perėmėjas) apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. kovo 17 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-853-600/2010 pagal ieškovo AB „LESTO“ ieškinį atsakovei E. K. dėl žalos atlyginimo, tretysis asmuo Ž. K..

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas 2009-06-15 pateikė ieškinį, prašydamas išieškoti iš atsakovės 3564,91 Lt už be apskaitos suvartotą elektros energiją, 324 Lt skaitiklio funkcionalumo atstatymo išlaidų bei 1446,31 Lt ekspertizės atlikimo išlaidų, iš viso 5335,22 Lt, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovo naudai bei turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2007-05-17 patikrinus atsakovės E. K. namo, esančio ( - ), elektros apskaitą, nustatyta, kad yra falsifikuotos elektros skaitiklio gaubto plombos. Vadovaujantis Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėmis, patvirtintomis LR Ūkio ministro 2005-10-07 įsakymu Nr. 4-350, atvejis, kai yra pažeistos ar falsifikuotos elektros energijos apskaitos prietaiso ar apskaitos schemos elementų gamyklinės ar operatoriaus uždėtos plombos, laikomas neteisėtu elektros energijos vartojimu. Atsakovei nesutinkant su akte užfiksuotais pažeidimais, nuspręsta atlikti skaitiklio ir plombų ekspertizę. Ekspertai, ištyrę ant skaitiklio gaubto buvusias švinines plombas, nustatė, kad plombos yra falsifikuotos, kadangi skiriasi atskirų skaičių, raidžių, ženklų matmenys, forma, pagrindo mikroreljefas. Tiriant skaitiklio skaičiavimo mechanizmą ant būgnų rasti užsifiksavę spaudimo gremžimo pėdsakai. Šių pėdsakų lokalizacija ir pobūdis skiriasi nuo pėdsakų, pasiliekančių dantračiams natūraliai perduodant sukimosi judesį. Kadangi plombų falsifikavimas yra slapto pobūdžio, todėl pažeidimas ne visada gali būti pastebėtas. Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 97.4 p. trečiojoje pastraipoje numatyta, kad tokiais atvejais suvartota elektros energija gali būti perskaičiuota už laikotarpį iki trejų metų. Po ekspertų išvadų buvo nutarta atlikti suvartotos elektros energijos perskaičiavimą už trejus metus. Vartotoja buvo įpareigota apmokėti už elektros skaitiklio funkcionalumo atstatymo 324 Lt bei 1446,31 Lt ekspertizės išlaidas. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas klausimą dėl Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 97.4 p. atitikimo LR Civilinio kodekso nuostatomis, 2007-12-29 sprendime konstatavo, kad naudojant elektros energiją, tačiau nepateikiant tiekėjui ir operatoriui tikslių duomenų apie elektros apskaitos prietaisų rodmenis dėl to, kad energija naudojama be apskaitos prietaisų iš viso arba dėl jų netvarkingumo, vartotojas nevykdo sutartyje ir teisės akte nustatytos pareigos. Neapskaitinio elektros energijos vartojimo atvejais tiekėjui padaroma žala (LR CK 1.136 str. 2 d., 1.137 str., 6.37 str., 6.210 str., 6.245 str. 4 d., 6.249 str. 1 d., 6.251 str. 1 d., 6.263 str. 2 d., 6.281 str. 1 d., Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės, patvirtintos LR Ūkio ministro 2005-10-07 įsakymu Nr. 4-350).

