Byla 2-19309-615/2014
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Plučas, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Apskaita ir verslo projektai“ ieškinį atsakovui VšĮ „LDK muziejus“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas BUAB „Apskaita ir verslo projektai“ pareiškė ieškinį teisme, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo VšĮ „LDK muziejus“ 363,00 Lt skolos, 29,06 Lt palūkanų, 7,51 procentų dydžio metines palūkanas (3-5 b. l.).

3Atsakovui oficialiai deklaruotos buveinės adresu buvo siunčiami ieškinio ir jo priedų nuorašai, teismo pranešimas dėl privalomo atsiliepimo į ieškinį pateikimo. Atsakovui dokumentai laikomi įteiktais 2014-09-12 (CPK 123 str. 4 d.). Atsakovas per teismo nustatytą terminą nustatytos formos atsiliepimo į ieškinį, kuriame būtų pareikšti motyvuoti prieštaravimai ieškininiams reikalavimams, nepateikė.

4Kadangi atsakovas per nustatytą terminą teismui nepateikė Civilinio proceso kodekse nustatytos formos atsiliepimo į ieškinį, kuriame būtų pareikšti motyvuoti prieštaravimai ieškininiams reikalavimams, esant ieškovo prašymui, priimtinas teismo sprendimas už akių neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą.

5CPK 285 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Ieškinys tenkintinas.

7Iš ieškovo ieškinyje nurodytų aplinkybių ir civilinėje byloje pateiktų rašytinių įrodymų - 2011-12-08 Buhalterinės apskaitos paslaugų sutarties Nr. 68 (6-9 b. l.), 2014-06-02 Tarpusavio atsiskaitymų suderinimo akto (10 b. l.), 2013-01-31 PVM sąskaitos-faktūros Nr. AVP0002804 (11 b. l.), 2013-02-28 PVM sąskaitos-faktūros Nr. AVP0002855 (12 b. l.), 2013-03-31 PVM sąskaitos-faktūros Nr. AVP0002910 (13 b. l.), kitų dokumentų matyti, kad tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta buhalterinės apskaitos paslaugų sutartis ir teikiamos įmonės buhalterinės, mokestinės, finansinės apskaitos paslaugos, sutarties 2.1 punkte buvo numatyta, kad atsakovas nustatytą mėnesinį atlyginimą pagal pateiktą sąskaitą turi sumokėti ieškovui ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 dienos. Tačiau atsakovas už suteiktas buhalterinės apskaitos paslaugas neatsiskaitė ir yra skolingas ieškovui 363,00 Lt skolos ir 29,06 Lt palūkanų. Atsakovui nepateikus įrodymų, patvirtinančių jo piniginės prievolės ieškovui įvykdymą ir pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, ieškovo reikalavimai dėl skolos ir palūkanų priteisimo iš atsakovo laikytini pagrįstais ir tenkintini (CK 1.136 str., 1.138 str., 6.1 str., 6.38 str., 6.59 str., 6.63 str., 6.200 str., 6.256 str., 6.720 str., Sutarties 2.1 p.).

8CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 straipsnio 1 dalis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis). Atsižvelgiant į šias materialinės teisės normas, šalių sutartimi sutartas sąlygas, atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą, darytina išvada, kad atsakovas neįvykdė pareigos sumokėti ieškovui už suteiktas buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugas, todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 363,00 Lt skola ir 29,06 Lt palūkanos (CK 6.716 straipsnio 1 dalis, 6.210 straipsnio 2 dalis).

9CK 6.37 straipsnyje numatyta, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 6 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Tokias palūkanas nustato Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymas.

10Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 7,51 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, tačiau nurodo nebegaliojančią LR mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo redakciją. LR mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 2013-03-01 įsigaliojusios redakcijos 3 str. 2 d. nustatyta, kad jeigu palūkanos ar palūkanų dydis komercinėje sutartyje nenustatyti, kreditorius turi teisę į šiame įstatyme nustatyta tvarka apskaičiuojamas palūkanas. Šių palūkanų dydis apskaičiuojamas taikant šio įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje nurodytą palūkanų normą, galiojusią tą metų pusmetį, kurį skolininkui atsirado pareiga mokėti palūkanas. Pirmąjį metų pusmetį taikoma tų metų sausio 1 dieną galiojusi palūkanų norma, antrąjį metų pusmetį taikoma tų metų liepos 1 dieną galiojusi palūkanų norma. Šiame įstatyme nustatytos palūkanos skaičiuojamos už kiekvieną sumokėti praleistą dieną nuo nesumokėtos mokėtinos sumos. Šio įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje nustatyta pavėluoto mokėjimo palūkanų norma – tai Lietuvos banko nustatyta vienos nakties atpirkimo sandorių atpirkimo palūkanų norma, padidinta 8 procentiniais punktais. Kadangi ieškinys teisme priimtas 2014-08-19, todėl taikoma tų metų liepos 1 dieną galiojusi palūkanų norma, t. y. 2014-07-01 galiojusi vienos nakties atpirkimo sandorių atpirkimo palūkanų norma, kuri lygi 0,40 proc., padidinta 8 procentiniais punktais, t. y. 8,40 proc. Kadangi atsakovas prievolių tinkamai nevykdė, iš atsakovo VšĮ „LDK muziejus“ priteistinos 8,40 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-08-19) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

11Ieškovas atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo CPK 83 str. 1 d. 8 p. pagrindu. Iš atsakovo valstybei nepriteistinas žyminis mokestis, nuo kurio sumokėjimo ieškovas atleistas, kadangi atsakovas taip pat atleistas nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo (CPK 83 str. 1 d. 10 p., 96 str., 1, 4 d.).

12Kadangi teismo turėtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, šioje civilinėje byloje nesiekia 10,00 Lt, todėl, vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 96 straipsnio 6 dalimi, bei 2011 m. lapkričio 7 d. Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos Finansų ministro įsakymu „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ Nr. 1R-261/1K-355, minėtos bylinėjimosi išlaidos iš atsakovo nepriteistinos.

13Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo 20 straipsnio 1 ir 3 dalimis, numatančiomis, kad teismai iki euro įvedimo dienos (2015 m. sausio 1 d.) sprendimuose nurodydami paskirtų piniginių baudų ar nustatytų piniginių prievolių dydžius, privalo juos nurodyti litais ir eurais, taikant perskaičiavimo kursą (1 Eur = 3,4528 Lt) bei apvalinimo taisyklę, nurodytina, kad ieškovui iš atsakovo priteistina 363,00 Lt (nuo 2015 m. sausio 1 d. – 105,13 EUR) skolos, 29,06 Lt (nuo 2015 m. sausio 1 d. – 8,42 EUR) palūkanų, 8,40 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos (392,06 Lt (nuo 2015 m. sausio 1 d. – 113,55 EUR)) nuo bylos iškėlimo teisme (2014-08-19) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 285-186 str.,

Nutarė

15Ieškinį tenkinti.

16Priteisti iš atsakovo VšĮ „LDK muziejus“, į.k. 302695393, buveinė K. Donelaičio g. 60, Kaunas, ieškovo BUAB „Apskaita ir verslo projektai“, į.k. 300106191, buveinė K. Donelaičio g. 60, Kaunas; adresas korespondencijai: V. Putvinskio g. 32A-5, Kaunas, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), AB DNB bankas, naudai 363,00 Lt (tris šimtus šešiasdešimt tris litus 00 ct) (nuo 2015 m. sausio 1 d. – 105,13 EUR) skolos, 29,06 Lt (dvidešimt devynis litus 06 ct) (nuo 2015 m. sausio 1 d. – 8,42 EUR) palūkanų, 8,40 (aštuonių ir keturių dešimtųjų) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (392,06 Lt (nuo 2015 m. sausio 1 d. – 113,55 EUR)) nuo bylos iškėlimo teisme (2014-08-19) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

17Atsakovas sprendimo apeliacine tvarka skųsti negali, tačiau jis turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį Civilinio proceso kodekso 287 str. 2, 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo (nurodant aplinkybes, liudijančias nepateikimo per nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį ir teismo neinformavimo apie tai priežasčių svarbumą, įrodymus pagrindžiančius šias aplinkybes).

18Ieškovas turi teisę per 30 d. sprendimą apskųsti apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai