Byla 2A-2408-567/2012
Dėl žalos atlyginimo, trečiasis asmuo UAB „Baltforos miškai“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės (pranešėjos) Neringos Švedienės, kolegijos teisėjų Rūtos Veniulytės - Jankūnienės ir Alvydo Barkausko, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo S. V. apeliacinį skundą dėl Vilniaus m. 3 apylinkės teismo 2012 m. vasario 13 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-1205-130/2012 pagal ieškovės S. V. ieškinį atsakovui UAB „Timbex“ dėl žalos atlyginimo, trečiasis asmuo UAB „Baltforos miškai“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas S. V. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas dokumentinio proceso tvarka priteisti 19660 Lt nuostolių atlyginimo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2010 m. UAB „Timbex“ vykdė medienos kirtimo darbus UAB „Baltforos miškai“ valdomuose žemės sklypuose, esančiuose Švenčionėlių miškų urėdijos Medžiūnų girininkijoje. UAB „Timbex“ padarė didelę žalą turtui, nes sugadino apie 3 km kelio ruožo, kadangi medienos išvežimas buvo vykdomas po didelių liūčių, iš bendro kelio ruožo 0,5 km sugadinto kelio yra neservitutinis, t.y. ieškovui nuosavybės teise priklausantis kelias, 1 km ilgio ruože buvo sugadinta miško paklotė, kadangi buvo važiuojama ne keliu. 2010-09-19 ieškovas, sužinojęs apie jo miškuose gadinamą turtą, kreipėsi į gamtos inspektorių ir sužinojo, kad kertamo miško savininkas UAB „Baltforos miškai“. 2010-09-10 ieškovas kreipėsi į UAB „Baltforos miškai“ su pretenzija ir pasiūlymu atlyginti padarytą žalą, kuri pagal RUAB „Dalsta“ sudarytą lokalinę sąmatą buvo 19660 Lt. Pastarasis pretenziją perdavė UAB „Timbex“, kuri vykdė darbus. Pagal atsakovo ir trečiojo asmens pasirašytą sutartį visa atsakomybė dėl medienos išvėžimo ir sandėliavimo tenka UAB „Timbex“. 2010-10-05 rašte UAB „Timbex“ nurodyta, jog, pabaigus darbus, bendrovė įsipareigoja suremontuoti kelią iki 2010 m. lapkričio 30 d., esant nepalankiems orams, šalims susitarus terminas gali būti koreguojamas. Ieškovas pažymėjo, jog UAB „Timbex“ taip ir nesuremontavo kelio, nors kelias yra labai blogos būklės, lengvuoju automobiliu sunkiai pravažiuojamas (LR CK 6.263 str. 2 d.).

5Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2011-08-26 preliminariu sprendimu ieškinį patenkino visiškai.

6Atsakovas UAB „Timbex“ pateikė prieštaravimus dėl ieškinio ir preliminaraus sprendimo, prašydamas ieškinį atmesti kaip nepagrįstą ir panaikinti sprendimą, priteisti iš ieškovo atsakovo turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškinyje tiksliai nenurodytas subjektas, kuriam reiškiamas ieškinio reikalavimas. Ieškinys neatitinka LR CPK 135 str. išdėstytų reikalavimų turiniui. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kurie pagrįstų, jog RUAB „Dalsta“ yra tinkami specialistai, turintys reikiamų specialių žinių ir patirties, susijusių su kelių remonto darbais. Iš ieškinio yra akivaizdu, kad ieškovas ieškinio pateikimo dienai nėra patyręs jokių nuostolių dėl ieškinyje nurodyto kelio ar miško paklotės remonto ar atstatymo, kadangi ieškovas nepateikė teismui jokių įrodymų apie ieškovo atliktus mokėjimus. Atsakovas savo priemonėmis suremontavo dėl atsakovo vykdytų medienos išvežimo darbų nežymiai pažeistą kelią, kuris priklauso ieškovui. Ieškinys pareikštas atsakovui ir preliminarus sprendimas priimtas, neegzistuojant visoms būtinosioms civilinės atsakomybės taikymo sąlygoms, kadangi atsakovas iki ieškinio pateikimo dienos savo priemonėmis suremontavo dėl atsakovo vykdytų medienos išvežimo darbų pažeistą kelią, kuris priklauso ieškovui (LR CK 6.249 str. 1 d., 6.263 str. 1 d., 2 d., 6.281 str.).

7Ieškovas S. V. pateikė atsiliepimą į atsakovo prieštaravimus, prašydamas atsakovo prieštaravimų netenkinti, sprendimą palikti nepakeistą, priteisti iš atsakovo ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad RUAB „Dalsta“, sudarinėdama padarytos žalos lokalinę sąmatą, naudojosi Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijoje įregistruotu UAB „Sistema“ sukurtu žinynu, kuriuo remiantis, apskaičiuojamos darbų apimtys ir kainos. Ieškovo pateiktoje lokalinėje sąmatoje buvo naudojamos dvi normatyvinės darbų operacijos, t.y. N47-21 grunto atvežimas ir R27p-5-2 gruntinio kelio lyginimas auto greideriu. Antstolio R. V. 2011-11-11 faktinių aplinkybių konstatavimo protokole nurodoma, jog provėžos daugeliu atveju viršija 20 cm gylį, o sugadintos valksmas dalyje siekia 40 cm ir daugiau. Ieškovo pateikta vaizdinė medžiaga pakankamai išsamiai iliustruoja faktiškai miškui ir keliui padarytą žalą (LR CK 6.249 str. 1 d.).

8Trečiasis asmuo UAB „Baltforos miškai“ nepateikė atsiliepimo į ieškinį.

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

10Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2012-02-13 sprendimu nusprendė preliminarų 2011-08-26 sprendimą panaikinti; S. V. ieškinį atmesti; priteisti iš S. V. atsakovo UAB “Timbex” naudai 2870 Lt atstovavimo išlaidoms atlyginti; priteisti iš S. V. valstybės naudai 55 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Teismas nustatė, kad S. V. ir D. V. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklauso 1,9738 ha žemės miško sklypas, unikalus Nr. ( - ). (b.l. 21). K. V. asmeninės nuosavybės teise priklauso miško sklypas, unikalus Nr. ( - ). (b.l. 24). S. V. taip pat asmeninės nuosavybės teise priklauso miško žemės sklypai, unikalus Nr. ( - ). (b.l. 28). Teismas pažymėjo, jog bylos nagrinėjimo metu ieškovas teismui nurodė, kad K. V. yra jo motina, o dalis miškų sklypų ieškinyje nurodytoje teritorijoje asmeninės nuosavybės teise priklauso ir jo broliui (asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų ieškovas nepateikė), tačiau įrodymų ir apie broliui priklausančius sklypus, ieškovas nepateikė. Bylos nagrinėjimo metu ieškovas nurodė, kad prie ieškinio pridėtame S. V. ir jo motinai K. V. priklausančių sklypų jo nubraižytame plane (b.l. 38), sklypas, kurio kadastrinis Nr. ( - ) priklauso jo broliui, o sklypas Nr. ( - ) priklauso jo motinai. Per šių asmenų žemės sklypus einančiam keliui (ieškovo tvirtinimu) yra padaryta didžiausia žala, taip pat žala padaryta ir motinai priklausančiam žemės sklypui Nr. ( - ), kur atsakovas sandėliavo iškirstą medieną. Teismas konstatavo, jog šios aplinkybės leido teismui padaryti išvadą, kad ieškovas gina ne tik savo interesus, bet ir trečiųjų asmenų, t.y. motinos ir brolio interesus, kurie nedalyvauja byloje ir nėra suteikę ieškovui įgaliojimų ginti jų interesus. Byloje esantis 2009-03-20 įgaliojimas, registro Nr. ŠMM-854 (b.l. 36), kurį išdavė K. V. S. V., nesuteikė ieškovui teisės jos vardu reikšti ieškinį, t.y. įgaliojimas nepatvirtina CPK 52 str., 54 str., 56 str. numatytų nuostatų, kai procesiniai dokumentai yra teikiami teismui. Teismas nurodė, jog CPK 45 str., 430 str. 4 d. pagrindu laikytina, kad dalis ieškininių reikalavimų pareikšta ne to asmens, kuriam priklauso reikalavimo teisė. Bylos nagrinėjimo metu ieškovas nepateikė prašymo pakeisti ieškovą ar į bylos nagrinėjimo procesą įtraukti kitus asmenis, todėl byla išnagrinėta iš esmės pagal ieškovo pradinį ieškinį. Teismas konstatavo, jog ieškovo reiškiamas reikalavimas CK 6.263 str. 2 d. pagrindu negali būti tenkinamas, nes civilinė atsakomybė – tai turtinė prievolė, atsirandanti dėl žalos, kuri nesusijusi su sutartiniais santykiais, o skolininko elgesys turi būti neteisėtas ir šie jo veiksmai yra nulėmę nuostolių atsiradimą dėl skolininko kaltės. Reiškiant ieškinį dėl deliktinės civilinės atsakomybės, žalos faktą ir dydį turi įrodyti nukentėjęs