4Atsakovė E. K. pateikė atsiliepimą į ieškinį, prašydama jį atmesti, kaip nepagrįstą. Nurodė, kad 2007-05-17 grįžusi namo prie elektros apskaitos skydelio sutiko elektros energijos tinklų specialistus, kurie davė pasirašyti aktą, jie paaiškino, kad tai elektros skaitiklio pakeitimo aktas, apie skaitiklio klastojimą pranešta nebuvo. Prieš kurį laiką į elektros prietaisų skydelį, kuris buvo pritvirtintas ant elektros stulpo, buvo atsitrenkusi sunkiasvorė transporto priemonė, kuri aplankstė jį, todėl atsakovė manė, kad dėl šios priežasties buvo keičiami elektros apskaitos prietaisai. Skaitiklis demontuotas atsakovei nedalyvaujant. 2007-05-17 akte Nr. 007460 teigiama, kad apžiūros metu nustatyta, jog vartotojo skaitiklio rodmenys yra D 19140; N 16942, tačiau teismui pateikto ekspertizės akto Nr. 11-1842 (07) 1 priede matyti, jog ekspertizei pateikto elektros skaitiklio rodmenys skiraisi nuo tų, kuriuos užfiksavo skaitiklį demontavę ieškovo atstovai: D 19140; N 16490. Ieškovas nepateikė argumentuotų bei įtikinamų paaiškinimų dėl rodmenų skirtumo. Ieškovo klausimai Lietuvos teismo ekspertizės centrui nebuvo suderinti, o darant ekspertizę buvo būtina nustatyti, kada elektros skaitiklis buvo paveiktas ir kada atsirado galimi plombų pažeidimai. Ieškovo sudaryta komisija, nagrinėjusi neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktą Nr. 007460, neinformavo atsakovės apie tokį svarstymą, nesuteikė galimybės pateikti paaiškinimus ir nenustatinėjo elemento atsakomybei dėl padarytos žalos kilti – atsakovės kaltės. Vienašališkas suinteresuotos komisijos sprendimas negali būti laikomas teisėtu.

5Tretysis asmuo Ž. K. pateikė atsiliepimą į ieškinį. Nurodė, kad ieškovo išdėstytos aplinkybės neatitinka tikrovės, ieškovas netinkamai interpretuoja teisinį reguliavimą ir neatsižvelgia į teisiškai reikšmingus faktus. Atsakovės atsiliepime išdėstyti įvykiai trečiajam asmeniui yra žinomi. Elektros apskaitos duomenis nurašydavo ir mokesčius už sunaudotą elektros energiją sumokėdavo atsakovė E. K. ir tai darė sąžiningai.

6Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010-03-17 sprendimu ieškinį atmetė, priteisė iš ieškovo į valstybės biudžetą 50 Lt pašto išlaidų. Teismas pažymėjo, kad 2009-11-24 parengiamojo teismo posėdžio metu ieškovo atstovas nurodė, kad paskutinis (iki 2007-05-17) atsakovės namo elektros apskaitos skaitiklio patikrinimas buvo atliktas 2006-01-18, pakeičiant tiekėjo plombas. Jo nurodymu „VR139“ yra ieškovo darbuotojų plombos, kurios po 2006-01-18 nebuvo keistos, o „295353“ yra žinybinės patikros plombos. Ekspertizės metu buvo tiriamos skaitiklio gaubto plombos, o ne ieškovo plombos. Tiekėjo plombos yra dedamos ant elektros apskaitos skaitiklio gnybtų dangtelio, tačiau ši plomba ekspertizės metu tirta nebuvo. Ieškovo atstovo teigimu, neįmanoma patikrinti likusių plombų, nepažeidus „V139“ plombos, jei ji yra uždėta ant skaitiklio skydo durelių. Nustačius elektros skaitiklių plombų pažeidimus bei atsakovei nesutikus su jų akte nurodytais duomenimis, ieškovo prašymu buvo atlikta ekspertizė, kurios metu nustatyta, kad plombos buvo sufalsifikuotos. Surašant aktą, skaitiklis buvo įdėtas į maišelį, užplombuotas ir nugabentas ekspertizei atlikti. Teismas pabrėžė, kad nepažeidus tiekėjo plombos, nėra galimybės patekti prie skaitiklio. Ekspertės L. R. teigimu, ekspertizei nebuvo pateikta elektros energijos skaitiklio skydelio plomba. Nurodė, kad transportuojant elektros energijos skaitiklio duomenys gali keistis tik dešimtųjų dalimis. Liudytojas V. Š. nurodė, kad skaitiklio rodmenys galėjo pasikeisti jo transportavimo metu, jei pats skaitiklis viduje buvo pažeistas, kadangi taip kartą jau yra buvę. Skaitiklis turėjo 5 plombas: 3 ant gaubto bei 2 dangelio. Liudytojo teigimu, tiekėjo plombos nebuvo pažeistos, tačiau, jų nepažeidžiant, galima pažeisti kitas plombas. Visas skaitiklis yra po skydu, skydas yra apsaugotas tiekėjo plombomis ir jų nepažeidus, negalima patekti prie skaitiklio. Tiekėjo plombos nesukėlė įtarimo, todėl nebuvo pažymėtos akte, jos nebuvo pažeistos. Liudytojas R. V. patvirtino, kad elektros energijos skaitiklių duomenys kartais pasikeičia transportavimo metu. Skaitiklis plombuojamas 5 plombomis: 2 tiekėjo ir 3 ant gaubto. Nėra galimybės patekti prie skaitiklio plombų, nepažeidus tiekėjo plombų. Liudytojas nurodė, kad jis pildė aktą. Ieškovas pripažįsta, ką patvirtina ir liudytojais apklausti aktą surašę ieškovo specialistai, kad nepažeidus tiekėjo plombų (VR 139), negalima pažeisti skaitiklio plombų (CPK 186 str., 187 str.). Tiekėjo plombos nebuvo pažeistos, jos buvo uždėtos 2006-01-18 užduoties vykdymo metu, kada ieškovo specialistas atliko skaitiklio apskaitos patikrinimą (užduotį vykdė elektros apskaitų kontrolierius), nuėmė 2005-05-18 užduoties „skaitiklio parodymų nurašymas“ atlikimo metu uždėtą tiekėjo plombą Nr. 29353 ir uždėjo 2 naujas tiekėjo plombas Nr. VR 139. Teismas padarė išvadą, kad ekspertizės aktu nustatyti skaitiklio plombų pažeidimai nebuvo slapto pobūdžio ir tai patvirtina šių aplinkybių analizė – 2006-01-18 atliekant skaitiklio apskaitos patikrinimą buvo nuimamos tiekėjo plombos, tai atliko specialistas – elektros apskaitų kontrolierius, ne eilinis kontrolierius (kaip buvo 2005-05-18 užduoties vykdymo metu), todėl aplinkybė, kad 2006-01-18 vizualiai nebuvo galima pastebėti tų plombų defektų, kuriuos vizualiai pastebėjo ieškovo specialistai 2007-05-17 užduoties atlikimo metu, vertintini kritiškai. Niekas kitas, išskyrus ieškovo darbuotojus teisėtai nuimti tiekėjo plombų negali, ekspertė paaiškino, kad skaitiklio rodmenys transportuojant gali pakisti rodmenų dešimtosiomis dalimis, bet ne tokiu dideliu skirtumu kaip fiksuoja bylos medžiaga.

7Ieškovas pateikė apeliacinį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010-03-17 sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo ieškinys atsakovei E. K. būtų patenkintas visiškai. Nurodė, kad byloje surinktais įrodymais nustatytos šios reikšmingos aplinkybės:

8- namas adresu Pušyno kelias 12 D, kur neteisėtai buvo vartojama elektros energija, nuo 1998-02-04 nuosavybės teise priklauso atsakovei;

9- elektros skaitiklis Nr. 014113 yra pagamintas 2000 metais;

10- 2000-08-23 skaitikliui atlikta metrologinė patikra;

11- 2000-10-18 skaitiklis įrengtas atsakovei;

12- 2000-10-18 atsakovė pasirašė Elektros energijos tiekimo - vartojimo sutartį, kuria įpareigojo užtikrinti atvado, įvadinės apskaitos spintos įrenginių, apskaitos prietaisų plombų saugumą, nekeisti prijungimo schemos ir apie pastebėtus gedimus nedelsiant pranešti;

13- 2007-05-17 elektros skaitiklis demontuotas, įtarus, kad jo plombos yra suklastotos, o skaičiavimo mechanizmo būgnai buvo veikiami pašaliniu įrankiu, kad tai turėjo tiesioginės įtakos suvartotos elektros energijos kiekio teisingam fiksavimui. Byloje surinkti įrodymai patvirtina, kad ( - ), buvo neteisėtai vartojama elektros energija, įtakojant skaitiklio parodymus. Lietuvos A. T. (2000-12-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1296/2000, 2005-04-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-241/2005, 2010-03-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-118/2010) konstatavo, kad tais atvejais kai yra pažeidžiamas skaitiklis ar plombos, vartotojo kaltė preziumuojama ir jam pagrįstai priskiriama kaltės paneigimo pareiga. Atsakovė neįrodė, jog skaitiklio skaičiavimo mechanizmas pažeistas ir žala ieškovui atsirado ne dėl jos kaltės, todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai rėmėsi vien tik atsakovės atsakomybės į pareikštą ieškinį neigimu ir padarė neteisingą išvadą, kad ji neturi atlyginti žalos. Svarbi aplinkybė yra ta, jog pas atsakovę užfiksuotas pažeidimas yra slapto pobūdžio – suklastotos skaitiklio gaubto plombos. Nustatyti, kad plombos yra suklastotos, galima tik palyginus jas su originaliomis. Liudytojas R. V. nurodė, kad 2007 m. Vilniaus miesto šiaurinio skyriaus Elektros apskaitų grupėje dirbo devynios inžinierių brigados ir buvo tik vienas lyginamųjų plombų pavyzdžių rinkinys. Tai reiškia, kad tik vienu iš devynių apskaitos tikrinimo atveju inžinieriai gali palyginti skaitiklio plombas su originalais. Elektros apskaitų kontrolieriai turi labai ribotas galimybes nustatyti, ar plombos nesuklastotos, nes neturi lyginamųjų plombų pavyzdžių.

14Atsakovė pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, prašydama jį atmesti kaip nepagrįstą ir palikti galioti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010-03-17 sprendimą. Nurodė, kad ne vieno reguliaraus elektros skaitiklio tikrinimo metu nebuvo nustatyta, kad pažeista tiekėjo plomba, o nepažeidus jos, patekti prie elektros skaitiklio gaubti neįmanoma. Bylos nagrinėjimo metu ieškovo atstovai negalėjo pateikti argumentuotų ir įtikinamų paaiškinimų, dėl kokių priežasčių pakito elektros skaitiklio rodmenys iki jį perduodant ekspertizei. Iš teismui pateiktos Elektros energijos tiekimo – vartojimo sutarties, sudarytos 2000-10-18 ir inspektoriaus atžymos matyti, jog montuojant ir plombuojant elektros skaitiklį CA4-U67MD1 Nr. 014113 jo rodmenys tiekėjo jau buvo pakeisti. Inspektorius atžymoje nurodo, jog elektros skaitiklis CA4-U672MD1 Nr. 014113, kurio rodmuo 99723 kWh (dienos); 00003 kWh (nakties) yra priimtas ir prijungtas. Šios aplinkybės patvirtina faktą, jog prijungiant elektros skaitiklį CA4-U672MD1 Nr. 014113, tiekėjas keitė rodmenis, t.y. dieninio tarifo rodmenis atsukdamas atgal 284 kWh. Elektros skaitiklio skaičiavimo mechanizmo būgnai buvo veikiami pašaliniu įrankiu dar iki jo sumontavimo ir perdavimo atsakovės žinion.

15Tretysis asmuo Ž. K. pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, prašydamas jį atmesti kaip nepagrįstą ir palikti galioti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010-03-17 sprendimą.

16Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

17Pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas dėl netinkamai taikytų materialinės ir procesinės teisės normų. Šiuo atveju byla nėra grąžinama iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui, nes apeliacinės instancijos teismas pagal byloje esančius įrodymus gali priimti naują sprendimą, kuriuo ieškinį patenkinti iš dalies, priteisiant iš atsakovės 1051,65 Lt žalos, 324 Lt skaitiklio funkcionalumo atstatymo išlaidų bei 1446,31 Lt ekspertizės atlikimo išlaidų, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme 2009-06-15 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei kitoje dalyje ieškinį atmetant, priteisiant iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas (LR CPK 329 str. 1 d., 330 str.).

18Įstatymų leidėjas, nustatydamas juridiniam asmeniui pareigą sudaryti viešąją sutartį vienodomis sąlygomis su visais subjektais, riboja sutarties laisvės principą, kuris nėra absoliutus (LR CK 6.161 str., 6.184 str.). Įstatymų leidėjas nenumatė galimybės šalies pasirinkimu vykdyti tik dalį prievolinių santykių ir nenumatė išimčių pagal naudingumo kriterijų.

19Teisėjų kolegija konstatuoja, kad šiuo atveju bylos nagrinėjimo dalykui teisiškai reikšmingi yra teisės ir pareigos, bei tarpusavio prievolės ieškovo ir atsakovės E. K., kuri nuo 1991 m. yra santuokoje (b.l. 41-42) su trečiuoju asmeniu Ž. K.. Atsakovė E. K. 2000-10-18 sudarė su ieškovu Elektros energijos tiekimo – vartojimo sutartį (b.l. 74) dėl elektros energijos tiekimo-vartojimo sodo namui (b.l. 6), kurio nuosavybės teisės nuo 1998 m. registruotos atsakovės vardu.

20Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nustatė, jog atsakovė visiškai neprivalo atlyginti ieškovui žalos, prašomos priteisti pagal Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisykles, patvirtintas LR Ūkio ministro 2005-10-07 įsakymu Nr. 4-350.

21Tarp ieškovo ir atsakovės susiklostė vartojimo santykiai dėl elektros energijos tiekimo, nes sudaryta 2000-10-18 Elektros energijos tiekimo – vartojimo sutartis su buitiniu vartotoju priskiriama viešųjų ir vartojimo sutarčių rūšims. Analizuojant šalių tarpusavio teises bei pareigas, būtina atsižvelgti į minėtų sutarčių rūšių ypatumus. Atsižvelgiant į tokios sutarties pobūdį, taip pat į tai, jog tarp šalių buvo sudaryta rašytinė sutartis, kolegija vadovaujasi sąžiningumo, protingumo, teisingumo, prievolių įvykdymo, bei sutarčių aiškinimo principais. Ginčo, kilusio iš vartojimo sutarties, specifika silpnesniosios šalies gynimo interesais lemia teismo pareigą būti aktyviam šios kategorijos bylose. Šalys turi atlikti savo pareigas kuo ekonomiškiau ir visokeriopai padėti antrajai šaliai įgyvendinti savo pareigas.

22Tai, kad atsakovė teigia pati nepažeidusi skaitiklio skaičiavimo mechanizmo skaičių būgnų priverstiniu persukimu, nepanaikina jos pareigos atsiskaityti už suvartotą be apskaitos elektros energiją. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo abejoti ir remiasi Lietuvos teismo ekspertizės centro 2009-02-05 ekspertizės aktu Nr. 11-1842 (07) (b.l. 8-14) ir 2007-05-17 Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktu Nr. 007460/35 (b.l. 7), kurie nėra nuginčyti ar panaikinti įstatymų nustatyta tvarka. 2007-05-17 Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akte, kurį be jokių pastabų pasirašė atsakovė E. K., buvo nustatyta, jog plombos ant elektros skaitiklio gaubto yra falsifikuotos.

23Lietuvos teismo ekspertizės centro 2009-02-05 ekspertizės aktu Nr. 11-1842 (07) yra konstatuotos išvados, kad tirti pateikto elektros skaitiklio CA4-U672MD1 Nr.014113 tiriamasis gaubto užraktas „0029353“ po uždėjimo buvo pažeistas, o gaubto plombos buvo užspaustos ne tomis pačiomis plombavimo replėmis (puansonais), gaubtas buvo nuimamas ir skaičiavimo mechanizmas pažeistas, t.y. jis buvo mechaniškai veikiama pašaliniu įrankiu, tokio pobūdžio elektros skaitiklio skaičiavimo mechanizmo pažeidimai susidaro ir būgnus priverstinai persukant.

24Teisėjų kolegija konstatuoja, kad atsakovė iki 2007-05-17 Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akto Nr. 007460/35 surašymo turėjo vykdyti tarp šalių sudarytą 2000-10-18 Elektros energijos tiekimo – vartojimo sutartį, numatančią vartotojo pareigą užtikrinti atvado, įvadinės apskaitos spintos įrenginių, apskaitos prietaisų plombų saugumą, nekeisti prijungimo schemos ir apie pastebėtus gedimus nedelsiant informuoti ieškovą, nes sutartis yra galiojanti ir šalims turi įstatymo galią.

25Atsakovės argumentai dėl to, kad 2000-10-18 Elektros energijos tiekimo – vartojimo sutartis su inspektoriaus atžyma apie tai, kad montuojant ir plombuojant elektros skaitiklį CA4-U67MD1 Nr. 014113 jo rodmenys tiekėjo jau buvo pakeisti: elektros skaitiklis CA4-U672MD1 Nr. 014113, rodmuo 99723 kWh (dienos); 00003 kWh (nakties), atsukant dieninio tarifo rodmenis atgal 284 kWh iki jo sumontavimo ir perdavimo atsakovės žinion, vertintini kritiškai, nes atsakovė nepateikė įrodymų, patvirtinančių jos teiginį.

26Teisėjų kolegija konstatuoja, kad 2005-08-18 nurašant atsakovės skaitiklių parodymus buvo užfiksuotas rodmuo 9405 kWh (dienos) - 2491,80 Lt neapmokėta; 6782 kWh (nakties) – 1005,12 Lt neapmokėta, o 2006-01-18 apskaitos patikrinimo metu - rodmuo 11923 kWh (dienos) – 817,20 Lt neapmokėta; 9328 kWh (nakties) - 292,48 Lt neapmokėta (b.l. 147).

27Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad 2007-05-08 atsakovės vardu buvo deklaruoti skaitiklių parodymai nuo 17200 iki 17600 kWh (dienos) – apmokant 128 Lt; nuo 14800 iki 15200 kWh (nakties) – apmokant 72 Lt, o po 2007-05-17 Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akto Nr. 007460/35 surašymo – 2007-05-18 atsakovės vardu buvo deklaruoti skaitiklių parodymai nuo 17600 iki 19140 kWh (dienos) – apmokant 492,80 Lt; nuo 15200 iki 16942 kWh (nakties) – apmokant 313,56 Lt (b.l. 145-146). Aplinkybės, kad kitą dieną po 2007-05-17 Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akto Nr. 007460/35 surašymo atsakovės vardu buvo sumokėta visa suma, tiksliai nurodant Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akte nurodytus demontuoto skaitiklio rodmenis, patvirtina, kad atsakovė sutiko su šiame akte fiksuotais skaitiklio rodmenims, kurie buvo įrašyti šiame akte, kai jį pasirašė atsakovė.

28Ta aplinkybė, kad 2007-05-17 Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akte Nr. 007460/35 užfiksuoti skaitiklio rodmenys - 19140 kWh (dienos) ir 16942 kWh (nakties), o Lietuvos teismo ekspertizės centro 2009-02-05 ekspertizės akte Nr. 11-1842 (07) užfiksuoti skaitiklio rodmenys 19140 kWh (dienos) ir 16490 kWh (nakties), t.y. nakties rodmenys sumažėjo 452 vienetais, neturi teisinės reikšmės bylos nagrinėjimo dalykui, nes atsakovės vardu 2007-05-18 apmokėjus visus fiksuotus demontavimo metu 16942 kWh (nakties) skaitiklio duomenis, ieškovas neturėjo teisinio suinteresuotumo mažinti apmokėtų rodmenų kiekį. Dėl šių argumentų teisėjų kolegija daro išvadą, kad elektros skaitiklio rodmenys galėjo pasikeisti jo transportavimo metu dėl iki jo demontavimo padarytų elektros skaitiklio skaičiavimo mechanizmo pažeidimų.

29Tai, kad atsakovė, būdama vartotoja, turi deklaruoti elektros apskaitos prietaisų rodmenis kas mėnesį, užpildant atsiskaitomosios knygelės sąskaitą pagal 2000-10-18 Elektros energijos tiekimo – vartojimo sutartį, bei užtikrinti jai priklausančių energijos tiekimo įrenginių saugumą bei priežiūrą, nereiškia vartotojo padėties sunkinimo. Tik nurodant apskaitos prietaisų rodmenis kas mėnesį galima įgyvendinti šalių kooperavimosi ir tarpusavio prievolių tinkamą vykdymą. Atsakovė tinkamai nedeklaravo apskaitos prietaisų faktinių rodmenų, todėl sukūrė teisines pasekmes. Atsakovė, kaip vartotoja, elgėsi nesąžiningai, tuo parodydami, kad padėtis, kai nėra deklaruojami suvartotos elektros energijos kiekiai, yra jos tikslas, siekiant išvengti tinkamo prievolių vykdymo.

30Atsakovė neįrodė, kad elektros skaitiklio rodmenų atsukimu buvo suinteresuoti pašaliniai asmenys ar ieškovas. Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pati atsakovė tinkamai nevykdė pareigų kaip vartotoja, tuo užtikrinant sąžiningą atsiskaitymą už tiekiamą elektros energiją.

31Teisėjų kolegija netaiko ieškovo nurodyto Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų LR Ūkio ministro 2005-10-07 įsakymu Nr. 4-350, 97.4 p. ir atlikto apskaičiavimo už trejus metus, nes šiuo atveju galima perskaičiuoti laikotarpį nuo paskutinės apskaitos prietaisų patikrinimo dienos už vienerius metus, bet ne už trejus metus, atsižvelgiant į tai, kad ieškovas 2006-01-18 patikrino skaitiklį (b.l. 55, 63, 64, 147), užfiksuodamas apskaitos prietaisų patikrinimą.

32Kolegija daro išvadą, kad ieškinys atsakovei likusioje dalyje atmestinas, nes atsakovė įgijo prievolę atsiskaityti su ieškovu dėl neapskaitinio laikotarpio nuo 2005-01-18 iki 2006-01-18, paskaičiuojant patikrinimo metu rastų elektros imtuvų galią ir suvartojimą bendrai 18995 kWh, atėmus apmokėtus 15100 kWh, gaunamas 3895 kWh skirtumas, kuris pagal 0,27 Lt tarifą sudaro 1051,65 Lt sumą (b.l. 143-146) pagal Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų LR Ūkio ministro 2005-10-07 įsakymu Nr. 4-350, 96.5 punktą, galiojusį 2007-05-17 Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akto Nr. 007460/35 surašymo metu, t.y. perskaičiuojant laikotarpį už vienerius metus nuo ieškovo atstovo paskutinės apskaitos prietaisų patikrinimo dienos.

33 Teisėjų kolegija pažymi, kad paskaičiavimai atlikti teisingai pagal faktinę elektros energijos imtuvų galią, taikant buitinių vartotojų dažniausiai vartojamų elektros energijos imtuvų darbo valandų kiekio per parą lentelę pagal Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 1 priedą, patvirtintą LR Ūkio ministro 2005-10-07 įsakymu Nr. 4-350, nes neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akto surašymo metu ieškovo atstovas turėjo galimybę patikrinti ir nustatyti tuo metu esančių elektros imtuvų galią, ją įvardindamas 2007-05-17 Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akte Nr. 007460/35, kurį be pastabų pasirašė atsakovė.

34Teisėjų kolegija daro išvadą, kad atsakovė turi atlyginti 1051,65 Lt žalos dėl neapskaitinio elektros energijos vartojimo, nes tarp jos neteisėtų ir kaltų veiksmų, pažeidžiant 2000-10-18 Elektros energijos tiekimo – vartojimo sutartį, ir atsiradusios žalos ieškovui yra priežastinis ryšys. Tai, kad atsakovė yra elektros energijos buitinė vartotoja, nereiškia, kad ji neturi atlyginti ieškovui procesinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme (2009-06-15) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str.).

35Teisėjų kolegija nevertina kitų argumentų ir pirmosios instancijos teisme apklaustų ekspertės L. R., liudytojų V. Š. ir R. V. parodymų, kaip teisiškai nereikšmingų bylos nagrinėjimo dalykui. Atsižvelgiant į tai, kad apeliacinis skundas yra tenkinamas ir pirmosios instancijos teismo sprendimas naikinamas, priimant naują sprendimą ieškovo naudai, ieškovas turi teisę gauti turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą iš atsakovės. Tai, kad ieškovas iš esmės laimėjo bylą, sudaro teisinį pagrindą priteisti iš atsakovės 324 Lt skaitiklio funkcionalumo atstatymo išlaidų (b.l. 20) bei 1446,31 Lt ekspertizės atlikimo išlaidų (b.l. 15-16), bei po 66 Lt žyminio mokesčio už ieškinį (b.l. 40) ir už apeliacinį skundą (b.l. 96). Atsižvelgiant į tai, kad byla sprendžiama ieškovo naudai, atsakovė turi atlyginti 49,58 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų pirmosios instancijos teisme (b.l. 1) ir 18,20 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų apeliacinės instancijos teisme (b.l. 106) valstybės naudai, nes tai atitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus (LR CK 1.5 str., 3.109 str., 6.1 str. - 6.4 str., 6.38 str., 6.161 str., 6.193 str., 6.200 str., 6.256 str., 6.258 str., 6.385 str. 3 d., 6.387 str. 2 d., 6.388 str. 1 d., 6.391 str.; LR CPK 3 str., 7 str., 8 str., 12 str., 79 str., 80 str., 82 str., 88 str., 92 str., 93 str., 96 str., 177 str. - 179 str., 185 str., 197 str., 313 str., 314 str., 320 str., 328 str., Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės, patvirtintos LR Ūkio ministro 2005-10-07 įsakymu Nr. 4-350).

36Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 326 str. 1 d. 2 p., kolegija

Nutarė

37Panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. kovo 17 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą.

38Ieškinį patenkinti iš dalies.

39Priteisti iš atsakovės E. K. 1051,65 Lt žalos, 324 Lt skaitiklio funkcionalumo atstatymo išlaidų bei 1446,31 Lt ekspertizės atlikimo išlaidų, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme 2009 m. birželio 15 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 66 Lt žyminio mokesčio už ieškinį ieškovo AB „Lesto“ naudai.

40Ieškinį kitoje dalyje atmesti.

41Priteisti iš atsakovės E. K. 66 Lt žyminio mokesčio už apeliacinį skundą ieškovo AB „Lesto“ naudai.

42Priteisti iš atsakovės E. K. 49,58 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų pirmosios instancijos teisme ir 18,20 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų apeliacinės instancijos teisme valstybės naudai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovas 2009-06-15 pateikė ieškinį, prašydamas išieškoti iš atsakovės... 4. Atsakovė E. K. pateikė atsiliepimą į ieškinį, prašydama jį atmesti,... 5. Tretysis asmuo Ž. K. pateikė atsiliepimą į ieškinį. Nurodė, kad ieškovo... 6. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010-03-17 sprendimu ieškinį atmetė,... 7. Ieškovas pateikė apeliacinį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus miesto... 8. - namas adresu Pušyno kelias 12 D, kur neteisėtai buvo vartojama elektros... 9. - elektros skaitiklis Nr. 014113 yra pagamintas 2000 metais;... 10. - 2000-08-23 skaitikliui atlikta metrologinė patikra;... 11. - 2000-10-18 skaitiklis įrengtas atsakovei;... 12. - 2000-10-18 atsakovė pasirašė Elektros energijos tiekimo - vartojimo... 13. - 2007-05-17 elektros skaitiklis demontuotas, įtarus, kad jo plombos yra... 14. Atsakovė pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, prašydama jį atmesti... 15. Tretysis asmuo Ž. K. pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, prašydamas... 16. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 17. Pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas dėl netinkamai taikytų... 18. Įstatymų leidėjas, nustatydamas juridiniam asmeniui pareigą sudaryti... 19. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad šiuo atveju bylos nagrinėjimo dalykui... 20. Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos... 21. Tarp ieškovo ir atsakovės susiklostė vartojimo santykiai dėl elektros... 22. Tai, kad atsakovė teigia pati nepažeidusi skaitiklio skaičiavimo mechanizmo... 23. Lietuvos teismo ekspertizės centro 2009-02-05 ekspertizės aktu Nr. 11-1842... 24. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad atsakovė iki 2007-05-17 Neapskaitinio... 25. Atsakovės argumentai dėl to, kad 2000-10-18 Elektros energijos tiekimo –... 26. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad 2005-08-18 nurašant atsakovės skaitiklių... 27. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad 2007-05-08 atsakovės vardu buvo... 28. Ta aplinkybė, kad 2007-05-17 Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos... 29. Tai, kad atsakovė, būdama vartotoja, turi deklaruoti elektros apskaitos... 30. Atsakovė neįrodė, kad elektros skaitiklio rodmenų atsukimu buvo... 31. Teisėjų kolegija netaiko ieškovo nurodyto Elektros energijos tiekimo ir... 32. Kolegija daro išvadą, kad ieškinys atsakovei likusioje dalyje atmestinas,... 33. Teisėjų kolegija pažymi, kad paskaičiavimai atlikti teisingai pagal... 34. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad atsakovė turi atlyginti 1051,65 Lt... 35. Teisėjų kolegija nevertina kitų argumentų ir pirmosios instancijos teisme... 36. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 326 str. 1 d. 2 p., kolegija... 37. Panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. kovo 17 d. sprendimą ir... 38. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 39. Priteisti iš atsakovės E. K. 1051,65 Lt žalos, 324 Lt skaitiklio... 40. Ieškinį kitoje dalyje atmesti.... 41. Priteisti iš atsakovės E. K. 66 Lt žyminio mokesčio už apeliacinį skundą... 42. Priteisti iš atsakovės E. K. 49,58 Lt procesinių dokumentų įteikimo...