Byla 2A-704-324/2007

2Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Virginijos Gudynienės, kolegijos teisėjų Arūno Rudzinsko ir Algimanto Kukalio, sekretoriaujant Agnei Pučinskaitei, dalyvaujant ieškovės atstovėms V. V., adv. V.Naujokienei, atsakovėms A. K., jos atstovei adv. D.Degutienei, antstolei R.Mikliušienei, teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovių antstolės Ramunės Mikliušienės ir A. K. apeliacinius skundus dėl Jonavos rajono apylinkės teismo 2007 m. kovo 23 d. sprendimo civilinėje byloje nr. 2-31-559/2007 pagal ieškovės N. B. ieškinį atsakovams antstolei Ramunei Mikliušienei, A. K., tretiesiems asmenims Jonavos rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos tarnybai, Kauno miesto savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos tarnybai, uždarajai akcinei bendrovei draudimo kompanijai „PZU Lietuva“, uždarajai akcinei bendrovei „Jonavos paslaugos“, Kauno apskrities internatinei mokyklai „Saulutė“ dėl varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4ieškovė prašė pripažinti negaliojančiu 2003 m. rugpjūčio 4 d. turto pardavimo iš varžytynių aktą nr.0064/03/03391, kuriuo jos butas, esantis (duomenys neskelbtini), buvo parduotas atsakovei A. K., ir grąžinti šį butą jos nuosavybėn. Reikalavimą grindė tuo, kad butas buvo parduotas nepagrįstai maža kaina; apie varžytynes paskelbta, nesilaikant CPK 706 str. nustatytų terminų; varžytynių aktas patvirtintas sekančią dieną po pardavimo; antstolė jos neinformavo apie teisę siūlyti savo pirkėją; netaikyti apribojimai, numatyti CPK 663 straipsnio ketvirtojoje dalyje.

5Jonavos rajono apylinkės teismas 2007 m. kovo 23 d. sprendimu ieškinį patenkino. Dėl to, kad antstolio nustatyta ir turto vertintojo apskaičiuota rinkos vertė ženkliai skiriasi, laikė, kad buto vertė buvo nustatyta netinkamai. Antstolei pažeidus CPK 681 straipsnyje nurodytą reikalavimą įkainoti turtą rinkos kainomis, neišaiškinus ieškovei teisės pateikti prašymą taikyti apribojimą, numatytą CPK 663 straipsnio 4 dalyje, paskelbus apie varžytynes vietiniame laikraštyje viena diena vėliau, nei nurodyta CPK 706 straipsnyje bei Jonavos rajono apylinkės teismo teisėjai pažeidus CPK 725 straipsnio 1 dalyje numatytą minimalų varžytynių akto tvirtinimo terminą, varžytynių aktą pripažinto negaliojančiu (CK 1.80 straipsnio 1 dalis). Įvertinęs aplinkybę, kad varžytynėse butas parduotas už 4,2 karto mažesnę nei rinkos kainą, sprendė, kad šį akivaizdų neatitikimą galėjo žinoti ir atsakovė A. K., todėl jos nelaikė sąžininga turto įgijėja. Pritaikė abišalę restituciją (CK 1.80 straipsnio 2 ir 3 dalys, 6.145 straipsnio 1 dalis, 6.146 straipsnis). Pripažino negaliojančiu 2003 m. rugpjūčio 4 d. pardavimo iš varžytynių aktą nr. 0064/03/03391, kuriuo antstolė R.Mikliušienė pardavė A. K. N. B. dviejų kambarių butą, esantį (duomenys neskelbtini), ir jį grąžino ieškovės nuosavybėn. Priteisė iš antstolės R.Mikliušienės atsakovei A. K. 4725 Lt, sumokėtus už nupirktą butą, 91,75 Lt žyminio mokesčio valstybei bei 4004,40 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovei.

6Apeliacinius skundus pateikė atsakovės, nurodančios, jog sprendimas neteisėtas ir nepagrįstas.

7Antstolė R.Mikliušienė teigia, kad teismas netinkamai taikė ir aiškino vykdymo procesą reglamentuojančias procesinės teisės normas.

8Nuo raginimų įvykdyti teismo sprendimus geruoju įteikimo iki turto pardavimo iš varžytynių ieškovė neatliko jokių veiksmų, kurie leistų spręsti apie jos bandymą išvengti priverstinio turto realizavimo. Žinodama, kad gresia priverstinė turto realizavimo procedūra, ieškovė išvyko iš Lietuvos, iš anksto pasirūpino nepilnamečių vaikų interesais bei paprašė juos apgyvendinti specialioje globos įstaigoje. Nei surašant turto arešto aktą, nei po jo ieškovė nepareiškė pretenzijų dėl areštuoto turto vertės nustatymo (CPK 681 straipsnio 3 dalis). Dėl to turėtų būti preziumuojama, jog ji sutiko su areštuoto turto verte.

9Nepagrįstai spręsta, kad įkainuoto buto vertė yra aiškiai per maža. Neteisinga teismo išvada, kad areštuojant turtą antstolė buvo neatidi, nes nenustatė buto inventorizacinės vertės. Inventorizacinė vertė nesusijusi su rinkos verte. VĮ „Registrų centras“ duomenimis buto rinkos vertė yra 15187 Lt, o ne 20017 Lt, kaip kad nustatė apylinkės teismas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas bylose dėl antstolių veiksmų yra pažymėjęs, kad turto įkainojimo paskirtis - nustatyti jo vertę, kurios pagrindu nusprendžiama, kokia varžytynėse parduodamo turto pradinė kaina yra optimaliausia, tačiau nustatyta turto vertė nebūtinai yra lygi pardavimo kainai. Turtas parduodamas už aukščiausią pirkėjų pasiūlytą kainą. Pardavimo kaina gali sutapti, būti mažesnė ar didesnė už tokio turto rinkos kainą. Įkainojimo rezultatai patikrinami varžytynėse, pirkėjams siūlant kainą. Parduodamo iš varžytynių turto statusas yra specifinis, todėl nustatoma jo vertė ir reali toje vietovėje esančio kito nekilnojamojo turto vertė gali nesutapti, nes turto pardavimas iš varžytinių – tai priverstinis pardavimas. Tokio pobūdžio pardavimo vertė yra lygi rinkos vertei su vienu skirtumu, kad pardavimo laikas yra labai trumpas, viešumas ir rinkos rizika nepakankama lyginant su tuo laikotarpiu ir tomis reklamos priemonėmis, kurių reikia norint gauti geriausią kainą rinkoje (2003 m. spalio 15 d. nutartis civilinėje byloje nr.3K-3-960/2003; 2005 m. kovo 30 d. nutartis civilinėje byloje nr. 3K-3-133/2005). Aplinkybė, jog pirmosiose varžytynėse nedalyvavo nei vienas pirkėjas, patvirtina, kad priverstinai parduodamo buto vertė buvo didesnė už analogiško turto rinkos vertę toje pačioje vietovėje.

10Sprendžiant, kad ieškovei nebuvo išaiškinta CPK 663 straipsnio 4 dalyje numatyta teisė prašyti nenukreipti išieškojimo į paskutinį butą ar gyvenamąjį namą, teismas neatsižvelgė, kad ieškovė nesirūpino savo turtinių teisių apsauga vykdymo procese, neprašė teismo sprendimo įvykdymo atidėti ar išdėstyti bei geranoriškai išsikėlė iš buto. Ieškinį dėl varžytynių akto teisėtumo pareiškė, po jų praėjus 10 mėnesių. Vykdymo procesą reglamentuojančios teisės normos imperatyviai nenumato antstoliui pareigos aiškinti skolininkui jo teisių.

11Proporcingumo principas reikalauja, kad teisinio poveikio priemonės būtų adekvačios teisės pažeidimui, todėl procesinių normų pažeidimai gali būti pagrindu pripažinti antstolio veiksmus neteisėtais tik tuo atveju, jei minimais pažeidimais būtų iš esmės pažeistos skolininko, išieškotojo ar kreditorių teisės ir teisėti interesai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. kovo 30 d. nutartis civilinėje byloje nr. 3K-3-133/2005). Ieškovė neįrodė, kad antstolė būtų esmingai pažeidusi jos teises ir teisėtus interesus. Teismas varžytynių aktą tvirtina, praėjus ne mažiau kaip 20 dienų nuo varžytinių dienos. Pastarojo procesinio veiksmo antstolis įtakoti negali, nes jį įgyvendina apylinkės teismo teisėjas. Vien tik formalus nurodytas procesinės normos pažeidimas (varžytynių akto patvirtinimas, pažeidžiant CPK 725 straipsnio 1 dalyje nurodytą terminą) negalėjo pažeisti ieškovės teisių. Jeigu nekilnojamojo turto pardavimo iš varžytinių aktas naikinamas dėl apylinkės teismo teisėjo padaryto procesinio teisės pažeidimo, visas išlaidas pagal CK 6.272 straipsnį turi atlyginti valstybė, tačiau Jonavos rajono apylinkės teismas 2006 m. lapkričio 9 d. nutartimi atmetė prašymą į bylos nagrinėjimą įtraukti Jonavos rajono apylinkės teismo teisėją R.Neveckienę ar už jos veiksmus atsakingą valstybę, atstovaujamą Teisingumo ministerijos.

12Atsakovė A. K. nurodo, kad nepagrįstai paneigta varžytynes laimėjusio asmens sąžiningumo prezumpcija. Teismo nustatyta aplinkybė, kad ieškovės butas varžytynėse buvo parduotas už 4,2 kartus mažesnę kainą, nepatvirtina turto įgijėjos nesąžiningumo - ne pirkėjas, o antstolis nustato priverstine tvarka parduodamo turto kainą. Kiekvienas yra suinteresuotas turtą įsigyti pigiau. Apeliantei buvo paranku pigiai nupirkti bei suremontuoti butą ir dėl to, kad ji verčiasi butų remontų veikla. Nesąžiningumo fakto nepatvirtina ir aplinkybė, kad varžytynėse įgyto buto pirkėja gyveno tame pačiame daugiabutyje. Butą pirkusi sūnaus šeimai. Byloje nesvarstytas klausimas dėl pirkėjos teisės dalyvauti varžytynėse ( CPK 602 str.). Priverstinai parduodamo turto pirkėjas neprivalo domėtis varžytynių kainos skaičiavimo metodika ar realia tokio turto rinkos kaina. Valstybės pareigūno klaida, tvirtinant varžytynių aktą, negali turėti turtinių pasekmių turto įgijėjui.

13Varžytynės įvyko po trisdešimties dienų nuo jų paskelbimo, todėl neteisinga sprendimo išvada apie netinkamą jų paskelbimą.

14Antstolis neprivalo aiškinti skolininkams jų procesinių teisių ar pareigų. Įstatymai neskirsto asmenų atsakomybės pagal jų išprusimo lygį. Ieškovė antstolės veiksmų niekada neginčijo.

15Nepagrįstai spręsta, kad nebuvo nustatyta tiksli skola išieškotojui. Iki vykdomojo rašto pateikimo ji sudarė 9058,69 Lt. Aplinkybė, kad priteisus skolą ieškovė už komunalines paslaugas sumokėjo 3758,48 Lt, teisinės reikšmės bylai neturi.

16Teismas nesiėmė pareigos nustatyti, ar nepilnamečiai ieškovės vaikai realiai gyveno ginčo būste. Jo pardavimas iš varžytynių nepagrįstai laikytas paskutinio nepilnamečių vaikų būsto praradimu. Sprendžiant klausimą dėl nepilnamečių vaikų teisių į gyvenamąją vietą pažeidimo buvo būtina nustatyti, ar gyvenamoji patalpa yra būtent vaikų, o ne suaugusiųjų šeimos narių nuolatinė gyvenamoji vieta (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje nr. 3K-3-90/2005). Neatsižvelgta, kad nuo 2001 m. lapkričio 21 d. ieškovės vaikai gyveno Kauno internatinėje mokykloje „Saulutė“. Teismas neatkreipė dėmesio į liudytojų R. V. ir I. B. parodymus apie tai, kad ieškovė labai blogai prižiūrėjo savo vaikus, nesirūpino skolų mažinimu, nesikreipė dėl socialinio būsto suteikimo. Ieškovės vaikai šešerius metus gyvena internate, nors, pasak ieškovės, ji nuomojasi būstą. Kauno m. savivaldybės vaiko teisių apsaugos tarnybos pozicija dėl ginčo buvo formali – neįvertinta, ar varžytynių procesu vaikų teisės buvo realiai pažeistos.

17Pripažinus varžytynių aktą negaliojančiu ir pritaikius restituciją, iš UAB „Jonavos paslaugos“ nepagrįstai neišreikalauti neteisėtu pagrindu perduoti pinigai. Neįvertinta, kad įsigijusi butą pirkėja pastarąjį suremontavo.

18Abi apeliantės prašo sprendimą panaikinti, priimti naują sprendimą ir ieškinį atmesti.

19Atsiliepimais į apeliacinius skundus ieškovė prašo sprendimo nekeisti. Tretysis asmuo UAB draudimo kompanija „PZU Lietuva“ su apeliacinių skundų reikalavimais sutinka.

20Apeliacinės bylos nagrinėjimo metu dalyvaujantys joje asmenys palaikė argumentus, išdėstytus savo pateiktuose procesiniuose dokumentuose.

21Apeliaciniai skundai netenkintini.

22Kolegija nenustatė CPK 329, 330 straipsniuose reglamentuotų aplinkybių skundžiamam sprendimui panaikinti ar pakeisti.

23Areštuoto turto įkainojimą reglamentuojančios civilinio proceso normos įtvirtina esminę nuostatą, nurodydamos objektyvius kriterijus, kuriais privalo vadovautis antstolis, nustatydamas areštuojamo turto vertę. Pagrindinis iš šių kriterijų yra areštuojamo turto rinkos vertė. CPK 681 straipsnio 1 dalis nustato, kad antstolis, areštuodamas skolininko turtą, jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones apie turto vertę.

24Apylinkės teismas pagrįstai konstatavo, jog 2003 m. gegužės 6 d. ieškovės buto arešto akte nurodomas įkainojimas minimų kriterijų esmingai neatitinka – nenurodyta turto rinkos kaina ir nusidėvėjimas, butas įvertintas 7500 Lt, kai 2003 m. rugsėjo 8 d. valstybės įmonės Registrų centras apskaičiuota jo rinkos vertė, atsižvelgiant į nusidėvėjimą, buvo 20017 Lt ( t. 1 b.l. 120). Apeliaciniame skunde nurodoma 15187 Lt vidutinė jo rinkos vertė buvo užfiksuota ne ginčo laikotarpiu ( 1996 metais). Antstolės nustatytoji buto kaina nesiekė net išieškomos skolos dydžio ( 9559,047 Lt). Skundžiamu teismo procesiniu dokumentu teisingai nuspręsta, jog, nesilaikydama minėtosios normos reikalavimų, tokiu įkainavimu jau areštuodama turtą antstolė pažeidė išieškotojo ir skolininkės teises – nusprendė, kad priteistoji suma nebus pilnai išieškota. Realios pradinės turto vertės nenustatymas nulėmė netinkamą parduodamo turto kainą pirmųjų ir antrųjų varžytynių metu ( CPK 718, 722 straipsniai). Neteisingai nustačius turto vertę, nebuvo tinkamai parinkta ir optimaliausia jo kaina varžytynių metu, todėl nepagrįsti antstolės apeliacinio skundo argumentai apie varžytynėse parduodamo turto specifiką ir su tuo susiję jos motyvai apie turto vertės ir pardavimo kainos nesutapimą.

25Kadangi kaina yra esminė pirkimo – pardavimo sutarties sąlyga, akivaizdus jos neatitikimas buto buvimo vietovėje esančiai šio turto rinkos kainai sudarė pagrindą jo pardavimo iš varžytynių akto pripažinimui negaliojančiu ( CK 1.80 straipsnio 1 d., CPK 681 straipsnio 1 d.).

26Aplinkybė, kad ieškovė nepareiškė pretenzijų dėl areštuoto turto vertės nustatymo, paduodant skundą dėl antstolės veiksmų, negali būti vertinama kaip antstolės veiksmų teisėtumo prezumpcija. Pareiga užtikrinti varžytynių teisėtumą visų pirma tenka antstoliui. Galimybę pripažinti negaliojančiu turto pardavimo iš varžytynių aktą nustato specialioji norma – CPK 602 straipsnis, numatantis vykdymo proceso pažeidimus ir jų teisinius padarinius. Skolininko turto perleidimas kitų asmenų nuosavybėn priverstine tvarka gali būti pripažintas negaliojančiu, jeigu bus nustatyti šiame straipsnyje nurodyti pagrindai, kurie iš esmės yra neteisėti antstolio veiksmai ( nagrinėjamu atveju - CPK 602 straipsnio šeštajame punkte nurodyti veiksmai). Nors turto arešto akte yra jos parašas, ieškovė nurodo, jog akto surašymo dieną Lietuvoje nebuvusi, tada akto pasirašyti negalėjusi, o apie varžytines sužinojusi po jų įvykimo. Atvejai, kai vykdymo proceso dalyviai nebeturi galimybės pasinaudoti savo teise apskųsti antstolio veiksmą CPK XXXI skyriuje nustatyta tvarka, netrukdo jiems ginčyti turto pardavimą CPK 602 straipsnyje numatytais pagrindais.

27CPK 634 straipsnio 2 dalis nustato antstolio pareigą aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus.

28Nagrinėjamojoje byloje pagrįstai nustatyta, kad išieškant sumas, nesumokėtas už komunalines paslaugas, iš varžytynių parduotas paskutinis ieškovės ir jos nepilnamečių vaikų būstas. Ta aplinkybė, jog nepilnamečiai ieškovės vaikai turto pardavimo metu gyveno ne ginčo būste, o internatinėje mokykloje, aptariamo būsto statuso šiuo požiūriu nekeičia. Vaikų apgyvendinimą internate apsprendė materialinės šeimos gyvenimo sąlygos. Iš Jonavos raj. ir Kauno miesto savivaldybių vaiko teisių apsaugos tarnybų pateiktos medžiagos t. 1 b.l. 92-107 matyti, jog N. B. neturėjo galimybių išlaikyti du nepilnamečius vaikus, todėl 2001 m. lapkričio 21 d. Jonavos raj. savivaldybės sprendimu nr. 187 jiems kaip socialiai remtinos šeimos vaikams paskirtas visiškas valstybės išlaikymas. Ieškovė jais rūpinasi, tačiau, neturėdama gyvenamojo būsto, negali vaikų pasiimti. Pardavus butą, vaikai prarado galimybę sugrįžti į buvusį paskutinį šeimos būstą. Atsakovės A. K. apeliaciniame skunde nurodoma Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje nr. 3K-3-90/2005 yra priimta ne dėl tapačių nagrinėjamai bylai aplinkybių. Joje pasisakoma dėl teismo leidimo reikalingumo tais atvejais, kai įkeičiamas ar perleidžiamas nekilnojamasis daiktas yra vienintelė arba pagrindinė šeimos gyvenamoji patalpa. Gi CPK 663 straipsnio 4 dalyje nustatyti apribojimai išieškoti iš paskutinio asmens būsto.

29Vykdymo procesas yra sudėtinė bylų nagrinėjimo proceso dalis. Šioje proceso stadijoje turi būti ginamas viešasis interesas, laikomasi interesų derinimo principo, o atskirų kategorijų vykdymo bylų ypatumus lemia tos kategorijos bylų nagrinėjimo ypatumai. Teismas turi būti iniciatyvus ginant ir apsaugant vaikų teises ( CPK 376 str.). Vaiko teisių ir interesų apsauga, parduodant turtą iš varžytinių, tenka antstoliui. Jis privalo išaiškinti teisę pateikti prašymą taikyti apribojimą, nustatytą CPK 663 straipsnio 4 dalyje. Teismas prieš tvirtinant varžytinių aktą privalo patikrinti, kaip tokią pareigą atliko antstolis, ar nepažeidžiamas viešasis interesas, ar, užtikrinant jo apsaugą, skolininkui buvo sudarytos pakankamos sąlygos įgyvendinti savo teises. Nagrinėjamu atveju antstolė, areštavusi butą, neišaiškino ieškovei jos teisės prašyti taikyti CPK 663 straipsnio 4 dalyje nustatytą apribojimą. Tai matyti iš vykdomosios bylos duomenų, kurie turi atspindėti vykdymo proceso eigą ir patvirtinti jo metu atliktus veiksmus, bei pačios antstolės deklaruojamo tvirtinimo, jog minimas procesinis veiksmas nesantis jos pareiga. Pareiga įrodyti visų savo veiksmų teisėtumą ir pagrįstumą tenka antstoliui. Vykdomojoje byloje nėra duomenų ne tik apie teisės prašyti taikyti CPK 663 straipsnio 4 dalyje nustatytą apribojimą išaiškinimą ieškovei, bet ir bendrųjų CPK 643 straipsnyje nurodytų skolininko teisių išaiškinimo įrodymų. Apeliantės nepagrįstai teigia apie tokios antstolės pareigos nebuvimą ( CPK 634 straipsnio 2 d.). Šį pažeidimą teismas pagrįstai pripažino esminiu ir sudarančiu pagrindą varžytinių aktą pripažinti negaliojančiu.

30Kadangi turto pardavimo iš varžytynių aktą Jonavos rajono apylinkės teismo teisėja patvirtino, pažeisdama CPK 725 straipsnio pirmojoje dalyje nustatytą ne mažesnį kaip 20 dienų tokio akto tvirtinimo terminą, varžytynių aktas netapo nuosavybės teises patvirtinančiu dokumentu. Turto pardavimo iš varžytynių neteisėtumą apsprendė ne ta aplinkybė, kad teismas, tvirtindamas varžytynių aktą, pakankamai nepatikrino varžytynių procedūros pagrįstumo. Tai įtakojo neteisėti antstolės veiksmai. Dėl šios priežasties teismas, atsisakęs įtraukti dalyvauti byloje Lietuvos valstybę, nenusprendė dėl neįtraukto dalyvauti byloje asmens teisių ir pareigų. Ieškinio dalykas byloje yra sandorio teisėtumo klausimas, o ne reikalavimas atlyginti neteisėtais pareigūnų veiksmais padarytą žalą.

31Apie 2003 m. rugpjūčio 4 d. varžytynes spaudoje paskelbus 2003 m. liepos 5 d., jos įvyko po 29 dienų nuo paskelbimo ( CPK 73 straipsnio trečioji dalis). Tuo buvo pažeistas CPK 706 straipsnio pirmosios dalies reikalavimas. Tikslaus skolos dydžio nenustatymas nebuvo pripažintas esminiu vykdymą reglamentuojančių procesinės teisės normų pažeidimu, sudarančiu pagrindą varžytynių aktą pripažinti negaliojančiu.

32Pirkėjos teisė dalyvauti varžytynėse nebuvo ieškininio reikalavimo pagrindas, tačiau tai nepaneigia skundžiamo sprendimo argumentų dėl turto įgijėjos nesąžiningumo.

33Nepagrįstas atsakovės A. K. apeliacinio skundo argumentas, kad, pripažindamas turto pardavimo iš varžytynių aktą negaliojančiu, pirmosios instancijos teismas negalėjo taikyti restitucijos, grąžinant šalis į pradinę padėtį. CK 4.96 straipsnio 4 dalyje nustatytas draudimas išreikalauti daiktą iš asmens, įgijusio jį teismo sprendimams vykdyti nustatyta tvarka. Tokia įstatymo nuostata paaiškinama tuo, kad priverstinį daikto pardavimą vykdo valstybės įgaliotas pareigūnas – antstolis, ir ši aplinkybė sukuria daikto pardavimo teisėtumo prezumpciją. Asmuo, pirkdamas priverstinai parduodamą daiktą, privalo turėti garantiją, kad įsigytas daiktas nebus iš jo išreikalautas. Dėl to preziumuojama, kad asmuo, nusipirkęs daiktą priverstinio pardavimo tvarka, yra sąžiningas įgijėjas. Tačiau ši prezumpcija, kaip ir kiekviena kita, gali būti paneigta. Įrodžius, kad priverstinai parduodamą daiktą nusipirkęs asmuo buvo nesąžiningas, įgytas turtas gali būti iš jo išreikalautas. Turto pardavimo iš varžytynių aktas prilyginamas turto pirkimo-pardavimo sutarčiai. Šioje sutartyje skolininkas prilyginamas pardavėjui, o antstolis atlieka valstybės atstovo ir tarpininko tarp pardavėjo (skolininko) ir pirkėjo vaidmenį. Nors antstolis privalo užtikrinti šio sandorio teisėtumą, pirkėjas taip pat turi žinoti bei vykdyti įstatymų reikalavimus dėl specifinės pirkimo- pardavimo sutarties sudarymo tvarkos. Ieškovės butą varžytynėse įsigijusi A. K. turi butą tame pačiame name, visuomeniniais pagrindais buvo šio namo gyventojų bendrijos pirmininkė, ilgą laiką ( trisdešimt penkerius metus) verčiasi butų remontų veikla, turi tam specialųjį išsilavinimą. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog, būdama pakankamai apdairi ir rūpestinga, ji turėjo žinoti, kad, perkant butą už 4,2 karto mažesnę kainą, nei viešajame registre įregistruota jo vertė, varžytinių aktas sudaromas, pažeidžiant imperatyvias materialinės ir procesinės teisės normas. Esant šioms aplinkybėms, buto pirkėja pagrįstai pripažinta nesąžininga įgijėja. Pirmosios instancijos teismas teisingai pritaikė restituciją, grąžindamas butą ieškovei ir įpareigodamas antstolę grąžinti pirkėjai už jį sumokėtą pinigų sumą (CK 6.145 straipsnio 1 dalis).

34Priešieškininis A. K. reikalavimas dėl buto remonto išlaidų nebuvo pareikštas. Dėl to, kad iš atsakovu byloje nebuvusios UAB „Jonavos paslaugos“ neišreikalauti išieškojimo metu perduoti pinigai, A. K. teisės nėra pažeidžiamos.

35Vadovaujantis išdėstytais argumentais, sprendimas nekeistinas (CPK 326 straipsnio pirmosios dalies pirmasis punktas). Apeliantei iš atsakovių priteistinos advokatės pagalbos apeliacinės instancijos teisme išlaidos pagal t. 5 b.l. 16 esantį 500 Lt kvitą ( CPK 93 straipsnio pirmoji dalis, 98 straipsnis). Atsižvelgiant į tai, kad t. 5 b.l. 26 esančiame kvite nurodytą 600 Lt sumą advokatei sumokėjo byloje nedalyvaujantis asmuo N. V. ( ieškovės atstovė yra V. V.), šios išlaidos nepripažintinos susijusiomis su nagrinėjama byla. Ieškovės advokatės darbo laiko sąnaudas apeliacinio proceso metu pilnai atitinka įmokėta pinigų suma pagal t.5 b.l. 16 esantį kvitą.

36Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325-330 straipsniais,

Nutarė

37apeliacinius skundus atmesti, 2007 m. kovo 23 d. Jonavos rajono apylinkės teismo sprendimą palikti nepakeistą.

38Priteisti iš atsakovių A. K. ir antstolės Ramunės Mikliušienės po 250 ( du šimtus penkiasdešimt ) Lt advokato pagalbos išlaidų ieškovei N. B.

Proceso dalyviai
2. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija... 4. ieškovė prašė pripažinti negaliojančiu 2003 m. rugpjūčio 4 d. turto... 5. Jonavos rajono apylinkės teismas 2007 m. kovo 23 d. sprendimu ieškinį... 6. Apeliacinius skundus pateikė atsakovės, nurodančios, jog sprendimas... 7. Antstolė R.Mikliušienė teigia, kad teismas netinkamai taikė ir aiškino... 8. Nuo raginimų įvykdyti teismo sprendimus geruoju įteikimo iki turto pardavimo... 9. Nepagrįstai spręsta, kad įkainuoto buto vertė yra aiškiai per maža.... 10. Sprendžiant, kad ieškovei nebuvo išaiškinta CPK 663 straipsnio 4 dalyje... 11. Proporcingumo principas reikalauja, kad teisinio poveikio priemonės būtų... 12. Atsakovė A. K. nurodo, kad nepagrįstai paneigta varžytynes laimėjusio... 13. Varžytynės įvyko po trisdešimties dienų nuo jų paskelbimo, todėl... 14. Antstolis neprivalo aiškinti skolininkams jų procesinių teisių ar pareigų.... 15. Nepagrįstai spręsta, kad nebuvo nustatyta tiksli skola išieškotojui. Iki... 16. Teismas nesiėmė pareigos nustatyti, ar nepilnamečiai ieškovės vaikai... 17. Pripažinus varžytynių aktą negaliojančiu ir pritaikius restituciją, iš... 18. Abi apeliantės prašo sprendimą panaikinti, priimti naują sprendimą ir... 19. Atsiliepimais į apeliacinius skundus ieškovė prašo sprendimo nekeisti.... 20. Apeliacinės bylos nagrinėjimo metu dalyvaujantys joje asmenys palaikė... 21. Apeliaciniai skundai netenkintini.... 22. Kolegija nenustatė CPK 329, 330 straipsniuose reglamentuotų aplinkybių... 23. Areštuoto turto įkainojimą reglamentuojančios civilinio proceso normos... 24. Apylinkės teismas pagrįstai konstatavo, jog 2003 m. gegužės 6 d. ieškovės... 25. Kadangi kaina yra esminė pirkimo – pardavimo sutarties sąlyga, akivaizdus... 26. Aplinkybė, kad ieškovė nepareiškė pretenzijų dėl areštuoto turto... 27. CPK 634 straipsnio 2 dalis nustato antstolio pareigą aktyviai padėti šalims... 28. Nagrinėjamojoje byloje pagrįstai nustatyta, kad išieškant sumas,... 29. Vykdymo procesas yra sudėtinė bylų nagrinėjimo proceso dalis. Šioje... 30. Kadangi turto pardavimo iš varžytynių aktą Jonavos rajono apylinkės teismo... 31. Apie 2003 m. rugpjūčio 4 d. varžytynes spaudoje paskelbus 2003 m. liepos 5... 32. Pirkėjos teisė dalyvauti varžytynėse nebuvo ieškininio reikalavimo... 33. Nepagrįstas atsakovės A. K. apeliacinio skundo argumentas, kad,... 34. Priešieškininis A. K. reikalavimas dėl buto remonto išlaidų nebuvo... 35. Vadovaujantis išdėstytais argumentais, sprendimas nekeistinas (CPK 326... 36. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 37. apeliacinius skundus atmesti, 2007 m. kovo 23 d. Jonavos rajono apylinkės... 38. Priteisti iš atsakovių A. K. ir antstolės Ramunės Mikliušienės po 250 (...