Byla A-146-1427-10

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (kolegijos pirmininkas), Laimės Baltrūnaitės (pranešėja) ir Arūno Sutkevičiaus, sekretoriaujant Alinai Dokutovičienei, dalyvaujant pareiškėjui A. M., atsakovo atstovei Miglei Einorytei, trečiojo suinteresuoto asmens atstovui Dainiui Jasui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo A. M. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. lapkričio 9 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo A. M. skundą atsakovui Lukiškių tardymo izoliatoriui - kalėjimui ir Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo, trečiajam suinteresuotam asmeniui Kalėjimų departamentui prie Teisingumo ministerijos dėl nuobaudų panaikinimo ir žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas A. M. (toliau – ir pareiškėjas) skundu (b. l. 2-4) prašė Vilniaus apygardos administracinį teismą:

51) Panaikinti Lukiškių tardymo izoliatoriaus - kalėjimo (toliau – ir Lukiškių TI-K) direktoriaus 2009 m. birželio 16 d., 2009 m. birželio 23 d. ir 2009 m. birželio 25 d. nutarimais jam paskirtas drausmines nuobaudas;

62) Priteisti iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lukiškių tardymo izoliatoriaus - kalėjimo administracijos, turtinę žalą (14,80 Lt ir sumą lygią 0,3 MGL), taip pat neturtinę žalą – 14 500 Lt.

7Pareiškėjas skunde paaiškino, kad nuobaudos jam buvo paskirtos neteisingai, kadangi jis nepadarė pažeidimų, už kuriuos buvo nubaustas. Teigė, kad Lukiškių TI-K pareigūnai elgiasi su juo nesilaikydami etikos taisyklių - įžeidinėja ir konstatuoja jo nepadarytus pažeidimus. Lango apsauginio tinklo 242-oje kameroje jis neardė (skylę tinkle rado perkeltas į šią kamerą), pritvirtinti klijuotę prie lovos buvo būtina, nes šalia lovos yra kriauklė, kuria naudojantis sušlampa patalynė. 2009 m. birželio 16 d. lova buvo paklota tvarkingai. Vandens šildymo spiralę jis buvo įsigijęs kalėjimo parduotuvėje. Nuobaudos paskirtos jo nepakvietus į drausmės komisiją. Pareiškėjo nuomone, Lukiškių TI-K pareigūnai, konstatuodami tariamai jo nepadarytus pažeidimus, taip jam keršija už jo rašomus skundus.

8Pareiškėjas prašė priteisti turtinę žalą - 14,80 Lt (pašto išlaidos -5,80 Lt ir vandens šildymo spiralė -9 lt), ir sumą lygią 0,3 MGL, kurios negavo dėl paskirtų drausminių nuobaudų. Taip pat prašė priteisti neturtinę žalą (14 500 Lt), kadangi dėl neteisėto nuobaudų paskyrimo jautė nervinę įtampą, teko rašyti skundus, negalėjo susikaupti mokslams ir tinkamai pasiruoši egzaminams (neišlaikė anglų kalbos egzamino, išlaikė rusų kalbos egzaminą prasčiau nė tikėjosi).

9Atsakovas ir atsakovo Lietuvos valstybės atstovas Lukiškių tardymo izoliatorius - kalėjimas su pareiškėjo skundu nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

10Atsiliepime į skundą (b. l. 11-14) paaiškino, kad nuobaudos pareiškėjui buvo paskirtos teisėtai ir pagrįstai.

11Paaiškino, kad 2009 m. birželio 11 d. pareigūnams atliekant kratą 242-oje kameroje, kurioje buvo laikomas nuteistasis A. M., aptikta skylė lango apsauginiame tinkle, taip pat plastikinis maišas, pritvirtintas prie lovos, kuris trukdė pareigūnams stebėti nuteistąjį. Pasiūlius dėl to paaiškinti, A. M. atsisakė ir išplūdo pareigūnus necenzūriniais posakiais. Tuo A. M. pažeidė Bausimų vykdymo kodekso (toliau – ir Bausmių vykdymo kodeksas, BVK) 110 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir 4 punkto bei Lukiškių TI-K direktoriaus 2008 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 1-87 patvirtintų „Suimtųjų, nuteistųjų, nuteistųjų areštu elgesio taisyklių (toliau – ir Elgesio taisyklės) 2.2, 2.8, 3.7 ir 3.11. punktų reikalavimus. Už šiuos pažeidimus Lukiškių TI-K direktorius, vadovaudamasis Bausmių vykdymo kodekso 142 straipsniu, taip pat atsižvelgdamas į tai, kad nuteistasis turėjo galiojančią nuobaudą, 2009 m. birželio 16 d. nutarimu Nr. 62-340 paskyrė A. M. nuobaudą – atėmė teisę vieną mėnesį pirkti maisto produktus. Atsakovas nesutiko su pareiškėjo teiginiu, kad skylė lango tinkle buvo iki A. M. įkėlimo į 242-ąją kamerą. Pasak atsakovo, tai pastebėjęs pareiškėjas galėjo iš karto informuoti pareigūnus, nes buvo susipažinęs su Elgesio taisyklių reikalavimais ir žinojo, kad yra atsakingas už kameroje esantį įstaigos turtą. Akcentavo, kad pareiškėjui buvo žinomas Elgesio taisyklių draudimas kaliniams uždengti miego vietą ir trukdyti pareigūnams asmenų, laikomų įstaigoje, stebėjimą.

12Dėl 2009 m. birželio 16 d. nustatyto pažeidimo paaiškino, kad tą dieną, apie 14 val. 30 min. eilinio patikrinimo metu pareigūnai pastebėjo, kad nuteistasis A. M. 242-oje kameroje guli ant nepaklotos lovos. Pareigūnams pareiškus pastabą dėl vidaus tvarkos taisyklių pažeidimo, nuteistasis pradėjo atsikalbinėti, o pasiūlius paaiškinti raštu, atsisakė. Pareigūnai dėl šių įvykių surašė tarnybinius pranešimus. 2009 m. birželio 23 d. apie šiuos veiksmus vėl pasikalbėta su nuteistuoju, vėl jam pasiūlyta pasiaiškinti raštu, tačiau jis atsisakė. A. M. pažeidė Bausmių vykdymo kodekso 110 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir Elgesio taisyklių 2.1 punkto reikalavimus. Lukiškių TI-K direktorius 2009 m. birželio 23 d. nutarimu Nr. 62-351 už šiuos pažeidimus paskyrė A. M. nuobaudą – papeikimą.

13Paaiškino, kad 2009 m. birželio 17 d. pareigūnas A. R. pastebėjo, kad A. M. šildosi vandenį savadarbiu elektros prietaisu. Pareigūnas apie tai informavo korpuso vyresnįjį A. J., savadarbis elektros prietaisas buvo paimtas iš kameros, pareigūnai apie tai surašė tarnybinius pranešimus. A. M. dėl padaryto pažeidimo pasiaiškinti atsisakė. A. M. pažeidė Bausmių vykdymo kodekso 110 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir Elgesio taisyklių 3.3 punktą. Lukiškių TI-K direktorius 2009 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 62-355 už šiuos pažeidimus paskyrė A. M. nuobaudą - atėmė teisę vieną mėnesį pirkti maisto produktus.

14Pažymėjo, kad pagal Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 240 punktą drausmės komisija spręsti nuobaudos paskyrimo klausimą turi būti sudaroma tik tuo atveju, jei sprendžiamas klausimas dėl nuobaudos, numatytos Kodekso 142 straipsnio 2 dalyje. Kadangi nagrinėjamais atvejais nebuvo svarstomas Kodekso 142 straipsnio 2 dalyje numatytų nuobaudų paskyrimas, todėl drausmės komisija sudaroma nebuvo. Nuobauda A. M. paskirta tik Lukiškių TI-K direktoriaus nutarimu, išnagrinėjus surinktą dokumentinę medžiagą apie pareiškėjo padarytus nusižengimus.

15Dėl turtinės žalos atlyginimo, paaiškino, kad pareiškėjo reikalavimai taip pat nepagrįsti, nes nuobaudos paskirtos teisėtai.

16Trečiasis suinteresuotas asmuo Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos su pareiškėjo skundu nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

17Atsiliepime į skundą (b. l. 41-44) remdamasis Bausmių vykdymo kodekso 110 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir Lukiškių TI-K direktoriaus 2008 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 1-87 patvirtintų „Suimtųjų, nuteistųjų, nuteistųjų areštu elgesio taisyklių“ 2-3 punktais paaiškino, kad nuobaudos pareiškėjui paskirtos pagrįstai, nes yra nustatyta, kad pareiškėjas padarė nutarimuose skirti nuobaudas nurodytus pažeidimus.

18Nesutiko su pareiškėjo argumentu, esą Lukiškių TI-K pažeidė Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 242 punktą. Atkreipė dėmesį, jog Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 205 punkte nustatyta, kad kiekvienas nuteistasis prieš baudžiamas turi būti informuotas apie nusižengimą ir jam turi būti suteikta galimybė apsiginti. Pareiškėjas buvo informuotas apie tai, kad jis padarė bausmės atlikimo režimo reikalavimų pažeidimus, tačiau jis atsisakė rašyti paaiškinimus raštu.Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 205 punkte žodinio gynimosi proceso nereikalaujama.

19Akcentavo, jog pagal Bausmių vykdymo kodekso 143 straipsnio 7 dalį skiriant nuobaudas, kurios buvo paskirtos pareiškėjui, drausmės komisijos teikimas nereikalingas, todėl Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 242 punktas nepažeistas.

20Dėl žalos atlyginimo pasisakė, kad nėra Civilinio kodekso 6.271 straipsnyje, 6.246 – 6.249 straipsniuose numatytų žalos atlyginimo pagrindų.

21II.

22Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. lapkričio 9 d. sprendimu (b. l. 119-126) pareiškėjo A. M. skundą atmetė kaip nepagrįstą.

23Teismas nustatė, kad A. M. Lukiškių TI-K direktoriaus nutarimais paskirtos šios drausminio poveikio priemonės:

241) 2009 m. birželio 16 d. nutarimu Nr. 62-340 (b. l. 28) už Bausmių vykdymo kodekso 110 straipsnio 1 dalyje numatytų įpareigojimų nevykdymą ir Lukiškių TI-K direktoriaus 2008 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 1-87 patvirtintų „Suimtųjų, nuteistųjų arešto bausme elgesio taisyklių“ 2.2 , 2.8, 3.7 ir 3.11 punktuose numatytų reikalavimų pažeidimą paskirta nuobauda – atėmimas teisės vieną mėnesį pirkti maisto produktus;

252) 2009 m. birželio 23 d. nutarimu Nr. 62-351 už Bausmių vykdymo kodekso 110 straipsnio 1 dalyje numatytų įpareigojimų nevykdymą ir Lukiškių TI-K direktoriaus 2008-09-18 įsakymu Nr. 1-87 patvirtintų „Suimtųjų, nuteistųjų arešto bausme elgesio taisyklių“ 2.1, 2.2 ir 2.7 punktuose numatytų reikalavimų pažeidimą paskirta nuobauda – papeikimas (b. l. 33);

263) 2009 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 62-355 už Bausmių vykdymo kodekso 110 straipsnio 1 dalyje numatytų įpareigojimų nevykdymą ir Lukiškių TI-K direktoriaus 2008-09-18 įsakymu Nr. 1-87 patvirtintų „Suimtųjų, nuteistųjų arešto bausme elgesio taisyklių“ 3.3 punkte numatytų reikalavimų pažeidimą paskirta nuobauda – atėmimas teisės vieną mėnesį pirkti maisto produktus (b. l. 64);

27Dėl 2009 m. birželio 16 d. nutarimu Nr. 62-340 paskirtos nuobaudos teismas nustatė, kad ši nuobauda paskirta už tai, kad, 2009 m. birželio 11 d. apie 9 val. atliekant kratą ir techninę apžiūrą 242-oje kameroje rasta skylė lango tinkle, taip pat rastas plastikinis maišas tarp kriauklės ir lovos, trukdantis pareigūnams stebėti nuteistąjį. Remdamasis pareiškėjo paaiškinimais, teismo posėdyje apklaustų liudytojais įstaigos pareigūnų parodymais, jų 2009 m. birželio 11 d. tarnybiniais pranešimais (b. l. 21, 22), 2009 m.birželio 11 d. protokolais (b. l. 23, 24) ir įvykio vietos nuotraukomis (b. l. 25-26) teismas konstatavo, kad nutarime nurodyti faktai yra nustatyti. Teismas pastebėjo, jog A. M. nubaustas ir už tai, kad jis išplūdo pareigūnus.

28Dėl skylės 242-osios kamaros lango tinkle teismas pažymėjo, jog taikant pareiškėjui Bausmių vykdymo kodekso 110 straipsnį, nurodyta, kad pareiškėjas pažeidė reikalavimą „tausoti pataisos įstaigų turtą“, o taikant Elgesio taisyklių 2.8 punktą, kad pažeistas reikalavimas „tausoti įstaigos turtą, įrenginius bei inventorių“.Teismas atkreipė dėmesį, kad reikalavimas „tausoti pataisos įstaigos turtą“, ar „tausoti įstaigos turtą, įrenginius ir inventorių“ reiškia, jog nuteistasis privalo negadinti įstaigos turto, jį saugoti. Pažymėjo, jog metalinis tinklas lange galėjo būti išpjautas tik tyčiniais, aktyviais veiksmais, kurie turi būti nustatyti. Apklausęs liudytojus (Lukiškių TI-K pareigūnus) teismas pažymėjo, jog nė vienas liudytojas nepatvirtino matęs, kad skylę lango tinkle išpjovė būtent A. M.. Pažymėjo, jog A. M. į 242-ąją kamerą buvo įkeltas 2009 m. gegužės 27 d. ir jo paaiškinimas, kad tinklas galėjo būti išpjautas ir iki jo patalpinimo į šią kamerą, nėra paneigtas. Todėl teismas priėjo prie išvados, kad šiuo atveju kaltinimas A. M. galėjo būti pareikštas tik dėl turto sugadinimo jo netausojant, o kaltinimas, kad dėl pareiškėjo kaltės turtas neišsaugotas, šiuo atveju grindžiamas tik prielaidomis. Teismas pabrėžė, jog A. M. negalėjo būti apkaltintas tuo, kad netausodamas įstaigos turto jį sugadino, o dėl nepranešimo kaltinimas turėjo būti pagrįstas kitomis teisės normomis. Pažymėjo, jog tokio teisės akto, kuris įpareigotų nuteistąjį pranešti apie įstaigos turto esamus sugadinimus, atsakovas nenurodė. Remdamasis šiais argumentais teismas iš pareiškėjui pateiktų kaltinimo pašalino kaltinimą sugadinus įstaigos turtą, t. y. kad pareiškėjas pažeidė Bausmių vykdymo kodekso 110 straipsnio 1 dalies 4 punkto ir Elgesio taisyklių 2.8 punkto reikalavimus.

29Dėl plastikinio maišo pakabinimo tarp kriauklės ir lovos teismas pasisakė, kad šį faktą patvirtinama pareigūnų tarnybiniai pranešimai, protokolas (b. l. 21, 22, 24), nuotrauka (b. l. 26), liudytojų V. K., V. K. parodymai. Rėmėsi Bausmių vykdymo kodekso 110 straipsniu, kuriame nustatyta, kad nuteistieji privalo laikytis nustatytos pataisos įstaigų tvarkos (BVK 110 str. 1 d. 1 p.) bei Elgesio taisyklių 3.7. punktu, kuriame nustatyta, kad nuteistiesiems draudžiama uždengti miego vietą ar kitaip trukdyti asmenų laikomų įstaigoje stebėjimą. Išanalizavęs nustatytus faktus ir teisinį reguliavimą teismas konstatavo, jog šį draudimą A. M. pažeidė, nes jo miego vieta yra visiškai uždengta nuo pareigūnų stebėjimo. Pažymėjo, jog pareiškėjo aiškinimai, esą taip jis saugo lovą nuo vandens, yra nepagrįsti, nes pareiškėjas gali pridengti lovą tik tuo momentu, kai naudojasi kriaukle. Teismas akcentavo, kad pareiškėjui žinomi įstaigos, kurioje jis atlieka bausmę, taisyklių reikalavimai (tai jis pripažino pats, teigdamas, kad taisykles visada nešiojasi su savimi). Teismo vertinimu, akivaizdu, kad pažeidimą pareiškėjas padarė sąmoningai, siekdamas kad jo nematytų prižiūrėtojai.

30Dėl draudimo vartoti necenzūrinius žodžius pažeidimo teismas pažymėjo, jog šį pažeidimą patvirtina liudytojų V. K., V. K. parodymai bei pareigūnų tarnybiniai pranešimai. Konstatavo, jog A. M. pažeidė Elgesio taisyklių 2.2. punktą, kuris įpareigoja nuteistuosius būti mandagiems su įstaigos darbuotojais, kitais suimtaisiais, nuteistaisiais, bei 3.11 punktą, kuris draudžia nuteistiesiems vartoti necenzūrinius žodžius. Pažymėjo, kad pareiškėjas neprivalėjo rašyti pasiaiškinimą, tačiau jo atsisakymas rašyti turėjo būti pareikštas mandagiai, kaip to reikalauja Elgesio taisyklės.

31Išanalizavęs ginčui aktualias Bausmių vykdymo kodekso nuostatas, teismas konstatavo, jog pareiškėjas 2009 m. birželio 11 d. pažeidė bausmės atlikimo režimo reikalavimus - pareigą laikytis nustatytos pataisos įstaigų tvarkos, t. y. jis pažeidė Elgesio taisyklių reikalavimą būti mandagiam, draudimus uždengti miego vietą ir vartoti necenzūrinius žodžius. Pašalinęs iš kaltinimo Elgesio taisyklių 2.8. punkto pažeidimą, teismą konstatavo, kad už du likusius pažeidimus 2009 m. birželio 16 d. nutarimu nuobauda A. M. paskirta pagrįstai. Skiriant nuobaudą buvo atsižvelgta į tai, kad A. M. turėjo vieną galiojančią drausminę nuobaudą (2009 m.kovo 13 d. buvo uždarytas 15 parų į karcerį).

32Dėl 2009 m. birželio 23 d. nutarimu Nr. 62-351 paskirtos nuobaudos teismas nustatė, jog pareiškėjas buvo nubaustas už tai, kad 2009 m. birželio 16 d., apie 14 val. 30 min. 242-oje kameroje gulėjo ant lovos, lova buvo nepaklota, pareigūnams pareiškus pastabą, atsikalbinėjo. Pažymėjo jog šio pažeidimo faktą patvirtina pareigūnų J. S. ir S. S. 2009 m. birželio 16 d.tarnybiniai pranešimai (b. l. 29, 30) bei protokolas (b. l. 31), liudytojų parodymai.

33Teismas nustatė, jog Lukiškių TI-K direktoriaus 2007 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. 1-4 yra patvirtinta Suimtųjų, nuteistųjų ir nuteistųjų areštu dienotvarkė Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime ir garsiniai signalai jai vykdyti (b. l. 15-17), pagal kurią laikas miegui numatytas nuo 22 val. iki 06 val., o pasirengimas miegui nuo 21.50 iki 22.00 val. Todėl, teismo vertinimu, miegojimas 14 val. 30 min. yra dienotvarkės pažeidimas ir Elgesio taisyklių 2.1., 2.7. punktų pažeidimas. Tai, kad pareiškėjas ginčijosi su pareigūnais, niekinamai kalbėjo apie nustatytą tvarką, yra Elgesio taisyklių 2.2. punkto pažeidimas. Ištyręs įrodymus teismas nustatė, kad pareiškėjo paaiškinimas, esą jis tik prigulė ant paklotos lovos, buvo su drabužiais, neatitinka tikrovės. Teismas konstatavo, jog už padarytą pažeidimą nuobauda pareiškėjui paskirta nepažeidžiant Bausmių vykdymo kodekso 142 ir 143 straipsnio reikalavimų.

34Dėl 2009 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 62-355 paskirtos nuobaudos teismas nustatė, kad 2009 m. birželio 17 d. apie 14 val. 40 min. A. M. kameroje šildėsi vandenį, naudodamas savadarbį elektros prietaisą. Pareiškėjas neneigia, kad jis naudojo izoliacine juosta apvyniotą vandens šildytuvą, būtent tą, kuris ir nufotografuotas (b. l. 36). Pareiškėjo paaiškinimus, esą šį prietaisą jis pirko 2008 metais kalėjimo parduotuvėje, teismas atmetė kaip nepagrįstus, nes susipažinęs su pareiškėjo asmens byla nerado įrašų apie tokio prietaiso pirkimą. Be to pažymėjo, kad ši aplinkybė nėra svarbi, nes nustatyta, kad prietaisas buvo perdarytas. Teismas konstatavo, jog pažeidimas įrodytas liudytojų parodymais, pareigūnų tarnybiniais pranešimais (b. l. 34, 35), nuotrauka (b. l. 36). Pažymėjo, jog Elgesio taisyklių 3.3. punktas draudžia gaminti ir naudoti savadarbius prietaisus, o įvertinus paimtą iš pareiškėjo prietaisą, akivaizdu, kad jis yra savadarbis (izoliacine juosta užvyniotas laido prijungimas prie metalinės prietaiso kaitinamosios dalies, tokiu būdu prietaisas gali būti giliau panardinamas į vandenį). Remdamasis ištirtais įrodymais teismas konstatavo, kad skiriant nuobaudą buvo atsižvelgta į galiojančias nuobaudas (pažyma, b. l. 38), paskirta nuobauda atitinka pažeidėjo asmenybę apibūdinančius duomenis ir pažeidimo pavojingumo laipsnį, ji paskirta laikantis Bausmių vykdymo kodekso 142, 143 straipsnių reikalavimų, nes pareiškėjas pažeidė bausmės atklikimo režimo reikalavimus (BVK 112 str. ).

35Pasisakydamas dėl nuobaudų skyrimo tvarkos teismas rėmėsi nuobaudų skyrimo tvarką reglamentuojančiu Bausmių vykdymo kodekso 143 straipsniu bei nuobaudų rūšis numatančiu šio Kodekso 142 straipsniu. Be kita ko pažymėjo, jog Bausmių vykdymo kodekso 183 straipsnyje reglamentuojamas bausmių vykdymo institucijų, įstaigų ir pareigūnų veiksmų ir sprendimų apskundimas. Nustatė, jog atsižvelgiant į tai, kad nuobaudas pareiškėjui visais atvejais skyrė įstaigos vadovas, t. y. direktorius, pareiškėjas, kaip numatyta Bausmių vykdymo kodekso 183 straipsnyje, nuobaudas skundė Kalėjimų departamentui, kuris pareiškėjo skundą išsprendė vienu 2009 m. liepos 15 d.sprendimu Nr. 2S-1968 (b. l. 5-6), kurio pareiškėjas neskundžia.

36Atsakydamas į pareiškėjo argumentą, esą skiriant nuobaudas buvo pažeista jų skyrimo tvarka, nes jis nebuvo kviečiamas į Drausmės komisijos posėdį, teismas pažymėjo, jog pareiškėjui skirtos nuobaudos nurodytos Bausmių vykdymo kodekso 142 straipsnio 1 dalies 1 ir 4 punktuose, todėl pareiškėjas neturėjo būti pristatomas į Drausmės komisiją Dėl kitų atvejų sprendžia įstaigos direktorius, kuris šiuo atveju nenusprendė, kad būtinas svarstymas Drausmės komisijoje. Dėl to, teismo vertinimu, pareiškėjas neturėjo būti pristatytas į Drausmės komisiją.

37Teismas pažymėjo, jog pareiškėjui buvo leista pasiaiškinti, pažeidimų esmė jam visais atvejais buvo nurodyta, aiški, įstaigos vidaus taisyklės jam žinomos, dienotvarkė taip pat. Pareiškėjo nurodomi, jo manymu, buvę procedūriniai pažeidimai ( jų faktiškai nebuvo) nesutrukdė jam tinkamai pasinaudoti paskirtų nuobaudų apskundimo tvarka, todėl, teismo vertinimu, šie pareiškėjo motyvai yra nepagrįsti ir nesudaro pagrindo naikinti paskirtas nuobaudas.

38Atsakydamas į pareiškėjo argumentą dėl pareigūnų suinteresuotumo teismas pažymėjo, jog visi pareigūnai, kurie dalyvavo konstatuojant pareiškėjo padarytus režimo pažeidimus, apklausti teisme liudytojais, visi jie paneigė, kad būtų konfliktavę su pareiškėju, tik G. J. paaiškino, kad pareiškėjas pastoviai rašo skundus, kuriuose jį skundžia. Tačiau tai, teismo vertinimu, atsižvelgiant į G. J. pareigas (jis dirba apsaugos priežiūros skyriuje, kuriam priklauso 6-tas postas, esantis prie pareiškėjo kameros), į tai, kad iš skundžiamų nuobaudų dėl pareiškėjo pažeidimų, jis tiesiogiai nenustatė nė vieno, į tai, kad pažeidimai nustatyti remiantis kitų pareigūnų parodymais, tarnybiniais pranešimais, nesudaro pagrindo teigti, kad G. J. suinteresuotas kaltinimų pareiškimu pareiškėjui. Anot teismo, kitų pareigūnų parodymai, surašyti tarnybiniai pranešimai patvirtina padarytus pažeidimus, o kodėl jie yra neteisingi, pareiškėjas nenurodo.

39Teismo vertinimu, kadangi nėra pagrindo konstatuoti, kad priimti sprendimai dėl pareiškėjo nubaudimo yra iš esmės neteisėti ir nepagrįsti, nėra pagrindo ir valstybės civilinei atsakomybei kilti. Šiuo atveju nėra jokių neteisėtų valstybės institucijų aktų, kuriais pareiškėjui būtų padaryta žala. Nenustatyta, kad valdžios institucijų darbuotojai neveikė taip, kaip pagal įstatymus privalėjo veikti. Nesant neteisėtų valstybės aktų, neteisėtų valstybės tarnautojų ar darbuotojų aktų, vadovaujantis CK 6.245 – 6.249 str. negalimas ir civilinės atsakomybės atsiradimas, t. y. turtinės ir neturtinės žalos priteisimas.

40III.

41Pareiškėjas A. M. pateikė apeliacinį skundą (b. l. 132-135), kuriuo prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują – jo skundą patenkinti, panaikinant jam paskirtas nuobaudas bei priteisiant turtinę bei neturtinę žalą.

42Apeliacinį skundą pareiškėjas iš esmės grindžia tais pačiais argumentais, kuriuos buvo nurodęs skunde pirmosios instancijos teismui ir kuriais rėmėsi nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme. Dėl skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo nurodo šiuos argumentus:

431.Pirmosios instancijos teismo sprendimas nepagrįstas ir neteisėtas. Teismas neteisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir priėjo prie klaidingų išvadų, nes pažeidimų, už kuriuos nubaustas, jis nepadarė. Teismas nevertino jo papildomų rašytinių paaiškinimų, pateiktų 2009 m. spalio 28 d. teismo posėdyje, neatkreipė dėmesio į prieštaravimus liudytojų parodymuose, neišreikalavo Lukiškių TI-K postų vaizdo įrašų. Apelianto nuomone, nuobaudos jam yra skiriamos keršijant už tai, kad jis pradėjo skųsti administracijos veiksmus.

442. Teismas neatsižvelgė į tai, kad tiriant įvykius ir skiriant nuobaudas buvo pažeistos pagrindinės procedūros ir dėl to nebuvo užtikrintas visų aplinkybių objektyvus įvertinimas. Visos nuobaudos paskirtos jo nepakvietus Drausmės komisijos posėdį.

45Atsakovas ir atsakovo Lietuvos valstybės atstovas Lukiškių tardymo izoliatorius-kalėjimas atsiliepime į A. M. skundą (b. l. 114) nurodo sutinkantis su teismo sprendime išdėstytais argumentais ir prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, o pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti.

46Trečiasis suinteresuotas asmuo Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos atsiliepime į apeliacinį skundą (b. l. 145147) iš esmės analogiškais, kaip ir bylą nagrinėjant pirmojoje instancijoje pateiktieji, argumentais prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, o pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti.

47Teisėjų kolegija

konstatuoja:

48IV.

49Apeliacinis skundas netenkinamas.

50Bausmių vykdymo kodekso (byloje aktuali 2006 m. birželio 1 d. įstatymo Nr.X-636 redakcija) 10 straipsnio 1 dalis nustato, kad bausmes atliekantys Lietuvos Respublikos piliečiai turi visas Lietuvos Respublikos piliečiams įstatymų nustatytas teises, laisves ir pareigas su apribojimais, kuriuos numato Lietuvos Respublikos įstatymai ir teismo nuosprendis. Bendrosios nuteistųjų teisės nustatytos Bausmių vykdymo kodekso 11 straipsnyje. Pagal šio Kodekso 5 straipsnyje įtvirtintą bausmių vykdymo teisėtumo principą nuteistų asmenų teisių bei laisvių suvaržymus nustato tik Lietuvos Respublikos įstatymai, nuteistojo elgesį gali suvaržyti tik draudimas arba pareiga, o bausmės vykdymo institucija arba pareigūnas gali veikti tik įstatymų nustatytais būdais ir priemonėmis. Įstatymu nustatyta bausmės vykdymo institucijų ir šių institucijų pareigūnų pareiga laikytis bausmių vykdymo teisėtumo principo yra teisinis garantas, kad šios įstaigos ir pareigūnai gali veikti tik įstatymų nustatytais būdais ir priemonėmis. Todėl Bausmių vykdymo kodekso 12 straipsnio 1 ir 2 dalys imperatyviai nustato bendrąją nuteistųjų pareigą - nuteistieji privalo vykdyti įstatymų reikalavimus ir laikytis jiems nustatytų elgesio taisyklių, vykdyti bausmės vykdymo institucijos, įstaigos arba pareigūno nurodymus ir įsakymus. Šio Kodekso 110 straipsnyje imperatyviai nustatytos specialiosios nuteistųjų, kuriems paskirta laisvės atėmimo bausmė, pareigos, tarp jų – laikytis nustatytos pataisos įstaigų tvarkos (BVK 110 str. 1 d.1 p.), vykdyti pataisos įstaigos administracijos reikalavimus (BVK 110 str.1 d.2 p.), taip pat nustatyti atitinkami draudimai (BVK 110 str.2 d.). Aptartų įstatymo normų imperatyvus pobūdis reiškia, kad nuteistasis privalo įvykdyti pataisos įstaigos administracijos reikalavimą, o po to, jei abejoja dėl jo teisėtumo, gali jį apskųsti nustatyta tvarka (BVK 11 straipsnis). Nuteistiesiems nustatytų pareigų ir draudimų tikslas - motyvuoti nuteistuosius teisės aktus atitinkančiam elgesiui, vykdyti pataisos įstaigų režimo pažeidimų prevenciją, sudaryti teisines prielaidas normaliai pataisos įstaigų veiklai. Įstatymu nustatytas privalomumas atlikti tam tikrus veiksmus arba susilaikyti nuo jų garantuojamas įstatymu numatytomis bausmių vykdymo teisės prievartos priemonėmis – nuobaudomis. Laisvės atėmimo bausmę atliekantiems nuteistiesiems už bausmės atlikimo režimo (BVK 112 str.1 d.) reikalavimų pažeidimą skiriamų nuobaudų sąrašas nustatytas Bausmių vykdymo kodekso 142 straipsnio 1 dalyje.

51Nagrinėjamas ginčas kilęs dėl trijų nuobaudų, numatytų bausmių vykdymo kodekso 142 straipsnio 1 ir 3 punktuose, paskirtų pareiškėjui Lukiškių TI-K direktoriaus nutarimais (2009 m. birželio 16 d. Nr.62-340, 2009 m. birželio 23 d. Nr.62-351, 2009 m. birželio 25 d. Nr.62-355) už bausmės atlikimo režimo reikalavimų pažeidimus, kvalifikuotus pagal Bausmių vykdymo kodekso 110 straipsnio 1 dalies 1,4 punktus ir Lukiškių TI-K direktoriaus 2008 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 1-87 patvirtintų „Suimtųjų, nuteistųjų, nuteistųjų areštu elgesio 2.1,2.2, 2.7, 2.8, 3.7 ir 3.11 punktus, pagrįstumo bei teisėtumo.

52Pirmosios instancijos teismas visus pareiškėjo reikalavimus atmetė kaip nepagrįstus, tačiau iš 2009 m. birželio 16 d. nutarimo Nr.62-340 skirti nuobaudą pašalino kaltinimą, jog A. M. pažeidė Bausmių vykdymo kodekso 110 str.1 dalies 4 punkto bei Elgesio taisyklių 2.8 punkto reikalavimą tausoti įstaigos turtą, t.y. teismas nustatė, jog nėra įrodymų, kad skylę lango apsauginiame tinkle padarė būtent pareiškėjas. Teismas nusprendė, kad šio pažeidimo pašalinimas iš kaltinimo nepakeičia galutinio rezultato, kadangi minėtu nutarimu pareiškėjas nubaustas ir už kitus režimo reikalavimų pažeidimus. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija dėl šio epizodo pašalinimo iš kaltinimo sutinka.

53Administracinių bylų teisenos įstatymo 86 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad teismo sprendimas turi būti teisėtas ir pagrįstas, o tai pagal aptariamo straipsnio 2 dalį, reiškia, jog priimdamas sprendimą, administracinis teismas turi įvertinti ištirtus teismo posėdyje įrodymus, konstatuoti, kurios aplinkybės, turinčios bylai esminės reikšmės, yra nustatytos ir kurios nenustatytos, kuris įstatymas turi būti taikomas šioje byloje ir ar skundas (prašymas) yra tenkintinas. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 87 straipsnio 4 dalies reikalavimus teismo sprendimo motyvuojamojoje dalyje turi būti nurodyta: teismo nustatytos bylos aplinkybės; įrodymai, kuriais grindžiamos teismo išvados; argumentai, dėl kurių teismas atmeta kuriuos nors įrodymus; įstatymai, kuriais teismas vadovavosi, nuorodos į konkrečias normas, kurios buvo taikomos. Administracinių bylų teisenos įstatymo 57 straipsnio 6 dalyje yra suformuluotos įrodymų vertinimo taisyklės, kurių esmė yra ta, kad jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios. Teismas įvertina įrodymus pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįsta visapusišku, išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaujantis įstatymu, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais.

54Patikrinusi bylą (ABTĮ 136 str.) teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nustatė visas bylai reikšmingas aplinkybes, teismo posėdyje ištyrė ir įvertino įrodymus pagal įrodymų vertinimo taisykles (ABTĮ 57 str.), teisingai taikė ginčo teisinius santykius reglamentuojančias materialinės teisės normas, sprendimas atitinka ABTĮ 86 straipsnio 2 dalyje ir 87 straipsnyje nustatytus reikalavimus. Procesines teisės normų pažeidimų nenustatyta.

55Įstatymas nustato, kad tiek pareiškėjas, pateikdamas skundą teismui, tiek atsakovas, atsikirsdamas į skundą, kartu su šiais procesiniais dokumentais turi pateikti teismui įrodymus, kuriais grindžia savo reikalavimus ir atsikirtimus (ABTĮ 23 str.2 d.6 p., 57 str. 4 d., 72 str.). Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 57 straipsnio 1 dalį įrodymai administracinėje byloje yra visi faktiniai duomenys, priimti bylą nagrinėjančio teismo ir kuriais remdamasis teismas įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybės, pagrindžiančios proceso šalių reikalavimus bei atsikirtimus, ir kitokios aplinkybės, turinčios reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba kad jų nėra. Minėti faktiniai duomenys nustatomi tokiomis priemonėmis: proceso šalių ir jų atstovų paaiškinimais, liudytojų parodymais, specialistų paaiškinimais ir ekspertų išvadomis, daiktiniais įrodymais, dokumentais ir kitais rašytiniais, garso bei vaizdo įrodymais ABTĮ 57 str.2 d.). Pareiškėjas byloje pareikštus reikalavimus grindė vien tik savo paaiškinimais.Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 57 straipsnio nuostatas proceso šalių ir jų atstovų paaiškinimai yra vienas iš faktinių duomenų nustatymo priemonių. Proceso šalis, be kitų savo teisių, turi teisę dalyvauti tiriant įrodymus, pareikšti savo nuomonę dėl atitinkamų įrodymų (ABTĮ 52 str.2 d., 57 str.4 d.), tačiau proceso šalių pozicija dėl įrodymų teismui nėra privaloma, nes teismas įrodymus vertina pagal įstatymu nustatytas įrodymų vertinimo taisykles (ABTĮ 57 str.6 d.) ir priimdamas sprendimą remiasi pagal šias taisykles ištirtų ir įvertintų įrodymų visuma. Patikrinusi bylą teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas įrodymų vertinimo taisyklių nepažeidė.

56Administracinių bylų teisenos įstatymo 86 straipsnio 3 dalis reikalauja, kad teismas sprendime atsakytų į visus pareiškėjo pareikštus pagrindinius reikalavimus. Pirmosios instancijos teismas šio reikalavimo nepažeidė. Įstatymas nereikalauja, kad teismas sprendime pasisakytų dėl kiekvieno skundo argumento, ar proceso dalyvių teismo posėdyje pateiktų paaiškinimų teiginio.

57Pareiškėjas teigė, esą Lukiškių TI-K pareigūnai fiksuoja tariamus jo pažeidimus persekiodami jį už rašomus skundus. Teismas dėl šių pareiškėjo argumentų sprendime pasisakė. Pirmiausia pažymėtina, kad apeliantas šių savo apibendrinto pobūdžio teiginių įrodymais ir įtikinamais argumentais nepagrindė, o kai kurių pažeidimų, už kuriuos pareiškėjas nubaustas, faktai, be kita ko, užfiksuoti ir nuotraukomis. Kaip matyti iš pirmosios instancijos teismo posėdžio protokolo, teismas, atsižvelgdamas į pareiškėjo skundo argumentus, aiškinosi dėl pažeidimus užfiksavusių ir kitų liudytojais apklaustų Lukiškių TI-K izoliatoriaus pareigūnų santykių su pareiškėju ir nenustatė, kad pareigūnai pareiškėjo atžvilgiu yra neobjektyvūs. Pažymėtina, kad liudytojai parodymus teismo posėdyje davė įspėti dėl atsakomybės už žinomai melagingų parodymų davimą. Pabrėžtina, kad pataisos įstaigų administracijos pareigūnai, į kurių pareigas įeina teisės aktais nustatytų nuteistųjų elgesio taisyklių ir drausmės priežiūra, turi ne tik teisę, bet ir pareigą fiksuoti laisvės atėmimo bausme režimo reikalavimų pažeidimų faktus (surašyti atitinkamus dokumentus ir kt.). Bausmių vykdymo kodekso 110 straipsnio 3 dalis nustato, kad nustatytų pareigų ir draudimų nesilaikantys nuteistieji atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

58Kaip matyti iš bylos medžiagos, pirmosios instancijos teismas buvo aktyvus nustatant visas bylai svarbias aplinkybes, kaip to reikalauja bylų teisenos įstatymo 81 straipsnis: teismas neapsiribojo medžiaga, kuria remiantis A. M. buvo paskirtos ginčijamos nuobaudos, o įpareigojo Lukiškių TI-K pateikti papildomus įrodymus apie pareiškėjo skunde nurodytas aplinkybes (b.l.72) ir juos gavo (b.l.81), apklausė teismo posėdyje liudytojais visus Lukiškiškių TI-K pareigūnus, kurie nustatė ir atitinkamais dokumentais (tarnybiniais pranešimais, protokolais) užfiksavo atitinkamus pažeidimus, už kuriuos Lukiškių TI-K direktoriaus nutarimais (2009 m. birželio 16 d. Nr.62-340, 2009 m. birželio 23 d. Nr.62-351, 2009 m. birželio 25 d. Nr.62-355) pareiškėjui buvo paskirtos nuobaudos. Apelianto argumentas, esą pirmosios instancijos teismas neišreikalavo iš Lukiškių TI-K postų vaizdo įrašų, negali būti pripažintas pagrįstu, kadangi iš atsakovo ir trečiojo suinteresuoto asmens atstovų paaiškinimų nustatyta, jog vaizdo įrašai laikomi nuo 3 iki 10 dienų, po to ištrinami. Taigi šių įrašų nebuvo jau pareiškėjo skundo padavimo teismui metu (2009 m. liepos 29 d.).

59Patikrinusi bylą teisėjų kolegija iš esmės sutinka su įrodymų vertinimu, kuriuo remdamasis pirmosios instancijos teismas nusprendė, kad 2009 m. birželio 23 d. nutarimu Nr.62-351 ir 2009 m. birželio 25 d. nutarimu Nr.62-355 nuobaudos pareiškėjui paskirtos pagrįstai ir teisėtai, ir dėl šių pažeidimų epizodų atskirai nepasisako.

60Dėl 2009 m. birželio 16 d. nutarimu Nr.62-340 paskirtos nuobaudos teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad Lukiškių TI-K pareigūnai V. K. ir V. K. pareiškėjo elgesį dėl Elgesio taisyklių 2.2, 3.11 punktų laikymosi (būti mandagiems, nevartoti necenzūrinių žodžių, žargono ir pan.) 2009 m. birželio 11 d. kameros apžiūros metu apibūdino skirtingai, o tarnybiniuose pranešimuose pareigūnai pareiškėjo elgesio individualiai nevertino (spausdintų tarnybinių pranešimų tekstas sutampa pažodžiui), nesutinka su pirmosios instancijos teismo atliktu įrodymų pagal šį epizodą vertinimu, konstatuoja, kad šis pažeidimas neįrodytas ir šalina iš 2009 m. birželio 16 d. nutarimo Nr.62-340 pažeidimus, kvalifikuotus pagal Elgesio taisyklių 2.2, 3.11 punktus, taip pat šalina iš pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvus, jog pareiškėjas pažeidė Elgesio taisyklių 2.2, 3.11 punktus. Minėtų kaltinimo punktų panaikinimas nesuteikia pagrindo keisti, ar naikinti teismo sprendimą, nes dėl likusios 2009 m. birželio 16 d. nutarimo Nr.62-340 dalies (pareiškėjo miego vietos uždengimo taip trukdant prižiūrėtojams stebėti nuteistąjį) pirmosios instancijos teismas pagrįstai nusprendė, kad 2009 m. birželio 16 d. nutarimu Nr.62-340 už šį pažeidimą nuobauda pareiškėjui paskirta pagrįstai ir teisėtai. Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija su pirmosios instancijos teismo atliktu įrodymų vertinimu dėl šio epizodo visiškai sutinka.

61Nuobaudų skyrimo nuteistiesiems tvarką reglamentuoja Bausmių vykdymo kodekso 143 straipsnis. Šio straipsnio 2 dalis nustato, kad skiriant nuobaudas, atsižvelgiama į pažeidimo padarymo aplinkybes, į paskirtų nuobaudų kiekį ir pobūdį, taip pat į nuteistojo rašytinį pasiaiškinimą dėl pažeidimo. Skiriamos nuobaudos turi atitikti padaryto pažeidimo sunkumą ir pobūdį. Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 194, 205 ir 206 punktai nustato, kad kiekvienas nuteistasis prieš baudžiamas turi būti informuotas apie nusižengimą, kuriuo jis įtariamas, ir jam turi būti suteikta galimybė apsiginti. Jei nuteistasis, kuris įtariamas pažeidęs bausmės atlikimo režimo reikalavimus, atsisako pasiaiškinti raštu, šis atsisakymas įforminamas protokolu, kurio forma patvirtinta šių Taisyklių 31-me priede. Iš pateiktos į bylą medžiagos matyti, kad dėl kiekvieno pareiškėjo atsisakymo pasinaudoti teise pateikti paaiškinimą dėl pažeidimo buvo surašyti Taisyklių 31-me priede numatyti protokolai. Teikti paaiškinimą yra nuteistojo teisė, o ne pareiga. Nuteistojo nepasinaudojimas šia teise pataisos įstaigos administracijai nėra kliūtis skirti drausminę nuobaudą, jei yra nustatoma, kad atitinkamoje nuteistoje veikoje yra nusižengimo sudėtis. Iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėjo teisė žinoti kokiais nusižengimais jis įtariamas bei teisė pasiaiškinti nepažeista.

62Atsakovo nutarimais (2009 m. birželio 16 d. Nr.62-340, 2009 m. birželio 23 d. Nr.62-351, 2009 m. birželio 25 d. Nr.62-355) pareiškėjui buvo paskirtos Bausmių vykdymo kodekso 142 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punkte numatytos nuobaudos: papeikimas ir draudimas iki vieno mėnesio pirkti maisto produktų (teismo sprendime nuoroda į BVK 1 dalies 4 punktą vertintina kaip rašymo apsirikimas, nes sprendimo motyvuojamosios dalies tekste, kaip ir atsakovo nutarimuose, žodžiais yra minima nuobauda atitinkanti Bausmių vykdymo kodekso 142 straipsnio 1 dalies 3 punktą - draudimas iki vieno mėnesio pirkti maisto produktų). Bausmių vykdymo kodekso 143 straipsnio 7 dalyje nurodyta, kad šio Kodekso 142 straipsnio 2 dalyje numatytos nuobaudos (perkėlimas iš lengvosios į paprastąją grupę arba iš paprastosios į drausmės grupę) skiriamos pataisos įstaigos direktoriaus nutarimu tik tais atvejais, kai yra pataisos įstaigos drausmės komisijos teikimas. Ši įstatymo nuostata perkelta į Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 240 punktą nustatant, kad kai reikia pataisos įstaigos Drausmės komisijos teikimo, ši privalo svarstyti klausimą dėl Bausmių vykdymo kodekso 142 straipsnio 2 dalyje numatytos nuobaudos nuteistajam paskyrimo. Pareiškėjui už padarytus nusižengimus paskirtos nuobaudos nepatenka į nuobaudų, numatytų šio Kodekso 142 straipsnio 2 dalyje, sąrašą. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nusprendė, kad pagal nagrinėjamos bylos aplinkybes pareiškėjas į Drausmės komisiją neturėjo būti pristatytas. Nuobaudas pareiškėjui paskyrė kompetentingas pareigūnas, laikydamasis nustatytos tvarkos ir terminų (BVK 143 str. 4,7 d.).

63Remdamasi išdėstytais argumentais teisėjų kolegija apelianto argumentus, esą skiriant nuobaudas buvo pažeistos pagrindinės procedūros ir dėl to nebuvo užtikrintas visų aplinkybių objektyvus įvertinimas, vertina kaip nepagrįstus.

64Nagrinėjamoje byloje pareiškėjas taip pat reiškė reikalavimus dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo, kurią kildino iš, pasak pareiškėjo, atsakovo nutarimais (2009 m. birželio 16 d. Nr.62-340, 2009 m. birželio 23 d. Nr.62-351, 2009 m. birželio 25 d. Nr.62-355) jam neteisėtai paskirtų nuobaudų.

65Valstybės ir savivaldybės pareiga atlyginti žalą (viešoji atsakomybė) pagal Civilinio kodekso 6.271 straipsnio nuostatas kyla dėl valstybės ir savivaldybės valdžios institucijų neteisėtų aktų nepriklausomai nuo konkretaus valstybės tarnautojo ar kito valstybės valdžios institucijos darbuotojo kaltės. CK 6.271 straipsnyje numatyta viešoji atsakomybė atsiranda esant trims sąlygoms: neteisėtiems veiksmams ar neveikimui, žalai ir priežastiniam ryšiui tarp neteisėtų veiksmų (neveikimo) ir žalos. Vadinasi, reikalavimas dėl žalos atlyginimo (tiek turtinės, tiek neturtinės) gali būti patenkinamas nustačius visumą viešosios atsakomybės sąlygų: pareiškėjo nurodytos valdžios institucijos neteisėtus veiksmus, žalos pareiškėjui padarymo faktą ir priežastinį ryšį tarp valdžios institucijos neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos. Nenustačius bent vienos iš minimų trijų viešosios atsakomybės sąlygų, valstybei ar savivaldybei pagal CK 6.271 straipsnį nekyla turtinė prievolė atlyginti žalą.

66Pagrindinis viešosios atsakomybės elementas – neteisėti veiksmai, kurių buvimas arba nebuvimas iš esmės lemia, ar tikslinga byloje vertinti likusias sąlygas. Kadangi nagrinėjamu atveju neteisėti valdžios institucijos veiksmai byloje nenustatyti, pirmosios instancijos teismas pareiškėjo reikalavimus dėl žalos atlyginimo atmetė pagrįstai.

67Apibendrindama išdėstytus argumentus teisėjų kolegija konstatuoja, kad tenkinti pareiškėjo apeliacinį skundą remiantis jame išdėstytais argumentais nėra pagrindo. Apeliacinis skundas atmetamas, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. lapkričio 9 d. sprendimas paliekamas nepakeistas.

68Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

69Pareiškėjo A. M. apeliacinį skundą atmesti.

70Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. lapkričio 9 d. sprendimą [palikti nepakeistą.

71Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas A. M. (toliau – ir pareiškėjas) skundu (b. l. 2-4)... 5. 1) Panaikinti Lukiškių tardymo izoliatoriaus - kalėjimo (toliau – ir... 6. 2) Priteisti iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lukiškių tardymo... 7. Pareiškėjas skunde paaiškino, kad nuobaudos jam buvo paskirtos neteisingai,... 8. Pareiškėjas prašė priteisti turtinę žalą - 14,80 Lt (pašto išlaidos... 9. Atsakovas ir atsakovo Lietuvos valstybės atstovas Lukiškių tardymo... 10. Atsiliepime į skundą (b. l. 11-14) paaiškino, kad nuobaudos pareiškėjui... 11. Paaiškino, kad 2009 m. birželio 11 d. pareigūnams atliekant kratą 242-oje... 12. Dėl 2009 m. birželio 16 d. nustatyto pažeidimo paaiškino, kad tą dieną,... 13. Paaiškino, kad 2009 m. birželio 17 d. pareigūnas A. R. pastebėjo, kad A. M.... 14. Pažymėjo, kad pagal Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 240 punktą... 15. Dėl turtinės žalos atlyginimo, paaiškino, kad pareiškėjo reikalavimai... 16. Trečiasis suinteresuotas asmuo Kalėjimų departamentas prie Lietuvos... 17. Atsiliepime į skundą (b. l. 41-44) remdamasis Bausmių vykdymo kodekso 110... 18. Nesutiko su pareiškėjo argumentu, esą Lukiškių TI-K pažeidė Pataisos... 19. Akcentavo, jog pagal Bausmių vykdymo kodekso 143 straipsnio 7 dalį skiriant... 20. Dėl žalos atlyginimo pasisakė, kad nėra Civilinio kodekso 6.271... 21. II.... 22. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. lapkričio 9 d. sprendimu... 23. Teismas nustatė, kad A. M. Lukiškių TI-K direktoriaus nutarimais paskirtos... 24. 1) 2009 m. birželio 16 d. nutarimu Nr. 62-340 (b. l. 28) už Bausmių vykdymo... 25. 2) 2009 m. birželio 23 d. nutarimu Nr. 62-351 už Bausmių vykdymo kodekso 110... 26. 3) 2009 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 62-355 už Bausmių vykdymo kodekso 110... 27. Dėl 2009 m. birželio 16 d. nutarimu Nr. 62-340 paskirtos nuobaudos teismas... 28. Dėl skylės 242-osios kamaros lango tinkle teismas pažymėjo, jog taikant... 29. Dėl plastikinio maišo pakabinimo tarp kriauklės ir lovos teismas pasisakė,... 30. Dėl draudimo vartoti necenzūrinius žodžius pažeidimo teismas pažymėjo,... 31. Išanalizavęs ginčui aktualias Bausmių vykdymo kodekso nuostatas, teismas... 32. Dėl 2009 m. birželio 23 d. nutarimu Nr. 62-351 paskirtos nuobaudos teismas... 33. Teismas nustatė, jog Lukiškių TI-K direktoriaus 2007 m. sausio 10 d.... 34. Dėl 2009 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 62-355 paskirtos nuobaudos teismas... 35. Pasisakydamas dėl nuobaudų skyrimo tvarkos teismas rėmėsi nuobaudų skyrimo... 36. Atsakydamas į pareiškėjo argumentą, esą skiriant nuobaudas buvo pažeista... 37. Teismas pažymėjo, jog pareiškėjui buvo leista pasiaiškinti, pažeidimų... 38. Atsakydamas į pareiškėjo argumentą dėl pareigūnų suinteresuotumo teismas... 39. Teismo vertinimu, kadangi nėra pagrindo konstatuoti, kad priimti sprendimai... 40. III.... 41. Pareiškėjas A. M. pateikė apeliacinį skundą (b. l. 132-135), kuriuo prašo... 42. Apeliacinį skundą pareiškėjas iš esmės grindžia tais pačiais... 43. 1.Pirmosios instancijos teismo sprendimas nepagrįstas ir neteisėtas. Teismas... 44. 2. Teismas neatsižvelgė į tai, kad tiriant įvykius ir skiriant nuobaudas... 45. Atsakovas ir atsakovo Lietuvos valstybės atstovas Lukiškių tardymo... 46. Trečiasis suinteresuotas asmuo Kalėjimų departamentas prie Lietuvos... 47. Teisėjų kolegija... 48. IV.... 49. Apeliacinis skundas netenkinamas.... 50. Bausmių vykdymo kodekso (byloje aktuali 2006 m. birželio 1 d. įstatymo... 51. Nagrinėjamas ginčas kilęs dėl trijų nuobaudų, numatytų bausmių vykdymo... 52. Pirmosios instancijos teismas visus pareiškėjo reikalavimus atmetė kaip... 53. Administracinių bylų teisenos įstatymo 86 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad... 54. Patikrinusi bylą (ABTĮ 136 str.) teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 55. Įstatymas nustato, kad tiek pareiškėjas, pateikdamas skundą teismui, tiek... 56. Administracinių bylų teisenos įstatymo 86 straipsnio 3 dalis reikalauja, kad... 57. Pareiškėjas teigė, esą Lukiškių TI-K pareigūnai fiksuoja tariamus jo... 58. Kaip matyti iš bylos medžiagos, pirmosios instancijos teismas buvo aktyvus... 59. Patikrinusi bylą teisėjų kolegija iš esmės sutinka su įrodymų vertinimu,... 60. Dėl 2009 m. birželio 16 d. nutarimu Nr.62-340 paskirtos nuobaudos teisėjų... 61. Nuobaudų skyrimo nuteistiesiems tvarką reglamentuoja Bausmių vykdymo kodekso... 62. Atsakovo nutarimais (2009 m. birželio 16 d. Nr.62-340, 2009 m. birželio 23 d.... 63. Remdamasi išdėstytais argumentais teisėjų kolegija apelianto argumentus,... 64. Nagrinėjamoje byloje pareiškėjas taip pat reiškė reikalavimus dėl... 65. Valstybės ir savivaldybės pareiga atlyginti žalą (viešoji atsakomybė)... 66. Pagrindinis viešosios atsakomybės elementas – neteisėti veiksmai, kurių... 67. Apibendrindama išdėstytus argumentus teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 68. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140... 69. Pareiškėjo A. M. apeliacinį skundą atmesti.... 70. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. lapkričio 9 d. sprendimą... 71. Nutartis neskundžiama....