asmuo. Ieškovas ( - ) str. pagrindu neįrodė visų aplinkybių, kurios būtinos civilinei atsakomybei atsirasti. Teismas pažymėjo, jog iš ieškovo paties sudaryto ir pateikto (b.l. 38, 90) sklypų plano teismas neturi galimybės nustatyti, kurių asmenų nuosavybės teise valdomuose sklypuose yra padaryta žala, nes šiame plane pažymėtų sklypų kadastriniai duomenys skiriasi nuo ieškovo pateiktų nekilnojamojo turto registro duomenų. Įstatymas numato, kad žala ir žalos dydis nėra preziumuojama, todėl teismas padarė išvadą, kad ieškovas neįrodė būtent jam padarytos žalos dydžio ir vietos, nes jo pateiktame plane (b.l. 38) ir ieškovo tvirtinimu jam padaryta žala nėra susijusi su jo asmenine nuosavybe valdomais žemės sklypais. Bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise valdomi sklypai, kurių kadastriniai Nr. ( - ) ir ieškovo nuosavybės teise valdomi sklypai, kurių kadastriniai Nr. ( - ), yra kitoje ieškovo pateikto plano kadastrinėje vietovėje, o ne ieškovo raudona linija (b.l. 38) pažymėtoje teritorijoje, kuri ieškovo tvirtinimu, priklauso jo motinai ir broliui. Teismas konstatavo, jog CPK 197 str. pagrindu negali pripažinti rašytiniu įrodymu ieškovo pateikto ieškovui ir jo motinai K. V. priklausančių sklypų plano (b.l. 38). Šis įrodymas negali būti laikomas oficialiu rašytiniu įrodymu, nes neatitinka įstatymo reikalavimų ir negali patvirtinti bylai reikšmingų aplinkybių. CK 6.249 str. 1 d. numato, kad žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Piniginė žalos išraiška yra nuostoliai, kurie atlyginami tik tuo atveju, jeigu jie tiesiogiai susiję su kalto asmens veiksmais ir tokio dydžio nuostoliai, kokius tiesiogiai patyrė ieškovas. Ieškovas nepateikė teismui įrodymų, kad jo patirta žala sudarė 19660 Lt. Ieškovo pateikta lokalinė sąmata (b.l. 13) negali būti pagrindiniu dokumentu, patvirtinančiu ieškovo nuostolius, nes ši sąmata nėra patvirtinta įgaliotų asmenų, taip pat neaišku, kas šią sąmatą sudarė ir kokių teisės aktų pagrindu UAB “Dalsta” ar jos įgalioti asmenys turi teisę atlikti sąmatoje nurodytus skaičiavimus. Kai žala padaroma sudėtingiems pagal savo pobūdį objektams, žalos dydis turi būti nustatomas pagal kompetentingų institucijų parengtas žalos atskaičiavimo metodikas, kurios turi būti taikytinos, atsižvelgiant į CK 1.5 str. įtvirtintus protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principus ir kitas CK ir kitų teisės aktų nuostatas (LR Vyriausybės 2002-04-12 nutarimu Nr. 521 patvirtintų Fizinių ir juridinių asmenų neteisėta veika miškuose padarytos žalos miško valdytojų, savininkų ir naudotojų miškui, turtui ar interesams atlyginimo dydžių). Teismas sutiko su atsakovo atsiliepime išdėstytais motyvais ir pateiktais įrodymais, kad 2011-09-19 antstolės D. P. surašytas faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas patvirtina aplinkybes, kad: “Švenčionių raj. Sarių sen. Milaukos vs. Rudabsčio keliukas pagal pridedamą planą prasideda kadastro Nr. 8664/0007:16a, 8664/0007:18 a, 18 b ir baigiasi 8685/0001:325, yra lengvai pravažiuojamas, jokių didelių duobių nėra, matyti kad buvo praėjęs greideris, kuris minėtą keliuką sutvarkė. Jokių sandėliavimo aikštelių minėtame kelio ruože nebuvo matyti”. Ieškovas savo 2011-11-11 atsiliepime į atsakovo prieštaravimus taip pat nurodė (b.l. 90), kad atsakovas 2011-07-21-24 be ieškovo žinios ir sutikimo bandė remontuoti kelią. Ieškovo pateiktas 2011-11-11 antstolio R. V. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas yra surašytas praėjus daugiau kaip 15 mėnesių nuo medienos išvežimo darbų fiksavimo datos, todėl negali būti vertinamas kaip įrodymas, patvirtinantis tas aplinkybes, kurios buvo nustatytos 2010 m. rugpjūčio mėn., t.y. praėjus tam tikram laiko tarpui ir atsižvelgiant į tai, kad miško kelias yra objektas, kuriam tam tikrą įtaką gali daryti metų laikai ir eismo intensyvumas (LR CK 1.5 str., 6.249 str. 1 d., 6.263 str. 2 d.).

11III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

12Ieškovas S. V. pateikė apeliacinį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo sprendimą ir bylą grąžinti nagrinėjimui iš esmės. Nurodė, jog aplinkybė, kad ieškovas yra netinkamas asmuo teikti ieškinį, paaiškėjo bylos nagrinėjimo iš esmės metu. Svarbu atkreipti dėmesį į LR CPK įtvirtinus civilinio proceso principus. Šiuo atveju turėtų būti svarbus kooperacijos principas. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas turėjo pilnus įgaliojimus disponuoti turtu, kuriam buvo padaryta žala, tačiau įgaliojimai buvo ne teisminiam atstovavimui, apeliantas mano, kad teismas posėdžio metu nepasiūlydamas atidėti teismo posėdžio ir taip sudaryti ieškovui galimybė įtraukti į bylos nagrinėjimą kitus savo šeimos narius, buvo nebendradarbiaujantis civilinio proceso tvarka. Ieškovas pažymėjo, jog kartu su ieškiniu jis pateikė atsakovo rašytinį kaltės pripažinimą, lokalinę sąmatą, kurioje nurodytos sumos reikalingos atstatyti kelią iki prieš tai buvusios būklės bei antstolio faktinių aplinkybių užfiksavimo protokolą, kuriame aiškiai matomas kelio santykinis aukštis su kitais paviršiais. Teismas nevisapusiškai įvertino teisinį ginčą ir ieškovo poziciją. Ieškovas, pateikęs atsiliepimą į atsakovo prieštaravimus nurodė, jog esant teismo abejonėms dėl sudarytos lokalinės sąmatos pagrįstumo ar aktualumo, ieškovas neprieštarautų, jog teismas skirtų kompetentingus ir nepriklausomus ekspertus nustatyti padarytos žalos dydį. S. V. sutiktų padengti išlaidas eksperto paslaugoms atlyginti. Teismas atsakovo faktinių aplinkybių protokolą vertino kaip pagrįstą ir su juo sutiko, nepaisant to jog jis buvo padarytas praėjusi dideliam laiko trapui nuo žalos padarymo meto, t.y. 13 mėn., tuo tarpu iš ieškovo pateikto faktinių aplinkybių protokolo aiškiai matoma žala, kuri buvo padaryta 2010 m. rugpjūčio mėn. Pačioje teismo sprendimo sąvokoje užkoduotas pagrindinis civilinio proceso tikslas - teisingumo vykdymas, ginčus sprendžiant iš esmės - suponuoja neatsiejamą nuo teisingumo vykdymo pareigą, teismui gilintis į pačią ginčo esmę ir sprendimą priimti tik tuomet, kai ginčas yra pilnai išnagrinėtas, t.y. kad dėl to paties dalyko nereikėtų dar kartą ginčytis teisme. Apeliantas teigia, jog nagrinėjamu atveju ginčas negali būti laikomas išnagrinėtu iš esmės (LR CPK 111 str., 301 str., 305 str., 306 str., 307 str. 310 str.).

13Atsakovas UAB „Timbex“ pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, prašydamas jį atmesti, palikti galioti pirmosios instancijos teismo sprendimą. Nurodė, kad ieškovas ieškinį pagrindė prie ieškinio pridėta lokaline sąmata, kurią pasirašė fizinis asmuo L. R.. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kurie pagrįstų, kad L. R. arba RUAB „Dalsta“ yra tinkami specialistai. Ieškovo pateiktame žemės sklypo makete nėra jokių įrašų apie tai, kas ir kada sudarė šį žemės sklypo maketą, nėra jokių parašų ar kitokių patvirtinimų. Ieškovas taip pat nepateikė jokių įrodymų apie tai, kur jo pateiktos nuotraukos darytos, kada ir kas jas darė. Iš ieškinio akivaizdu, kad ieškovas realiai nepatyrė jokių nuostolių dėl nurodyto kelio ar miško paklotės remonto ar atstatymo. Atsakovas savo priemonėmis suremontavo dėl atsakovo vykdytų medienos išvežimo darbų nežymiai pažeistą kelią, kuris priklauso ieškovui, tai įrodydamas pateiktu antstolės D. P. Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu, vykdomoji byla Nr. 0068/11/84F. Ieškinys pareikštas neegzistuojant visoms būtinoms civilinės atsakomybės taikymo sąlygoms (LR CK 6.263 str., LR CPK 42 str., 46 str., 47 str., 178 str., 179 str.)

14Trečiasis asmuo UAB „Baltforos miškai“ nepateikė atsiliepimo į apeliacinį skundą.

15IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Apeliacinis skundas tenkintinas.

17Įstatymų leidėjas, įtvirtindamas civiliniame procese kooperacijos principą, nustatė teismui pareigą imtis visų būtinų priemonių, kad būtų visapusiškai išaiškintos bylos aplinkybės, kad byla būtų tinkamai išnagrinėta (LR CPK 8 str.).

18Tai, kad pirmosios instancijos teismas atmetė ieškinį dėl žalos atlyginimo už 3 km kelio ruožo ir už 1 km miško paklotės sugadinimą 19660 Lt sumai, pažymėdamas, kad ieškovas gina ne tik savo interesus, bet ir trečiųjų asmenų, t.y. motinos ir jo brolio interesus, neįtraukdamas į bylos nagrinėjimą ieškovo motinos K. V. ir ieškovo brolio, per kurių žemės sklypus einančiam keliui galimai padaryta didžiausia žala, taip pat žala ieškovo motinai priklausančiam žemės sklypui Nr. ( - ), kuriame atsakovas sandėliavo iškirstą medieną, nusprendė dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų materialiųjų teisių ir pareigų. Tai yra absoliutus sprendimo negaliojimo pagrindas (CPK 329 str. 2 d. 2 p.). Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad bylos išsprendimas yra susijęs su trečiųjų asmenų teisėmis ir pareigomis, turėjo procesinę pareigą šiuos asmenis įtraukti į bylos nagrinėjimą teismo iniciatyva (LR CPK 47 str. 1 d.). Šis procesinis pažeidimas (LR CPK 266 str.) sudaro teisinį pagrindą naikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą visa apimtimi, perduodant bylą nagrinėti iš naujo tam pačiam apylinkės teismui, atsižvelgiant į tai, kad apeliacinėje instancijoje nėra galimas naujų trečiųjų asmenų įtraukimas į procesą ir nėra galimybės pašalinti minėtą procesinį pažeidimą (CPK 327 str. 1 d. 1 p., 329 str. 1 d.), atsižvelgiant į tai, kad dėl šio pažeidimo galėjo būti neteisingai išnagrinėta byla. Kadangi šiuo atveju yra neatskleista bylos esmė ir pagal byloje pateiktus įrodymus bylos negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme, teisėjų kolegija daro išvadą, kad skundžiamas sprendimas naikintinas, grąžinant bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui (CPK 327 str. 1 d. 2 p.).

19Iš naujo nagrinėdamas bylą, pirmosios instancijos teismas turi pašalinti nurodytą procesinį pažeidimą, kuris negali būti pripažįstamas formaliu pažeidimu, nes yra kliūtis išnagrinėti bylą iš esmės apeliacinės instancijos teisme (CPK 328 str.). Iš naujo nagrinėjant bylą, svarstytinas klausimas dėl nurodytų asmenų įtraukimo į bylos nagrinėjimą, nes šios bylos išsprendimas gali turėti įtakos minėtų asmenų materialiosioms teisėms ir pareigoms. Kilęs ginčas yra susijęs su žemės sklypų savininkų materialiosiomis teisėms ir pareigomis dėl 2010 m. UAB „Timbex“ vykdytų medienos kirtimo darbų, dėl ko yra būtinas šių asmenų įtraukimas į procesą byloje dalyvaujančiais asmenimis, sprendžiant klausimą dėl žalos atlyginimo už 3 km kelio ruožo ir dėl 1 km miško paklotės sugadinimo.

