Byla e2-1303-407/2019
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas Višinskis,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės Projektavimo ir restauravimo instituto atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. liepos 19 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės Projektavimo ir restauravimo instituto ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Korlena“ dėl skolos ir palūkanų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovė UAB Projektavimo ir restauravimo institutas pareiškė ieškinį atsakovei UAB „Korlena“ dėl 57 780,29 Eur skolos ir palūkanų priteisimo. Pridėjo dokumentą, patvirtinantį, kad sumokėjo 100 Eur žyminio mokesčio. Prašė teismo atidėti ieškovei likusios žyminio mokesčio dalies, t. y. 1 030 Eur sumokėjimą iki teismo sprendimo priėmimo šioje civilinėje byloje.

72.

8Prašymą grindė tuo, kad dėl sunkios finansinės padėties ieškovė neturi jokių galimybių sumokėti tokios didelės žyminio mokesčio sumos. Tai patvirtina ieškovės banko sąskaitų išrašai, kuriuose matyti, kad pinigų banko sąskaitose ieškovė neturi. 1 030 Eur žyminio mokesčio dalies neatidėjimas užkirstų kelią ieškovei į tinkamą teisminį procesą bei pažeistų teisių gynimą.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

103.

11Vilniaus apygardos teismas 2019 m. liepos 19 d. nutartimi atmetė ieškovės prašymą atidėti dalies žyminio mokesčio sumokėjimą ir nustatė ieškovei 30 dienų terminą nuo nutarties kopijos įteikimo dienos ieškinio trūkumams pašalinti – sumokėti trūkstamą žyminio mokesčio dalį 1 030 Eur.

124.

13Teismo vertinimu, ieškovės pateikti išrašai iš jai priklausančių kredito įstaigose esančių sąskaitų patys savaime nesudaro teisinio pagrindo atleisti ieškovę nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo, nes neįrodo ieškovės sunkios turtinės padėties. Ieškovė nepateikė informacijos iš registrų apie turimą kilnojamąjį turtą, nekilnojamąjį turtą ir vertybinius popierius. Teismas padarė išvadą, kad ieškovė neįrodė savo sunkios turtinės padėties, todėl teismas atmetė ieškovės prašymą atidėti žyminio mokesčio dalies sumokėjimą.

14III. Atskirojo skundo argumentai

155.

16Ieškovė UAB Projektavimo ir restauravimo institutas atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. liepos 19 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovės prašymą tenkinti, iki teismo nutarties priėmimo šioje civilinėje byloje atidėti ieškovei likusios žyminio mokesčio dalies sumokėjimą. Nurodo šiuos argumentus:

175.1.

18Ieškovės pateikti banko sąskaitų išrašai patvirtina, kad ieškovė neturi pakankamai lėšų sumokėti visą žyminio mokesčio sumą. Todėl skundžiama nutartis, kuria atmestas ieškovės prašymas dėl likusios dalies žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo, užkerta kelią ieškovei į tinkamą teisminį procesą bei pažeistų teisių gynimą.

195.2.

20Ieškovės turtinė padėtis tapo bloga vien dėl buvusios ieškovo vadovybės veiksmų. L. T., buvęs bendrovės vienintelis akcininkas bei valdybos pirmininkas, vengia perduoti bendrovės sklandžiai veiklai būtinus dokumentus, buhalterinius duomenis, taip pat negrąžina bendrovei ilgamečių skolų. Atsakovė yra su L. T. susijusi bendrovė, valdoma jo artimų giminaičių. Ieškovės turtinė padėtis žymiai pagerėtų vien jau išnagrinėjus šią civilinę bylą ir teismui patenkinus ieškinį.

215.3.

22Finansinės atskaitomybės dokumentuose apskaitomas bendrovės turtas (pvz., gautinos sumos, kapitalo dydis ar pan.) savaime nereiškia bendrovės galimybių sumokėti žyminį mokestį. Tokios galimybės taip pat nei patvirtina, nei paneigia ir duomenys apie turimą nekilnojamąjį turtą, kadangi šio turto turėjimas savaime nesudaro galimybės apmokėti žyminį mokestį, o tokio turto pardavimas vien su tikslu apmokėti žyminį mokestį būtų neproporcinga priemonė, dar labiau apsunkinanti ieškovės turtinę padėtį.

235.4.

24Pasikeitus bendrovės akcininkui, valdybai ir vadovui, atliekama bendrovės dokumentų patikra, atitinkamai finansinėje atskaitomybėje numatytų duomenų patikra, todėl galutinių išvadų dėl atskaitomybės teisingumo (ji pasirašyta ir patvirtinta buvusio vadovo ir buhalterės) esamu metu ieškovė negali pateikti. Dėl buvusio akcininko ir valdybos pirmininko L. T. vengimo pateikti pirminius dokumentus, nėra objektyvios galimybės teismui pateikti atitinkamus duomenis. Pagal turimus duomenis, ieškovės veikla 2018 m. ir 2019 m. pradžioje buvo nuostolinga. Iš balansų matyti, kad esminį ieškovės turtą sudaro per vienus metus gautinos sumos, kurias iš esmės sudaro sumos, gautinos iš buvusio ieškovės vienintelio akcininko ir valdybos pirmininko L. T.. Ieškovės turimą nekilnojamąjį turtą sudaro tik du įkeisti garažai, todėl ieškovė neturi galimybės gauti finansinės naudos iš šio turto. Ieškovė turi 17 634,51 Eur skolą už patalpų nuomą, priskaičiuota 4 242,04 Eur delspinigių.

25Teismas konstatuoja:

26IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

276.

28Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria atmestas ieškovės prašymas dėl žyminio mokesčio dalies sumokėjimo atidėjimo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šis klausimas nagrinėjamas vadovaujantis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindu, absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis).

297.

30CPK 84 straipsnyje nustatyta, kad teismas rašytinio proceso tvarka, atsižvelgdamas į asmenų turtinę padėtį, iki sprendimo (nutarties) priėmimo gali atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą. Prašymas atidėti žyminio mokesčio mokėjimą turi būti motyvuotas. Prie prašymo turi būti pridedami įrodymai, įrodantys žyminio mokesčio atidėjimo būtinumą.

318.

32Šios normos tikslas – užtikrinti asmeniui realią galimybę kreiptis į teismą tais atvejais, kai dėl susiklosčiusios sunkios turtinės padėties kreipimosi į teismą dieną jis neturi galimybės sumokėti žyminio mokesčio. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, kad atidėti žyminio mokesčio už ieškinio (pareiškimo, apeliacinio ar kasacinio skundo) nagrinėjimą teismas gali tik nustatęs, kad asmens turtinė padėtis yra sunki, šis sunkumas laikinas, o turtinė padėtis iš esmės pagerės per ilgesnį laikotarpį, lyginant ją su ta, kuri yra ieškinio pareiškimo, apeliacinio ar kasacinio skundo pateikimo teismui metu (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. sausio 27 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-100/2011).

339.

34Pirmosios instancijos teismas ieškovės prašymą atidėti žyminio mokesčio dalies sumokėjimą atmetė dėl to, kad ieškovė nepateikė pakankamai įrodymų, kurie pagrįstų jos sunkią turtinę padėtį.

3510.

36Apeliantė kartu su atskiruoju skundu pateikė naujus įrodymus, kuriais grindžia savo sunkią finansinę padėtį, trukdančią jai šiuo metu sumokėti likusią žyminio mokesčio dalį už pareikštą ieškinį. Be to, Lietuvos apeliaciniame teisme 2019 m. gruodžio 4 d. gautas apeliantės prašymas priimti naujus rašytinius įrodymus, kuriuos, kaip matyti, apeliantė gavo jau po atskirojo skundo pateikimo. Atsižvelgiant į tai, kad pirmosios instancijos teismas nenustatė apeliantei termino papildomiems įrodymams pateikti, o apeliantė siekia šiais įrodymais paneigti skundžiamos nutarties pagrįstumą ir teisėtumą, taigi, jų pateikimo būtinybė iškilo vėliau, be to, dalies pateiktų įrodymų apeliantė anksčiau neturėjo, apeliacinės instancijos teismas priima šiuos naujus įrodymus (CPK 314, 338 straipsniai).

3711.

38Lietuvos apeliaciniame teisme 2019 m. gruodžio 12 d. gauti apeliantės rašytiniai paaiškinimai, kuriuose prašoma atsižvelgti į tai, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. gruodžio 5 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-1250-516/2019 patenkino apeliantės prašymą dėl dalies žyminio mokesčio atidėjimo iš esmės analogiškoje byloje. Apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti šiuos apeliantės rašytinius paaiškinimus, kadangi atskirąjį skundą, pasibaigus jo padavimo terminui, keisti (papildyti) yra draudžiama (CPK 323, 338 straipsniai). Tačiau pažymėtina, kad teismas į formuojamą savo ar aukštesnės instancijos teismų praktiką pagal faktines aplinkybes analogiškose ar iš esmės panašiose bylose turi atsižvelgti ir be atskiro šalies prašymo (Teismų įstatymo 33 straipsnio 4 dalis).

3912.

40Įvertinus byloje esančius įrodymus kartu su apeliantės pateiktais naujais įrodymais, darytina išvada, kad apeliantė šiuo metu dėl savo blogos turtinės padėties negali sumokėti likusios žyminio mokesčio dalies.

4113.

42Prie ieškinio pridėti ieškovės banko sąskaitų išrašai patvirtina, kad nei 2019 m. kovo mėn., nei 2019 m. birželio mėn. pabaigoje – liepos mėn. pradžioje apeliantė neturėjo pakankamai lėšų žyminiam mokesčiui sumokėti. Iš papildomai pateiktų 2017 m., 2018 m. ir 2019 m. pradžios apeliantės pelno (nuostolių) ataskaitų matyti, kad bendrovės veikla pastaruosius kelerius metus buvo nuostolinga, o pagal apeliantės vėliausiai sudarytą balansą didžiąją dalį bendrovės turto sudaro per vienus metus gautinos sumos. Ieškovės nekilnojamąjį turtą sudaro du garažai, kurių bendra vidutinė rinkos vertė, VĮ Registrų centro duomenimis, sudaro 13 140 Eur, tačiau nekilnojamojo turto pardavimo procesas paprastai nebūna labai greitas, be to, vienam iš minėtų objektų, kaip matyti iš pateikto Nekilnojamojo turto registro išrašo, įregistruota hipoteka. Patalpų nuomotojo VšĮ „Vilniaus arkivyskupijos ekonomo tarnyba“ 2019 m. liepos 19 d. rašte nurodyta, kad apeliantė už patalpų nuomą yra skolinga 17 634,51 Eur nesumokėto nuomos mokesčio ir 4 242,04 Eur delspinigių.

4314.

44Apeliantės sunkią turtinę padėtį patvirtina ir Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) 2019 m. spalio 2 d. bei 2019 m. spalio 30 d. nurodymai nurašyti atitinkamai 4 893,61 Eur ir 5 746,36 Eur mokestines nepriemokas nuo apeliantės sąskaitų, 2019 m. lapkričio 5 d. pranešimas apie nesumokėtus mokesčius, pagal kurį bendra skola sudaro 5 756,68 Eur; Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) Vilniaus skyriaus 2019 m. rugsėjo 24 d. sprendimas dėl 4 189,98 Eur skolos išieškojimo priverstine tvarka ir 2019 m. spalio 25 d. papildomas sprendimas dėl 2 039,98 Eur skolos išieškojimo priverstine tvarka; 2019 m. lapkričio 20 d. Valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo fondų lėšų finansinė ataskaita, pagal kurią draudėjo įsiskolinimas sudaro 3 993,11 Eur. Atsižvelgiant į šiuos duomenis, apeliantė pagrįstai teigia, kad jos banko sąskaitos šiuo metu yra areštuotos VMI nurodymuose ir VSDFV sprendimuose nustatytoms sumoms ir iki šios skolos biudžetams bus padengtos, apeliantė faktiškai negali atlikti jokių mokėjimų pajamomis, patenkančiomis į areštuotas banko sąskaitas, be kita ko, sumokėti ir žyminį mokestį už ieškinį.

4515.

46Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenų nustatyta, kad apeliantė be šios bylos yra inicijavusi ir civilines bylas prieš kitus savo skolininkus. Išsiieškojus bent dalį debitorinių skolų, kurios, kaip minėta, sudaro didžiąją dalį apeliantės turto, tikėtina, kad jos finansinė padėtis ateityje gali pagerėti. Be to, dalis apeliantės turimo nekilnojamojo turto, kaip minėta, nėra įkeistas ar kitaip apsunkintas, todėl manytina, kad galutinio sprendimo priėmimo dieną, net jei ieškinys šioje byloje būtų atmestas, apeliantė turėtų galimybę sumokėti atidėtą 1 030 Eur žyminio mokesčio dalį.

4716.

48Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, kad apeliantė įrodė, jog yra visos būtinos sąlygos taikyti CPK 84 straipsnį ir atidėti apeliantei likusios 1 030 Eur dalies žyminio mokesčio už ieškinį sumokėjimą iki galutinio sprendimo (nutarties) byloje priėmimo. Dėl to skundžiama nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės, tenkinant ieškovės prašymą dėl dalies žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo.

49Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

50Vilniaus apygardos teismo 2019 m. liepos 19 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atidėti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei Projektavimo ir restauravimo institutui 1 030 Eur dalies žyminio mokesčio už ieškinį sumokėjimą iki galutinio sprendimo (nutarties) byloje priėmimo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė UAB Projektavimo ir restauravimo institutas pareiškė ieškinį... 7. 2.... 8. Prašymą grindė tuo, kad dėl sunkios finansinės padėties ieškovė neturi... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. 3.... 11. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. liepos 19 d. nutartimi atmetė ieškovės... 12. 4.... 13. Teismo vertinimu, ieškovės pateikti išrašai iš jai priklausančių kredito... 14. III. Atskirojo skundo argumentai... 15. 5.... 16. Ieškovė UAB Projektavimo ir restauravimo institutas atskirajame skunde prašo... 17. 5.1.... 18. Ieškovės pateikti banko sąskaitų išrašai patvirtina, kad ieškovė neturi... 19. 5.2.... 20. Ieškovės turtinė padėtis tapo bloga vien dėl buvusios ieškovo vadovybės... 21. 5.3.... 22. Finansinės atskaitomybės dokumentuose apskaitomas bendrovės turtas (pvz.,... 23. 5.4.... 24. Pasikeitus bendrovės akcininkui, valdybai ir vadovui, atliekama bendrovės... 25. Teismas konstatuoja:... 26. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 27. 6.... 28. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria atmestas ieškovės... 29. 7.... 30. CPK 84 straipsnyje nustatyta, kad teismas rašytinio proceso tvarka,... 31. 8.... 32. Šios normos tikslas – užtikrinti asmeniui realią galimybę kreiptis į... 33. 9.... 34. Pirmosios instancijos teismas ieškovės prašymą atidėti žyminio mokesčio... 35. 10.... 36. Apeliantė kartu su atskiruoju skundu pateikė naujus įrodymus, kuriais... 37. 11.... 38. Lietuvos apeliaciniame teisme 2019 m. gruodžio 12 d. gauti apeliantės... 39. 12.... 40. Įvertinus byloje esančius įrodymus kartu su apeliantės pateiktais naujais... 41. 13.... 42. Prie ieškinio pridėti ieškovės banko sąskaitų išrašai patvirtina, kad... 43. 14.... 44. Apeliantės sunkią turtinę padėtį patvirtina ir Valstybinės mokesčių... 45. 15.... 46. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenų nustatyta, kad... 47. 16.... 48. Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, kad apeliantė įrodė, jog yra... 49. Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 50. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. liepos 19 d. nutartį panaikinti ir klausimą...