Byla 2-961-324/2010
Dėl skolos priteisimo

2Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Gudynienė, sekretoriaujant Indrei Stankienei, dalyvaujant ieškovo atstovei Aušrai Navikienei, atsakovui M. P., trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Miesto architektūra“ atstovui Jonui Vėdarui, teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal akcinės bendrovės Parex banko ieškinį atsakovui M. P., tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Investicijų ir verslo garantas“, uždarajai akcinei bendrovei „Miesto architektūra“ dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

3ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 450989,04 Lt skolai grąžinti, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

4Nurodo, kad ieškovas ir UAB „Miesto architektūra“ 2007 m. rugpjūčio 30 d. sudarė kreditavimo sutartį Nr. PS/1535/002, pagal kurią UAB „Miesto architektūra“ buvo suteiktas 397488 Lt kreditas patalpoms, esančioms Baltų pr. 36, Kaune, pirkti bei 80000 Lt kreditas minėtoms patalpoms įrengti bei įrangai pirkti. 2007 m. lapkričio 12 d. sudarytas susitarimas dėl 2007 m. rugpjūčio 30 d. kreditavimo sutarties Nr. PS/1535/002 sąlygų pakeitimo Nr. PS/1535/002.1. UAB „Miesto architektūra“ netinkamai vykdant kreditavimo sutartyje numatytus įsipareigojimus, ieškovas 2009 m. rugpjūčio 20 d. raštu Nr. MB5-01/1971 nutraukė 2007 m. rugpjūčio 30 d. kreditavimo sutartį Nr. PS/1535/002. UAB „Miesto architektūra“ ieškovui liko skolinga 450989,04 Lt. Prievolės pagal kreditavimo sutartį įvykdymas buvo užtikrintas įkeitimu, taip pat 2007 m. rugpjūčio 30 d. laidavimo sutartimi Nr. LS/1535/002, pagal kurią atsakovas M. P. įsipareigojo kaip solidarus skolininkas atsakyti ieškovui visu jam nuosavybės teise priklausančiu turtu, jeigu kredito gavėjas UAB „Miesto architektūra“ laiku ir tinkamai nevykdys visų savo prievolių arba jų dalies pagal kreditavimo sutartį. Ieškovas ne kartą kreipėsi į atsakovą, informuodamas apie tai, jog kredito gavėjas UAB „Miesto architektūra“ laiku ir tinkamai nevykdo savo prievolių pagal kreditavimo sutartį ir reikalaudamas įvykdyti visas kredito gavėjo prievoles, tačiau atsakovas prisiimtų prievolių neįvykdė.

5Atsakovas su ieškiniu nesutinka. Nurodo, kad UAB „Miesto architektūra“ prievolės įvykdymo užtikrinimui įkeitė patalpas (unikalus Nr. ( - )), esančias Baltų pr. 36, Kaune, kurių vertė paskolos gavimo metu atitiko paskolos dydį. Ieškovas Hipotekos skyriui prie Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. rugpjūčio 28 d. pateikė pareiškimą Nr. 10.3-4/6892, kuriuo, vadovaudamasis CPK 558 straipsniu, prašo išieškoti iš UAB „Miesto architektūra“ 449386,36 Lt pagal 2007 m. rugpjūčio 30 d. kreditavimo sutartį Nr. PS/l535/002 ir taip užsitikrino paskolos grąžinimą. Teigia, jog pirmuoju prievolės užtikrinimo būdu yra įkeitimas (hipoteka) (CK 6.70 straipsnis). CPK 664 straipsnyje nurodyta, jog pirmąja eile išieškoma iš hipotekos ir įkeisto turto, jeigu išieškoma hipotekos kreditoriaus ar įkaito turėtojo naudai. Dėl to mano, jog pirmiausiai turi būti vykdomas išieškojimas iš įkeisto turto. Ieškovas, neišieškodamas skolos iš įkeisto turto, o reikšdamas atsakovui ieškinį, pažeidžia sąžiningumo, šalių lygiateisiškumo, jų kooperavimosi, gerų papročių principus. Ieškovas, neatsižvelgdamas į prasidėjusią ekonominę krizę ir reikalaudamas iš UAB „Miesto architektūra“ be atidėjimų kiekvieną mėnesį mokėti paskolos dalį ir palūkanas, prisidėjo prie įmonės, kredito gavėjos, sunkios finansinės padėties. Paaiškino, kad paskolos dalies (238744 Lt) grąžinimą garantavo UAB „Investicijų ir verslo garantas“, todėl nepakankant įkeisto turto ieškovo reikalavimams patenkinti, likusi skolos dalis turėtų būti išieškoma iš garanto. Likusią skolos dalį padengtų atsakovas tik tuo atveju, jei nepakaktų garantijoje nurodytos sumos.

6Trečiojo asmens UAB „Miesto architektūra“ atstovas nurodo, kad prievolę ieškovui pilnai gali įvykdyti pagrindiniai bendraskoliai – BUAB „Miesto architektūra“ ir UAB „Investicijų ir verslo garantijos“. Atsakovui M. P. gali būti pritaikytas prievolės įvykdymo atidėjimas iki BUAB „Miesto architektūra“ parduos arba perduos įkeistą turtą ir UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ įvykdys savo įsipareigojimą pagal smulkaus ir vidutinio verslo paskolos garantiją Nr. 01369.

7Trečiojo asmens UAB „Investicijų ir verslo garantas“ atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdį jam buvo pranešta tinkamai. Atsiliepimu į ieškinį prašo ieškinį patenkinti. Nurodo, kad UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ 2007 m. rugsėjo 12 d. išdavė smulkiojo ir vidutinio verslo paskolos garantiją Nr. 01369, kuria ieškovui garantavo UAB „Miesto architektūra“ pagal 2007 m. rugpjūčio 30 d. kreditavimo sutartį Nr. PS/1535/002 suteikiamos 477488 Lt paskolos pirmosios dalies (238744 Lt) grąžinimą. Pagal CK 6.90 straipsnio 1 dalį ir LR ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 4-255 patvirtintų Smulkaus ir vidutinio verslo paskolų garantijų teikimo nuostatų 17 punktą, UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ atsakomybė pagal garantuotą prievolę (UAB „Miesto architektūra“ paimtą ir negrąžintą paskolą) yra subsidiari. Ieškovas gali kreiptis į UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ dėl garantijos išmokėjimo tik po to, kai skolininkas ir/ar solidarūs skolininkai neįvykdo prievolės ir skolos nepavyksta išsiieškoti iš paskolos grąžinimui užtikrinti pateiktų priemonių (įkeitimų, hipotekos ir kt.).

8Ieškinys tenkintinas.

9Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad ieškovas 2007 m. rugpjūčio 30 d. kreditavimo sutartimi Nr. PS/1535/002 trečiajam asmeniui UAB „Miesto architektūra“ suteikė 397488 Lt kreditą patalpoms, esančioms Baltų pr. 36, Kaune, pirkti ir 80000 Lt kreditą šioms patalpoms įrengti ir įrangai pirkti (b.l. 9-15). UAB „Miesto architektūra“ prievolių pagal 2007 m. rugpjūčio 30 d. kreditavimo sutartį įvykdymas buvo užtikrintas negyvenamosios patalpos – parduotuvės (unikalus Nr. ( - )), esančios Baltų pr. 36, Kaune, įkeitimu, 2007 m. rugpjūčio 30 d. laidavimo sutartimi Nr. LS/1535/002, 2007 m. rugsėjo 12 d. smulkiojo ir vidutinio verslo paskolos garantija Nr. 01369 (b.l. 10, 2 pusė). UAB „Miesto architektūra“ 80000 Lt kreditą įsipareigojo grąžinti iki 2012 m. rugpjūčio 28 d., 397488 Lt – iki 2017 m. rugpjūčio 28 d. (b.l. 9, 2 pusė, 10). UAB „Miesto architektūra“ nesilaikant kreditavimo sutartyje numatyto kredito grąžinimo bei palūkanų mokėjimo grafiko, ieškovas, vadovaudamasis sutarties 7.2.1 punktu, 2009 m. rugpjūčio 20 d. raštu Nr. MB5-01/1971 sutartį vienašališkai nutraukė (b.l. 21). UAB „Miesto architektūra“ ieškovui liko skolinga 450989,04 Lt (b.l. 7).

102007 m. rugpjūčio 30 d. laidavimo sutartimi Nr. LS/1535/002 (b.l. 18, 19) atsakovas įsipareigojo atsakyti bankui visu savo turtu, jeigu kredito gavėjas neįvykdys bankui visų ar dalies įsipareigojimų pagal kreditavimo sutartį (laidavimo sutarties 2.1, 3.3 punktai). Laidavimo sutarties 3.1 punktu numatė, kad laiduotojas ir kredito gavėjas atsako bankui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai (b.l. 18, 2 pusė). CK 6.81 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad kai prievolė neįvykdyta, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai, jeigu ko kita nenumato laidavimo sutartis. Jeigu skolininkų pareiga yra solidari, tai kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį (CK 6.6 straipsnio 4 dalis). Darytina išvada, kad atsakovo, kaip laiduotojo, solidarioji pareiga grąžinti ieškovui skolą kyla ne tik pagal pasirašytą laidavimo sutartį, bet ir pagal įstatymą.

11Atsakovas atsikirtimus į ieškinį grindžia tuo, jog ieškovas privalo pirmiausiai pasinaudoti kitomis prievolių vykdymo užtikrinimo priemonėmis (patenkinti savo reikalavimus iš įkeisto turto ir garanto) ir tik tada reikalauti skolos priteisimo iš laiduotojo. Su šiais argumentais teismas nesutinka. Ieškovas ir atsakovas laidavimo sutartyje susitarė, kad tuo atveju, jei kredito gavėjo įsipareigojimų pagal kreditavimo sutartį įvykdymas yra užtikrintas ir kitomis užtikrinimo priemonėmis, bankas turi teisę pasirinkti, kokiu eiliškumu ir kokias kredito prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones realizuoti (laidavimo sutarties 6.1 punktas). Teisėtai sudaryta ir galiojanti laidavimo sutartis jų šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 straipsnio 1 dalis). Laidavimo sutartis, sudaryta tarp ieškovo ir atsakovo, yra galiojanti, nenuginčyta įstatymų nustatyta tvarka. Tai reiškia, kad ieškovas, reikalaudamas prievolės įvykdymo iš laiduotojo, nepažeidžia nei įstatymo, nei sutarties reikalavimų, nes šalys susitarė dėl banko teisės nustatyti užtikrinimo priemonių taikymo eiliškumą. Priešingai, nei teigia atsakovas, laidavimas, įkeitimas ir hipoteka yra lygiaverčiai prievolių įvykdymo užtikrinimo būdai (CK 6.70 str.). Civilinio proceso teisės norma, kuria remiasi atsakovas ( CPK 664 str.), nustato išieškojimo iš skolininko fizinio asmens turto eilę. Ji negali būti pagrindu atleisti laiduotoją nuo pareigos vykdyti sandoriu priimtą prievolę. Pastarosios pareigos taip pat nepašalina kredito davėjo teisė pareikšti reikalavimą dėl prievolės pagal kreditavimo sutartį įvykdymo UAB „Miesto architektūra“ bankroto byloje ( CK 6.14 str. 3 d., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. spalio 30 d. nutartis civilinėje byloje nr. 3K-3-428/2006 pagal akcinės bendrovės banko „NORD/LB Lietuva“ ieškinį atsakovei R. K., trečiajam asmeniui bankrutuojančiai V. K. įmonei „VIVA“ dėl skolos priteisimo).

12Tai, kad ieškovas gali vykdyti išieškojimą ir iš hipoteka apsaugoto turto, nereiškia piktnaudžiavimo teise, kadangi atsakovui, įvykdžiusiam prievolę už kreditorių, pereina visos kreditoriaus teisės pagal šią prievolę (CK 6.83 straipsnio 1 dalis, laidavimo sutarties 5 dalis)

13CK 6.92 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad garanto prievolė yra subsidiari. Tai reiškia, kad garanto prievolė yra papildoma ir tai sudaro šios atsakomybės ypatingą bruožą – garantas patenkina kreditoriaus reikalavimą, jeigu pagrindinis skolininkas to negali pilnai padaryti. Taigi, ieškovas negali kreiptis į UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ dėl garantijos išmokos, kol nepasinaudojo kitomis prievolių vykdymo užtikrinimo priemonėmis.

14Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 straipsnio 1 dalis). Laidavimo sutartį atsakovas pasirašė laisva valia, įvertinęs galimas pasekmes, todėl laidavimo sutartis turi būti vykdoma sąžiningai, o sutarties sąlygų nesilaikymas sukelia sutartyje ar įstatyme numatytas pasekmes (CK 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis).

15Vadovaujantis išdėstytais argumentais, teismas sprendžia, kad atsakovas M. P. neįvykdė 2007 m. rugpjūčio 30 d. laidavimo sutartimi Nr. LS/1535/002 prisiimtų įsipareigojimų, skolos dydžio neginčija, todėl remiantis CK 6.81 straipsnio 2 dalimi, iš jo ieškovui priteistina 450989,04 Lt skolai grąžinti.

16Iš atsakovo taip pat priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

17Patenkinus ieškinį, iš atsakovo ieškovui priteistinas 8510 Lt žyminis mokestis (CPK 93 straipsnio 1 dalis), valstybei – 5,9 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų (CPK 96 straipsnio 1 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

18Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259, 263 straipsniais, 269 straipsnio 1 dalimi, 270 straipsniu,

Nutarė

19ieškinį patenkinti.

20Priteisti iš atsakovo M. P. (asmens kodas ( - )) 450989,04 Lt (keturis šimtus penkiasdešimt tūkstančių devynis šimtus aštuoniasdešimt devynis litus 4 ct) skolai grąžinti, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo 2009 m. rugsėjo 9 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 8510 Lt (aštuonis tūkstančius penkis šimtus dešimt litų) žyminio mokesčio ieškovui akcinei bendrovei Parex bankui (įmonės kodas 112021619) ir 5,9 Lt (penkis litus 90 ct) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybei.

21Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Gudynienė, sekretoriaujant Indrei... 3. ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 450989,04 Lt skolai grąžinti, 5... 4. Nurodo, kad ieškovas ir UAB „Miesto architektūra“ 2007 m. rugpjūčio 30... 5. Atsakovas su ieškiniu nesutinka. Nurodo, kad UAB „Miesto architektūra“... 6. Trečiojo asmens UAB „Miesto architektūra“ atstovas nurodo, kad prievolę... 7. Trečiojo asmens UAB „Investicijų ir verslo garantas“ atstovas į teismo... 8. Ieškinys tenkintinas.... 9. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad ieškovas 2007 m. rugpjūčio 30 d.... 10. 2007 m. rugpjūčio 30 d. laidavimo sutartimi Nr. LS/1535/002 (b.l. 18, 19)... 11. Atsakovas atsikirtimus į ieškinį grindžia tuo, jog ieškovas privalo... 12. Tai, kad ieškovas gali vykdyti išieškojimą ir iš hipoteka apsaugoto turto,... 13. CK 6.92 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad garanto prievolė yra subsidiari.... 14. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 15. Vadovaujantis išdėstytais argumentais, teismas sprendžia, kad atsakovas M.... 16. Iš atsakovo taip pat priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už... 17. Patenkinus ieškinį, iš atsakovo ieškovui priteistinas 8510 Lt žyminis... 18. Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 19. ieškinį patenkinti.... 20. Priteisti iš atsakovo M. P. (asmens kodas ( - )) 450989,04 Lt (keturis... 21. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Lietuvos...