Byla 2-34/2006

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Konstantino Gurino (pranešėjas), kolegijos teisėjų: Donato Šerno ir Danutės Milašienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo A. K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2005 m. gegužės 20 d. nutarties, kuria AB „Sunonis“ iškelta bankroto byla civilinėje byloje Nr. B2-1613-43/05 pagal ieškovo UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“ ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui AB „Sunonis“.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

4Ieškovas UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“ kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui AB „Sunonis“, administratoriumi prašė paskirti UAB „Versluva“. Nurodė, kad atsakovas jokios veiklos nevykdo, yra nemokus, todėl negali grąžinti 58 802,03 Lt skolos ieškovui. Atsakovas negali mokėti su darbo santykiais susijusių išmokų ir įstatymo nustatytų privalomųjų mokėjimų, bendrovės turtas yra nelikvidus ir menkavertis. Pagal atsakovo 2004 m. finansinių rodiklių duomenis, įmonės pradelstų įsiskolinimų suma viršijo pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Atsakovas buvo raginamas atsiskaityti su ieškovu, tačiau įstatymų nustatyta tvarka ir terminais to nepadarė.

5Vilniaus apygardos teismas 2005 m. gegužės 20 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Sunonis“, įmonės administratoriumi paskyrė UAB „Versluva“. Nutartyje teismas nurodė, kad pagal UAB „Sunonis“ balansą 2005-03-31, įmonės turtas ir gautinos sumos sudaro 134 545 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 150 402 Lt. Iš atsakovo pateiktų įmonės kreditorių sąrašų matyti, kad įmonė daugiau nei tris mėnesius neatsiskaito su kreditoriais, be to, įmonės pradelstos skolos viršija jos į balansą įrašyto turto vertę. Todėl teismas konstatavo, kad įmonė yra nemoki.

6Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo A. K. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2005 m. gegužės 20 d. nutartį ir ieškovo prašymą dėl bankroto bylos iškėlimo atmesti. Nurodo šiuos argumentus:

71) Ieškovas, atstovaujamas I. R. , ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo padavė 48 dienomis anksčiau ĮBĮ 6 str. 1 d. nustatyto termino. I. R. nepateikė dokumentų, kad ji turi įgaliojimą atstovauti teisme ieškovą, taip pat teismui liko nežinoma, kad ji iki 2005-02-15 buvo atsakovo AB „Sunonis“ valdybos pirmininkė. Teismas taip pat nepatikrino atsakovo AB „Sunonis“ neteisėto vadovo V. J. įgaliojimų, kuris neturėjo teisės pasirašyti atsiliepimo į ieškinį, nes tuo metu jau buvo atleistas iš pareigų. Įgaliojimai atstovauti atsakovą Juridinių asmenų registre buvo įregistruoti A. K. vardu jau nuo 2005-04-14. Atsakovo AB „Sunonis“ vadovui teismo procesiniai dokumentai buvo siunčiami ne pagal Juridinių asmenų registre nurodytą adresą, todėl negavus procesinio dokumento, buvo atimta galimybė pateikti atsiliepimą į ieškinį.

82) Nebuvo jokio pagrindo iškelti AB „Sunonis“ bankroto bylą. I. R. AB „Sunonis“ valdybos nare tapo 2001-11-05. Ji ruošė 2002-01-21 visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės ir nutarimų projektus. Akcininkų susirinkime I. R. pateikė suklastotą kasos pajamų orderį kaip įrodymą, kad buvo suteikta paskola. Pašalinus iš susirinkimo akcininką A. K. , likę apgauti 5 akcininkai priėmė nutarimą vietoj nebūtos paskolos atiduoti veltui A. R. gamybinį kompleksą. Kad gamybinio komplekso perleidimas A. R. buvo neteisėtas pažymėta ir Revizijų departamento prie FM AB „Sunonis“ dokumentinės revizijos akte. Pagal revizijos akto duomenis buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, A. R. iškelta baudžiamoji byla. Dėl šiais nusikaltimais AB „Sunonis“ padarytos žalos atlyginimo apeliantas 2005-06-13 kreipėsi į Vilniaus raj. apylinkės teismą su 3 664 013 Lt ieškiniu.

93) Be to, I. R. 2002-01-30 sudarė su A. R. nesąžiningą paskolos sutartį, kurios tikslas buvo pasisavinti (perleisti, iššvaistyti) AB „Sunonis“ didelės vertės turtą. I. R. šia sutartimi per jos pačios sudarytą 2002-03-05 AB „Sunonis“ akcininkų susirinkimo darbotvarkės ir nutarimų projektą, perleido A. R. AB „Sunonis“ pastatus dalimis ir padarė bendrovei 282 839,70 Lt žalą.

104) Apeliantas teigia, kad AB „Sunonis“ turi pakankamai pinigų, kad galėtų sumokėti ieškovui ir kreditoriams skolą, kuri atsirado vadovaujant I. R. .

11Atsakovo BAB „Sunonis“ administratorius atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti, o skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad teismas padarė teisingą išvadą, kad atsakovui yra keltina bankroto byla pagal vieno iš stambiausių kreditorių ieškinį. Teismas pagrįstai konstatavo šios įmonės nemokumo būseną, nes ji nustatytu laiku neatsiskaitė su kreditoriais ir jos pradelsti įsiskolinimai viršijo pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės. Po bankroto bylos iškėlimo tokia įmonės būsena nepasikeitė. 2005-08-26 nutartimi teismas patvirtino bankrutuojančios įmonės kreditorių bei jų finansinių reikalavimų sąrašą bendrai 159 227,44 Lt sumai. Šiuo metu administratorius pateikė teismui prašymą pripažinti įmonę bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, nes įmonė savo veiklos neatnaujino, jos finansinė būklė nepasikeitė, pasiūlymų sudaryti taikos sutartį nebuvo gauta.

12Nepagrįstas apelianto teiginys, kad ieškovas pažeidė ĮBĮ 6 str. 1 d., nes iš bylos matyti, jog ieškovas įteikė atsakovui įspėjimą bei pranešimą dėl ketinimo kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo vadovaujantis įstatymo nustatyta tvarka ir terminais. Taip pat nepagrįstas skundo teiginys, kad ieškovo administracijos vadovas, paduodamas ieškinį, nepateikė dokumentų, patvirtinančių savo įgalinimus atstovauti teisme. Prie ieškinio buvo pridėtas akcininkų susirinkimo protokolas, kuris įrodo ieškovo generalinio direktoriaus parašo teisėtumą. Nieko bendro su bankroto bylos iškėlimu neturi skundo motyvas, kad ieškovo administracijos vadovas anksčiau buvo AB „Sunonis“ valdybos pirmininku, nes ši aplinkybė nekeičia faktinės situacijos dėl įmonės nemokumo. Be to, pats atsakovas, atstovaujamas įmonės direktoriaus V. J. , sutiko su ieškiniu ir patvirtino įmonės nemokumo būseną. Apelianto teiginys, kad V. J. neturėjo teisės pateikti atsiliepimą į ieškinį, vertintinas kritiškai, nes pagal perimtus buhalterinius dokumentus bankroto administratorius nustatė, jog bankroto bylos iškėlimo dienai AB „Sunonis“ dirbo tik vienas asmuo, t. y. jos direktorius V. J. ir būtent šį asmenį jis atleido iš darbo ĮBĮ nustatyta tvarka. Apie tai, kad V. J. neva jau buvo atleistas anksčiau, bankroto administratorius sužinojo tik įstojus į civilinę bylą pagal ieškinį dėl šio atleidimo pripažinimo neteisėtu, kuri šiuo metu Vilniaus apygardos teisme sustabdyta, kol bus išnagrinėta kita civilinė byla Vilniaus raj. apylinkės teisme.

13Ieškovas UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo palikti skundžiamą nutartį nepakeistą. Nurodo, kad ĮBĮ 6 str. 1 d. nebuvo pažeista, kadangi ieškovas įteikė atsakovui įspėjimą bei pranešimą dėl ketinimo kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo vadovaujantis įstatymo nustatyta tvarka ir terminais. Ieškinys paduotas 2005-03-04, t. y. praėjus daugiau nei 3 mėnesiams po raginimo ir įspėjimo įteikimo. Kartu su ieškiniu buvo pateikta ieškovo akcininkų susirinkimo protokolo kopija, todėl apelianto argumentai, kad ieškovo atstovė neturėjo įgaliojimų atstovauti ieškovą yra nepagrįsti. Faktas, kad I. R. iki 2005-02-15 buvo AB „Sunonis“ valdybos pirmininke, nekeičia ĮBĮ 4 str. nurodytų sąlygų dėl bankroto bylos iškėlimo. Apelianto argumentai dėl V. J. neteisėto pasirašymo atsiliepimo į ieškinį neatitinka tikrovės. Apie atleidimą V. J. sužinojo 2005-04-13, kai jam buvo įteiktas A. K. pranešimas ir šį atleidimą V. J. apskundė Vilniaus raj. apylinkės teismui. Šiuo metu ši byla sustabdyta, kol bus išnagrinėta civilinė byla Nr. 2-944-494/2005. Darbo kodeksas nenumato viešo atleidimo, paskelbiant apie tai dienraštyje, todėl toks atleidimas yra niekinis. Be to, niekinė yra ir naujoji išrinkta valdyba, kadangi 2005-03-16 ieškovai V. J. ir A. R. kreipėsi į teismą dėl AB „Sunonis“ visuotinio akcininkų susirinkimo ir valdybos nutarimų pripažinimo negaliojančiais. Teismas priėmė nutartį uždrausti atsakovams kaip AB „Sunonis“ valdybos nariams atlikti veiksmus, numatytus AB įstatyme. Apeliantas nėra byloje dalyvaujantis asmuo, jo kaip valdybos nario įgaliojimai yra neteisėti, todėl jis neturėjo teisės paduoti atskirojo skundo. Ieškovas teigia, kad teismas surinko visus įrodymus, kad AB „Sunonis“ yra nemoki ir tuo pagrindu teisėtai ir pagrįstai iškėlė bankroto bylą. Pagal ĮBĮ 11 str. 3 d., 8 p., 23 p., bankroto administratorius patikrina bankrutuojančios įmonės sandorius, sudarytus per ne mažesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo, ir pareiškia ieškinius dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslam ir galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais. Bankroto administratorius taip pat imasi priemonių išieškoti skolas iš įmonės skolininkų, tuo pačiu patikrina bankroto bylos iškėlimo pagrįstumą ir teisėtumą.

14Atskirasis skundas atmestinas.

15LR įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ ) 9 straipsnio 5 dalyje nustatyta, jog bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė bent vieną iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė daugiau kaip tris mėnesius vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą, 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį, įmonės nemokumas - tai įmonės būsena, kai ji neatsiskaito su kreditoriumi (kreditoriais) praėjus trims mėnesiams po termino, nustatyto įstatymų, kitų teisės aktų, taip pat kreditoriaus ir įmonės sutartyse įmonės įsipareigojimams įvykdyti, arba praėjus tokiam pat terminui po kreditoriaus (kreditorių) reikalavimo įvykdyti įsipareigojimus, jeigu sutartyse terminas nebuvo nustatytas, ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Taigi, teismas gali iškelti bankroto bylą, jei yra tam tikros teisinės prielaidos, sudarančios pakankamą pagrindą manyti, jog įmonė nemoki, t. y. kad pradelsti įmonės finansiniai įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, kad ji nevykdo finansinių įsipareigojimų - neatsiskaito su kreditoriumi (kreditoriais) praėjus 3 mėnesiams po ĮBĮ 2 straipsnio aštuntojoje dalyje apibrėžto termino.

16Pirmosios instancijos teismas, remdamasis bylos duomenimis, turėjo pakankamą pagrindą konstatuoti, kad atsakovas UAB „Sunonis“ yra nemoki įmonė, nes jos skolos sudaro daugiau kaip pusę bendrovės balanse apskaityto turto vertės, ji faktiškai negali vykdyti savo finansinių prievolių. Tokia teismo išvada tinkamai motyvuota skundžiamoje nutartyje. Tuo tarpu apeliantas, skųsdamas šią pirmosios instancijos teismo nutartį dėl bankroto bylos iškėlimo, dėl šių teismo išvadų nepasisakė ir nenurodė, kad teismo išvados neatitinka UAB „Sunonis“ 2005 m. kovo 31 d. balanse nurodytiems duomenims.

17Apelianto nesutikimas su skundžiama nutartimi grindžiamas įvairiais jo nuomone padarytais formaliais procedūriniais pažeidimais, tačiau nei vienas iš jo nurodytų argumentų nepasitvirtino.

18Apeliantas skunde nurodo, kad ieškinys dėl bankroto bylos iškėlimo paduotas pažeidus ĮBĮ 6 str. 1 d. reikalavimus, t. y. ieškinys paduotas 48 dienomis anksčiau nustatyto termino. Šis teiginys nepagrįstas. Iš bylos matyti, kad ieškovas 2004 m. rugsėjo 14 d. kreipėsi į skolininką (atsakovą) su raginimu dėl skolos grąžinimo, 2004 m. gruodžio 20 d. su įspėjimu dėl ketinimo kreiptis į teismą (t. 1, b.l. 14, 15). Ieškinys dėl bankroto bylos iškėlimo paduotas 2005 m. kovo 4 d., t. y. praėjus daugiau nei trims mėnesiams po reikalavimo įvykdyti įsipareigojimus ir daugiau nei mėnesiui po įspėjimo dėl ketinimo kreiptis į teismą. Todėl minėto straipsnio reikalavimai nebuvo pažeisti.

19Atskirajame skunde nurodoma, kad I. R. nepateikė teismui įgaliojimo atstovauti ieškovą, be to, iki 2005 m. vasario 15 d. ji buvo AB „Sunonis“ valdybos pirmininkė. Šie apelianto argumentai taip pat atmestini, kadangi iš byloje esančio UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamyklos“ 2004 m. sausio 15 d. akcininkų susirinkimo protokolo Nr. 09 matyti, kad I. R. buvo paskirta administracijos vadove (t. 1, b.l. 17). O ta aplinkybė, kad ji anksčiau buvo AB „Sunonis“ valdybos pirmininke, nekeičia faktinės situacijos dėl įmonės nemokumo ir sąlygų dėl bankroto bylos iškėlimo, bei neatima iš I. R. teisės atstovauti ieškovą.

20Apeliantas skunde daug dėmesio skiria jo manymu I. R. ir A. R. neteisėtiems veiksmams, kurie sąlygojo įmonės bankrotą. Tačiau šios aplinkybės nepaneigia bankroto bylos iškėlimo atsakovui būtinumo. Priešingai, šioms aplinkybėms pasitvirtinus, būtų pagrindas bankrotą pripažinti tyčiniu. Šia prasme pastebėtina, kad klausimas dėl bankroto pripažinimo tyčiniu įeina į bankroto bylą nagrinėjančio teismo kompetenciją (ĮBĮ 20 str.).

21Negalima sutikti ir su apelianto teiginiu, kad atsiliepimą į ieškinį pasirašė tokios teisės neturintis asmuo. Šį argumentą apeliantas sieja su atsakovo AB „Sunonis“ generalinio direktoriaus V. J. atleidimu iš pareigų. Tačiau ginčas dėl V. J. atleidimo iš pareigų teisėtumo nagrinėjamas Vilniaus rajono apylinkės teisme. Ši byla sustabdyta, kol bus išnagrinėta kita civilinė byla, kurioje sprendžiamas ginčas dėl pripažinimo negaliojančiu AB „Sunonis“ neeilinio pakartotinio visuotinio 2005 m. vasario 15 d. susirinkimo nutarimo naujai kadencijai AB „Sunonis“ valdybos nariais išrinkti A. K. ir kt.; pripažinimo negaliojančiu AB „Sunonis“ valdybos 2005 m. vasario 15 d. nutarimą dėl A. K. išrinkimo AB „Sunonis“ valdybos pirmininku; pripažinimo negaliojančiu AB „Sunonis“ valdybos 2005 m. kovo 2 d. sprendimą dėl įpareigojimo AB „Sunonis“ generalinio direktoriaus V. J. iki 2005 m. kovo 9 d. įregistruoti juridinių asmenų registre 2005 m. vasario 15 d. AB „Sunonis“ visuotiniame neeiliniame pakartotiniame akcininkų susirinkime išrinktus valdybos pirmininką A. K. ir kt. valdybos narius ir pripažinimo negaliojančiu AB „Sunonis“ valdybos 2005 m. kovo 2 d. sprendimą dėl įpareigojimo AB „Sunonis“ generalinio direktoriaus V. J. nedelsiant pakeisti juridinių asmenų registro duomenis apie AB „Sunonis“ generalinį direktorių. Be to, Vilniaus rajono apylinkės teismo 2005 m. balandžio 14 d. nutartimi A. K. , kaip AB „Sunonis“ valdybos nariui iki teismo sprendimo, priimto anksčiau paminėtoje byloje, įsiteisėjimo, uždrausta šaukti AB „Sunonis“ valdybos posėdžius, priiminėti sprendimus ir nutarimus, bei atlikinėti kaip AB „Sunonis“ valdybos nariui kitus veiksmus, numatytus LR Akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnyje (t. 2, b. l. 152). Pastebėtina, kad atsiliepimas į ieškinį V. J. buvo pasirašytas po šios teismo nutarties priėmimo, t.y. 2005 m. balandžio 26 d.

22Apelianto argumentas, jog AB „Sunonis“ turi pakankamai pinigų, kad galėtų sumokėti ieškovams ir kreditoriams skolą, prieštarauja 2005 m. kovo 31 d. balanso duomenims, kurių apeliantas neginčija.

23Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo pirmosios instancijos teismo nutarčiai panaikinti.

24Ieškovas UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“ atsiliepime į atskirąjį skundą nurodė, kad A. K. neturėjo teisės paduoti atskirojo skundo, kadangi jis nėra byloje dalyvaujantis asmuo. Nagrinėjamu atveju A. K. teisė paduoti atskirąjį skundą dėl AB „Sunonis“ bankroto bylos iškėlimo buvo aptarta Lietuvos apeliacinio teismo 2005 m. spalio 13 d. nutartyje, todėl šiuo klausimu teisėjų kolegija nepasisako.

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmu punktu,

Nutarė

26Vilniaus apygardos teismo 2005 m. gegužės 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 4. Ieškovas UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“... 5. Vilniaus apygardos teismas 2005 m. gegužės 20 d. nutartimi iškėlė bankroto... 6. Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo A. K. prašo panaikinti Vilniaus... 7. 1) Ieškovas, atstovaujamas I. R. , ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo... 8. 2) Nebuvo jokio pagrindo iškelti AB „Sunonis“ bankroto bylą. I. R. AB... 9. 3) Be to, I. R. 2002-01-30 sudarė su A. R. nesąžiningą paskolos sutartį,... 10. 4) Apeliantas teigia, kad AB „Sunonis“ turi pakankamai pinigų, kad... 11. Atsakovo BAB „Sunonis“ administratorius atsiliepimu į atskirąjį skundą... 12. Nepagrįstas apelianto teiginys, kad ieškovas pažeidė ĮBĮ 6 str. 1 d., nes... 13. Ieškovas UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“... 14. Atskirasis skundas atmestinas.... 15. LR įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ ) 9 straipsnio 5 dalyje... 16. Pirmosios instancijos teismas, remdamasis bylos duomenimis, turėjo pakankamą... 17. Apelianto nesutikimas su skundžiama nutartimi grindžiamas įvairiais jo... 18. Apeliantas skunde nurodo, kad ieškinys dėl bankroto bylos iškėlimo paduotas... 19. Atskirajame skunde nurodoma, kad I. R. nepateikė teismui įgaliojimo... 20. Apeliantas skunde daug dėmesio skiria jo manymu I. R. ir A. R. neteisėtiems... 21. Negalima sutikti ir su apelianto teiginiu, kad atsiliepimą į ieškinį... 22. Apelianto argumentas, jog AB „Sunonis“ turi pakankamai pinigų, kad... 23. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad atskirojo skundo... 24. Ieškovas UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmu... 26. Vilniaus apygardos teismo 2005 m. gegužės 20 d. nutartį palikti nepakeistą....