20Teisėjų kolegija pirmiau aptartais motyvais konstatuoja, kad absoliutus Vilniaus m. 3 apylinkės teismo 2012-02-13 sprendimo negaliojimo pagrindas sudaro teisinį pagrindą panaikinti dokumentinio proceso tvarka priimtą 2011-08-26 preliminarų sprendimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (LR CPK 320 str.).

21Tai, kad byla pirmosios instancijos teisme buvo išnagrinėta ir ieškinys buvo atmestas, neįtraukus į bylos nagrinėjimą asmenų, su kurių teisėmis ir pareigomis yra susijęs bylos išsprendimas, savaime nepatvirtina pirmosios instancijos teismo šališkumo, nes ieškovui nebuvo apribota teisė pasinaudoti apeliacijos teise, atsižvelgiant į šalyje įtvirtintą teismų instancinę sistemą, siekiant patikrinti teismo sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą. Teisėjų kolegija nevertina kitų argumentų, nes skundžiamas sprendimas naikinamas pilna apimtimi, ir tik pašalinus apeliacinės instancijos teismo nurodytus procesinius pažeidimus ir ištyrus visas aplinkybes, susijusias su bylos nagrinėjimo dalyku, spręstini byloje pareikšti reikalavimai (LR CPK 2 str., 8 str., 13 str., 47 str., 177 str. - 179 str., 312 str., 313 str., 320 str., 328 str.).

22Apeliantas S. V. sumokėjo 590 Lt žyminį mokestį už apeliacinį skundą pagal 2012-03-12 mokėjimo nurodymą (b.l. 166).

23Panaikinus pirmosios instancijos teismo sprendimą dėl nurodyto absoliutaus jo negaliojimo pagrindo, yra teisinis pagrindas apeliantui S. V. (a.k( - ) grąžinti žyminį mokestį, pavedant nutarties vykdymą šioje dalyje Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR finansų ministerijos (LR CPK 80 str., 87 str.).

24Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 str. 1 d. 4 p., teisėjų kolegija

Nutarė

25Panaikinti Vilniaus m. 3 apylinkės teismo 2012 m. vasario 13 d. sprendimą ir 2011 m. rugpjūčio 26 d. preliminarų sprendimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

26Grąžinti apeliantui S. V. (a.k( - ) 590 Lt žyminio mokesčio, sumokėto už apeliacinį skundą, pavedant nutarties vykdymą šioje dalyje Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR finansų ministerijos.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas S. V. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas dokumentinio... 5. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2011-08-26 preliminariu sprendimu... 6. Atsakovas UAB „Timbex“ pateikė prieštaravimus dėl ieškinio ir... 7. Ieškovas S. V. pateikė atsiliepimą į atsakovo prieštaravimus, prašydamas... 8. Trečiasis asmuo UAB „Baltforos miškai“ nepateikė atsiliepimo į... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2012-02-13 sprendimu nusprendė... 11. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 12. Ieškovas S. V. pateikė apeliacinį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus... 13. Atsakovas UAB „Timbex“ pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą,... 14. Trečiasis asmuo UAB „Baltforos miškai“ nepateikė atsiliepimo į... 15. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 16. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 17. Įstatymų leidėjas, įtvirtindamas civiliniame procese kooperacijos... 18. Tai, kad pirmosios instancijos teismas atmetė ieškinį dėl žalos atlyginimo... 19. Iš naujo nagrinėdamas bylą, pirmosios instancijos teismas turi pašalinti... 20. Teisėjų kolegija pirmiau aptartais motyvais konstatuoja, kad absoliutus... 21. Tai, kad byla pirmosios instancijos teisme buvo išnagrinėta ir ieškinys buvo... 22. Apeliantas S. V. sumokėjo 590 Lt žyminį mokestį už apeliacinį skundą... 23. Panaikinus pirmosios instancijos teismo sprendimą dėl nurodyto absoliutaus jo... 24. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 str. 1 d. 4 p., teisėjų kolegija... 25. Panaikinti Vilniaus m. 3 apylinkės teismo 2012 m. vasario 13 d. sprendimą ir... 26. Grąžinti apeliantui S. V. (a.k( - ) 590 Lt žyminio mokesčio, sumokėto už...