Byla 2-598/2007

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Milašienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Nijolės Piškinaitės ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal būsimo atsakovo akcinės bendrovės ,,Rytų skirstomieji tinklai“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2007 m. rugpjūčio 2 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės iki ieškinio padavimo, civilinėje byloje Nr. 2-2403-41/2007.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Pareiškėjas UAB ,,Relinė apsauga“ kreipėsi į teismą su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio pareiškimo AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ – uždrausti AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ vykdyti Alytaus regiono Lazdijų skyriaus TP TSPĮ įdiegimo ir jų integravimo į esamas RST SCADA sistemas darbų, įrangos, darbo projekto parengimo ir personalo mokymo paslaugos pirkimo skelbiamų supaprastintų derybų būdu procedūras bei įpareigoti AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ nesudaryti rangos sutarties dėl šio konkurso objekto. Pareiškėjas nurodė, kad 2007 m. liepos 20 d. gavo iš AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ minėto viešo pirkimo sąlygas, o 2007 m. liepos 25 d. pateikė rašytinį prašymą paaiškinti tam tikrus pirkimo sąlygų punktus bei atidėti pasiūlymo pateikimo datą 14 dienų, tačiau jokio atsakymo iš atsakovo negavo, nors pagal AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ Supaprastintos pirkimų tvarkos 4.7 punktą bendrovė privalo atsakyti į kiekvieną kandidato prašymą paaiškinti pirkimo dokumentus. Pareiškėjas 2007 m. liepos 30 d. pakartotinai kreipėsi, prašydamas atidėti pasiūlymo pateikimo datą iki 14 dienų bei pateikti atsakymus į užduotus klausimus, tačiau atsakymo į šį prašymą taip pat negavo. Pareiškėjas nurodė, kad negalėjo pateikti sąlygas atitinkančio pasiūlymo nustatytu laiku, nes kai kurie sąlygų punktai yra objektyviai sunkiai įgyvendinami, be to, nebuvo gautas atsakymas į pateiktus klausimus. Pareiškėjas pažymėjo, kad AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ padaryti procedūriniai pažeidimai užkerta kelią UAB ,,Relinė apsauga“ dalyvauti konkurse ir pažeidžia Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintus teisės principus, kadangi yra siekiama pašalinti pareiškėją iš viešo pirkimo konkurso. Pareiškėjas pažymėjo, kad jo nurodytas viešo pirkimo procedūrų pažeidimo atvejis yra tik vienas iš daugelio, kuriame akivaizdžiai pažeidžiamos jo teisės, ir Vilniaus apygardos teisme yra nagrinėjama daug civilinių bylų tarp pareiškėjo ir AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“. Pareiškėjas nurodė, kad ieškinio pateikti šiuo metu negali, nes atsakovas nėra pateikęs informacijos dėl pirkimo procedūrų atidėjimo, nors su tokiu paklausimu buvo kreiptasi, pareiškėjas nori pasinaudoti maksimaliu 10 dienų terminu apskųsti viešųjų pirkimų komisijos sprendimą, pateikti ekspertų išvadas, įrodančias kai kurių konkurso techninių sąlygų nepagrįstumą.

5Vilniaus apygardos teismas 2007 m. rugpjūčio 2 d. nutartimi patenkino pareiškėjo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo – sustabdė visas AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ vykdomo Alytaus regiono Lazdijų skyriaus TP TSPĮ įrengimo ir jų integravimo į esamas RST SCADA sistemas darbų pirkimo skelbiamų supaprastintų derybų būdu procedūras. Teismas nustatė pareiškėjui 14 dienų terminą, per kurį turi būti pareikštas ieškinys. Teismas, įvertinęs UAB ,,Relinė apsauga“ nurodytas aplinkybes bei į tai, kad Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatyta, jog pirkimas pasibaigia, kai sudaroma pirkimo sutartis arba nustatomas projekto konkurso laimėtojas, atsižvelgęs į tai, kad, pasibaigus viešojo pirkimo procedūroms, pareiškėjo interesų teisminė gynyba būtų nebeįmanoma, sprendė, kad yra tikslinga iki ieškinio pateikimo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teismas pažymėjo, kad grėsmė, jog galimas ieškovui palankus sprendimas bus neįvykdytas, yra reali ir pagrįsta dėl perkančiosios organizacijos neveikimo. Teismas sutiko su pareiškėjo nurodytais argumentais, dėl kurių jis negali pateikti ieškinio atsakovui kartu su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones, ir manė, kad objektyviai neįmanoma ieškovui šioje proceso stadijoje ir etape pateikti ieškinį atsakovui, todėl nustatė 14 dienų terminą ieškiniui paduoti.

6AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2007 m. rugpjūčio 2 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – UAB ,,Relinė apsauga“ prašymą atsisakyti tenkinti, laikinųjų apsaugos priemonių netaikyti. Apelianto manymu, teismas laikinąsias apsaugos priemones pritaikė neišsiaiškinęs, ar yra pareiškėjo teisės kreiptis į teismą prielaidos ir tinkamo įgyvendinimo sąlygos, suteikė pareiškėjui teisę nesilaikyti viešųjų pirkimų įstatymo 120 straipsnyje nustatytos privalomos ikiteisminės ginčo nagrinėjimo procedūros. Teismas netinkamai įvertino pareiškėjo nurodytus argumentus dėl negalėjimo pateikti ieškinį kartu su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir padarė nepagrįstą išvadą, kad dėl nurodytų argumentų objektyviai neįmanoma pateikti ieškinį, be to, nustatydamas 14 dienų terminą ieškiniui paduoti, pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 122 straipsnį, kur nustatytas 10 dienų terminas, per kurį tiekėjas, manantis, kad perkančioji organizacija pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymą bei jo interesus, gali kreiptis į teismą, ir tik po pretenzijos išnagrinėjimo.

7UAB ,,Relinė apsauga“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti. Nurodo, kad negalėjo pateikti pretenzijos dėl viešojo pirkimo procedūrų, kadangi iš AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ nebuvo gavę paaiškinimo dėl viešo pirkimo sąlygų reikalavimų bei pasiūlymo pateikimo datos atidėjimo 14 dienų. Tačiau pažymi, kad, pareiškėjas, gavęs iš AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ 2007 m. rugpjūčio 2 d. atsakymą dėl pareiškėjo prašymo paaiškinti sąlygas ir atidėti pasiūlymo pateikimo datą atmetimo, parengė ir 2007 m. rugpjūčio 3 d. pateikė perkančiajai organizacijai pretenziją, kurią pastaroji atmetė, todėl UAB ,,Relinė apsauga“ 2007 m. rugpjūčio 13 d. pateikė Vilniaus apygardos teisme ieškinį atsakovui AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“.

8Atskirasis skundas netenkinamas.

9Kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas (CPK 5 str. 1 d.). Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). CPK 148 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad teismas gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių remdamasis pagrįstu rašytiniu suinteresuoto asmens prašymu iki ieškinio teismui padavimo dienos. Taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių sąrašą numato CPK 145 straipsnio 1 dalis, kurioje nustatyta, kad teismas gali uždrausti atsakovui dalyvauti tam tikruose sandoriuose, imtis tam tikrų veiksmų (6 p.) arba imtis tokių laikinųjų apsaugos priemonių, kurios numatytos kituose įstatymuose ir kurių nesiėmus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas (13 p.). Viešųjų pirkimų įstatymo 122 straipsnio 3 dalis nustato, kad teismas kaip laikinąją apsaugos priemonę gali taikyti viešojo pirkimo procedūrų sustabdymą. Laikinoji apsaugos priemonė - pirkimo procedūrų sustabdymas - yra tiekėjo interesų gynimo priemonė, taikytina pareiškus teisme ieškinį (ar pagal CPK 148 str. 3 d. – iki ieškinio pateikimo) dėl viešojo pirkimo procedūrų pažeidimų, kol tos procedūros dar nėra baigtos.

10Bylos duomenimis, ieškovas UAB ,,Relinė apsauga“ siekia ginčyti atsakovo AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ vykdomą – Alytaus regiono Lazdijų skyriaus TP TSPĮ įdiegimo ir jų integravimo į esamas RST SCADA sistemas darbų įrangos, darbo projekto parengimo ir personalo mokymo – paslaugų pirkimą. Nesustabdžius konkurso procedūrų, atsakovas turi galimybę toliau vykdyti viešąjį pirkimą ir sudaryti pirkimo sutartį. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentu, kad, nesustabdžius viešojo pirkimo procedūrų jų pradžioje ir joms pasibaigus pirkimo sutarties sudarymo atveju, ieškovo interesų teisminė gynyba būtų nebeįmanoma, netektų prasmės ieškovo reikalavimų pateikimas, pasidarytų nebeįmanomas ieškovui galimo palankaus teismo sprendimo įvykdymas. Teisėjų kolegijos nuomone, laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo atveju, jei ieškinys būtų patenkintas, teismo sprendimo reikšmė iš esmės būtų sumenkinta, nes po tolesnių pirkimo procedūrų vykdymo naujai susiklosčiusi situacija galimai sąlygotų naujus teisminius ginčus. Taigi, tokiu atveju priimtas šioje byloje teismo sprendimas realiai neužtikrintų pakankamos ieškovo interesų apsaugos, o tuo pačiu ir apsunkintų sprendimo, kurio tikslas yra apginti pažeistas teises, įvykdymą.

11Remdamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, todėl naikinti ją atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo (CPK 263 str. 1 d.).

12Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

13Vilniaus apygardos teismo 2007 m. rugpjūčio 2 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai