Byla eB2-1518-230/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ,,Robertlanga“

1Kauno apygardos teismo teisėja Nijolia Indreikienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ,,Robertlanga“,

Nustatė

2ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius prašo iškelti atsakovei UAB ,,Robertlanga“ bankroto bylą. Pareiškime nurodo, kad UAB „Robertlanga“ skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui pradėjo didėti nuo 2011 m. lapkričio mėn., o nuo 2012 m. kovo mėn. įmokų į biudžetą bendrovė nemoka visai. Įsiskolinimas Fondo biudžetui 2016-02-15 sudarė 2 891,36 Eur. Bendrovėje darbuotojų nėra, paskutinis darbuotojas (vadovas) atleistas 2014-06-26. Pagal 2016-02-15 elektroninės pažymos, gautos iš Valstybinės mokesčių inspekcijos, duomenis bendrovės atsiskaitymo su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais skola 2016-02-12 yra 2 104,19 Eur. VSDFV Marijampolės skyrius, siekdamas iš UAB „Robertlanga“ išieškoti valstybinio socialinio draudimo įmokų ir delspinigių įsiskolinimą, bendrovei taikė priverstinio poveikio priemones, t. y. nuo 2011-12-30 iki 2015-11-23 teikė mokėjimo nurodymus kredito įstaigoms nesumokėtas valstybinio socialinio draudimo įmokas nurašyti iš draudėjo sąskaitų kredito įstaigose. Paskutinį kartą pinigines lėšas iš draudėjo sąskaitos bankas pervedė 2012-02-17. VSDFV Marijampolės skyrius 2011-2013 metais bendrovei nuolat siuntė raginimus sumokėti skolą Fondo biudžetui geruoju, tačiau skola nebuvo sumokėta. Ieškovas Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 6 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka įspėjo atsakovę apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, jeigu atsakovė neatsiskaitys, tačiau atsakovė įsiskolinimo nepadengė.

3Prašymas tenkintinas, o atsakovei keltina bankroto byla. Pagal Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies nuostatas bankroto byla iškeliama, kai yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

4Siekiant pasiruošti civilinės bylos nagrinėjimui, teismas 2016 m. vasario 24 d. nutartimi buvo įpareigojęs atsakovės UAB „Robertlanga“ administracijos vadovą pateikti duomenis, reikalingus bankroto bylai iškelti, t. y. įmonės finansinių ataskaitų rinkinį už 2015 metus, kreditorių ir skolininkų sąrašus, duomenis apie teismuose iškeltas bylas bei išieškojimus ne ginčo tvarka, duomenis apie įmonės turimą materialųjį turtą, įmonės registravimo duomenis bei paaiškinamąjį raštą apie įmonės turtinę padėtį ir ūkinę veiklą, nuomonę dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei (b. l. 26). Minėta nutartis buvo išsiųsta 2016 m. vasario 25 d. atsakovės registruotos buveinės ir ieškinyje nurodytu adresu, esančiu ( - ), bei atsakovės administracijos vadovui R. M. VĮ Registrų centras duomenų bazėje nurodytu deklaruotos gyvenamosios vietos adresu ( - ), tačiau grįžo neįteikta, nurodant neįteikimo priežastis – „neatsiėmė pašte“ (b. l. 33, 34). 2016 m. kovo 8 d. minėta nutartis pakartotinai išsiųsta atsakovės buveinės adresu (Kalvarijos sen., Santakos k., Vilties g. 22) ir atsakovės administracijos vadovo R. M. deklaruotos gyvenamosios vietos adresu. Nutartys buvo įteiktos asmeniškai (pasirašytinai) atsakovės administracijos vadovui R. M. (b. l. 35, 36), tačiau įmonės administracijos vadovas nustatytu terminu duomenų, reikalingų bankroto bylai iškelti, nepateikė. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teismas sprendžia, jog nesant galimybės gauti papildomų duomenų apie atsakovės finansinę būklę, klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Robertlanga“ spręstinas vadovaujantis šioje civilinėje byloje ieškovo pateiktais ir teismo iniciatyva išreikalautais rašytiniais įrodymais.

5Pagal VĮ Registrų centras duomenis UAB „Robertlanga“ įregistruota 2008 m. spalio 29 d., bendrovės direktorius R. M. (b. l. 24-25). Iš VĮ Registrų centras duomenų matyti, kad UAB „Robertlanga“ neteikia metinės finansinės atskaitomybės dokumentų nuo jos įregistravimo (b. l. 42). Pagal VSDFV 2016 m. balandžio 7 d. duomenis įmonėje apdraustųjų asmenų (darbuotojų) nėra, kas rodo, jog įmonė veiklos nevykdo, įmonė valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui turi 2 891,36 Eur įsiskolinimą (b. l. 43). Iš VMI prie LR FM 2016 m. balandžio 11 d. duomenų matyti, jog atsakovė turi 2 116,41 Eur mokestinę nepriemoką valstybės, savivaldybių biudžetams ir pinigų fondams (b. l. 44). Pagal VĮ Registrų centras duomenis UAB „Robertlanga“ nekilnojamojo turto neturi (b. l. 21). Iš VĮ „Regitra“ duomenų matyti, jog UAB „Robertlanga“ vardu registruotų transporto priemonių nėra (b. l. 20).

6Nustačius, kad atsakovė UAB „Robertlanga“ neatsiskaito su kreditoriais, laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų, neteikia finansinės atskaitomybės dokumentų institucijoms, kurioms privalo jas teikti, įmonėje apdraustųjų asmenų (darbuotojų) nėra, kas rodo, jog įmonė veiklos nevykdo, įmonė nekilnojamojo turto neturi, jos vardu registruotų transporto priemonių nėra, spręstina, jog UAB „Robertlanga“ yra nemoki, dėl ko jai keltina bankroto byla Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 ir 2 punktų pagrindu. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nenustatyta (ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalis).

7Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalį įmonės administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas. Byloje administruoti įmonės bankroto procedūrą skirtinas bankroto administratorius S. D., kurio kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2, 4 dalys).

8Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 1, 2 ir 4 dalimis, 6 ir 7 dalimis,

Nutarė

9iškelti uždarajai akcinei bendrovei ,,Robertlanga“ (įmonės kodas 302187530, buveinės adresas Kalvarijos sav. Santakos k. Vilties g. 22) bankroto bylą.

10Paskirti administratoriumi S. D. (įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-FA048).

11Uždėti uždarajai akcinei bendrovei ,,Robertlanga“ (įmonės kodas 302187530, buveinės adresas Kalvarijos sav. Santakos k. Vilties g. 22) priklausančiam nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

12Nustatyti 40 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos kreditorių reikalavimams pareikšti.

13Nustatyti, kad įmonės administracijos vadovas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo pateikti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę ir visus dokumentus.

14Įpareigoti įmonės administracijos vadovą nedelsiant informuoti apie šią nutartį tas antstolių kontoras, kuriose vykdomi išieškojimai iš uždarosios akcinės bendrovės ,,Robertlanga“, jeigu tokie išieškojimai yra vykdomi.

15Apie bankroto bylos iškėlimą pranešti juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, ieškovui, atsakovei, administratoriui. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte nustatytus veiksmus, sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

16Nutartis įsiteisėja per 10 dienų nuo jos priėmimo, jei ji nebus apskųsta atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per šią nutartį priėmusį teismą.

Proceso dalyviai