Byla ATP-483-113/2012
Dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-05-11 nutarties, kuria buvo netenkintas jo skundas ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Klaipėdos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2012-04-10 nutarimas paliktas nepakeistas

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Valentinas Janonis rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą pagal administracine tvarka nubausto L. P. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-05-11 nutarties, kuria buvo netenkintas jo skundas ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Klaipėdos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2012-04-10 nutarimas paliktas nepakeistas, ir

Nustatė

2L. P. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Klaipėdos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – Institucijos) 2012-04-10 nutarimu buvo nubaustas pagal ATPK 110 str. 4 d. 400 Lt bauda už tai, kad 2012-03-06 atlikus patikrinimą L. P. parduotuvėje „( - )“, esančioje ( - ), buvo nustatyti gyvūnų sveikatingumo ir gerovės pažeidimai: gyvūnų augintinių laikymo vietose nėra įrengta slėptuvių; narvuose nėra maisto; narvuose esantis vanduo gausiai užterštas pjuvenomis; narvai nešvarūs, gausus kiekis išmatų; prekiaujama sergančiu degu; gyvūnų laikymo patalpoje bloga ventiliacija, sienos vietomis padengtos pelėsiais, ant lango gausus vandens kondensato kiekis; žiurkių patelės ir patinėliai laikomi kartu – vykdomas nelegalus žiurkių veisimas. L. P. pažeidė Lietuvos Respublikos gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymo 4 str. 1 p., Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2010-07-12 įsakymo Nr. B1-253 „Dėl veterinarijos reikalavimų prekybai gyvūnais augintiniais patvirtinimo“ 16, 17, 18.2, 19, 20, 22.1., 22.2., 22.5., 23, 34, 38, 39, 42, 43, 47.2., 47.4., 47.5., 47.6., 47.7., 49, 50, 51 p. reikalavimus.

3L. P. šį nutarimą apskundus Klaipėdos miesto apylinkės teismui, Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2012-05-11 nutartimi jo skundo netenkino ir Institucijos 2012-04-10 nutarimą paliko nepakeistą.

4Apeliaciniu skundu administracine tvarka nubaustas L. P. prašo panaikinti Institucijos 2012-04-10 nutarimą bei Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-05-11 nutartį ir administracinio teisės pažeidimo bylą jam nutraukti. Apeliantas nurodo, kad teismas buvo šališkas, išnagrinėjo bylą paviršutiniškai, neanalizavo ir netyrė jokių faktinių aplinkybių, rėmėsi vien tik Institucijos teiginiais, kurie nepagrįsti jokiais teisės aktais, neanalizavo jo prašymo išreikalauti iš Institucijos skundus, kurių pagrindu buvo ir toliau nepagrįstai atliekami patikrinimai, ir visiškai nepagrįstai nutarė netenkinti jo skundo ir palikti Institucijos nutarimą nepakeistą. Teismas, vertindamas įrodymus, netinkamai įvertino Institucijos pateiktas fotonuotraukas, jos nėra patvirtintos nustatyta tvarka, jose nenurodyta jų padarymo data ir laikas, todėl neįmanoma nustatyti, kada jos buvo padarytos. Atsižvelgiant į tai, jos negalėjo būti vertinamos kaip tinkamas įrodymas.

5Apelianto teigimu, jis nuolat keičia gyvūnų slėptuves, atsižvelgdamas į jų augimą ir poreikį, todėl Institucijos kaltinimas padarius šį pažeidimą yra nepagrįstas. Institucija kaltino jį nelegaliai veisiant smulkiuosius graužikus, tačiau nei patikrinimų metu, nei teisminio bylos nagrinėjimo metu negalėjo nurodyti teisės akto, kurį jis tariamai pažeidė. Teismas neįsigilino į galiojančių teisės aktų reikalavimus, kurie nustato, kad leidimai privalomi tik kačių ir šunų veisimui, o smulkiųjų graužikų veisimui toks leidimas yra nereikalingas, todėl ši Institucijos kaltinimo dalis taip pat nepagrįsta.

6Teismas net nebandė analizuoti realių faktinių aplinkybių, tiesiog rėmėsi niekuo nepagrįstais Institucijos kaltinimais. Institucija, atlikdama patikrinimus pagal neaiškios kilmės skundus, formuluodama neaiškius kaltinimus, aiškiai išreiškė poziciją, kuria siekia jį, L. P., nubausti. Institucijos pirminė funkcija yra konsultacinė, baudžiamoji funkcija yra tik antrinė.

7Teismas konstatavo, kad nuo pažeidimų nustatymo dienos iki administracinio teisės pažeidimo protokolo surašymo dienos praėjo 35 kalendorinės dienos. Kaltinimas formuluojamas ne patikrinimo akte, bet administracinio teisės pažeidimo protokole, todėl Institucijos teigimas, kad jis žinojo apie pareikštą kaltinimą, kuris tariamai buvo surašytas patikrinimo išvadose, nepagrįstas. Paaiškinimas gali būti pateikiamas dėl suformuluoto kaltinimo, o ne remiantis patikrinimo išvada. Jis, L. P., nesiekė padaryti administracinio teisės pažeidimo, besąlygiškai vykdė visus Institucijos nurodymus ir reikalavimus.

8Apeliacinis skundas netenkintinas.

9Apeliacinės instancijos teismas, patikrinęs apeliacinio skundo argumentus, priešingai, nei apeliaciniame skunde nurodo administracine tvarka nubaustas L. P., konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, tikrindamas Institucijos 2012-04-10 nutarimo teisėtumą ir pagrįstumą, išsamiai ir nešališkai ištyrė visas bylos aplinkybes (ATPK 284 str. 1 d.), tinkamai, t. y. pagal vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu visų bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu ir teisine sąmone, įvertino byloje esančius įrodymus (ATPK 257 str.) ir padarė teisingą bei faktines bylos aplinkybes atitinkančią išvadą, kad L. P. administracinėn atsakomybėn pagal ATPK 110 str. 4 d. patrauktas pagrįstai ir teisėtai. Visiškai nepagrįstai apeliantas teigia, kad teismas buvo šališkas, rėmėsi vien tik Institucijos teiginiais. Iš bylos medžiagos matyti, kad apylinkės teismas posėdžio metu ištyrė byloje surinktus įrodymus, apklausė ir patį L. P., ir Institucijos atstovą, jų parodymus, paaiškinimus užfiksavo teismo posėdžio protokole. Iš bylos medžiagos matyti, kad L. P. turėjo nesuvaržytą galimybę naudotis visomis ATPK 272 str. įtvirtintomis administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens teisėmis. Teismas savo sprendimą grindė byloje laikantis įstatymo reikalavimų surinktais ir teismo posėdžio metu patikrintais įrodymais, išanalizavęs kiekvieną iš jų atskirai bei įvertinęs jų visumą, nurodė, kuriais iš jų remiasi, o kuriuos atmeta, išdėstė ir tokio įrodymų vertinimo motyvus. Tad apeliacinės instancijos teismui nekyla abejonių dėl pirmosios instancijos teismo objektyvumo ar nešališkumo, jo vertinimu, skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra pagrįsta visapusišku, išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu.

10L. P. versija, kuria jis neigia padaręs jam inkriminuotus pažeidimus, prieštarauja visai kitai įrodomajai bylos medžiagai, yra motyvuotai paneigta byloje surinktų bei ištirtų įrodymų visumos analize, jų viseto įvertinimu. Apelianto argumentai, kuriais jis ginčija jo veikoje nustatytus aptariamo administracinio teisės pažeidimo objektyviuosius požymius, yra visiškai nepagrįsti, nepaneigia šių požymių egzistavimo. Jis tik sau naudinga linkme interpretuoja bylos įrodomąją medžiagą, dėsto savo subjektyvų įvykio aplinkybių suvokimą, daro klaidingas, tikrovės neatitinkančias išvadas. Teismas kaip tik teisingai įvertino ir pagrįstai skundžiamoje nutartyje rėmėsi teismo posėdžio metu duotais Institucijos atstovo paaiškinimais, 2012-03-06 patikrinimo akte ir jo prieduose užfiksuotais duomenimis, nes jie, papildydami, patvirtindami vieni kitus, sudaro vientisą įrodomąją medžiagą ir atskleidžia išsamų padaryto administracinio teisės pažeidimo vaizdą, todėl jais netikėti ir nesiremti teismui nebuvo pagrindo. Apeliantas kelia visiškai nepagrįstas abejones dėl Institucijos pateiktų fotonuotraukų vertinimo. 2012-03-06 patikrinimo akto grafoje „Pridedami papildomi dokumentai“ nurodyta, jog prie patikrinimo akto pridedamos fotonuotraukos. Teismui nėra objektyvaus pagrindo abejoti, kad šios fotonuotraukos padarytos būtent 2012-03-06 patikrinimo metu, be to, jos patvirtina 2012-03-06 patikrinimo akto išvadas.

11Administracinio teisės pažeidimo protokole suformuluotas kaltinimas L. P. atitinka 2012-03-06 patikrinimo akto išvadas, yra aiškus ir konkretus, jame nurodyti atsakomybę už nurodytus pažeidimus nustatantys teisės aktai, konkretūs jų straipsniai ir punktai, t. y. tiksliai suformuluota kaltinimo teisinė kvalifikacija. Iš administracinio teisės pažeidimo protokolo matyti, kad pažeidėjas dalyvavo jį surašant, buvo supažindintas su jam pareikštu kaltinimu, dėl jo davė paaiškinimus. L. P. administracinio teisės pažeidimo byla išnagrinėta pagal administracinio teisės pažeidimo protokolu apibrėžtas bylos nagrinėjimo ribas. Todėl apelianto argumentai, kad Institucijos kaltinimas nepagrįstas, neaiškus, jame nenurodyti teisės aktų reikalavimai, kuriuos jis tariamai pažeidė, jis nebuvo susipažinęs su jam pareikštu kaltinimu, yra visiškai nepagrįsti, neatitinka tikrovės. Bylos duomenys taip pat paneigia L. P. apeliacinio skundo argumentą, kad Institucija tik siekė jį nubausti, ir kaip tik patvirtina, kad Institucija turėjo pagrindą ne vieną ir ne du kartus L. P. patraukti administracinėn atsakomybėn pagal ATPK 110 str., tačiau jis už tokį pažeidimą nubaustas tik antrą kartą, Institucija kaip tik siekė, kad jis geranoriškai pašalintų buvusių patikrinimų metu nustatytus pažeidimus, bet pažeidėjas jų nepašalino.

12Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismui nekyla jokių abejonių dėl L. P. kaltės padarius ATPK 110 str. 4 d. numatytą pažeidimą. Todėl nėra jokio pagrindo naikinti Institucijos 2012-04-10 nutarimą bei Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-05-11 nutartį apeliaciniame skunde nurodytais argumentais ir administracinio teisės pažeidimo bylą nutraukti.

13Teisėjas, vadovaudamasis ATPK 30212 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

14palikti nepakeistą Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-05-11nutartį ir L. P. apeliacinio skundo netenkinti.

15Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai