Byla 2-766-563/2012
Dėl prievolės įvykdymo pripažinimo ir žalos atlyginimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Violeta Olcvikienė, sekretoriaujant Algidai Guobei, Joanai Runelienei, dalyvaujant ieškovo T. A. atstovui advokatui Vaidotui Rutavičiui, atsakovės L. A. atstovui advokatui Tomui Juodžiui, išvadą teikiančios institucijos Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Aldonai Venckaitienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo T. A. patikslintą ieškinį atsakovei L. A., išvadą teikianti institucija Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, dėl prievolės įvykdymo pripažinimo ir žalos atlyginimo,

Nustatė

2ieškovas patikslintu ieškiniu prašo pripažinti, kad jis įvykdė pareigą išlaikyti dukrą E. A. laikotarpiu nuo 2008-06-28 iki 2009-02-12 už 5382,60 Lt, priteisti iš atsakovės 1037,96 Lt žalos atlyginimo ir visas jo turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2007-03-07 sprendimu nutraukė santuoką tarp jo ir atsakovės bei patvirtino santuokos nutraukimo pasekmių sutartį, pagal kurią nepilnamečių dukterų M. ir E. A. gyvenamoji vieta buvo nustatyta su atsakove, o ieškovas įsipareigojo jų išlaikymui teikti 750,00 Lt kas mėnesį kiekvienai. E. A. nuo 2008-06-28 iki 2009-02-12 gyveno pas ieškovą vykdant 2008-06-27 jo susitarimą su atsakove, todėl laikytina, kad už minėtą laikotarpį prievolę išlaikyti E. A. ieškovas įvykdė natūra, kas yra tinkamas prievolės išlaikyti vaiką įvykdymo būdas. Už minėtą laikotarpį išlaikymas E. A. papildomai negali būti išieškotas, tačiau atsakovė, elgdamasi nesąžiningai, kreipėsi į antstolį dėl išlaikymo išieškojimo ir už tą laikotarpį, kai dukra faktiškai gyveno pas ieškovą. Teismo pripažinimas, kad ieškovas įvykdė išlaikymo pareigą būtų pagrindas antstoliui sumažinti išieškomo įsiskolinimo dydį. Atsižvelgiant į laikotarpį, kurį E. A. gyveno pas ieškovą, antstolio nurydytus išlaikymui taikytus indeksus ir jų periodus, išlaikymo skolos skaičiavimo pradžią (2008-07-23), ieškovas prievolę išlaikyti E. A. įvykdė už 5382,60 Lt iki 2009-02-12. Kadangi jis nuo 2008-06-28 iki 2009-02-12 išlaikymo pareigą E. A. įvykdė, o atsakovė per minėtą laikotarpį išlaikymo neteikė, ieškovas dėl to patyrė 1037,96 Lt turtinę žalą (t.1, b.l. 42-43). 2012-03-30 teismo posėdžio metu ieškovas papildomai paaiškino, kad dėl išlaikymo dydžio šalys susitarė žodžiu, prašė ieškinį tenkinti.

3Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas palaikė ieškinio reikalavimus ieškinyje nurodytais motyvais ir prašė ieškinį tenkinti.

4Atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Atsakovės atstovas teismo posėdžio metu nurodė, kad teismo sprendimas, kuriuo yra nustatytas vaiko išlaikymo dydis, šiai dienai yra galiojantis, ieškovas dukros išlaikymui turi mokėti po 750,00 Lt kas mėnesį. Byloje yra prieštaringi įrodymai dėl to, kokiu konkrečiai laikotarpiu vaikas gyveno pas tėvą, be to, tuo metu, kai šalių nepilnametė dukra gyveno pas ieškovą, ieškovas neteikė vaikui pakankamo dydžio išlaikymo. Reikalavimo dėl žalos atlyginimo ieškovas taip pat neįrodė. Prašo ieškinį, kaip nepagrįstą, atmesti.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Iš bylos medžiagos nustatyta, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2007-03-07 sprendimu nutraukė santuoką tarp ieškovo ir atsakovės bei patvirtino santuokos nutraukimo pasekmių sutartį, pagal kurią nepilnamečių dukterų M. ir E. A. gyvenamoji vieta buvo nustatyta su atsakove, o ieškovas įsipareigojo jų išlaikymui mokėti po 750,00 Lt kas mėnesį kiekvienai (t.1, b.l.8-10). 2008-06-27 šalys susitarė, kad jų dukra E. A. laikinai gyvens su tėvu, t.y. ieškovu, kuris įsipareigojo pilnai išlaikyti dukrą, o atsakovė įsipareigojo nereikšti jokių pretenzijų dėl dukros išlaikymo už tą laikotarpį, kai dukra gyvens pas ieškovą (t.1, b.l. 11). Taip pat nustatyta, kad antstolis Aleksandras Selezniovas vykdo vykdomąją bylą Nr. 0010/09/01566 dėl priverstinio išlaikymo išieškojimo iš skolininko T. A. išieškotojų M. A. ir E. A., kurių įstatyminė atstovė yra L. A., naudai, ieškovo neteikto išlaikymo įsiskolinimas antstolio skaičiavimu 2010-08-06 dienai sudaro 8946,41 Lt (t.1, b.l. 12, 45, 47).

7LR Konstitucijos 38 straipsnyje įtvirtinta tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus. Tai yra turtinė asmeninė prievolė, todėl jos negalima atsisakyti arba perleisti kitiems asmenims (LR CK 3.192 str. 1 d.). Vaikų išlaikymo tiesioginis tikslas – maksimaliai patenkinti vaiko poreikius ir interesus.

8Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2008-06-27 tarp šalių sudaryto susitarimo pagrindu šalių nepilnametė dukra E. A. laikotarpiu nuo 2008-06-28 iki 2009-02-12 faktiškai gyveno su juo ir šiuo laikotarpiu jis pilnai įvykdė pareigą išlaikyti dukrą. 2012-03-30 teismo posėdžio metu ieškovas patikslino, kad dukra su juo kartu gyveno iki 2009-02-01, tačiau jis išlaikymą teikė iki 2009-02-12, per rudens, žiemos atostogas ir savaitę iki išvykimo į Londoną (2009-02-12) dukra buvo išvykusi į Kauną pas senelius, jo tėvus, ir dalį laiko praleido pas juos. Atsakovės atstovas teigia, kad byloje yra prieštaringi įrodymai dėl to, kokiu konkrečiai laikotarpiu vaikas gyveno pas tėvą. Liudytoja byloje apklausta ieškovo sutuoktinė I. A. patvirtino, kad ieškovo dukra E. persikėlė pas juos gyventi 2008 m. birželio mėn. po tėvo dienos ir gyveno iki 2009 m. vasario, taip pat nurodė, kad mergaitė lankė mokyklą, šokių ir gimnastikos būrelius, ką patvirtina ir byloje surinkti rašytiniai įrodymai (t.1, b.l. 13, 14). Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė Irena Aukštakienė taip pat nurodė, kad nuo 2008 m. vasaros iki 2009 m. vasario mėn. mergaitė gyveno pas tėvą, ieškovą T. A. Pati E. A. apklausta nurodė, kad ji su tėvu gyveno nuo pareiškimo padavimo Vaiko teisių apsaugos skyriui (2008-06-30) (t.1, b.l. 50) iki 2008 m. gruodžio mėn. (t.1, b.l. 141-145), tačiau šie E. A. parodymai prieštarauja byloje pateiktiems rašytiniams įrodymams – iš Klaipėdos „Aukuro“ gimnazijos pažymos matyti, kad E. A. mokyklą lankė iki 2009-02-09, nagrinėjamai bylai aktualiu laikotarpiu nuo 2008-09-01 iki 2009-02-09 mergaitė praleido 38 pamokas, iš kurių 36 pamokos pateisintos dėl mokinės ligos, 2008 m. gruodžio mėn. praleistų pamokų nėra, 2009 m. sausio mėn. E. A. mokyklos nelankė 7 dienas, 2009 m. vasario mėn. mokykloje nebuvo 2 ir 5 dienomis (t.2, b.l. 114), todėl šalių nepilnametės dukros parodymai vertintini kritiškai, teismas neturi pagrindo netikėti ugdymo įstaigos išduota pažyma. Byloje ištirti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad ta aplinkybė, jog laikotarpiu nuo 2008-06-28 iki 2009-02-12 E. A. dalį laiko gyveno pas ieškovo motiną N. A. Kaune, nepaneigia fakto, kad šalių susitarimo pagrindu iš esmės faktinė šalių dukros gyvenamoji vieta buvo su ieškovu, todėl natūralu, kad ieškovui tuo metu ir teko ne tik vaiko priežiūros pareigos, bet ir dukros išlaikymo išlaidos.

9Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė Aldona Venckaitienė patvirtino, kad mergaitė ieškovo buvo išlaikoma tinkamai, jokių vaiko ar atsakovės pranešimų, kad trūksta rūbų, maisto, nebuvo gauta, todėl atsakovės atstovo teiginiai, kad ieškovas neteikė vaikui pakankamo dydžio išlaikymo, yra neįrodyti ir nepagrįsti. Atsakovė nesilaikė jos ir ieškovo sudaryto susitarimo ir nepagrįstai kreipėsi į antstolį dėl išlaikymo išieškojimo už laikotarpį, kai šalių nepilnametė dukra faktiškai gyveno su ieškovu ir buvo jo išlaikoma, todėl ieškovo reikalavimas pripažinti jį įvykdžius pareigą išlaikyti dukrą E. A. laikotarpiu nuo 2008-06-28 iki 2009-02-12 už 5382,60 Lt yra pagrįstas ir tenkintinas.

10Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovės 1037,96 Lt žalos atlyginimo, kadangi laikotarpiu nuo 2008-06-28 iki 2009-02-12 atsakovė išlaikymo dukrai neteikė, todėl šią pareigą už ją įvykdė ieškovas. Pažymėtina, kad šalys, sudarydamos minėtą susitarimą dėl laikino dukros gyvenamosios vietos nustatymo su ieškovu, nenumatė konkretaus išlaikymo dydžio, kurį ieškovas teiks dukrai. Teismo posėdžio metu ieškovas patvirtino, kad dėl išlaikymo dydžio jis su atsakove tarėsi žodžiu, o ieškovo atstovas nurodė, kad ieškovas savo noru mokėjo išlaikymą už atsakovę. Byloje konstatuota, kad ieškovas minėtu laikotarpiu teikė dukrai pakankamo dydžio išlaikymą ir savo pareigą išlaikyti dukrą įvykdė tinkamai, tačiau ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad jis vaiko išlaikymui kiekvieną mėnesį skirdavo būtent po 880,00 Lt (750,00 Lt teismo sprendimu iš ieškovo priteista išlaikymo suma ir 130,00 Lt suma, kurią ieškovas sumokėdavo už atsakovę). Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007-03-07 sprendimu išlaikymas vaikams priteistas iš tėvo, teismo sprendimas nebuvo pakeistas, ieškovas neįrodė, kad iš tiesų dukros išlaikymui skirdavo daugiau lėšų nei buvo priteista teismo sprendimu, todėl ieškovo reikalavimas dėl žalos atlyginimo atmestinas, kaip neįrodytas ir nepagrįstas.

11LR CPK 93 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog jeigu ieškinys patenkinamas iš dalies, tai bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingi patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai atmestų ieškinio reikalavimų daliai. Įvertinus ieškovo patenkintų ir atmestų reikalavimų santykį, nustatyta, kad ieškovo ieškinys patenkintas 83,83 %. Ieškovas sumokėjo 193,00 Lt žyminio mokesčio, 374,00 Lt už procesinių dokumentų įteikimą viešo paskelbimo būdu, turėjo 3000,00 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti, iš viso 3567,00 Lt. Proporcingai patenkintų reikalavimų daliai ieškovui iš atsakovės priteistina 2990,00 Lt (3567,00 Lt × 83,83 %) bylinėjimosi išlaidų. Atsakovės atstovas prašymo priteisti bylinėjimosi išlaidas nepateikė (CPK 98 str. 1 d.).

12Sprendimui įsiteisėjus, naikintinos Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-09-17 nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – 5382,60 Lt dalies skolos išieškojimo vykdomojoje byloje Nr. 0010/09/01566 sustabdymas (CPK 150 str. 2 d.).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 268, 269, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

14ieškinį tenkinti iš dalies.

15Pripažinti, kad ieškovas T. A. įvykdė pareigą išlaikyti dukrą E. A., gim. ( - ), laikotarpiu nuo 2008-06-28 iki 2009-02-12 už 5382,60 Lt.

16Priteisti iš atsakovės L. A. 2990,00 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovui T. A.

17Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

18Įsiteisėjus teismo sprendimui, panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-09-17 nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones – 5382,60 Lt dalies skolos išieškojimo iš skolininko T. A. išieškotojos L. A. naudai vykdomojoje byloje Nr. 0010/09/01566 sustabdymą.

19Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai