Byla 2-77-374/2013
Dėl nusikaltimu padarytos žalos atlyginimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Gustienė, vadovaudamasi LR CPK 246 str. 2 d., teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo R. J. įstatyminės atstovės V. J. ieškinį atsakovams V. C., I. D., išvadą teikiančiai institucijai Marijampolės savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriui dėl nusikaltimu padarytos žalos atlyginimo, ir

Nustatė

2Ieškovo R. J. įstatyminė atstovė V. J., patikslinusi ieškinio reikalavimus, teismo prašo: priteisti solidariai iš atsakovų V. C. ir I. D. 4000 (keturis tūkstančius) litų neturtinei žalai atlyginti (b.l. 57), 35,99 Lt turtinės žalai atlyginti, bei priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovai V. C. ir I. D. į teismo posėdį neatvyko. Pateiktas atsiliepimas į ieškinį, su kuriuo sutinka iš dalies (b.l. 15-17). Teismo šaukimas ir kitų procesinių dokumentų nuorašai atsakovams įteikti tinkamai – asmeniškai (b.l. 55-56). Šalys joms priklausančiomis procesinėmis teisėmis privalo naudotis sąžiningai, privalo veikti siekdamos, kad byla būtų išnagrinėta greitai ir teisingai, domėtis bylos eiga, pasirūpinti tinkamu atstovavimu, pranešti teismui apie ketinimą nedalyvauti teismo posėdyje ir nurodyti nedalyvavimo priežastis (CPK 42 str. 5 d.). Teismas negavo iš atsakovų prašymo bylos nagrinėjimą atidėti ar nagrinėti bylą jiems nedalyvaujant, todėl ieškovų prašymu priimamas sprendimas už akių (CPK 246 str. 2 d.).

4Ieškinys tenkintinas.

5Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Nustatyta, kad Marijampolės apskrities VPK buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje dėl viešosios tvarkos pažeidimo pagal požymius nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 284 str. 1 d. Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad 2012-04-25 apie 12.30 val. A. Gustaičio g. prie namo Nr. 6 V. C. elgdamasis įžūliai, iš chuliganiškų paskatų, demonstruodamas nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, tyčia, stebint pašaliniams asmenims, sumušė einantį namo R. J., suduodamas jam metaline durų rankena į galvos sritį 4-5 kartus. R. J. sužalojimai sukėlė nežymų sveikatos sutrikdymą. Kadangi V. C. nusikaltimo padarymo metu dar neturėjo tokio amžiaus, kuriam esant galima baudžiamoji atsakomybė už nusikaltimą, numatytą LR BK 284 str. 1 d., todėl Marijampolės rajono apylinkės prokuratūros prokuroras 2012-06-22 nutarimu nutraukė ikiteisminį tyrimą jo atžvilgiu (b.l.4). Atsakovas V. C. yra atsakovės I. D. nepilnametis sūnus (14 m.). Atsakovai atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu sutinka dalinai, neneigia aplinkybių nurodytų ieškinyje, tačiau nesutinka su atlygintinos žalos dydžiu, nurodydami, kad šeimoje auga dar du vaikai, šeimos itin sunki materialinė padėtis (b.l. 15-17).

7Ieškovas nurodo, kad jam padaryta tiek turtinė, tiek neturtinė žala. Dėl nusikaltimo metu padarytų sužalojimų nepilnametis R. J. patyrė didelį fizinį skausmą, kuris tęsiasi iki šiol. Ieškovo gydymas truko nuo 2012-04-25 iki 2012-05-09 (b.l. 5). Ieškovas nurodo, kad dėl nesibaigiančių galvos skausmų pablogėjo jo gyvenimo kokybė: tapo sudėtinga mokytis, įsiminti, nesibaigia galvos svaigimas. Jo nuomone patirta neturtinė žala vertintina 4000 Lt. Vaistai, kuriais gydomas ieškovas, kainavo 35,99 Lt (b.l. 6).

8Marijampolės savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrius su ieškiniu sutinka (b.l. 13).

9Atlyginama tik realiai patirta (tiesioginiai nuostoliai) turtinė žala (CK 6.249 str. 1 d.). Ieškovas pateikė teismui vaistų receptus, todėl spręstina, kad ieškinys šioje dalyje pagrįstas ir įrodytas.

10Teisė į neturtinės žalos atlyginimą yra viena iš asmens konstitucinių teisių (Lietuvos Respublikos Konstitucija 30 str. 2 d.), o neturtinė žala CK 6.250 straipsnio pirmojoje dalyje apibrėžiama kaip asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais. Čia nurodyta, kad teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, atsižvelgia į pasekmes, šią žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus (CK 6.250 str. 2 d.). Vienas iš būtinų kriterijų, į kuriuos teismas privalo atsižvelgti įvertindamas žalos dydį, yra žalos padariniai bei žalą padariusio asmens kaltė. Fiziniam asmeniui neturtinė žala gali būti padaroma ne tik fizinio, bet ir dvasinio pobūdžio pakenkimais, kančiomis ir išgyvenimais. Teismas neabejoja ieškovo sužalojimo faktu ir tuo metu patirtais dvasiniais išgyvenimais, juolab kad ieškovas – nepilnametis vaikas. Todėl teismas, įvertinęs visas bylos nagrinėjimo metu nustatytas aplinkybes, atsakovo kaltės laipsnį, sprendžia, kad šioje dalyje ieškinys tenkintinas, nustatant realiai atitinkančią padarytos veikos aplinkybes ir dėl to atsiradusias pasekmes atlygintiną neturtinės žalos dydį - 4000 Lt.

11Ieškinį patenkinus, iš atsakovų ieškovų naudai priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 1300 Lt už teisinę pagalbą, bei žyminis mokestis ir teismo pašto išlaidos valstybei (VPK 93, 96, 98 str.).

12Vadovaudamasi LR CPK 285 str. 1 d., 2 d., 286 str.,

Nutarė

13Ieškinį patenkinti.

14Priteisti solidariai iš atsakovų V. C., gim. 1998-03-04, ir I. D., a/k ( - ) gyvenančių ( - ), ieškovo R. J., gim. 1999-01-26, gyv. ( - ) naudai 4000 (keturis tūkstančius) litų neturtinei žalai atlyginti, 35,99 Lt turtinės žalai atlyginti, 1300 Lt už advokato paslaugas.

15Priteisti solidariai iš atsakovų V. C., gim. 1998-03-04, ir I. D., a/k ( - ) gyvenančių ( - ), 120 Lt žyminio mokesčio ir 26,30 Lt teismo pašto išlaidų valstybei.

16Šalis, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, per 20 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali paduoti pareiškimą Marijampolės rajono apylinkės teismui, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškovas turi teisę per 30 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai