Byla eA-145-415/2018
Dėl nutarimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio, Romano Klišausko ir Gintaro Kryževičiaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Onrama“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. birželio 30 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Onrama“ skundą atsakovui Narkotikų tabako ir alkoholio kontrolės departamentui dėl nutarimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5

 1. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Onrama“ (toliau – ir pareiškėjas, Bendrovė) su skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (toliau – ir Departamentas, atsakovas) 2016 m. sausio 28 d. nutarimą Nr. ATK2-19/16 taikyti ekonomines sankcijas už Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimus (toliau – ir Nutarimas).
 2. Pareiškėjas paaiškino, kad Departamento Nutarimu pareiškėjui buvo paskirta bauda už Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo (toliau – ir AKĮ) 18 straipsnio 9 dalies pažeidimą, kai pareiškėjui priklausančiame bare, esančiame ( - ), (toliau – ir Baras) Baro darbuotoja po 22.00 val. pardavė alkoholinius gėrimus, taip pažeisdama Kauno miesto savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 14 d. sprendimą Nr. T-607 „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo“ (toliau – ir Sprendimas).
 3. Pareiškėjas manė, kad Departamentas, priimdamas Nutarimą netinkamai aiškino ir nepagrįstai pareiškėjo atžvilgiu taikė AKĮ nuostatas, visapusiškai neįvertinęs faktinių aplinkybių ir galiojančio teisinio reglamentavimo.
 4. Pareiškėjas atkreipė dėmesį į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 618 patvirtintų Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių (toliau – ir Taisyklės) 35 punktą ir pažymėjo, kad Sprendimas pareigą UAB „Onrama“ galėjo sukurti tik nuo rašytinio pranešimo apie Sprendimą įteikimo pareiškėjui registruotu laišku momento.
 5. Pareiškėjas pažymėjo, kad šiuo atveju joks pranešimas pareiškėjui nebuvo (nėra) įteiktas, jis teisės aktų nustatyta tvarka nėra informuotas apie Sprendimu nustatytą apribojimą, todėl UAB „Onrama“ neprivalo ir neprivalėjo šio apribojimo laikytis. Taigi nėra jokio pagrindo teigti, jog buvo pažeistas Sprendimas ir AKĮ 18 straipsnio 9 dalies nuostatos.
 6. Pareiškėjas teigė, kad iki tinkamo informavimo apie Bendrovei apribotą prekybos alkoholiniais gėrimais laiką, kuris skiriasi nuo licencijoje nurodyto laiko, momento galioja licencijoje nustatyti reikalavimai ir nurodytas prekybos alkoholiniais gėrimais laikas, todėl vien Sprendimo priėmimas savaime teisinių pasekmių nagrinėjamu atveju UAB „Onrama“ nesukūrė ir negalėjo sukurti. Atkreipdamas dėmesį į, pareiškėjo manymu, ginčo teisiniams santykiams aktualius Kauno apygardos teismo nutarimus administracinių teisės pažeidimų bylose (žr., pvz., 2014 m. rugsėjo 25 d. nutarimą byloje Nr. ATP-996-175/2014; 2014 m. rugsėjo 12 d. nutarimą byloje Nr. ATP-1023-579/2014; 2014 m. birželio 9 d. nutarimą byloje Nr. ATP-647-175/2014; 2014 m. balandžio 11 d. nutarimą byloje Nr. ATP-391-238/2014; 2014 m. balandžio 3 d. nutarimą byloje Nr. ATP-390-498/2014) ir Panevėžio apygardos teismo nutarimus administracinių teisės pažeidimų bylose (žr., pvz., 2011 m. gruodžio 28 d. nutartį Nr. ATP-333-366/2011; 2011 m. lapkričio 23 d. nutarimą Nr. ATP-272-193/2011), pareiškėjas pažymėjo, kad specialiajam teisės aktui atskiromis normomis nustatant atitinkamo teisės akto vykdymo tvarką, pagal kurią vykdymo pradžia nesutampa su teisės akto įsigaliojimo data, pirmenybė turi būti teikiama būtent specialiosioms teisės normoms, šiuo atveju Taisyklėms.
 7. Bendrovės teigimu, ji nepažeidė nei Sprendimo, nei AKĮ 18 straipsnio 9 dalies nuostatų, todėl Nutarimas yra neteisėtas, jame padarytos išvados yra visiškai nesuderinamos su Taisyklių 35 punkto nuostatomis.
 8. Atsakovas Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas atsiliepime į skundą prašė jį atmesti.
 9. Atsakovas paaiškino, kad Kauno miesto savivaldybės tarybos Sprendimu Bendrovei priklausančiame Bare buvo apribotas prekybos alkoholiniais gėrimais laikas nuo 22.00 val. iki 8.00 val. Atkreipė dėmesį, kad pareiškėjas dėl Sprendimo dalies, kuria buvo apribotas prekybos alkoholiniais gėrimais laikas Kauno prekybos vietose, tarp jų ir ( - ), (Bare), panaikinimo kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, tačiau jo skundas šio teismo 2015 m. vasario 2 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. I-1208-422/2 buvo atmestas, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015 m. spalio 16 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. eA-1907-146/2015 minėtą sprendimą paliko nepakeistą. Pareiškėjas iš esmės kvestionuoja nurodytą teismo sprendimą administracinėje byloje Nr. eA-1907-146/2015.
 10. Atsakovas, vadovaudamasis Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno miesto Žaliakalnio policijos komisariato (toliau – ir Kauno AVPK Kauno m. Žaliakalnio PK) Viešosios policijos skyriaus Žaliakalnio policijos nuovados (toliau – ir VPS Žaliakalnio PN) 2015 m. gruodžio 8 d. raštu Nr. 20-S-218626 atsiųsta medžiaga, nustatė, kad Bare draudžiamu laiku buvo prekiaujama alkoholiniais gėrimais, t. y. 2015 m. lapkričio 24 d., 22.14 val. ir 22.16 val. pareiškėjas nesilaikė Sprendimu nustatyto prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo nuo 22.00 val. iki 8.00 val. ir taip pažeidė AKĮ 18 straipsnio 9 dalies nuostatas.
 11. Atsakovo nuomone, konstatuoti pareiškėjo atsakomybę pakanka nustatyti aplinkybę, jog alkoholiniai gėrimai būtų parduodami draudžiamu metu. Aplinkybes, kad pareiškėjui priklausančiame Bare prekyba alkoholiniais gėrimais buvo vykdoma nepaisant prekybos vietai Kauno miesto savivaldybės tarybos taikytų prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimų, patvirtino ir Baro darbuotoja V. B. 2015 m. lapkričio 24 d. paaiškinime.
 12. Atsakovas pažymėjo, kad priimant Departamento Nutarimą materialinės ir proceso teisės normos nebuvo pažeistos, Nutarimas atitinka teisėtumo ir pagrįstumo kriterijus, todėl jį naikinti nėra teisinio pagrindo.

6II.

7

 1. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. birželio 30 d. sprendimu pareiškėjo UAB „Onrama“ skundą atmetė.
 2. Teismas nustatė, kad Departamento Nutarimu UAB „Onrama“ taikyta ekonominė sankcija – 360 Eur bauda – paskirta už tai, kad Bendrovė, nesilaikydama Sprendimu nustatyto prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo nuo 22.00 val. iki 8.00 val., 2015 m. lapkričio 24 d. alkoholinius gėrimus jai priklausančiame bare, esančiame ( - ),, pardavė po 22.00 val. (22.14 val. ir 22.16 val.) ir taip pažeidė AKĮ 18 straipsnio 9 dalį.
 3. Teismas pažymėjo, kad prekybos alkoholiniais gėrimais po 22.00 val. faktą pareiškėjui priklausančiame Bare patvirtina byloje esantys rašytiniai įrodymai. Pareiškėjas taip pat neginčijo aplinkybės, jog jam priklausančiame Bare 2015 m. lapkričio 24 d. 22.14 val. ir 22.16 val. buvo prekiaujama alkoholiniais gėrimais, tačiau tvirtino, kad šią teisę jis turėjo, kadangi apie Sprendimą dėl prekybos laiko ribojimo jam nebuvo pranešta registruotu pranešimu.
 4. Teismas pastebėjo, kad juridiniam asmeniui pagal AKĮ keliami griežtesni atidumo ir rūpestingumo reikalavimai, jam nustatyta imperatyvi pareiga užtikrinti AKĮ nuostatų laikymąsi.
 5. Teismas sprendė, kad pareiga laikytis tarybos sprendimu nustatyto ribojimo įmonei, prekiaujančiai alkoholiniais gėrimais, atsiranda nuo tada, kai ji gauna registruotą pranešimą apie nustatytą ribojimą.
 6. Teismas nustatęs, kad nagrinėjamu atveju Sprendime nebuvo nustatyta atskira jo įsigaliojimo tvarka ar terminai, padarė išvadą, kad jo galiojimo pradžiai nustatyti taikytinos Taisyklių 35 punkto nuostatos.
 7. Teismas taip pat nustatė, kad apie Sprendimo priėmimą 2013 m. lapkričio 16 d. buvo viešai paskelbta spaudoje, be to, pareiškėjas Sprendimo teisėtumą ginčijo teisme, kur buvo priimta galutinė ir neskundžiama Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėje byloje Nr. eA-1907-146/2015. Atsižvelgęs į tai, teismas padarė išvadą, kad apie Sprendimą pareiškėjas buvo informuotas, tačiau ne Taisyklių 35 punkte nustatyta tvarka.
 8. Remdamasis teisės teorija, teismas pažymėjo, kad tokiu atveju, kai pagal faktines bylos aplinkybes, visuotinai pripažintus teisės principus, akivaizdu, jog sprendimas konkretaus socialinio disputo atžvilgiu bus formalus, bet neteisingas, būtina pirmumą teikti bendrajai teisės sampratai. Pabrėžė, kad nagrinėjamu atveju susiklostė tokia situacija, kai įstatyme nustatyta imperatyvi pareiga alkoholinius gėrimus parduoti tik leistinu metu, nustatė įmonėms pareigą užtikrinti, kad alkoholiniai gėrimai nebūtų parduodami draudžiamu metu.
 9. Teismas nurodė, kad nors formaliai pareiga vykdyti Sprendimą atsiranda tik nuo registruoto pranešimo apie nustatytą ribojimą dienos, tačiau byloje nustatytos aplinkybės, kad pareiškėjas žinojo apie Sprendimą, reiškia, jog patikrinimo metu, žinodamas savo pareigą užtikrinti AKĮ nuostatų laikymąsi, pareiškėjas privalėjo Sprendimą vykdyti.
 10. Apibendrinęs tai, kas išdėstyta, teismas padarė išvadą, kad pareiškėjas pažeidė AKĮ 18 straipsnio 9 dalies nuostatas, todėl ekonominė sankcija už šį pažeidimą jam paskirta pagrįstai.

8III.

9

 1. Pareiškėjas UAB „Onrama“ apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. birželio 30 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą patenkinti ir Nutarimą panaikinti.
 2. Pareiškėjas apeliacinį skundą grindžia iš esmės tais pačiais argumentais, kaip ir savo skundą, papildomai pasisakydamas dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo neteisėtumo.
 3. Pareiškėjas nurodo, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra neteisėtas, priimtas netinkamai išnagrinėjus ir įvertinus byloje nurodytas faktines aplinkybes bei argumentus. Be to, teismas netinkamai taikė AKĮ normas ir visiškai ignoravo Taisyklėse įtvirtintą reglamentavimą, kuris reguliuoja ginčo teisinius santykius bei kuriuo buvo grindžiamas UAB „Onrama“ skundas, todėl teismas pažeidė materialinės ir proceso teisės normas.
 4. Pareiškėjo teigimu, nors teismas ir pripažino, kad pagal Taisykles pareiga vykdyti Sprendimą atsiranda tik nuo registruoto pranešimo gavimo dienos, tačiau darydamas vėlesnes išvadas, teismas ignoravo savo paties padarytą išvadą, priėmė priešingą sprendimą, tokiu būdu netaikė ginčo teisinius santykius reglamentuojančių teisės aktų, kas sudaro pagrindą panaikinti teismo priimtą sprendimą kaip nepagrįstą.
 5. Pareiškėjas pažymi, kad tinkamas Taisyklių 35 punkto taikymas bei aiškinimas patvirtina faktą, jog nėra pagrindo teigti, jog UAB „Onrama“ pažeidė AKĮ 18 straipsnio 9 dalį ir Sprendimą, todėl tiek Nutarimas, tiek ir pirmosios instancijos teismo sprendimas yra neteisėti.
 6. Pareiškėjo tvirtinimu, pirmosios instancijos teismo sprendimo neteisėtumą įrodo ir Kauno apygardos teismo 2016 m. vasario 22 d. nutarimas administracinės teisės pažeidimo (toliau – ir ATP) byloje Nr. ATP-158-593/2018, kuriame buvo įvertinti UAB „Onrama“ darbuotojos V. B. veiksmai ir kuriuo ATP byla V. B. atžvilgiu buvo nutraukta. Minėtoje ATP byloje buvo konstatuota, kad nėra duomenų, jog UAB „Onrama“ buvo informuota apie nustatytus apribojimus Taisyklėse nustatyta tvarka. V. B. inkriminuojamų pažeidimų padarymo metu (2015 m. lapkričio 24 d.) įmonė, kurioje ji dirbo, rašytinio pranešimo apie savivaldybės tarybos nustatytą laiko apribojimą prekiauti alkoholiu nebuvo gavusi ir vykdyti dar neprivalėjo, o tos aplinkybės, kad Sprendimas buvo paskelbtas spaudoje, apie jį buvo žinoma savivaldybės tarybos posėdyje dalyvavusiam įmonės atstovui, negali būti prilyginamos Taisyklėse numatytam reikalavimui informuoti įmonę – licencijos turėtoją. Todėl V. B. ATP byloje buvo padaryta išvada, kad ji dirbdama pardavėjos-barmenės pareigose Bare, esančiame ( - ),, 2015 m. lapkričio 24 d., 22.10 val. pardavusi dvi skardines alaus ,,Kalnapilis G. S.“, 0,5 l talpos, jokių licencijos ribojimų ar Sprendimo reikalavimų minėtais veiksmais nepažeidė.
 7. Atsižvelgdamas į aukščiau nurodytas Kauno apygardos teismo ATP byloje Nr. ATP-158-593/2018 padarytas išvadas, pareiškėjas mano, jog yra akivaizdu, kad UAB „Onrama“ taip pat nepažeidė teisės aktų reikalavimų, t. y. nėra jokio asmens, kuris UAB „Onrama“ vardu būtų atlikęs neteisėtus veiksmus.
 8. Atsakovas Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas atsiliepime į apeliacinį skundą prašo jį atmesti.
 9. Nesutikdamas su pareiškėjo apeliacinio skundo argumentais, atsakovas mano, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas išsamiai ir visapusiškai išnagrinėjo pareiškėjo argumentus ir pagrįstai konstatavo, jog jis pažeidė AKĮ 18 straipsnio 9 dalies reikalavimus.
 10. Atsakovo teigimu, pareiškėjas nepagrįstai vadovaujasi Kauno apygardos teismo 2016 m. vasario 22 d. nutarimu ATP byloje Nr. ATP-158-593/2016, nes šioje byloje buvo sprendžiamas klausimas dėl fizinio asmens administracinės atsakomybės, todėl minėta ATP byla šioje byloje prejudicinės galios neturi. Atsakovas atkreipė dėmesį, kad pareiškėjo nurodytoje ATP byloje ir šioje byloje skiriasi dalyvaujantys asmenys, be to, vienoje byloje buvo sprendžiamas fizinio asmens atsakomybės klausimas Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) požiūriu, o šioje byloje sprendžiamas klausimas, ar juridinis asmuo kaip įmonė tinkamai vykdė AKĮ 18 straipsnio 9 dalyje įtvirtintą pareigą.
 11. Atsakovas nurodo, kad Departamentas, priimdamas Nutarimą, tinkamai aiškino ir taikė materialinės teisės normas, proceso teisės pažeidimų nepadarė.

10Teisėjų kolegija

konstatuoja:

11IV.

12

 1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 618 patvirtintų Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių 35 punktu, įmonė, turinti licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, privalo laikytis licencijoje nurodyto prekybos alkoholiniais gėrimais laiko. Tais atvejais, kai savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 9 dalimi, apriboja įmonei prekybos alkoholiniais gėrimais laiką ir jis skiriasi nuo licencijoje nurodyto laiko, įmonė, registruotu laišku gavusi savivaldybės vykdomosios institucijos rašytinį pranešimą apie savivaldybės tarybos nustatytą apribojimą, privalo laikytis šio apribojimo nuo rašytinio pranešimo gavimo dienos, jeigu savivaldybės tarybos sprendime nenurodytas vėlesnis šio sprendimo įsigaliojimo terminas.
 2. Aiškindama šio teisinio reglamentavimo tikslus teisėjų kolegija pažymi, kad šiomis Taisyklių nuostatomis įgyvendinami konstituciniai teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio saugumo ir teisinio tikrumo principai, kurių turinys atskleidžiamas oficialiojoje konstitucinėje doktrinoje (žr., pvz., Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2003 m. liepos 4 d., 2003 m. gruodžio 3 d., 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimus).
 3. Taigi Taisyklių nuostata, kad apribojus įmonei prekybos alkoholiniais gėrimais laiką, kai jis skiriasi nuo licencijoje nurodyto laiko, įmonė privalo laikytis šio apribojimo nuo tos dienos, kai registruotu laišku gavo savivaldybės vykdomosios institucijos rašytinį pranešimą apie savivaldybės tarybos nustatytą apribojimą, užtikrina, jog ūkio subjektai, įstatymo pagrindu įgiję teises ir pareigas, jaustųsi saugūs keičiantis teisiniams santykiams dėl viešojo administravimo subjektų teisės aktų, priimtų įstatymo pagrindu. Teisinis saugumas šiuo atveju garantuojamas tuo, kad eliminuojamas bet koks materialinio teisinio pobūdžio staigmenų ūkio subjektui pavojus, tarp jų ir galimų neigiamų padarinių įgyvendinant teises ir vykdant pareigas.
 4. Tačiau draudimo nustatytu metu prekiauti alkoholiniais gėrimais pareigos, vykdytinos įstatymo pagrindu pasikeitus teisiniams santykiams ir apie tokius pasikeitimus ūkio subjektui neabejotinai žinant, nevykdymas šioje byloje nustatytų faktinių aplinkybių kontekste negali būti pateisinamas informavimo tvarkos, nustatytos Taisyklių 35 punkte, pažeidimu.
 5. Teisėjų kolegija pažymi, kad dar 2013 m. lapkričio 22 d. pareiškėjas kreipėsi į teismą ginčydamas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 14 d. sprendimą Nr. T-607 „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo“. Šios nutarties 14 ir 15 punktuose yra nurodytos pažeidimo, padaryto 2015 m., aplinkybės. Taigi pareiškėjas žinojo jam taikytus prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimus, nors ir nebuvo informuotas Taisyklių 35 punkte nustatyta tvarka, o nepaisydamas šių ribojimų padarė pažeidimą, numatytą AKĮ 18 straipsnio 9 dalyje.
 6. Dėl šios nutarties 28 punkte nurodytų pareiškėjo argumentų pažymėtina, kad pareiškėjas – licencijos turėtojas, o ne jo darbuotojas yra atsakomybės subjektas pagal AKĮ 37 straipsnio 3 dalį. Administracinio teisės pažeidimo byloje priimtas procesinis sprendimas, kuriuo spręsta dėl pareiškėjo darbuotojo administracinės atsakomybės, neturi prejudicinės galios šioje byloje, o jame nurodytos faktinės aplinkybės ir jų vertinimai reikšmingi tik darbuotojo administracinės atsakomybės aspektu.
 7. Todėl konstatuotina, kad apeliacinis skundas nepagrįstas ir atmestinas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas (ABTĮ 144 str. 1 d. 1 p.).

13Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

14Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Onrama“ apeliacinį skundą atmesti.

15Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. birželio 30 d. sprendimą palikti nepakeistą.

16Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai