Byla 2-26843-734/2013
Dėl nuostolių atlyginimo priteisimo, priimdama galutinį sprendimą

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Raimonda Vansevičienė, sekretoriaujant Vitalijai Šiškienei, dalyvaujant ieškovui N. Č., ieškovo atstovui advokatui A. J., atsakovo atstovui Ruslan Pogorelov, vertėjai Svetlanai Minakovai, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo N. Č. ieškinį atsakovui kredito unijai „Vilniaus taupomoji kasa“ dėl nuostolių atlyginimo priteisimo, priimdama galutinį sprendimą,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo 135000 Lt nuostolių atlyginimą, 3421,23 Lt palūkanų, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir turėtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad nuostoliai susidarė dėl to, jog atsakovas neišregistravo sutartinės hipotekos sandorio, kuriuo buvo įkeistas ieškovui nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas, kurį ieškovas įsipareigojo parduoti ( - ) preliminariosios sutarties pagrindu. Ieškovo prašymu ieškinys išnagrinėtas dokumentinio proceso tvarka, 2013-06-26 preliminariu sprendimu (b.l. 108-109) ieškovo reikalavimai pilnai patenkinti.

3Atsakovas pareiškė prieštaravimus dėl priimto preliminaraus sprendimo, nurodydamas, jog nesama teisinio pagrindo konstatuoti, jog būtent atsakovo neveikimas sąlygojo 135000 Lt nuostolių ieškovui atsiradimą. Atsakovas teigė, jog nuostolius ieškovas galėjo patirti dėl savo neatsargumo ir neapdairumo, kadangi protingas, apdairus ir atsargus asmuo nebūtų priėmęs sutartinių įsipareigojimų, neturėdamas realių galimybių juos įvykdyti. Atsakovas nurodė, kad ieškovas, nepateikė teismui jokių įrodymų, kad sudarydamas preliminariąją sutartį, jis turėjo pakankamą pagrindą tikėtis, kad atsakovas išregistruos sutartinės hipotekos sandorį. Atsakovas nurodė, kad preliminariąja sutartimi sutartas baudos dydis neatitinka realiems nuostoliams keliamų reikalavimų kriterijų. Sudarydamas preliminariąją sutartį su tokiomis nepalankiomis sau sąlygomis, ieškovas prisiėmė didelę riziką ateityje patirti nuostolius, nors siekdamas jų išvengti , tokios sutarties apskritai neturėjo sudaryti. Atsakovas teigia, jog kadangi ieškovas buvo nerūpestingas, yra pakankamas pagrindas atleisti atsakovą nuo civilinės atsakomybės. Atsakovas suabejojo, ar baudos suma iš tiesų buvo sumokėta grynaisiais pinigais, kaip teigia ieškovas (b.l. 114-117).

4Ieškovas atsiliepime į atsakovo prieštaravimus nurodė, jog ieškovas 2011-01-31 preliminariąją sutartį sudarė tik po to, kai įsitikino, kad atsakovo sutikime nustatyta sąlyga – pervesti 984 500 Lt į atsakovo sąskaitą, yra įvykdyta ir dėl to negali ateityje kilti jokių kliūčių hipotekai išregistruoti. Ieškovas nurodo, kad negalėjo įtarti, jog atsakovas piktybiškai vengs vykdyti sutikimu prisiimtą prievolę. Ieškovas atsiliepime į atsakovo prieštaravimus nurodė, jog įstatymuose yra įtvirtintas sutarties laisvės principas, todėl atsakovo argumentas, jog baudos dydis neatitinka realiems nuostoliams keliamų reikalavimų kriterijų atmestinas kaip nepagrįstas. Ieškovas nurodė, kad šalys preliminarioje sutartyje nustatė konkretaus netesybų mokėjimo būdo, todėl šalys buvo laisvos pasirinkti, kokiu būdu-mokėjimo pavedimu ar grynaisiais pinigais vykdyti šį įsipareigojimą (b.l. 124-127).

52013-11-27 teismo posėdžio metu apklaustas liudytojas I. S. O. parodė, kad sudarant ( - ) preliminariąją sutartį jis veikė kaip tarpininkas, Sudarant sutartį, liudytojas nežinojo, kad turtas yra apsunkintas. Kadangi pagrindinės sutarties sudaryti nepavyko, liudytojas iš ieškovo gavo 130 000 Lt grynais pinigais, kurie buvo perduoti potencialiam pirkėjui, jų nedeklaravęs.

6Preliminarus sprendimas paliktinas nepakeistas.

7Ieškovo paaiškinimais, rašytine bylos medžiaga nustatyta, kad ( - ) ieškovas N. Č. ir M. Š. sudarė pirkimo-pardavimo sutartį, kurios pagrindu įsigijo žemės sklypą ir jame esančius pastatus – gyvenamąjį namą, ūkio pastatus, pirtį, esančius ( - ) (b.l. 9-23). Kadangi perkamas turtas buvo įkeistas atsakovui kredito unijai „Vilniaus taupomoji kasa“ 2010-06-03 pirkimo-pardavimo sutarties 2.1.1. punktu ieškovas įsipareigojo ne vėliau kaip iki 2011-05-20 sumokėti 300 000 EUR tiesiogiai atsakovui. 2010-10-12 sutikimu atsakovas sutiko, kad įkeistas žemės sklypas ir jame esantys pastatai – gyvenamasis namas, ūkio pastatas, pirtis, esantys ( - ) būtų parduoti, su sąlyga, kad suma, ne mažesnė kaip 984 500 Lt bus pervesta į kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ sąskaitą. Pervedus aukščiau nurodytą pinigų sumą, atsakovas įsipareigojo per penkias darbo dienas atsisakyti minėto turto hipotekos ir pateikti hipotekos lakštą išregistravimui (b.l. 24). ( - ) ieškovas N. Č. ir M. Š. sudarė pirkimo-pardavimo sutarties pakeitimą (b.l. 25-39). ( - ) pirkimo-pardavimo sutarties pakeitimo 2.1.1. punkto pagrindu ieškovas arba jo nurodymu tretysis asmuo įsipareigojo ne vėliau kaip iki 2010-10-31 sumokėti 150 000 EUR tiesiogiai atsakovui, o M. Š. įsipareigojo ne vėliau kaip iki 2010-10-31 sumokėti 466580 Lt tiesiogiai atsakovui. 2010-10-25 ieškovo nurodymu tretysis asmuo sumokėjo į atsakovo sąskaitą 285 130,91 EUR (b.l. 41). ( - ) ieškovas ir I. S. O. sudarė preliminarią sutartį, kuria įsipareigojo parduoti žemės sklypą ir jame esančius pastatus – gyvenamąjį namą, ūkio pastatus, pirtį, esančius ( - ) (b.l. 83-93). Minėta preliminaria sutartimi ieškovas įsipareigojo iki 2011-03-31 išregistruoti nekilnojamųjų daiktų hipoteką (sutarties 3 str. 4 d.). Preliminariojoje sutartyje ieškovas įsipareigojo grąžinti nekilnojamojo turto pirkėjui 50000 Lt avansą ir sumokėti 150000 Lt pinigų sumą jeigu pagrindinė nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo sutartis nebus sudaryta laiku (sutarties 6 str. 2 d.). Kadangi atsakovas atsisakė išregistruoti nekilnojamojo turto hipoteką, ( - ) ieškovas pasirašė susitarimą, kuriuo pratęsė sutartimi nustatytą pagrindinės nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo terminą iki 2011-06-16 (b.l. 94-95). 2011-06-13 susitarimu terminas pagrindinės nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties sudarymui pratęstas iki 2011-09-01 (b.l. 96-97). Ieškovas gavo 2011-12-16 pretenziją, kuria žemės sklypo ir jame esančių pastatų – gyvenamojo namo, ūkio pastatų, pirties, esančių ( - ) pirkėjas nutraukė 2011-01-31 sudarytą preliminariąją sutartį ir pareikalavo grąžinti sumokėtą 50000 Lt avansą bei atlyginti 150000 Lt nuostolius (b.l. 98). 2012-12-03 ieškovas ir I. S. O. sudarė taikos sutartį, kuria I. S. O. sumažino savo reikalavimą dėl nuostolių patirtų nutraukus 2011-01-31 sudarytą preliminarią nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo sutartį iki 135 000 Lt (b.l. 10-102). Iš 2013-05-31 pakvitavimo matyti, kad ieškovas atlyginimo 135 000 Lt nuostolius dėl 2011-01-31 preliminariosios nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo sutarties neįvykdymo (b.l. 103).

8CK 6.38 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. CK 6.59 straipsnis draudžia vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas. Atsakovas 2010-10-12 sutikimu įsipareigojo per penkias darbo dienas atsisakyti žemės sklypo ir jame esančių pastatų – gyvenamojo namo, ūkio pastato, pirties, esančių ( - ) hipotekos ir pateikti hipotekos lakštą išregistravimui, jeigu bus pervesta 984 500 Lt, tačiau gavęs pinigus atsisakė vykdyti savo pareigą. Vilniaus rajono apylinkės teismas 2011-10-10 sprendimu pripažino, kad ieškovas yra įvykdęs skolinį įsipareigojimą atsakovui bei pripažino hipoteką žemės sklypui, gyvenamajam namui, ūkio pastatams bei pirčiai, esantiems ( - ) baigta (b.l. 67-71). Vilniaus apygardos teismas 2012-12-20 nutartimis Vilniaus rajono apylinkės teismo 2011-10-10 sprendimą paliko nepakeistą (b.l. 72-76).

9Atsakovas teigia, kad jų neteisėtas neveikimas negali būti laikomas nulėmusiu žalos atsiradimą ieškovui. Anot atsakovo ieškovas galėjo patirti dėl savo neatsargumo ir neapdairumo, kadangi protingas, apdairus ir atsargus asmuo nebūtų priėmęs sutartinių įsipareigojimų, neturėdamas realių galimybių juos įvykdyti, o ieškovas nepateikė teismui jokių faktinių duomenų, įrodančių, jog sudarydamas preliminariąją sutartį, jis turėjo pakankamą pagrindą tikėtis, kad atsakovas išregistruos sutartinės hipotekos sandorį. Kaip jau buvo minėta anksčiau 2010-10-12 sutikimu atsakovas sutiko, kad įkeistas žemės sklypas ir jame esantys pastatai – gyvenamasis namas, ūkio pastatas, pirtis, esantys ( - ) būtų parduoti, su sąlyga, kad suma, ne mažesnė kaip 984 500 Lt bus pervesta į kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ sąskaitą. Pervedus aukščiau nurodytą pinigų sumą, atsakovas įsipareigojo per penkias darbo dienas atsisakyti minėto turto hipotekos ir pateikti hipotekos lakštą išregistravimui (b.l. 24). 2010-10-25 ieškovo nurodymu tretysis asmuo sumokėjo į atsakovo sąskaitą 285 130,91 EUR. Atsakovas 2010-12-03 pažyma apie pinigų įskaitymą į banko sąskaitą patvirtinto, kad yra gauti pinigai (b.l. 41). Minėtoje pažymoje atsakovas nenurodė, jog sumokėta pinigų suma yra nepakankama, nereikštos jokios pretenzijos dėl netinkamo piniginės prievolės įvykdymo. Todėl ( - ) sudarydamas preliminarią nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo sutartį, ieškovas pagrįstai tikėjosi, kad atsakovas vykdys 2010-10-12 sutikimu prisiimtus įsipareigojimus ir atsisakys turto hipotekos ir pateiks hipotekos lakštą išregistravimui. Esant nustatytoms aplinkybėms atsakovo argumentas, jog ieškovas nepateikė teismui jokių faktinių duomenų, įrodančių, jog sudarydamas preliminariąją sutartį, jis turėjo pakankamą pagrindą tikėtis, kad atsakovas išregistruos sutartinės hipotekos sandorį atmestinas kaip nepagrįstas.

10Atsakovas prieštaravimuose taip pat teigia, jog preliminariąja sutartimi sutartas baudos dydis neatitinka realiems nuostoliams keliamų reikalavimų kriterijų. Sudarydamas preliminariąją sutartį su tokiomis nepalankiomis sau sąlygomis, ieškovas prisiėmė didelę riziką ateityje patirti nuostolius, nors siekdamas jų išvengti , tokios sutarties apskritai neturėjo sudaryti. Civilinio kodekso 6.156 straipsnyje įtvirtintas sutarčių laisvės principas. CPK 6.156 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, jog šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas, taip pat sudaryti ir šio kodekso nenumatytas sutartis, jeigu tai neprieštarauja įstatymams. Ieškovas pasinaudojo jam suteikta teise ir numatė 150000 Lt pinigų sumą jeigu pagrindinė nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo sutartis nebus sudaryta laiku. Minėta sutarties sąlyga neprieštarauja įstatymams. Kaip jau buvo aukščiau minėta 2011-01-31 sudarydamas preliminarią nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo sutartį, ieškovas pagrįstai tikėjosi, kad atsakovas vykdys 2010-10-12 sutikimu prisiimtus įsipareigojimus ir atsisakys turto hipotekos ir pateiks hipotekos lakštą išregistravimui, taigi bus galima sudaryti ir pagrindinę sutartį, todėl nėra pagrindo teigti, kad ieškovas prisiėmė didelę riziką ateityje patirti nuostolius.

11Atsakovas taip pat nurodo, jog nėra pateikta jokių įrodymų, kad baudos suma iš tiesų buvo sumokėta grynaisiais pinigais, kaip teigia ieškovas. 2011-01-31 sudarytoje preliminarioje nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo sutartyje nėra nurodyta kokiu būdu, tai yra grynais pinigais ar pavedimu turi būti sumokėta susitarta bauda. Ieškovas nurodo, kad pinigus sumokėjo grynais. Iš 2013-05-31 pakvitavimo apie visišką prievolės įvykdymą matyti, kad ieškovas atlyginimo 135 000 Lt nuostolius dalimis dėl 2011-01-31 preliminariosios nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo sutarties neįvykdymo 9b.l. 103). Teismo posėdžio metu apklaustas liudytojas I. S. O. patvirtino, kad pinigus gavo grynais. Esant nustatytoms aplinkybėms laikytina, jog nėra pagrindo abejoti liudytojo parodymais.

12Kadangi ieškovas nuostolius patyrė dėl atsakovo kaltės, jam laiku nepagrįstai neišregistravus hipotekos, ieškovas turi teisę reikalauti iš atsakovo atsiradusių nuostolių atlyginimo (LR CK 6.249 str. 1 d.). Dėl to ieškovui iš atsakovo priteistina 135000 Lt nuostolių atlyginimas.

13LR CK 6.210 straipsnio 1 dalis numato 5 procentų dydžio metines palūkanas, jeigu sutartis nenustato kitokio dydžio. Pagal CK 6.210 straipsnį palūkanos kartu yra ir civilinės atsakomybės forma, kurios atlieka kompensacinę funkciją, skirtą apsaugoti kreditoriaus interesus. CK 6.261 straipsnis numato, jog skolininkas praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą, privalo mokėti už termino praleidimą įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, ieškovui iš atsakovo priteistina 3421,23 Lt palūkanų.

14CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d. numato, kad skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

15Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovo priteistinos rašytiniais įrodymais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos, t. y. 2116 Lt sumokėtas žyminis mokestis (CPK 80 str. 1 d. 7 p.).

16Teismas, remdamasis išdėstytu bei vadovaudamasis LR CPK 430 str. 6 d. 1 p., 430 str. 7 d. ir 8 d.,

Nutarė

172013-06-26 preliminarų sprendimą palikti nepakeistą.

18Priteisti iš atsakovo kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“, į.k. 112040690, Konstitucijos pr. 15, Vilnius, 135000 Lt nuostolių atlyginimą, 3421,23 Lt palūkanų, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 138421,23 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2013-06-25 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 2116 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovui N. Č., a.k. ( - )

19Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai