Byla e2S-1283-661/2018

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Barkauskas

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo UAB „Vakarų Baltijos korporacija“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. sausio 16 d. nutarties priimtos civilinėje byloje pagal ieškovo Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros, ginančios viešąjį interesą, ieškinį atsakovams Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai, Kultūros paveldo departamentui prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, Vilniaus miesto savivaldybei, UAB „Misionierių namai“ dėl statybą leidžiančio dokumento panaikinimo ir padarinių pašalinimo, tretieji asmenys Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija, Vilniaus arkivyskupija, institucijos, duodančios išvadą byloje Lietuvos Respublikos valstybinės kultūros paveldo komisija ir Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas.

3Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

4

 1. Ieškovas Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, gindama viešąjį interesą, kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai, Kultūros paveldo departamentui prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, Vilniaus miesto savivaldybei, UAB „Misionierių namai“, tretiesiems asmenims Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai, Vilniaus arkivyskupijai, institucijos, duodančios išvadą byloje Lietuvos Respublikos valstybinės kultūros paveldo komisija ir Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas, kuriuo prašo pripažinti negaliojančiu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2017 m. sausio 11 d. išduotą statybos leidimą Nr. LSNS-01-170111-00041 vykdyti statybas Subačiaus g. 20, Vilniuje, esančiame žemės sklype (kadastrinis Nr. 0101/0058:235) bei įpareigoti atsakovą UAB „Misionierių namai“ sutvarkyti statybvietę pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus per 6 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo. Pareiškėjas S. J. pateikė prašymą dėl įtraukimo į bylą trečiuoju asmeniu ir laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo civilinėje byloje Nr. e2-52006-294/2016. Prašyme savo reikalavimo įtraukti į civilinės bylos Nr. e2-52006-294/2016 nagrinėjimą S. J. trečiuoju asmeniu pareiškėjas visiškai neargumentavo.
 2. Parengiamojo teismo posėdžio, vykusio 2017 m. gruodžio 21 d. 9 val. 00 min., metu, teismas priėmė protokolinę (žodinę) nutartį, kuria atsisakė patenkinti pareiškėjo UAB ,,Vakarų Baltijos korporacija“ 2017 m. lapkričio 28 d. teismui pateiktą prašymą ir neįtraukė jo į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų.
 3. Vilniaus miesto apylinkės teisme 2018 m. sausio 11 d. gautas pareiškėjo UAB ,,Vakarų Baltijos korporacija“ atskirasis skundas dėl 2017 m. gruodžio 21 d. 9 val. 00 min. vykusio parengiamojo teismo posėdžio metu priimtos protokolinės (žodinės) nutarties.
 4. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. sausio 16 d. nutartimi teismas atsisakė priimti apelianto (pareiškėjo) UAB ,,Vakarų Baltijos korporacija“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 21 d. protokolinės (žodinės) nutarties ir atskirąjį skundą grąžinti apeliantui. Teismas nurodė, kad pagal CPK 290 straipsnio 2 dalį, teismo posėdžio (parengiamojo ar nagrinėjimo teisme) metu teismas turi teisę priimti rašytines arba žodines nutartis; žodinė nutartis įrašoma į teismo posėdžio protokolą; teismo nutartis turi būti rašytinė, jeigu pagal šį Kodeksą ji gali būti skundžiama atskiruoju skundu. Pagal CPK 233 straipsnį, teismo nutartys, priimtos pasirengimo nagrinėti teisme metu, atskiraisiais skundais neskundžiamos, išskyrus tas, kurios gali būti skundžiamas pagal CPK 334 straipsnio 1 dalyje numatytas taisykles. Taigi, teismas sprendžia, kad 2017 m. gruodžio 21 d. 9 val. 00 min. vykusio parengiamojo teismo posėdžio metu priimta protokolinė (žodinė) nutartis, kuria pareiškėjo UAB ,,Vakarų Baltijos korporacija“ prašymas įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, nebuvo patenkintas, dėl jos formos – yra teisėta ir pagrįsta, jos naikinti nėra jokio pagrindo, ji neužkerta galimybės tolesnei bylos eigai.
 5. Pareiškėjas UAB „Vakarų Baltijos korporacija“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-01-16 nutartį civilinėje byloje Nr. e2-1068-433/2018, kuria atsisakyta priimti UAB Vakarų Baltijos korporacijos atskirąjį skundą, panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės - UAB Vakarų Baltijos korporacijos skundą priimti.
 6. Nurodo, kad CPK 290 straipsnio 2 dalis nustato, kad teismo nutartis turi būti rašytinė, jeigu pagal CPK ji gali būti skundžiama atskiruoju skundu. Vadovaujantis CPK 334 straipsnio 1 dalies 2 punktu pirmosios instancijos teismo nutartis galima apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui atskirai nuo teismo sprendimo, kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai.
 7. Nurodo, kad Trečiasis asmuo be savarankiškų reikalavimų negali pradėti savarankiško proceso (skirtingai nei trečiasis asmuo su savarankiškais reikalavimais), todėl jo įstojimas į procesą yra vienintelė efektyvi jo teisių ir interesų gynimo forma, o atsisakymas įtraukti tokį asmenį į procesą vertinamas kaip užkertantis kelią bylos eigai to asmens atžvilgiu.

5Atskirasis skundas tenkintinas

6

 1. Byloje kilęs ginčas dėl teismo atsisakymo priimti pareiškėjo UAB „Vakarų Baltijos korporacija“ atskirąjį skundą, dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 21 d. protokolinės nutarties, kuria buvo atsisakyta į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų įtraukti UAB „Vakarų Baltijos korporacija“.
 2. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 47 straipsnio 1 dalis nustato, kad tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų dėl ginčo dalyko, gali įstoti į bylą ieškovo arba atsakovo pusėje iki baigiamųjų kalbų pradžios, jeigu bylos išsprendimas gali turėti įtakos jų teisėms arba pareigoms. Pareiškimą dėl įstojimo į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, ieškovo arba atsakovo pusėje, bylą nagrinėjantis teismas turi išspręsti nutartimi (CPK 290 straipsnio 1 dalis). Tenkindamas šį pareiškimą teismo posėdžio metu, teismas gali priimti žodinę nutartį, kuri turi būti įrašoma į teismo posėdžio protokolą (CPK 290 straipsnio 2 dalis). Kai pareiškimą dėl įstojimo į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, teismas išsprendžia, šį pareiškimą tenkindamas, ne parengiamajame teismo posėdyje ar ne nagrinėjimo teisme metu, turi būti priimama rašytinė nutartis (CPK 290 straipsnio 4 dalis). CPK 233 straipsnyje nustatyta, kad teismo nutartys, priimtos pasirengimo nagrinėti teisme metu, atskiraisiais skundais neskundžiamos, išskyrus tas, kurios gali būti skundžiamos pagal šio Kodekso 334 straipsnio 1 dalyje numatytas taisykles. Jeigu teismas netenkina pareiškimo dėl įstojimo į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, visais atvejais priimama rašytinė nutartis, nes ši nutartis, kaip užkertanti galimybę tolesnei bylos eigai, gali būti skundžiama atskiruoju skundu (CPK 290 straipsnio 2 dalis, 334 straipsnio 1 dalies 2 punktas).
 3. Nutarties, kuria atsisakyta įtraukti asmenis, nepareiškiančius savarankiškų reikalavimų, į procesą apskundimo galimybė išaiškinta ir teismų praktikoje, t. y. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2011 m. birželio 20 d. nutartyje, civilinėje byloje Nr. 2-1916/2011, konstatavo, kad pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria asmenis, nepareiškiančius savarankiškų reikalavimų, atisakyta įtraukti į procesą ar kuria jie iš proceso pašalinti, gali būti skundžiama apeliacinės instancijos teismui. Kolegijos nuomone, tokią nutartį apeliacine tvarka turi teisę skųsti ne tik asmuo, kurio teismas neįtraukė į procesą, bet ir dalyvaujantis byloje asmuo, kuris inicijavo tokio asmens įtraukimą į procesą, kadangi jis taip pat turi teisinį suinteresuotumą dėl šio asmens įtraukimo į bylą ir dalyvavimo joje (CPK 5 straipsnio 1 dalis, 47 straipsnio 1 dalis, 305 straipsnis).
 4. Pareiškėjas UAB „Vakarų Baltijos korporacija“ pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. sausio 16 d. nutarties, kuria buvo atsisakyta priimti UAB „Vakarų Baltijos korporacija“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 21 d. protokolinės nutarties, kuria buvo atsisakyta į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų įtraukti UAB „Vakarų Baltijos korporacija“ tuo pagrindu, kad parengiamojo teismo posėdžio metu priimta protokolinė (žodinė) nutartis negali būti skundžiama apeliacine tvarka ir neužkerta galimybės tolimesnei bylos eigai.
 5. Įvertinus šios nutarties 10-11 punktuose išdėstytas aplinkybes, konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas ne rašytine, o protokoline nutartimi atsisakydamas įtraukti UAB „Vakarų Baltijos korporacija“ į nagrinėjamą civilinę bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, pažeidė procesines teisės normas (334 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Nors CPK nenumato galimybės apeliacine tvarka apskųsti parengiamajame teismo posėdyje priimtą protokolinę (žodinę) teismo nutartį (CPK 233 straipsnis, 290 straipsnio 2 dalis), t. y. tokia teismo nutartis negali būti apeliacijos objektu, tačiau vertintina, jog vien aplinkybė, kad teismas ydingai priėmė žodinę nutartį, kuri pagal CPK 334 straipsnio 1 dalies 2 punktą yra skundžiama, negali paneigti pareiškėjo teisės pateikti atskirąjį skundą dėl tokios nutarties. Todėl yra pagrindas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. sausio 16 d. nutartį panaikinti ir pareiškėjo UAB „Vakarų Baltijos korporacija“ atskirojo skundo dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 21 d. protokolinės nutarties priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 329 straipsnio 1 dalis).

7Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 338, 339 straipsniais

Nutarė

8panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. sausio 16 d. nutartį ir pareiškėjo UAB „Vakarų Baltijos korporacija“ atskirojo skundo dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 21 d. protokolinės nutarties priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai