Byla e2-14204-566/2019
Dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Diana Butrimienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „RAMZO“ ieškinį atsakovui UAB „Kalnėnų projektai“ dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių,

Nustatė

2Ieškovas ieškinyje nurodo, kad 2018-04-26 ieškovas ir atsakovas sudarė sutartį Nr.( - ), pagal kurią ieškovas įsipareigojo iš savo medžiagų atsakovo užsakymu pagaminti ir atsakovo nurodytoje vietoje sumontuoti baldus, o atsakovas įsipareigojo sumokėti 22320,00 Eur sumą Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Atsakovas ieškovui sumokėjo 6000,00 Eur sumą. Atsakovui nevykdant prisiimtų įsipareigojimų tarp šalių buvo sudarytas skolos mokėjimo grafikas. Šalių susitarimu mokėtina suma buvo sumažinta iki 19300,00 Eur, todėl likusią 13390,00 Eur sumą atsakovas turėjo sumokėti dalimis iki 2019-04-15 d. Ieškovas ragino atsakovą atsiskaityti, tačiau pagal sutartį ir sutarties priedą atsakovas su ieškovu neatsiskaitė. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 10044,00 Eur skolos, 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovui ieškinio, jo priedų kopija ir teismo pranešimas įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 str. 4 d. nustatyta tvarka. Atsakovas atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą nepateikė, todėl vadovaujantis CPK 142 str. 4 d., esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

4Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

5Ieškinys tenkintinas.

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2018-04-26 ieškovas ir atsakovas sudarė sutartį Nr. ( - ) (toliau – Sutartis), pagal kurią ieškovas įsipareigojo iš savo medžiagų atsakovo užsakymu pagaminti ir atsakovo nurodytoje vietoje, sumontuoti baldus, o atsakovas įsipareigojo sumokėti 22320,00 Eur sumą Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Ieškovas įvykdė savo pareigą pagamino ir sumontavo atsakovo užsakytus baldus, atsakovo nurodytu adresu ( - ), Vilniuje. 2018 12-12 d. šalys pasirašė Baldų priėmimo – perdavimo aktą. Atsakovas už suteiktas paslaugas ir prekes pagal minėtą sutartį ieškovui sumokėjo 6000,00 Eur. 2018-12-21 šalys pasirašė Sutarties priedą Nr. 2, Šalių susitarimu mokėtina suma buvo sumažinta iki 19300,00 Eur, todėl likusią 13390,00 Eur sumą atsakovas turėjo sumokėti dalimis iki 2019-04-15 d. Atsakovas neatsiskaitė su ieškovu ir ieškovui liko skolingas 10044,00 Eur. Duomenų apie tai, kad atsakovas su ieškovu atsiskaitė, byloje nepateikta (CPK 178 str.).

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 str. 1 d. nustato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Konstatuotina, kad atsakovas, pažeisdamas prievolę, su ieškovu neatsiskaitė. Pagal CK 6.59 str. draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Atsižvelgiant į tai, kad byloje nepateikta įrodymų, jog atsakovas su ieškovu atsiskaitė (CPK 178 str.), atsakovas savo prievolės neginčija (CPK 12 str.), vadovaujantis CK 6.38 str. 1 d., 6.72 str., 6.210 str., 6.256 str. 1-2 d., 6.258 str. 1 d., naudai iš atsakovo priteistina 10044,00 Eur skolos.

8Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 2 d., ieškovui iš atsakovo priteistinos 6 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 10044,00 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2019-03-26 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

9Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 str. 1 d.). Esant nurodytoms aplinkybėms, vadovaujantis CPK 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 1 d., 98 str., ieškovui iš atsakovo priteistina 267,00 Eur žyminio.

10Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, sudaro 7,44 Eur. Remiantis LR teisingumo ministro ir finansų ministro 2014-09-23 įsakymu Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ bei CPK 92 straipsniu, valstybės naudai iš atsakovo priteistina 7,44 Eur.

11Vadovaudamasis CPK 142 str. 4 d., 279 str., 285-288 str., 307 str., teismas

Nutarė

12Ieškinį tenkinti.

13Priteisti ieškovui UAB „RAMZO“, į. k. 302301724, iš atsakovo UAB „Kalnėnų projektai“, į. k. 303317140, 10044,00 Eur (dešimt tūkstančių keturiasdešimt keturis eurus 00 ct) skolos, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 10044,00 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2019-03-26 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 267,00 Eur (du šimtus šešiasdešimt septynis eurus 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

14Priteisti valstybės naudai iš atsakovo UAB „Kalnėnų projektai“, į. k. 303317140, 7,44 Eur (septynis eurus 44 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, a/s Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank“, AB, įmokos kodas 5660.

15Išaiškinti atsakovui, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos jis turi teisę teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data.

16Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine ar kasacine tvarka.

17Ieškovas turi teisę per 20 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai