Byla e2-1260-805/2018
Dėl skolos priteisimo

1Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Loreta Radzevičienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės AB „Prienų šilumos tinklai“ patikslintą ieškinį atsakovei R. M. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė AB „Prienų šilumos tinklai“ (toliau – Ieškovė) kreipėsi į Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmus patikslintu ieškiniu prašydama priteisti iš atsakovės R. M. (toliau – Atsakovė) 1150,73 Eur skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinyje Ieškovė nurodė, kad Atsakovė su Ieškove 2016 m. spalio 21 d. pasirašė Šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį su buitiniu šilumos vartotoju Nr. ( - ) ir Karšto vandens pirkimo-pardavimo sutartį su buitiniu šilumos vartotoju Nr. ( - ). Karšto vandens vartojimo sutartimi Ieškovė įsipareigojo Atsakovės butui tiekti karštą vandenį, kurį sudaro geriamasis šaltas vanduo ir šiluma jam sušildyti, o Atsakovė įsipareigojo už tai laiku atsiskaityti. Šilumos vartojimo sutartimi Ieškovė įsipareigojo tiekti šilumą Atsakovės butui ir kitoms pastato bendrojo naudojimo patalpoms šildyti, o Atsakovė įsipareigojo laiku atsiskaityti už suteiktas šilumos energijos tiekimo paslaugas. 2016 m. spalio 21 d. pasirašant minėtas sutartis Atsakovė ir Ieškovė surašė suderinimo aktą, kuriuo Atsakovė sutiko, kad yra skolinga Ieškovei už laikotarpį nuo 2015 m. rugsėjo mėnesio iki sutarties pasirašymo 571,17 Eur. Ieškovė siuntė Atsakovei mokamuosius pranešimus, tačiau Atsakovė laiku atsiskaityti su Ieškove vengė ir liko skolinga už laikotarpį nuo 2015 m. rugsėjo mėnesio iki 2017 m. lapkričio mėnesio iš viso 1150,73 Eur.

6Atsakovei adresuoti patikslinto ieškinio, jo priedų nuorašai bei teismo pranešimas, kuriame nustatytas 20 dienų terminas atsiliepimui pateikti įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalies nustatyta tvarka paliekant pranešimą atsakovės deklaruotoje gyvenamojoje vietoje. Atsakovei be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir, esant Ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių, byla nagrinėtina rašytinio proceso tvarka (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnis, 286 straipsnis).

7Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

8Patikslintas ieškinys tenkintinas visiškai.

9Pagal energijos (ar energijos išteklių) pirkimo-pardavimo sutartį energijos tiekimo įmonė įsipareigoja tiekti abonentui per prijungtą energijos tiekimo tinklą sutartyje numatytos rūšies energijos kiekį, o abonentas įsipareigoja už tiektą šilumos energiją sumokėti, užtikrinti jam priklausančių energijos tiekimo tinklų eksploatavimo saugumą bei naudojamų prietaisų ir įrenginių tvarkingumą (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.383 straipsnio 1 dalis). Abonentas moka už faktiškai sunaudotą energijos kiekį pagal energijos apskaitos prietaisų rodmenis, jeigu sutartis nenustato ko kita (CK) 6.388 straipsnio 1 dalis). Pagal CK 6.38 straipsnio 1 dalį prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais.

10Ieškinyje nurodytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimus pagrindžia šie Ieškovės pateikti įrodymai: Valstybės įmonės Registrų centras Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas iš kurio matyti, jog Atsakovė yra buto, esančio ( - ), savininkė; 2016 m. spalio 21 d. Šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis su buitiniu šilumos vartotoju Nr. ( - ) ir 2016 m. spalio 21 d. Karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis su buitiniu šilumos vartotoju Nr. ( - ) patvirtina tarp šalių susiklosčiusius prievolinius teisinius santykius; 2016 m. spalio 21 d. suderinimo aktas (priedas prie 2016 m. spalio 21 d. sutarčių Nr. ( - ) ), iš kurio matyti, kad Atsakovė su Ieškovė susitarė, jog Atsakovė 2016 m. spalio 21 d. Ieškovei už šilumos energiją, karštą vandenį vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų aptarnavimą yra skolinga 517,17 Eur; mokesčių paskaičiavimo pažyma už 2015 m. rugsėjo mėn. – 2017 m. lapkričio mėn., iš kurios matyti, jog Atsakovė už karštą vandenį bei šildymą laikotarpiu nuo 2015 m. rugsėjo mėn. iki 2017 m. lapkričio mėn. ieškovei liko skolinga iš viso 1150,73 Eur. Atlikus formalų byloje Ieškovės pateiktų įrodymų vertinimą, Atsakovei nepateikus duomenų dėl Ieškovės prašomos priteisti skolos sumokėjimo, darytina išvada, kad yra pagrindas ieškinį tenkinti, kadangi prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymą ar sutarties nurodymus (CK 6.386 straipsnis, 6.256 straipsnis). Patikslintas ieškinys pagrįstas byloje surinktais įrodymais, todėl tenkintinas visiškai. Iš Atsakovės priteistina Ieškovei 1150,73 Eur skolos.

11Atsakovei, praleidusiai terminą įvykdyti piniginę prievolę ir teismui priėmus dėl to teismo sprendimą, kyla sutarties neįvykdymo teisinės pasekmės – mokėti Ieškovei įstatyme numatytas 5 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojant nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnis), todėl tenkintina ir ši patikslinto ieškinio dalis.

12Visiškai patenkinus patikslintą ieškinį Ieškovės turėtos bylinėjimosi išlaidos – 26,00 Eur žyminio mokesčio ir 302,50 Eur advokato pagalbai apmokėti priteistinos iš Atsakovės (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 82 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 9 punktas, 93 straipsnis).

13Valstybė šioje byloje patyrė 5,85 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Atsižvelgiant į tai, kad šios išlaidos yra didesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną sumą, todėl 5,85 Eur suma už procesinių dokumentų įteikimą priteistina iš Atsakovės (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92 straipsnis, 96 straipsnis).

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 286, 287 straipsniais,

Nutarė

15Patikslintą ieškinį tenkinti visiškai.

16Priteisti iš atsakovės R. M., asmens kodas ( - ) gyvenančios ( - ), ieškovės AB „Prienų šilumos tinklai“, įmonės kodas 170759250, buveinės adresas Statybininkų g. 6, Prienai, naudai 1150,91 Eur (vieną tūkstantį vieną šimtą penkiasdešimt eurų 73 ct) skolos, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme 2018 m. sausio 25 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas – 26,00 Eur (dvidešimt šešis eurus 00 ct) žyminio mokesčio, 302,50 Eur (tris šimtus du eurus 50 ct) išlaidų už teisines paslaugas.

17Priteisti iš atsakovės R. M., asmens kodas ( - ) gyvenančios ( - ), 5,85 Eur (penkis eurus 85 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą atsakovės pasirinktame banke, įmokos kodas 5660.

18Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmus.

Proceso dalyviai