Byla 2S-1269-230/2007

2Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Nijolės Indreikienės, kolegijos teisėjų Gražinos Davidonienės, Leono Jachimavičiaus, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo skolininkės E. R. skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. rugsėjo 18 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti E. R. atskirąjį skundą dėl 2007 m. gegužės 24 d. teismo įsakymo, priimto civilinėje byloje Nr. L2-9972-587/2007 pagal kreditoriaus akcinės bendrovės Rytų skirstomieji tinklai pareiškimą dėl skolos išieškojimo iš skolininkės E. R..

3Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

4Kauno miesto apylinkės teismas 2007 m. gegužės 24 d. įsakymu nutarė išieškoti iš skolininkės E. R. kreditoriui AB „Rytų skirstomieji tinklai“ 470,69 Lt skolos, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos (470,69 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2007 m. gegužės 24 d.) iki teismo įsakymo visiško įvykdymo, 10 Lt žyminio mokesčio, 2,90 Lt už pažymą, o valstybei - 4,60 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų. Teismo įsakyme buvo nurodyta, kad jis įsiteisėja per 20 dienų nuo pranešimo skolininkui įteikimo, jeigu skolininkas raštu nepraneša teismui apie teismo įsakymo įvykdymą ir nepareiškia prieštaravimų dėl kreditoriaus pateikto reikalavimo. Teismo įsakyme taip pat buvo nurodyta, kad jis apeliacine ar kasacine tvarka neskundžiamas.

5Skolininkė E.R. 2007 m. rugsėjo 17 d. pateikė atskirąjį skundą dėl 2007 m. gegužės 24 d. teismo įsakymo ir prašė panaikinti areštą lėšoms sąskaitoje ir lėšų pervedimą į antstolio Mareko Petrovskio depozitinę sąskaitą.

6Kauno miesto apylinkės teismas 2007 m. rugsėjo 18 d. nutartimi atsisakė priimti E. R. atskirąjį skundą ir grąžino jį padavusiam asmeniui. Teismas nurodė, kad 2007 m. gegužės 24 d. teismo įsakymas 2007 m. gegužės 25 d. buvo išsiųstas skolininkei E. R., tačiau voko atžymoje nurodyta, kad adresatė atsisakė jį priimti, ir kad ateis į paštą pati pasiimti. Kadangi atsisakymas priimti procesinius dokumentus prilyginamas jų įteikimui (CPK 124 str. 2 d.), o skolininkė jai siųstų dokumentų neatsiėmė, prieštaravimų į teismo įsakymą nepateikė, todėl teismo įsakymas įsiteisėjo ir buvo pradėtas vykdyti. Skundžiamas teismo įsakymas negali būti apeliacinio apskundimo objektu.

7Skolininkė E.R. pateikė skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. rugsėjo 18 d. nutarties. Skunde skolininkė nurodo, kad neteisingai priskaičiuota 483,59 Lt skola, todėl ji turi būti sumažinta. Teismo posėdžio 2007 m. gegužės 24 d. nebuvo, apie įvykusį teismą ją reikėjo informuoti pasirašytinai, o teismo įsakymą ji pasiėmė tik 2007 m. rugsėjo 7 d. Antstolio M.Petrovskio priskaičiuota 483,59 Lt suma, palūkanos nuo priteistos sumos ir vykdymo išlaidos turi būti panaikinti, A.J. R. sąskaitos areštas taip pat turi būti panaikintas, nes A.J. R. jokio įsiskolinimo neturi.

8Kreditorius AB Rytų skirstomieji tinklai atsiliepimu į skundą prašo jį atmesti. Kreditorius atsiliepime nurodo, kad teismo įsakymas įsiteisėjo, nes skolininkė per įstatymo nustatytą 20 dienų terminą nepareiškė prieštaravimo. Įsakymo vykdymas perduotas vykdyti antstolio Mareko Petrovskio kontorai. 2007 m. rugsėjo 10 d. skolininkė sumokėjo priteistą skolą bei bylinėjimosi išlaidas, iki šiol dar nėra apmokėtos priteistos procesinės palūkanos bei vykdomosios bylos administravimo mokestis, kurį ieškovas sumokėjo pateikdamas teismo įsakymą vykdymui. Vykdant skolininko turto paiešką vienas iš galimų antstolio veiksmų yra banko sąskaitų areštas. Todėl skolininkės banko sąskaitos areštas yra teisėtas ir gali būti panaikintas tik jai pilnai atsiskaičius pagal teismo įsakymą ir apmokėjus antstolio patirtas vykdymo išlaidas.

9Atskirasis skundas atmestinas. Pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas priimti skolininkės E. R. atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. gegužės 24 d. įsakymo, padarė bylos duomenimis pagrįstas išvadas ir tinkamai taikė procesines teisės normas. Teismo įsakymas priimtas 2007 m. gegužės 24 d. rašytinio proceso tvarka t.y. nepranešant apie tai proceso dalyviams (b.l. 14). Apie priimtą teismo įsakymą skolininkė įstatymo numatyta tvarka buvo informuota jai išsiunčiant pranešimą bei pridedant pareiškimo, teismo įsakymo nuorašus (b.l. 15-16). Šie teismo veiksmai atitinka CPK 437 straipsnio reikalavimus. Kadangi skolininkė atsisakė priimti teismo siųstą korespondenciją, ką patvirtina kurjerio atžyma ant grąžintos korespondencijos (b.l. 17), todėl teismas skolininkės atsisakymą priimti procesinius dokumentus pagrįstai pripažino tinkamu jų įteikimu skolininkei, nes tai numato CPK 124 straipsnio 2 dalis, 438 straipsnis. Šiuo atveju pati skolininkė savo veiksmais užkirto sau kelią laiku sužinoti apie priimtą teismo įsakymą. Kadangi skolininkė per 20 dienų nuo atsisakymo priimti procesinius dokumentus nepateikė prieštaravimų dėl kreditoriaus pareiškimo, todėl įsakymas įsiteisėjo, ir jis negali būti skundžiamas apeliacine tvarka (CPK 436 str. 7 d.). Tai reiškia, kad esant nurodytoms įstatymo numatytoms sąlygoms teismo įsakymas negali būti apeliacinio apskundimo objektu, ir jis nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui (CPK 315 str. 2 d. 3 p., 338 str.). Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė priimti skolininkės paduotą atskirąjį skundą dėl įsiteisėjusio ir apeliacine tvarka neskundžiamo įsakymo.

10Atskirojo skundo argumentai dėl vykdymo veiksmų negali būti analizuojami, nes prasidėjus vykdymo procesui, vykdymo proceso dalyvių teisės ginamos, paduodant skundą dėl antstolio veiksmų, kurie spręstini įstatymų nustatyta tvarka.

11Nenustačius pagrindų nutarčiai panaikinti, nutartis nekeistina (CPK 337 str. 1 p.), o atskirasis skundas atmestinas.

12Teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

13Atskirąjį skundą atmesti. Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. rugsėjo 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai