Byla AS-525-121-12
Dėl aktų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas), Laimės Baltrūnaitės (kolegijos pirmininkė) ir Anatolijaus Baranovo,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo A. K. atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos administracinio teismo 2011 m. lapkričio 21 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo A. K. skundą atsakovui Panevėžio pataisos namų administracijai dėl aktų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

52011 m. lapkričio 14 d. pareiškėjas A. K. skundu kreipėsi į Panevėžio apygardos administracinį teismą, prašydamas įvertinti pateiktų nutarimų teisėtumą, juos panaikinti bei įpareigoti Panevėžio pataisos namų direktorių skirti jam pasimatymą su žmona.

6Panevėžio apygardos administracinis teismas 2011 m. lapkričio 21 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo skundą.

7Nurodė, jog nors pareiškėjas skunde formuluodamas reikalavimus nenurodė ginčijamų sprendimų datos ir numerių, matyti, kad jis skundžia Panevėžio pataisos namų 2011 m. birželio 15 d. sprendimą Nr. S-2185 bei Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2011 m. rugpjūčio 12 d. sprendimą Nr. 2S-2898. Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (toliau – ir Kodeksas) 183 straipsnio 2 dalį, pažymėjo, jog pareiškėjo keliamam ginčui spręsti numatyta privaloma išankstinė nagrinėjimo ne teisme tvarka, kuria pareiškėjas pasinaudojo. Remdamasis Kodekso 183 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 32 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdamas į tai, kad Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2011 m. rugpjūčio 12 d. sprendimas Nr. 2S-2898 pareiškėjui išsiųstas 2011 m. rugpjūčio 12 d., pareiškėjas į Vilniaus apygardos administracinį teismą kreipėsi 2011 m. rugpjūčio 30 d., laikė, kad pareiškėjas minėtą sprendimą gavo 2011 metų rugpjūčio mėnesį. Pareiškėjas skundą Panevėžio apygardos administraciniam teismui padavė tik 2011 m. lapkričio 13 d., t. y. praleidęs terminą skundui paduoti. Kadangi pareiškėjas neprašė atnaujinti praleisto termino, skundą atsisakė priimti.

8II.

9Pareiškėjas pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Panevėžio apygardos administracinio teismo 2011 m. lapkričio 21 d. nutartį.

10Nurodo, jog, siekdamas apginti savo galimai pažeistas teises, kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, kuris nurodė, kad jo skundas neatitinka ABTĮ reikalavimų. Pareiškėjui pašalinus trūkumus, jis gavo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 19 d. nutartį, kurioje išaiškinta jo teisė kreiptis su skundu į Panevėžio apygardos administracinį teismą. Pažymi, jog laukė, kada jam iš Vilniaus apygardos administracinio teismo bus grąžinti dokumentai, kad jis galėtų kreiptis į Panevėžio apygardos administracinį teismą. Pabrėžia, jog iš karto gavęs reikiamus dokumentus (2011-11-09) kreipėsi į Panevėžio apygardos administracinį teismą. Teigia, jog visas praleidimo priežastis patvirtinančius dokumentus jis pateikė Panevėžio apygardos administraciniam teismui, tik nežinojo, kad turi prašyti atnaujinti terminą.

11Teisėjų kolegija

konstatuoja:

12III.

13Atskirasis skundas netenkintinas.

14Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria atsisakyta priimti jo skundą, praleidus skundo padavimo teismui terminą ir neprašant jo atnaujinti.

15Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad šiuo atveju ginčas keliamas dėl Panevėžio pataisos namų 2011 m. birželio 15 d. sprendimo Nr. S-2185 bei Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2011 m. rugpjūčio 12 d. sprendimo Nr. 2S-2898. Byloje nėra ginčo dėl to, jog pareiškėjas, 2011 m. lapkričio 13 d. išsiųsdamas skundą Panevėžio apygardos administraciniam teismui (b.l. 11), praleido ABTĮ 32 straipsnio 1 dalyje nustatytą dvidešimties dienų terminą.

16ABTĮ 34 straipsnio 1 dalis nustato, jog pareiškėjo prašymu administracinis teismas skundo (prašymo) padavimo terminus gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties ir nėra aplinkybių, nurodytų šio įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1–7 punktuose. Taigi terminas skundui paduoti gali būti atnaujintas, jeigu jis praleistas dėl svarbių priežasčių, tik pareiškėjui pateikus atitinkamą prašymą.

17Šiuo atveju pareiškėjas prašymo pirmosios instancijos teismui nepateikė, todėl skundžiama nutartimi Panevėžio apygardos administracinis teismas pagrįstai atsisakė priimti pareiškėjo skundą, šiam nepateikus prašymo dėl termino atnaujinimo.

18Pareiškėjas atskirajame skunde nurodo eilę priežasčių, dėl kurių buvo praleistas skundo padavimo teismui terminas. Pažymėtina, jog jo nurodomos priežastys gali būti aktualios, sprendžiant klausimą dėl termino atnaujinimo, bet ne vertinant, ar praleistas terminas, kas būtent ir atliekama šiuo atveju. Todėl į šias pareiškėjo nurodytas priežastis nagrinėjamu atveju neatsižvelgiama, tačiau pareiškėjui pakartotinai išaiškintina, jog jis gali pakartotinai kreiptis su skundu į Panevėžio apygardos administracinį teismą, kartu pateikdamas motyvuotą prašymą atnaujinti skundo padavimo teismui terminą.

19Darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė teisės normas, procesinės teisės normų pažeidimų nepadarė, todėl ginčijama nutartis yra teisėta ir pagrįsta bei paliktina nepakeista, o atskirasis skundas atmestinas.

20Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

21pareiškėjo A. K. atskirojo skundo netenkinti.

22Panevėžio apygardos administracinio teismo 2011 m. lapkričio 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

23Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai