Byla eB2-1103-459/2017
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Raimonda Andrulienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus pareiškimą atsakovei V. V. individualiai įmonei dėl bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

2Klaipėdos apygardos teisme 2017 m. kovo 9 d. gautas ieškovės Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei V. V. individualiai įmonei. Ieškovė nurodė, kad turi pagrindo manyti, jog V. V. individuali įmonė yra nemoki, nes individualios įmonės įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo (toliau - Fondas) biudžetui 2017-03-02 sudarė 4 512,80 Eur, Ieškovė taip pat nurodė, kad individualioje įmonėje yra 6 apdraustieji, įmonės vadovas nuo 2000-04-03 yra V. V.. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius siuntė atsakovei raginimus sumokėti skolą gera valia, tačiau draudėjas įmokų nebemoka.

3Atsakovė V. V. individuali įmonė per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Procesiniai dokumentai įteikti tinkamai, LR CPK 123 str. 4 d. numatyta tvarka.

4Trečiasis asmuo individualios įmonės savininkas V. V. atsiliepimo į pareiškimą nepateikė, procesiniai įteiktini dokumentai įteikti tinkamai, viešo paskelbimo būdu (CPK 130 str.).

5Pareiškimas iškelti bankroto bylą tenkintinas (LR CPK 177, 185 str.).

6Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas numato, kad bankroto byla keliama, jeigu nustatoma, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. To paties įstatymo 2 straipsnio 8 punkte nurodyta, kad įmonės nemokumas – Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

7Įvertinus bylos medžiagą darytina išvada, kad egzistuoja teisinės prielaidos iškelti atsakovei bankroto bylą. Visų pirma, teisiškai reikšminga aplinkybė yra ta, jog atsakovė pagal CPK 178 str. nustatytas įrodinėjimo naštos paskirstymo taisykles neįrodinėja savo mokumo, todėl manytina, kad veiklos nevykdo. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius su pareiškimu pateikė įrodymus iš kurių akivaizdu, jog V. V. individualios įmonės įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2017-03-02 sudarė 4 512,80 Eur, iš jų 4 367,20 Eur VSD įmokų, 145,60 Eur delspinigių (finansinė ataskaita F4). Nuo 2016-05-23 per Piniginių lėšų apribojimų informacinę sistemą pateikti mokėjimo nurodymai nėra įvykdyti. Pats atsakovas paskutinį kartą 2016-03-25 sumokėjo 53,96 Eur. Atsakovas nėra sumokėjęs VSD įmokų, priskaičiuotų už apdraustuosius už laikotarpį nuo 2016 m. balandžio mėn. Iki 2016 m. lapkričio mėn.. Remiantis Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre 2016-11-22 esančiais duomenimis, V. V. individualioje įmonėje yra 6 apdraustieji, iš kurų 5 darbuotojams laikotarpiu nuo 2016-12-01 iki 2017-02-19 suteiktos neapmokamos atostogos, o 1 apdraustajam – vaiko priežiūros atostogos. Įmonės vadovas nuo 2000-04-03 yra V. V..

8Remiantis VĮ Registrų centro, VĮ „Regitra“ ir Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro 2017-03-02 duomenimis, V. V. individualios įmonės vardu registruoto turto nėra. Remiantis 2017-03-02 VĮ Registrų centro duomenimis atsakovė V. V. individuali įmonė Juridinių asmenų registro tvarkytojui nėra pateikusi metinės finansinės atskaitomybės dokumentų. V. V. individuali įmonė finansinių atskaitomybės dokumentų nepateikė ir teismui. Taigi, kad kitų duomenų be tų, kurie anksčiau aptarti, į bylą nėra pateikta.

9Įvertinus bylos medžiagą darytina išvada, kad duomenų apie tai, jog individualios įmonės skola kreditoriui būtų sumažėjusi, nėra. Kadangi atsakovė skolos nesumoka nei gera valia, nei raginama ir būdama informuota apie ketinimą kelti jai bankroto bylą, atsiliepimo į pareiškimą teismui nepateikė, savo mokumo neįrodinėja, duomenų apie kitus galimai turimus finansinius išteklius teismui nepateikė, todėl yra pagrindas manyti, kad jos finansinė padėtis neleidžia to padaryti. Kadangi turimi bylos duomenys patvirtina atsakovės skolos dydį, tačiau duomenų apie turimus finansinius išteklius negauta, todėl darytina išvada, kad yra pagrindas atsakovės finansinę padėtį įvertinti kaip atitinkančią nemokumo.

10Atsižvelgiant į tai, kad žinoma įsipareigojimų kreditoriui suma sudaro 4 5512,80 Eur, ši skola nesumokama nuo 2016-05-23, taip pat turint omenyje, kad pareiškėja Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka siuntė atsakovei pranešimus apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonės registracijos adresu Plungės g. 12, Kretinga, įmonės savininko registracijos adresu Laukininkų g. 36-30, Klaipėda, bei kitu žinomu įmonės buveinės adresu Panevėžio g. 17, Kretinga, bet šie grįžo neįteikti, atsakovė įsiskolinimo nesumokėjo, registruoto nekilnojamojo ir kilnojamojo turto neturi, todėl įvertinus byloje esančių įrodymų visumą manytina, kad yra pagrindas daryti išvadą, jog atsakovė veiklos nevykdo ir yra nemoki. Esant tokiems įrodymams bei aplinkybėms, vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punkte nustatytu pagrindu, atsakovei keltina bankroto byla (LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d., 4 str. 1-3 p., 5 str. 1 d. 1 p., 9 str. 5 d. 1 p., 10 str.).

11Administratorių atrankos sistema atrinko administratoriumi Uždarąją akcinę bendrovę „Pajūrio administratoriai“, todėl ji skirtina bankrutuojančios V. V. individualios įmonės administratoriumi (Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 2 d.).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 – 291 straipsniais, teismas

Nutarė

131. Iškelti V. V. individualiai įmonei, juridinio asmens kodas ( - ), registracijos adresas ( - ), bankroto bylą.

142. Paskirti bankrutuojančios V. V. individualios įmonės bankroto administratoriumi Uždarąją akcinę bendrovę „Pajūrio administratoriai“ (įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA165).

153. Įpareigoti V. V. individualios įmonės savininką (vadovą) per 15 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti bankroto administratoriui įmonės dokumentus, antspaudą bei įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, o administratorių įpareigoti perimti visus dokumentus ir perduodamą turtą. Išaiškinti, kad asmeniui už nustatyto įpareigojimo nevykdymą arba asmeniui trukdžiusiam administratoriui atlikti šiame punkte nurodytus veiksmus gali būti skirta bauda iki 2 896 eurų.

164. Nustatyti, kad V. V. individualios įmonės kreditoriai turi teisę pareikšti savo finansinius reikalavimus administratorei per 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, o pirmąjį kreditorių susirinkimą įpareigoti įmonės administratorių sušaukti ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo teismo nutarties patvirtinti įmonės kreditorių finansinius reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

175. Įpareigoti V. V. individualios įmonės administratorių Uždarąją akcinę bendrovę „Pajūrio administratoriai“ atlikti ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 ir 4 punktuose bei 10 straipsnio 7 dalies 8 punkte nurodytus veiksmus kartu sudarant galimybę bankroto administratoriui teisme gauti bankroto bylos duomenis pagal Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 9 p.

186. Apie iškeltą įmonei bankroto bylą informuoti įmonės buveinės vietos teismą, prokuratūrą ir antstolių kontoras.

197. Areštuoti V. V. individualiai įmonei, juridinio asmens kodas ( - ), registracijos adresas ( - ), priklausant turtą. Sustabdyti bet kokius priverstinio skolų išieškojimo ar mokėjimo veiksmus, iki įsiteisės teismo nutartis iškelti bankroto bylą ir bankroto administratorius perims įmonės turtą ir dokumentus. Laikinosios apsaugos priemonės taikomos visų V. V. individualios įmonės kreditorių reikalavimų įvykdymo užtikrinimui ir galioja iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo. Išaiškinti atsakovei, kad ji atsako už nustatytų apribojimų pažeidimą nuo nutarties įregistravimo turto arešto aktų registre momento.

20Nutartį dalyje dėl arešto pavesti vykdyti skubiai antstoliams Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

21 Neįsiteisėjusios nutarties kopijas išsiųsti šalims, paskirtajam administratoriui, Turto areštų aktų registro tvarkytojui, Juridinių asmenų registrui ir Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai.

22Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Raimonda... 2. Klaipėdos apygardos teisme 2017 m. kovo 9 d. gautas ieškovės Valstybinio... 3. Atsakovė V. V. individuali įmonė per teismo nustatytą... 4. Trečiasis asmuo individualios įmonės savininkas V. V.... 5. Pareiškimas iškelti bankroto bylą tenkintinas (LR CPK 177, 185 str.).... 6. Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas numato, kad... 7. Įvertinus bylos medžiagą darytina išvada, kad egzistuoja teisinės... 8. Remiantis VĮ Registrų centro, VĮ „Regitra“ ir Traktorių, savaeigių ir... 9. Įvertinus bylos medžiagą darytina išvada, kad duomenų apie tai, jog... 10. Atsižvelgiant į tai, kad žinoma įsipareigojimų kreditoriui suma sudaro 4... 11. Administratorių atrankos sistema atrinko administratoriumi Uždarąją akcinę... 12. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 – 291... 13. 1. Iškelti V. V. individualiai įmonei, juridinio asmens... 14. 2. Paskirti bankrutuojančios V. V. individualios įmonės... 15. 3. Įpareigoti V. V. individualios įmonės savininką... 16. 4. Nustatyti, kad V. V. individualios įmonės kreditoriai... 17. 5. Įpareigoti V. V. individualios įmonės... 18. 6. Apie iškeltą įmonei bankroto bylą informuoti įmonės buveinės vietos... 19. 7. Areštuoti V. V. individualiai įmonei, juridinio... 20. Nutartį dalyje dėl arešto pavesti vykdyti skubiai antstoliams Civilinio... 21. Neįsiteisėjusios nutarties kopijas išsiųsti šalims, paskirtajam... 22. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos atskiruoju skundu gali būti...